5176 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi uyarınca, Kurumumuzda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere; Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde, Başkanlık Makamının 21/06/2005 tarihli ve 5888 sayılı onayı ile "Etik Komisyonu" kurulmuştur.

ETİK İLKELER

Dürüstlük

Saydamlık

Nezaket ve Saygı

Kamu Yararını Gözetmek

Doğruluk

Tarafsızlık

Hesap Verilebilirlik

Hediye Almamak

Etik İmaj 2