Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
26. Dönem 2. Yasama Yılı
56. Birleşim 12 Ocak 2017 Perşembe

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 104 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
vicdan terazisinde bunu tartıp kararını verecektir. Hepimizin de bu karara saygılı olması lazım.

"Olağanüstü hâl döneminde Anayasa değişikliği görüşülmez." diye bir Anayasa kuralı mı var?

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Dünyada örneği var mı, dünyada?

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - "Olağanüstü hâl döneminde Meclis çalışmaz." diye bir Anayasa kuralı mı var? "Olağanüstü hâl döneminde Meclis kapatılır." diye bir kural mı var? Yok. Esasında, Meclis her şart altında çalışmakla vazifelidir ve Türkiye'de Anayasa yapmaya engel herhangi bir durum yoktur, o sizin abartılı yorumunuz.

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Nasıl kural yok ya?

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Saraya da bunu dersiniz, saraya da söylersiniz bunu.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Anayasalar için, anayasa değişikliği için…

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, siz sorularınızı sordunuz. Bırakın, Sayın Bakan da cevap versin, lütfen.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - İstediğiniz gibi yorum yapabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz, o size aittir ama sizin değerlendirmeleriniz gerçeğin yerine ikame edilemez.

Bu Anayasa değişiklik teklifi yasamanın denetimini ortadan kaldırmıyor. Esasında, yasamanın denetimini daha etkin ve daha güçlü bir hâle getiriyor. Daha önce de ifade edildi, "Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisinin kullandığı bilgi edinme ve denetim yolları nedir?" diye baktığımızda; soru var, genel görüşme var, Meclis araştırması var, Meclis soruşturması var, gensoru var, bir de göreve başlarken veya görev sırasında güvenoyu var. Bunlardan güvenoyu ile gensoru cumhurbaşkanlığı sisteminin doğası gereği yok çünkü güvenoyu -ve gensoru konusu- sandıkta halk tarafından veriliyor; güvenoyunu halktan alıyor, doğrudan orada kullanıyor.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Gensoru bir denetim mekanizması.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Parlamentonun içerisinden hükûmet çıkmıyor, hükûmet Parlamentonun güvenine dayanmıyor ki Parlamentodan güvenoyu istesin veya görev sırasında güvenini tekrar etsin; halkın güvenine dayanıyor ve halk çıkarıyor, dolayısıyla da güveni halktan alıyor. Sistemin doğası gereği yok ama onun dışında baktığınızda, soru, yazılı soru var mı? Var.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Cevaplar doğru veriliyor mu?

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Meclis araştırması var mı? Var. Genel görüşme var mı? Var. Meclis soruşturması var mı? Var. Bütün bunların hepsi şu anda Anayasa'da vardır ve olduğu gibi de muhafaza edilmektedir.

Ayrıca, Cumhurbaşkanının hem siyasi sorumluluğu hem hukuki sorumluluğu hem cezai sorumluluğu yeniden düzenlenmekte. Olmayan siyasi sorumluluk ilk defa Anayasa'ya konuyor. Vatana ihanet dışında olmayan cezai sorumluluk ilk defa Anayasa'ya konuluyor. Pek çok eylemi yargı denetimi dışındayken tamamı yargı denetimine açılıyor. O nedenle etkin denetim söz konusu. Anayasa'yı iyi okuyun, Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlerde şu anda yargı yolu kapalıdır. Cumhurbaşkanının resen imzaladığı emirler ve kararlar aleyhine şu anda yargı yolu kapalıdır ama bu teklif onlara da yargı yolunu açıyor ve hukuk devletini kuvvetlendiren değişikliklerdir.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Atanmış memurlarla.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Buradan çok net ifade etmek isterim ki yasama denetimi bu teklifle daha da güçlendirilmekte, daha da etkin bir hâle getirilmektedir.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Ülkeye yazık ediyorsunuz, ülkeye yazık ediyorsunuz.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Tabii, oyların nasıl kullanıldığını hep beraber izliyoruz, burada Anayasa'ya uygun oy kullanması yapılıyor, herkes oyunu gizli ve usule uygun olarak kullanıyor ama bir taraf diyor ki: "Yok, hayır, öyle değil." Öbür taraf da diyor ki: "Biz usule uygun kullanıyoruz."

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) - Açık oylama yapılıyor, kabinlere girilmiyor.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Bunun tespitini kim yapacak? Divan yapacak. Herkesin gözü önünde kullanılıyor ama bu oylar…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - …üzerinden bir tartışma yapmanın kimseye faydası yok.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Şu gizli oylamayı televizyon bir yayınlasın.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Usulüne uygun oy kullanılmaktadır, herkes oyunu usulüne uygun kullanmaktadır.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Sayın milletvekilleri, 6'ncı madde üzerinde beşi aynı mahiyette olmak üzere yedi önerge vardır, ilk okutacağım beş önerge aynı mahiyettedir; okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 6'ncı maddesi ile 2709

60

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki