TUTANAKLARA ERİŞİM SİSTEMİ İÇİN NOTLAR
AMAÇ
KAPSAM
PDF GÖRÜNTÜLER
ALAN BAŞLIKLARI
SORGULAMA
ERİŞİM
ARAMA YÖNTEMİ
     Hızlı Arama
     Detaylı Arama
SORGU FORMU
     Meclis-Dönem-Yasama Yılı
     Cilt-Birleşim-Sayfa
     Ana Başlık-Alt Başlık
     Milletvekili-Seçim Bölgesi
     Fihristlerden Arama
     Tutanaklardan Arama
     Başlangıç Tarihi-Bitiş TarihiAMAÇ
TBMM Tutanaklarına Erişim Sistemi, araştırmacıların zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın basılı tutanakların orijinal görüntülerine etkin biçimde erişimlerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
KAPSAM
Sistem, 23 Nisan 1920´den başlayarak TBMM´nin 22. Dönemi sonuna kadar basılmış Tutanak Dergileri´nin tek sayfa ve birleşim olarak ciltlenmiş sorgulanabilir pdf görüntülerinden oluşmaktadır. Komisyon raporları, ait oldukları birleşim tutanaklarının sonuna eklenmiştir. (Eski Harfli Türkçe tutanaklar Latin Alfabesine çevrilmiştir)
PDF GÖRÜNTÜLER
Tutanaklara ait sayfalar, içinden sözcük aranabilir pdf formatında hazırlanarak sunulmuştur. Tarama sonucuna tek tek sayfalar halinde erişilebildiği gibi, daha sonra ilgili birleşimin tutanağını toplu halde elde etmek de mümkündür.
ALAN BAŞLIKLARI
Sistemde bulunan fihrist bilgileri, sayısal olarak büyük boyuttaki bilgi ve belge içinden sadece istenilen kapsamdaki bilgi ve belgeye erişimi sağlamak amacı ile çok sayıda alanda tanımlanmıştır. Kullanılan alan adları TBMM´nin terminolojisi aynen korunarak sunulmuş ancak, yıllar içerisinde meydana gelen değişmeler için terimler arasında bağ oluşturulmuştur.
SORGULAMA
Sistem, tüm tutanaklardan ya da zaman dilimi (tarih/meclis adı vb.), kelime, konuşmacı adı, kanun numarası / adı, karar numarası / adı vb. ile yapılacak sorgulamalara kolay ve kısa sürede erişim sağlar.
ERİŞİM
Yapılan sorgulama sonucu elde edilen pdf sayfalar Optik Karakter Tanıma yazılımı ile okunmuş ve görüntünün arka planına metin halinde eklenmiştir. Bu sayede sayfa içinden bir sözcük aramak veya ilgi duyulan paragrafların "seç+kopyala+yapıştır" işlemleri ile başka bir ortama taşınması mümkündür.
ARAMA YÖNTEMİ
Sorgu formu "Hızlı Arama" ve "Detaylı Arama" şeklinde iki bölüm halinde sunulmuştur.
SORGU FORMU
Sorgu formunda yer alan bilgi alanları;
Meclis-Dönem-Yasama Yılı: Büyük Millet Meclisi, Milli Birlik Komitesi, Kurucu Meclis, Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu, Birleşik Toplantı, Milli Güvenlik Konseyi, Danışma Meclisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı tutanaklarını kapsar. Her meclisin alt seçeneği olarak dönem ve yasama yılı alanları ile kronolojik bilgi sunulduğu gibi, seçme kolaylığı da sağlanmıştır (Seçilen meclisin ve meclise ait dönemin yanında takvimsel açılım bilgileri yer alır.).
Cilt-Birleşim-Sayfa: Bilinen bir tutanak cildi ve buna ait alt bilgiler yolu ile doğrudan erişim sağlar.
Ana Başlık-Alt Başlık: Tutanak Fihristlerinde yer alan Söz Alanlar, Gündem Dışı Konuşmalar, Kanun, Karar, Teklif, Tasarı, Seçim vb. gibi başlıklarda toplanan meclis çalışmaları ve bunlara ait alt başlıklar kullanılarak arama yapılmasına olanak sağlar.
Milletvekili-Seçim Bölgesi: Bir seçim bölgesini temsil eden tüm milletvekilleri ya da sadece ismi yazılan milletvekili için yapılacak araştırmalara olanak sağlar.
Fihristlerden Arama: Tüm meclislere ve dönemlerine ait fihrist bilgilerinden sözcük tabanlı aramalara olanak sağlar.
Tutanaklardan Arama: Tüm meclislere ve dönemlerine ait tutanaklardan sözcük bazında aramalara olanak sağlar.
Başlangıç Tarihi-Bitiş Tarihi: Aramanın yapılacağı zaman dilimini "Dönem-Yasama Yılı" sınırlaması dışında, takvim tablosu yardımıyla belirlemeye olanak sağlar.
Sayfa Başına Dön