E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 27. Dönem
1 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
1 10 592:596
2 Açıklamalar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
8 35 787:789
3 Açıklamalar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
2 6 1161:1162
4 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Cumhurbaşkanı Yardımcısından ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : Konya ile ilgili olarak yatırım programına alınan projelerin mevcut durumuna ve tamamlanma tarihlerine (7/5272) ve 2003-2007 yıllarında Konya'da yapılmak üzere yatırım programına alınan projelere (7/5273) ilişkin soruları ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı
5 26 1009:1011
5 Açıklamalar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının; 7'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle Tümü münasebetiyle
8 35 756:758
9 39 599:611
6 Açıklamalar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
8 35 787:789
7 Açıklamalar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
16 104 496:497
8 Açıklamalar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : HDP Grubu önerisi münasebetiyle
13 79 442:443
9 Açıklamalar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
2 6 1161:1162
10 Açıklamalar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
2 6 1158:1160
11 Söz Alanlar / Milletvekilleri ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 2'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle
27 30 260:262
12 Söz Alanlar / Milletvekilleri ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
35 57 467:471
35 58 698:699
13 Söz Alanlar / Milletvekilleri ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : Bazı Kanunlarda ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
43 101 672:674
14 Söz Alanlar / Milletvekilleri ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
22 20 625:627
15 Söz Alanlar / Milletvekilleri ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : HDP Grubu önerisi münasebetiyle
47 118 421:422
16 Söz Alanlar / Milletvekilleri ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
47 117 266:268
17 Söz Alanlar / Milletvekilleri ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
40 86 712:715
18 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : Bursa Milletvekili Efkan Ala'nın 230 sıra sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 231 sıra sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki son görüşmelerde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
58 35 532
19 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : TBMM Başkanlığının PTT Genel Müdürlüğü ile yaptığı bir anlaşmaya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç'in cevabı (7/42647)
68 64 738:340
20 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Tümü münasebetiyle
58 35 495:501
21 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
69 71 814:817
22 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle
71 86 547:550
23 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
75 104 176:177
75 105 319:320
24 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
67 57 111
25 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : Bursa Milletvekili Efkan Ala'nın 230 sıra sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 231 sıra sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki son görüşmelerde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
58 35 532
26 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : CHP Grubu önerisi münasebetiyle
71 84 259:260
27 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
51 11 367:370
28 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
50 4 139:141
29 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
71 82 135:136
30 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın 346 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 59'uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
105 111 430
31 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
104 108 265:268
32 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin; 8'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle
86 36 595:597
33 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin; Maddeleri münasebetiyle
87 38 100:101
34 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
101 92 412:414 428:429 445:446
35 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
89 44 322:323
89 87 750:751
36 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : CHP Grubu önerisi münasebetiyle
102 96 73:74
37 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
105 111 424:427
38 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanununda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
96 65 79:81
39 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
97 75 842:845
40 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi münasebetiyle
103 106 827:828
41 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle
88 42 313:314
42 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın 346 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 59'uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
105 111 430
43 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
79 5 136:139
44 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (KONYA) : Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
90 49 245:247
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
45 Gündem Dışı Konuşmalar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Bayrak'ın, GAP'ın bugünü ve geleceği konusundaki gündemdışı konuşması dolayısıyla
1 12 415:416
46 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Bayrak'ın, GAP'ın bugünü ve geleceği konusundaki gündemdışı konuşması dolayısıyla
1 12 415:416
47 Gündem Dışı Konuşmalar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Ankara Milletvekili Bayram Ali Meral'in, Çalışanları Tasarrufa Teşvik Fonuna ve kamu işçilerinin ikramiyelerine ilişkin, Manisa Milletvekili Hakan Taşçı'nın, Ege Bölgesi tütün üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin ve Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, yarım kalan kamu yatırımlarına ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
3 25 289:291
48 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Ankara Milletvekili Bayram Ali Meral'in, Çalışanları Tasarrufa Teşvik Fonuna ve kamu işçilerinin ikramiyelerine ilişkin, Manisa Milletvekili Hakan Taşçı'nın, Ege Bölgesi tütün üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin ve Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, yarım kalan kamu yatırımlarına ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
3 25 289:291
49 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Türk Ticaret Bankası emeklilerinin maaşlarının ödenmemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, Sözleşmesiz üretilen tütünün akıbetine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) sözlü soru önergesi, Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Türk Ticaret Bankası emeklilerinin maaşlarının ödenmemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin Afyon SEKA tesislerinin satış bedeline ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi, Afyon SEKA işletmesinin modernizasyonuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi, Afyon SEKA işletmesinin özelleştirilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi, İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurtdışı gezilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ve İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, AKP Genel Başkanının yurtdışı gezilerindeki giderlerin nasıl karşılandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
5 33 33:41 42 43:44 47:48
50 Gündem Dışı Konuşmalar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın, sigaranın sağlığa zararları ve sigarayla mücadele kapsamında alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
5 34 133:135
51 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın, sigaranın sağlığa zararları ve sigarayla mücadele kapsamında alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
5 34 133:135
52 Gündem Dışı Konuşmalar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar ve çözüm yollarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
11 64 499:501
53 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, SPK kaydına alınmaksızın halktan para toplayan şirketlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/144) ve Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, bir Başbakanlık müşavirinin bir şirketin yönetim kurulu başkanı olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/159) münasebetiyle
12 69 429:432
54 Gündem Dışı Konuşmalar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Tekelin özelleştirilmesinin getireceği sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
13 72 124:128
55 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Tekel'in özelleştirilmesinin getireceği sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
13 72 124:128
56 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İstanbul Milletvekili İsmet Atalay'ın, BDDK ile Çukurova Grubu arasında yapılan protokole ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/175), Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Çukurova Grubunun borcuna uygulanan ödeme planına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/180) ve Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Adana İlindeki göç almadan kaynaklanan sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/200) münasebetiyle
14 81 690:692 693
57 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, muhtemel Irak harekatında Türkiye'nin uğrayacağı zararlara ilişkin, Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, 4325 sayılı Kanunun tekrar uygulanıp uygulanmayacağına ve Niğde'nin kapsama alınıp alınmayacağına ilişkin, Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tasarruf ve gelir artırıcı tedbirlere ilişkin ve Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Edirne İlinin Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerinin kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergeleri münasebetiyle
20 101 210:213 216
58 Gündem Dışı Konuşmalar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, BDDK tarafından el konulan İmar Bankasında hesabı olan yurttaşlarımızın sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
23 109 290:292
59 Gündem Dışı Konuşmalar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, Türkiye'nin genel ekonomik durumu ve bu durumun halkın günlük yaşantısına yansımalarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
27 5 414:416
60 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 20 milletvekilinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun İmar Bankası yönetimine el konulması sürecindeki sorumluluğunun, Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 24 milletvekilinin, Pamukbankın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesiyle ilgili iddiaların, Ve 22 milletvekilinin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun faaliyetlerinin, İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur ve 27 milletvekilinin, Tarişbankın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devrinin ve satışının ve Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 21 milletvekilinin, bankacılık ve finans sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak, sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuşturulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
28 9 393:399
61 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 25 milletvekilinin, yolsuzlukların sebeplerinin, sosyal ve ekonomik boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98.İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
29 13 75:86
62 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelinin özlük haklarına, Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Samsun'daki mobil santrallerle ilgili yargı kararları konusunda Valiliğin uygulamalarına, Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara'da Paris Caddesinde güvenlik gerekçesiyle yapılan denetime, İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, göçmen kaçakçılığına ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, emekli gece bekçilerinin silah ruhsatı yenileme harçlarına ilişkin münasebetiyle
33 28 216:221
63 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Cumhurbaşkanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Sayıştay Başkanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
34 30 111:112
64 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, kardeşinin atamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
38 42 41:43
65 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Maliye Bakanlığına bağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
38 42 29
66 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Nar Vadisinin turizme açılıp açılmayacağına, Niğde-Altunhisar'da küçük sanayi sitesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi ve İzmir Milletvekili Enver Öktem'in İzmir İlindeki depremde hasar gören yerlerin afet kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergeleri münasebetiyle
38 42 31:32
67 Gündem Dışı Konuşmalar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Batman Milletvekili Mehmet Nezir Nasıroğlu'nun, Batman Merkez ve bazı ilçelerinde şiddetli yağmur ve dolunun tarım alanlarına verdiği zarara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
49 88 13:15
68 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin ve 13 Milletvekilinin, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 6 Kasım 1989 Tarih ve 388 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 35 Milletvekilinin, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
63 14 171:174
69 Gündem Dışı Konuşmalar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat Yücesan'ın, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5084 sayılı Kanun sebebiyle iller arasında oluşan haksız rekabetin giderilmesine ve bu konuda alınması ve Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in, kredi kartı kullanımından kaynaklanan sorunlara ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
76 65 330:333
70 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan ve 6 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
77 70 526:528 545:549 562:565
71 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 30 milletvekilinin, tasarruf sahiplerinin mağduriyetine yol açan holdinglerin faaliyetlerinin araştırılarak ve Bursa Milletvekili Şevket Orhan ve 29 milletvekilinin, bazı girişimcilerin holding adı altında gerçekleştirdikleri izinsiz halka arz yoluyla oluşan mağduriyetin neden ve sonuçlarıyla bu süreçte SPK'nın sorumluluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
79 76 67:71
72 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ile Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in, 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
82 90 378:382 392:394 403
73 Gündem Dışı Konuşmalar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, kredi kartı mağdurlarının sorunlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
95 7 130:133
74 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 02.07.2005 Tarihli ve 5387 Sayılı Bankacılık Kanunu ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
95 7 162:163 174:177 178
96 9 46:50.5
75 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Sermaye Piyasası Kurulu 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi münasebetiyle
104 34 375:383 389:392
76 Gündem Dışı Konuşmalar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İstanbul Milletvekili Muharrem Karslı'nın, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının 20. kuruluş yıldönümünde, Borsanın verdiği hizmetlere ilişkin
108 47 21:23
77 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
109 54 294:297
78 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanun Tasarısı; Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'ın, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Kanun Teklifi ve Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları münasebetiyle
112 67 150:151 201:202
79 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 31 milletvekili ile Bursa Milletvekili Şevket Orhan ve 30 milletvekilinin, bazı girişimcilerce holding adı altında gerçekleştirilen izinsiz halka arz yoluyla tasarruf sahiplerinin mağduriyetine yol açılmasının neden ve sonuçlarıyla bu süreçte SPK'nın sorumluluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerine kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
116 86 233:237
80 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Dokuzuncu Kalkınma Planının (2007-2013) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
125 121 304:309 351:354 381:384
81 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Özel Öğretim Kurumları Kanunu Tasarısı ve Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir'in; Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
128 126 343 344:345
82 Gündem Dışı Konuşmalar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu'nun, yeni Türk lirasına geçişle paramızın değer kazanmasının olumlu etkilerine ve ekonomik istikrara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
139 32 367:369
145 56 290:293
83 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu'nun, yeni Türk lirasına geçişle paramızın değer kazanmasının olumlu etkilerine ve ekonomik istikrara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
139 32 367:369
84 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Sermaye Piyasası Kurulu 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve Tütün, Tütün Mamûlleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi münasebetiyle
141 35 241:252 258:261
85 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Malî Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
143 44 38:41
86 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları münasebetiyle
144 51 446:449 452
145 55 256 260:261
87 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik'in, Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un uygulamalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
145 56 290:293
88 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
147 65 108:113
147 66 200:202 212:214 235:238 252:254
89 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu'nun, Serbest Bölgeler Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
153 87 240
90 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
158 108 59:60
91 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
160 117 177 178
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
92 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) : Başkanlık Divanının 20 üyeden kurulması ile görev yerleri dağılımına ilişkin DSP, MHP ve ANAP Gruplarının müşterek önerisi münasebetiyle
1 5 74:76
93 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) : Başbakan Bülent Ecevit tarafından kurulan Bakanlar Kurulunun Programı üzerindeki görüşmeler münasebetiyle
1 12 256
94 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) : İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın, Çorum Milletvekili Yasın Hatiboğlu'nun gündemdışı konuşmasına cevabı münasebetiyle
1 14 283
95 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) : 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 1997 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1997 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1997 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
3 21 162:168
96 Meclis Araştırması Önergeleri ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) : Ve 21 arkadaşının, Sivas İlinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38)
6 33 280:282
97 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) : Türk Bayrağı Kanununun 3. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Türk Bayrağı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
6 33 308
98 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) : Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Taşıt Personelinin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal îşler ve Dışişleri komisyonları raporları münasebetiyle
6 33 324:325
99 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) : Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile gündemdeki sıralamanın yemden yapılmasına İlişkin DSP, MHP ve ANAP Gruplarının müşterek önerisi münasebetiyle
6 35 400:401
100 Söz Alanlar ABDÜLLATİF ŞENER (SİVAS) : İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
6 35 454:456
1 2 3 4 5