Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca Yayımlanmasına Karar Verilen Kapalı Oturum Tutanakları