YAYINLAR

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İlgili Kanunlar (PDF) (E-Kitap)
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü (PDF) (E-Kitap)
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü - İngilizce (PDF) (E-Kitap)
 • Yasama Kalitesinin Artırılmasında Dilekçe Hakkı Çalıştayı (PDF) (E-Kitap)
 • 27. Dönem 2. ve 3. Dönem Yasama Yılı Faaliyet Raporu 2020 (PDF) (E-Kitap)
 • Almanya Parlamentosu'nda Yasama, Denetim ve Bütçe Süreçleri (PDF) (E-Kitap)
 • Fransa Ulusal Meclisi'nde Yasama, Denetim ve Bütçe Süreçleri (PDF) (E-Kitap)
 • İngiltere Parlamentosu'nda Yasama, Denetim ve Bütçe Süreçleri (PDF) (E-Kitap)
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Konuşmaları - 3 Dilde (PDF) (E-Kitap)
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Konuşmaları - Türkçe (PDF) (E-Kitap)
İstiklal Mahkemeleri
  • Milli Mücadelede TBMM'ye Anadolu'dan Çekilen Telgraflar (PDF) (E-Kitap)
 • Seçili Ülke Örneklerinde Sosyal Medya Şirketlerinin Yasal Yükümlülükleri (PDF) (E-Kitap)
  • İsmail KAHRAMAN - Komisyonlar, Konferanslar ve Toplantılar (PDF) (E-Kitap)
 • Meclis-i Mebusandan Günümüze Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı (PDF) (E-Kitap)
 • İnsan Haklarının Korunmasında Bir Parlamenter Denetim Yolu: İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu (PDF) (E-Kitap)
 • Sigma Raporu Çevirisi - Parlamentolar ve Parlamenter Gözetim ve Denetim (PDF) (E-Kitap)
 • Geçmişten Günümüze Tutanak Belge ve Materyalleri Sergisi Kataloğu (PDF) (E-Kitap)
 • Türk Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukukta İşyerinde Psikolojik Taciz (PDF) (E-Kitap)
 • Milli Mücadele'de Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı (PDF) (E-Kitap)
 • Meclis Araştırması Komisyonlarının Çalışma ve Rapor Sürecini Değerlendirme Çalıştayı (PDF) (E-Kitap)
 • Sigma Raporu ve Türkçe Özeti ( Yasama Meclisleri ve Yürütmenin Gözetim ve Denetimi ) (PDF) (E-Kitap)
 • Adalet Sistemi Üzerine Konuşmalar - Cemil ÇİÇEK (PDF) (E-Kitap)
 • Basın Toplantıları ve Konferanslar - Cemil ÇİÇEK (PDF) (E-Kitap)
Koalisyon Hükümetleri, Koalisyon Protokolleri, Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri
 • Kamu İdarelerinde Daha Etkili Bir Yönetim İçin Nasıl Bir İç Denetim ? (PDF) (E-Kitap)
 • Yasama Metinlerinde Türk Dilinin Doğru Kullanılması Çalıştayı (PDF) (E-Kitap)
Başbakanlarımız ve Genel Kurul Konuşmaları
 • Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Âyan Tutanak Terimleri Sözlüğü (PDF) (E-Kitap)
 • Anayasa Değişiklik Yöntemleri Venedik Komisyonu Raporu & Ülke İncelemeleri (PDF) (E-Kitap)
 • Venedik Komisyonu (Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu) (PDF) (E-Kitap)
 • Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Başkanlık Sistemi(ABD, Arjantin, Azerbaycan, Brezilya ve Nijerya Örnekleri) (PDF) (E-Kitap)
 • Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Parlamenter Sistem (Almanya, Güney Afrika, Hindistan, İtalya, İngiltere, Japonya Örnekleri) (PDF) (E-Kitap)
 • Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Yarı-Başkanlık Sistemi (Fransa, Polonya ve Rusya Örnekleri) (PDF) (E-Kitap)
 • 24. Dönem 1, 2, 3, 4. Yasama Yıllarında TBMM'de İlkler (PDF) (E-Kitap)
Hükümetler - Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri
 • İdari Yargılama Sürecinde Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı (PDF) (E-Kitap)
 • Meclis Başkanları ve Genel Kurul Konuşmaları (1920 – 2013) (PDF) (E-Kitap)
Cumhurbaşkanları Genel Kurul Konuşmaları
 • Yabancı Devlet Adamlarının Genel Kurul Konuşmaları (PDF) (E-Kitap)
Türk Parlamento Tarihi Ahmet Yıldız
TBMM İçtüzüğü - Değişiklikler, Gerekçeler, Tutanaklar - Habip KOCAMAN, Semra GÖKÇİMEN
Türk Parlamento Tarihi Prof. Dr. Zühtü Arslan
Türk Parlamento Tarihi Mustafa Çufalı
Türk Parlamento Tarihi Burhanettin Duran
Türk Parlamento Tarihi Esat Arslan
 • Şeffaf ve Hesap Verebilir Kamu Yönetimi Sempozyumu (PDF) (E-Kitap)
 • İdari Yargı Kararlarının Hukuk Düzenindeki Etkileri Ve Uygulamadaki Sorunlar Sempozyumu (PDF) (E-Kitap)
 • Türkiye Büyük Millet Meclisinin Yapı ve İşleyişi İle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararları - Dr Fahri BAKIRCI
 • Türkiye Büyük Millet Meclisinin İdari Kapasitesi, SİGMA Akran Değerlendirmesi Raporu (PDF) (E-Kitap)
 • The Administrative Capacity of the Turkish Grand National Assembly, SIGMA Peer Review Report (PDF) (E-Kitap)
 • Maliye Politikasının Oluşturulmasında Parlamentonun Rolü (PDF) (E-Kitap)