VERİTABANLARI

 

ProQuest

ProQuest

ProQuest e-kitap veri tabanında işletme/ekonomi, hukuk ve sosyal bilimler konularında önemli yayınevlerinden ve üniversitelerden yaklaşık 56.000 kitaba erişim sağlanmaktadır. .

E-kitap veri tabanında işletme/ekonomi konularında yaklaşık 22.000, hukuk alanında yaklaşık 10.000 ve sosyal bilimler alanında yaklaşık 24.000 kitap bulunmaktadır.

Erişim Bağlantısı Kullanım Klavuzu

 

 


 Britannica Academic Edition

Britannica Academic Edition, tüm dersler ve konular ile alakalı geniş ve derinlemesine okumalar yapabileceğiniz, yüz binlerce tam metin makaleler ve birincil kaynaklardan oluşan bir kaynaktır. Portal içerisinde 85.000'den fazla makale, 800.000 üzerinde süreli yayın tam metni, 50.000 üzerinde resim, 2.000'den fazla video, 10.000'i aşkın e-kitap ve ana kaynak bulunmaktadır. Bunların dışında blog sayfaları, içeriği Dünya Banka'sından sağlanan "World Data Analyst" portalı, Biyografi bölümü, Dünya Atlası ve "Timeline" portalın sundukları arasındadır. Tek bir arama ile güncel kaynaklara ve medyaya ulaşabilirsiniz. Portala PC, ipad, tablet ve benzeri cihazlar ile 7/24 erişim sağlayabilirsiniz.

Erişim Bağlantısı 


 


Merriam-Webster Unabridged Dictionary portalı aynı anda Fransızca-İngilizce, İspanyolca-İngilizce, Tıp sözlüğü, Eş anlamlılar sözlüğü gibi eklentiler içermektedir.

Erişim Bağlantısı 


 

LexisNexis Veritabanı

OECD iLibrary

Türkiye’nin aralarında kurucu üye olarak de bulunduğu OECD 1961 yılında kurulmuş olan hükümetler arası forum niteliğindeki bir organizasyondur. 130 ülkede faaliyet göstermektedir. 30 kurucu üyeden oluşmaktadır. Pazar ekonomisi ve demokratik yönetim temelli yaklaşımlarını uluslar arası platforma taşımışlardır. 100’ün üzerinde ülkeden sivil toplum kuruluşları ile aktif ilişkilere sahiptir.

OECD iLibrary veri tabanı OECD’nin yayınlarını kapsayan bir sistemdir ve bu sistem ile iktisat, finans, işletme ve ilgili diğer sosyal bilim alanlarında;

  1. Arşivleri ile birlikte 300’e varan sureli yayın,
  2. 2500 Toplantı bildirisi,
  3. 5000 kitap (2200’u çok dilli özet ile), 11500 kitap bölümü,
  4. Tam metin dokümanların içinde yer alan erişilebilir formatta 25000 Excel dosyası,
  5. Direkt erişilebilir ve taranabilir 5000 Excel dosyası,
  6. OECD.Stat ile 1960’tan günümüze arşivleri ile 300 veri setine ve 4 milyardan fazla veriye erişim mümkündür.

Erişim Bağlantısı

 

 


 

 

Newsbank Veritabanı

COLUMBIA INTERNATIONAL AFFAIRS ONLINE

CIAO uluslararası ilişkiler konu alanında dünyanın en kapsamlı kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedir.
1991 yılından günümüze kadar uzanan ve aylık olarak güncellenen dergiler, kitaplar, politika özetleri, önde gelen akademisyenlerin hazırladığı vaka calışmalarını, Economist Intelligent Unit tarafından hazırlanan ülke raporlarını ve öğrencilerin uluslararası ilişkiler konu alanındaki çalışmalara yatkınlık kazanmalarına yardımcı ders materyallerini kapsayan bir koleksiyona erişim vermektedir.
İçeriğinde,  Akademik içerikli 70 dergi,  112 elektronik kitap,  9,500’den fazla dergi makalesi,  6,000’den fazla politika özeti, 10,000’den fazla çalışma belgesi ve 109 adet video bulunmaktadır.

Erişim Bağlantısı

 

 


LexisNexis Veritabanı

EBSCOHOST

Political Science Complete™ (PSC), 500'den fazlasi tam metin olmak uzere toplamda 2,900'un uzerinde derginin (populer hakemli dergiler dahil) tum icerigine ulasimi saglar. Aralarinda British Politics, Ethnopolitics and the Journal of Women, Politics & Policy gibi, bu veri tabanına ozgu onemli kaynaklar da bulunmaktadir.

World Politics Review™ (WPR), konusunda uzmanlaşmış dünya çapında 400'den fazla yazarın çalışmalarını içermektedir. Özellikle uluslararası ilişkiler, siyaset, jeostrateji, dış politika alanlarında 3000'den fazla özgün makaleye tam metin erişim sağlamaktadır.

EBSCO Host Erişim Bağlantısı

 

 ULUSLARARASI AÇIK ERİŞİM VERİ TABANLARI

 

 

DART-Europe

DART-Europe E-theses Portal

Elektronik tezlerin araştırmacılar tarafından tek bir portal üzerinden kullanılması için oluşturulmuş açık erişim bir veri tabanıdır. 28 Avrupa ülkesinden 617 Üniversitenin açık erişim tezlerini içermektedir.

Erişim Bağlantısı

 

 


 

 

Directory of Open Access Journals

Directory of Open Access Journals

DOAJ, bilimsel hakemli dergilerdeki makaleleri ücretsiz olarak sunan tam metin bir veri tabanıdır. Veri tabanı her dilde ve konuda makale içerir.

Erişim Bağlantısı

 

 


 

Europena

Europeana

“Europeana” veri tabanı; Avrupa’nın müze, kütüphane, arşiv ve görsel-işitsel koleksiyonlarında bulunan 58 milyondan fazla dijital kaynağa erişim sağlamaktadır.

Erişim Bağlantısı

 

 


 

 

OpenAIRE

OpenAIRE

OpenAIRE, Avrupa açık erişim politikaları ve ilgili rehberlik politikalarının nasıl yapılacağına yönelik kılavuzlar hazırlayarak tüm üye ülkelerini kapsayan geniş bir destek ağı oluşturur. Bu ağ aracılığı ile tüm araştırma paydaşları ve akademik yayın dünyası arasında köprü görevi görür. Çeşitli akademik disiplinlerdeki açık erişim arşivlerinin içeriğinin (dergi, tez, kitap, raporlar vb.) harmanlandığı bir veri tabanıdır.

Erişim Bağlantısı

 

 


 

PQDT Open

PQDT Open

ProQuest Open, İçeriği tez olan en kapsamlı açık erişim veri tabanıdır.

Erişim Bağlantısı