YERLEŞİM

21 Aralık 1960 tarihinde resmen hizmete açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi binası, daha önceki iki meclis binasından farklı olarak, başlangıç aşamasında parlamento binası olarak planlanmış; bu planlama çerçevesinde Kütüphane için de özel bir hizmet alanı olarak bugün Kütüphane’nin hizmet verdiği alan düşünülmüştür.

2.550 m2 kullanım alanında hizmet vermekte olan Kütüphane, son derece yerinde bir karar sonucu olarak, Meclis ana binasında parlamenterlere en yakın konumda bulunmaktadır.

Kütüphane girişinin hemen sağında ve solunda, Parlamento üyelerinin faydalanması için yerli ve yabancı gazetelerin ve dergilerin sunulduğu okuma salonları yer almaktadır. Giriş koridorunun devamında, yönetici odaları ve çalışma ofisleriyle, ödünç verme ve fotokopi birimleri yer almakta, koridorun sonunda ise, Büyük Okuma Salonu bulunmaktadır.

Büyük Okuma Salonu’nda, bilgiyi bünyesinde bulunduran danışma / referans kaynakları hizmete sunulurken, kütüphane koleksiyonunun büyük bölümünü oluşturan diğer kitaplar ile gazete ve dergilerin eski sayıları salonun altında yer alan dört katlı depoda muhafaza edilmektedir.

Kütüphanenin giriş katında ve bir alt katında hizmet veren teknik hizmet ofislerinin yanı sıra, Halkla İlişkiler Binasının hemen yanında yer alan bir okuma salonu da özellikle milletvekili danışmanlarına hizmet vermektedir.