HAK SAHİPLİĞİ

Yeni
Kimlik Kartı Başvurusu

Yeni
Kamu Misafirhanelerinin Adres ve Şehir Bilgilerine Ulaşmak İçin Tıklayınız.SAĞLIK HİZMETLERİ

 

Yeni

İLAÇ REÇETELERİ HAKKINDA DUYURU

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında "Üçlü İşbirliği Protokolü" imzalanmıştır.

Bu "Üçlü İşbirliği Protokolü" kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi hak sahipleri ilaç reçetelerini 01.04.2018 tarihinden itibaren SGK ile sözleşmeli tüm eczanelerden karşılayabileceklerdir.

 

Yeni
TBMM Reçetelerin Karşılanması Hakkında Duyuru

 

Yeni
Tedavi Yardımı Bildirim Formu

 

Yeni
İlaç Giderleri Hakkında Duyuru

  1. Ayakta sağlanan tedavilerde ilaç bedelinin yüzde sekseni Kurumca, yüzde yirmisi ise katılım payı olarak hasta tarafından eczaneye ödenecektir.Emekli, dul ve yetimler için bu oran yüzde doksan ve yüzde on olarak uygulanacaktır.
  2. Reçetelerdeki ilaçlar, ilaç bitim tarihinden on beş gün öncesinde verilebilecektir.
  3. İlaçların reçete edilmesi ve buna bağlı giderlerin ödemelerine ilişkin, Kurum uygulamaları hakkında;
    0 312 420 79 72 , 0 312 420 79 10 ve 0 312 420 72 23-24 numaraları telefonlardan detaylı bilgi alınabilcektir.

Yeni
Diş Hastalıklarının Tedavisi Hakkında Duyuru

Kurumumuz ile Türk Diş Hekimleri Birliği Merkez Heyeti arasında yeni protokol imzalanıncaya kadar, yürürlükteki Protokolün Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanabilecektir. Hak sahiplerinin kemik içi implant uygulamalarında kullanılacak malzemelerin temin edilmesine ilişkin hizmetlerin daha etkili, ekonomik ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, Kurum ile anlaşmalı serbest diş hekimlerinin konu ile ilgili olarak bilgilendirilmeleri gerekli görülmüştür.
Buna göre;

  1. Kemik içi implant uygulamalarında kullanılan sadece implant gövdesi, iyileşme başlığı ve daimi başlığı için 06.02.2013 tarihinden geçerli olmak üzere toplam ödenecek azami miktar 600.- (altıyüzlira) olarak tespit edilmiştir. Azami miktarın altındaki malzeme bedelleri fatura tutarı üzerinden ödenecektir. Ayrıca sayılan malzemelerin ayrı ayrı tahakkuku mümkün bulunmadığından, bu malzemeler aynı firmadan temin edilecek ve aynı faturada gösterilecektir.
  2. Söz konusu malzeme bedelleri, kemik içi implant uygulamasının tamamlanması ile fatura edilebilecektir
  3. Diş hastalıklarının tedavisi ile buna bağlı giderlerin ödemelerine ilişkin, Kurum uygulamaları hakkında 0 312 420 70 46 ve 0 312 420 72 37 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilecektir.

Yeni
Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yeni
Sağlık Hizmetleri Sözleşmelerinin Yenilenmesi Hakkında Duyuru


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 12/10/2011 tarihli ve 5 numaralı Kararı ile kabul edilen, 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Milletvekillerinin, Yasama Organı eski üyelerinin, dışarıdan atandıkları bakanlık görevi sona erenlerin; bunların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana ve babaları ile yaş ve medeni halleri uyan çocuklarının, ölenlerin hak sahibi olan dul ve yetimlerinin tedavilerine ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılmıştır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TBMM Personelinin Sağlık Harcamalarının SGK'ya devri (11.01.2010)
Türkiye Büyük Millet Meclisi İle Diş Hekimleri Birliği Arasında, Hak Sahiplerine Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri Sunulmasına İlişkin Protokol
Türkiye Büyük Millet Meclisi İle Diş Hekimleri Birliği Arasında, Hak Sahiplerine Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri Sunulmasına İlişkin Ek Protokol
Sağlık kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler; TBMM Sağlık Harcamaları Ödeme Belgesi Bilgi Sistemi'nden kendilerine ait ödeme belgeleri ve fatura bilgilerine erişebilirler.
Sağlık Harcaması Haksahipliği Sorgu

ANLAŞMALI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARI (MİLLETVEKİLİ)
  Hastaneler
  Poliklinikler
  Ağız ve Diş Sağlığı Kuruluşları
  Laboratuvarlar
  Radyoloji ve Görüntüleme Merkezleri
  Fizik Tedavi Merkezleri
  Tıp ve Dal Merkezleri
  Üniversite Hastaneleri
  Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri