Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Yasama Organı Üyelerinin
Tercüme-i Halleri Arama Formu


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
DAMAR ARIKOĞLU ADANA
  Zamir Bey (Damar ARIKOĞLU) Adana - 1887 - Süleyman - Elif - Husûsi - Almanca - Ticaret ve Ziraat - İttihâd ve Terakkî, Donanma, Fukara Perver Cemiyetleri Azası, Maârif İlk Tedrisat İdâre Heyeti Azası, Ziraat Odası Azası, İttihâd ve Terakkî Cemiyeti Merkez Heyeti Azası, Adana Vilâyeti Umûmî Meclis Azası, Şehit Ailelerine Yardım Cemiyeti Kurucusu, Kilikya Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti İdare Heyeti Azası - I., II., III. ve IV. Dönem Adana, V., VI. ve VII. Dönem Seyhan Milletvekili - I. Dönem İktisat Encümeni Reisi, III. Dönem Ziraat Encümeni Reisi - Müdâfaa-i Hukuk Grubu Üyesi - Evli, 8 Çocuk. Ölüm Tarihi: 08.04.1969
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET KEMAL KUSUN ADANA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
İSMAİL SAFA ÖZLER ADANA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
SADIK BEY * AFYONKARAHİSAR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
İZZET ULVİ AYKURT AFYONKARAHİSAR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ALİ ÇETİNKAYA AFYONKARAHİSAR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMED KAMİL MİTAS AFYONKARAHİSAR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MUSA KAZIM TUNÇ AFYONKARAHİSAR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
RUŞEN EŞREF ÜNAYDIN AFYONKARAHİSAR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
BESİM ATALAY AKSARAY
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA VEHBİ ÇORAKÇI AKSARAY
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET NEŞET ÖZERCAN AKSARAY
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
OSMAN BEY * AMASYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET NAFİZ AKTİN AMASYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ALİ RIZA ÖZDARENDE AMASYA
  Ali Rıza Efendi (ÖZDARENDE) Gümüşhacıköy – 1876, Mustafa Tevfik – Şerife – Gümüşhacıköy Rüştiyesi, Amasya Sultan Bayazıt Veli Medresesi – Arapça, Farsça – İlmiye – Müderris, Müftü – Kaymakam Vekili, Sivas Vilâyeti Meclis-i Umûmîsi Amasya Azası, Gümüşhacıköy Müftüsü – I. ve II. Dönem Amasya Milletvekili – I. Dönem Şer’iye ve Evkâf Encümeni Reisi – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 17.03.1952
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
AHMET ESAT URAS AMASYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA HİLMİ BEY * ANKARA
  Hilmi Bey (Mustafa Hilmi ÇAYIRLIOĞLU) Beypazarı - 1867, Mustafa – Fatma – Husûsî – Çiftçi ve Tüccar – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân III. ve IV. Dönem Ankara Mebusu – I. ve II. Dönem Ankara Milletvekili – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 10.04.1929
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ANKARA
  Selanik - 1881, Ali Rıza Bey - Zübeyde Hanım Harbiye, Erkân-ı Harbiye -Fransızca - Askerlik, Mareşal - Vilâyeti Şarkiye Müdâfaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti Erzurum Şube Başkanı, Erzurum ve Sivas Kongreleri Başkanı, Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı - Cumhuriyet Halk Fırkası (Halk Fırkası) Kurucu Üyesi ve Genel Başkanı - Osmanlı Meclis-i Meb-ûsân IV. Dönem Erzurum Mebusu (Rahatsızlığını ileri sürerek Meclis'e katılmadı ve 23.02.1920 tarihi itibariyle izinli sayıldı.) - I., II., III. ve IV. Dönem Ankara Milletvekili - Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Grubu Kurucusu ve Başkanı, Büyük Millet Meclisi Reisi, Muvakkat ve 1. İcra Vekilleri Heyeti Reisi, Başkumandan - II. Dönem TBMM Başkanı- Cumhurbaşkanı - Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası ile Gazi ve Mareşallik unvanlarının sahibi - Bekâr. Ölüm Tarihi: 10.11.1938
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ALİ FUAT CEBESOY ANKARA
  Ali Fuat Paşa (CEBESOY) İstanbul – 1882, İsmail Fazıl – Hatice Zekiye – Harbiye ve Erkân-ı Harbiye – Fransızca, Almanca – Askerlik ve Diplomasi, Mirliva – Mevki Komutanı, 3. Süvari Tümeni Kurmayı, Roma Sefareti Ataşemiliteri, Yanya Kolordusu Erkân-ı Harp Reisi, 8. Kolordu Erkân-ı Harp Reisi, 23., 25., 14. ve 5. Fırka ve 20. Kolordu Komutanı, 2. Ordu Müfettişi Vekili, Batı Anadolu Kuvâ-yı Milliye Başkomutanı – Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Kurucusu - I. ve II. Dönem Ankara, IV. Dönem (Ara Seçim) (Batı Cephesi Komutanı, Moskova Büyükelçisi, Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Grubu Başkanı), V., VI., VII. ve VIII. Dönem Konya, IX. Dönem Eskişehir, X. ve XI. Dönem İstanbul Milletvekili – I. Dönem Büyük Millet Meclisi Reis Vekili, VIII. Dönem TBMM Başkanı – II. Dönem 2. Ordu Müfettişi – VIII. ve IX. Dönem Milli Savunma Komisyonu Başkanı - 12. ve 13. Hükümet Nâfıa, 14. Hükümet Münâkalât Vekili - Birçok savaş madalyası ile Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası sahibi – Bekâr. Ölüm Tarihi: 10.01.1968
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ŞAKİR KINACI ANKARA
  Şakir Bey (KINACI) Ankara – 1875, Hacı Abdülkerim – Kamile – Rüştiye – Tüccar – Serbest Ticaret, Ankara Ticaret Odası Üyesi ve Başkanı, Ankara Belediye Meclisi Azası, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Azası, Türkiye İş Bankası Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi – I., II., III., IV., V. ve VI. Dönem Ankara Milletvekili – Evli, 8 Çocuk. Ölüm Tarihi: 10.05.1940
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ALİ KÜTÜKÇÜOĞLU ANKARA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
İHSAN PEHLİVANLI ANKARA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ÖMER MÜMTAZ TANBİ ANKARA
  Ömer Mümtaz Bey (TANBİ) Kafkasya – 1859, İsmail – Zehra – Ankara Rüştiyesi – Polislik, Mülki İdare Amiri – Ankara Vilâyeti İki. Komiseri ve Başkomiseri, Mamuratü’l-Azîz (Elaziz) ve İstanbul Samatya Başkomiseri, Konya Polis Müdürü, İstanbul Polis Meclisi Başkanı, Kütahya, Yozgat ve Lazistan Mutasarrıfı. Sivas Kongresi Ankara Delegesi, Hey’et-i Temsîliye Üyesi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân III. ve IV. Dönem Ankara Mebusu – I. ve II. Dönem Ankara Milletvekili – Bekâr, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 23.02.1925
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
AHMET SAKİ BEY * ANTALYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HASAN SITKI BEY * ANTALYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MAHMUD MURAD BEY * ANTALYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET RASİH KAPLAN ANTALYA
  Rasih Efendi (Mehmet Rasih KAPLAN) Fakılar – 1883, Mehmet Tahir – Tevhide – Konya Ziyaiye ve İrfaniye Medreseleri, Mısır Camiü’l-Ezher ve Kahire Dâru’l-Fünûn Edebiyat ve İçtimâiyyât Medreseleri – Arapça – İçtimâiyyât ve Hukuk – Konya İl Genel Meclisi Antalya Üyesi, Akseki Maârif Encümeni Başkanı, Antalya Liva Daimî Encümen Üyesi – I., II. III., IV., V., VI. ve VIII. Dönem Antalya, VII. Dönem Maraş Milletvekili – Eskişehir İstiklâl Mahkemesi Üyesi – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 13.11.1952
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HALİT PAŞA * ARDAHAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
TALAT SÖNMEZ ARDAHAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
TAHSİN UZER ARDAHAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HİLMİ GÜR ARTVİN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
AZİZ ZEKAİ APAYDIN AYDIN
  Zekâi Bey (Aziz Zekâi APAYDIN) Bosna/Graveşka Köyü – 1877, Hacı Salih – Şefika – Mekteb-i Mülkiye – Fransızca, Rusça – İktisat, İdare ve Diplomasi – İzmir Vilâyeti Maiyet Memuru, Aydın Mektebi İdadisi Müdürü, Karacasu Kaymakam Vekili, Volçetrin, Planga, Uşak, Eskişehir ve Beykoz Kaymakamı, İçel, Mersin, Kayseri ve Eskişehir Mutasarrıfı – I. Dönem Adana, II. Dönem Aydın (İstifa: 18.10.1924’te Londra Elçiliğine atanması nedeniyle.), III., IV. ve V. Dönem (Moskova Sefaratine atanması nedeni ile İstifa: 28.06.1935) Diyarbekir (Diyarbakır) Milletvekili – Eskişehir İstiklâl Mahkemesi Üyesi, Londra Konferansı TBMM Hükümeti Murahhassı, Suriye ile Gümrük Muâhedesi akdine memur Murahhasa Heyeti Reisi, 1. ve 2. Lozan Konferansları Murahhasa Heyeti Müşaviri – II. Dönem Hariciye Encümeni Başkanı, 2. Hükümet Ziraat, 6. Hükümet Nâfıa, 6. ve 7. Hükümet Millî Müdâfaa Vekili, Londra Elçisi, Moskova Büyükelçisi, V. Dönem Arzuhal Encümeni Reisi – Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası sahibi - Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 29.04.1947
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MİTHAT AYDIN AYDIN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA REŞİT BAYDUR AYDIN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
İZZETTİN ÇALIŞLAR AYDIN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MAZHAR GERMEN AYDIN
  Dr. Mazhar Bey (GERMEN) Aydın - 1884, Hacı Mehmet Emin – Nihat – İstanbul Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şahane - Fransızca - Tabip - Sağlık Müfettişi - Balıkesir Livası, Fırat Nahiyesi Tabibi, Soma Belediye Tabibi, Soma Redif Taburu Tabibi, Gelibolu Muharebesi Mevki Hudut Taburları Tabibi, 11. Fırka Topçu Alayı ve 1. Ordu Menzili Nokta Tabibi, 5. Ordu Menzil Baştabip Muavini, Sıhhiye Dairesi Müfettişi, Uzunköprü ve Karapınar Nokta Tabibi, Menzil, Nakil, Mecruhiye (Yaralı) Katarları ile Efradı Sıhhiye Deposu Baştabibi, Eskişehir Askerî Hastanesi Baştabîbi, Aydın Kuvâ-yı Milliye Teşkîlâtı Kurucusu – I., II., III., IV., V., VI., VII. ve VIII. Dönem Aydın Milletvekili – II. Dönem Divân-ı Muhasebât Encümeni Başkanı - VI. Dönem TBMM Başkanvekili – IV. Dönem Parlamentolar Türk Grubu Kurucu Üyesi – 3. Hükümet Sıhhiye ve İçtimâ-î Muâvenet Vekili - Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası sahibi - Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 06.11.1967
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HASAN TAHSİN SAN AYDIN
  Tahsin Bey (Hasan Tahsin SAN) Selanik/Katru - 1865, Ali – Fitnat – Rüştiye – Rumca – İdare – Mahkeme Başkâtibi, Mukavelât Muharriri (Noterlik), Polis Komiseri, Götüryü, Mihaıl, Bozdoğan, Nif, Kuşadası, Urfa, Bulanık ve Çal Kazaları Kaymakamı – I., II., III., IV. ve V. Dönem Aydın Milletvekili – III. Dönem Divân-ı Muhasebât Encümeni Reisi - Evli. Ölüm Tarihi: 21.11.1951
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
SÜLEYMAN SUDİ ACARBAY BAYAZIT
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ŞEFİK BAYDAR BAYAZIT
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
SAMİH RİFAT BEY * BİGA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMED HAKKI DİNÇ BİGA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ŞÜKRÜ YAŞIN BİGA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MUHİTTİN BEY * BİTLİS
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
RESUL SITKI BEY * BİTLİS
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
FALİH RIFKI ATAY BOLU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ŞÜKRÜ GÜLEZ BOLU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET CEVAT GÜRER BOLU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET VASFİ NUHOĞLU BOLU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
EMİN CEMAL SUDA BOLU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
SALİH BOZOK BOZOK
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
AHMET HAMDİ DİVANLIOĞLU BOZOK
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
AVNİ DOĞAN BOZOK
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ BOZOK
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HÜSEYİN ÇELİKBAŞ BURDUR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN BURDUR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
NURETTİN PAŞA * BURSA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ALİ HİKMET AYERDEM BURSA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
REFET CANITEZ BURSA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA FEHMİ GERÇEKER BURSA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HASAN NECATİ KURTULUŞ BURSA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
OSMAN NURİ ÖZPAY BURSA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
CAVİD PAŞA * CANİK
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
TALAT AVNİ ÖZÜDOĞRU CANİK
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
SÜLEYMAN NECMİ SELMEN CANİK
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
İHSAN ERYAVUZ CEBELİBEREKET
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
AVNİ ZAİMLER CEBELİBEREKET
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ZİYA ESEN ÇANKIRI
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
AHMET TALAT ONAY ÇANKIRI
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA ABDULHALİK RENDA ÇANKIRI
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET RİFAT ÜNÜR ÇANKIRI
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ŞAKİR KESEBİR ÇATALCA
  KÖPRÜLÜ - 1889, Ahmet Vefik - Mülkiye - Fransızca - İdare ve Maliye - Kaymakam, Tekirdağ Mutasarrıfı Vekili, Mülkiye Müfettişi - Os.M.M. 4 üncü Dönem Gelibolu - II nci Dönem Çatalca, III, IV üncü Dönem Edirne, V inci Dönem Tekirdağ Milletvekili - Ekonomi ve Tarım Bakanı - Evli, 3 Çocuk. Vefatı:06.04.1966
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
İSMAİL KEMAL ALPSAR ÇORUM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA ELVAN CANTEKİN ÇORUM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET MÜNÜR ÇAĞIL ÇORUM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ABDULLAH İSMET EKER ÇORUM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
AHMET ZİYA TONGUÇ ÇORUM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HÜSEYİN FERİT TÖRÜMKÜNEY ÇORUM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
YUSUF BAŞKAYA DENİZLİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MAZHAR MÜFİD KANSU DENİZLİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
NECİP ALİ KÜÇÜKA DENİZLİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ALİ HAYDAR ÖKTEM DENİZLİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA KAZIM SAMANLI DENİZLİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL DERSİM
  İSTANBUL - 1892, Münci Fikri - İstanbul Hukuk Mektebi, Paris Hukuk Fakültesi Doktora - Fransızca - Hukuk Doktoru - Avukat - II nci Dönem Dersim, VI, VII, VIII ve IX uncu Dönem Bingöl Milletvekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili - Evli, 2 Çocuk. Vefatı: 23.12.1958
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
AHMET KULUALP DERSİM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET BEY * DİYARBAKIR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ABDULKADİR CAVİT EKİN DİYARBAKIR
  BEKİR - 1892, Abdulvahab - Mülkiye - Fransızca - İdare ve Ekonomi - Diyarbakır Hukuk İşleri Müdürü, Silvan Kaymakamı, Başvekâlet Hususi Kalem Müdürü, Başbakanlık Murakabe Heyeti Başkanı - II (Ara Seçim), VIII inci Dönem Diyarbakır Milletvekili - Ekonomi Bakanı (05.09.1947-16.01.1949) - Evli 3 Çocuk. Vefatı: 05.01.1976
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ZİYA GÖKALP DİYARBAKIR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
İBRAHİM ETHEM ÖNGÖREN DİYARBAKIR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
FEYZİ PİRİNÇCİOĞLU DİYARBAKIR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ZÜLFÜ TİĞREL DİYARBAKIR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ABDURRAHMAN ŞEREF ULUĞ DİYARBAKIR
  DİYARBAKIR - 1892 - Hacı İbrahim - Mülkiye - Fransızca - Belediyecilik ve Eğitim - Çiftçi, Diyarbakır Belediye Başkanı, Diyarbakır Lisesi Müdürü - II, VII, VIII inci Dönem Diyarbakır, VI ncı Dönem (Urfa) Şanlıurfa Milletvekili - Evli, 1 Çocuk. Vefatı: 12.02.1976
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HÜSEYİN RIFKI BEY * EDİRNE
  DİMETOKA - 1883, Behçet - Mühendis Mektebi -Nafıa Umum Müfettiş Muavini ve Baş Mühendisi - II nci Dönem Edirne Milletvekili. Ölümü:1959
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
CAFER TAYYAR EĞİLMEZ EDİRNE
  PRİŞTİNE - 1879, Emin - Harp Akademisi - Askerlik - Mirliva - Kırmızı Yeşil İstiklâl Madalyası Sahibi - I ve II nci Dönem Edirne Milletvekili. Vefatı: 03.01.1958
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
FAİK KALTAKKIRAN EDİRNE
  EDİRNE - 1870, Ahmet Badi - Edibe Saide - Rüştiye ve Hususi - İngilizce, Almanca, Fransızca - Bağcılık - Os.M.M. 1, 2, 3 ve 4 üncü Dönem Edirne - I, II, III, IV, V ve VI ncı Dönem Edirne Milletvekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili - Evli, 1 Çocuk. vefatı: 02.01.1948
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA SAFVET BEY * ELAZIĞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
SÜLEYMAN BEY * ELAZIĞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
CEVAD ÇOBANLI ELAZIĞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MUHİTTİN ÇÖTELİ ELAZIĞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HÜSEYİN GÖKÇELİK ELAZIĞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
NACİ KARAALİ ELAZIĞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
KAZİM ORAL ERGANİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
İHSAN SAĞLAM ERGANİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
İHSAN HAMİT TİĞREL ERGANİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
İBRAHİM ÇOLAK ERTUĞRUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HALİL İBRAHİM IŞIK ERTUĞRUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
AHMET İFFET MERCİMEKOĞLU ERTUĞRUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
TAKYETTİN FİKRET ONURALP ERTUĞRUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
RASİM CELALEDDİN ÖZTEKİN ERTUĞRUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMED HAMDİ ARPAĞ ERZİNCAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ABDÜLHAK FIRAT ERZİNCAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET SABİT SAĞIROĞLU ERZİNCAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
RÜŞTÜ PAŞA * ERZURUM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET RAİF DİNÇ ERZURUM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
CAZIM DURU ERZURUM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MÜNİR HÜSREV GÖLE ERZURUM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ZİYAETTİN GÖZÜBÜYÜK ERZURUM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HALET SAĞIROĞLU ERZURUM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
BAHRİ SARITEPE ERZURUM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ALİ ULVİ BEY * ESKİŞEHİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ARİF BEY * ESKİŞEHİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
EMİN SAZAK ESKİŞEHİR
  SAZAK - 1882, Abdurrahman - Medrese ve Hususi - Ziraat ve Ticaret - Tüccar, Çiftçi, Ticaret Odası Başkanı - I, II, III, IV, V, VI, VII ve VIII inci Dönem Eskişehir Milletvekili - Evli, 3 Çocuk. Vefatı: 21.01.1960
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ABDULLAH AZMİ TORUN ESKİŞEHİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
FERİD BEY * GAZİANTEP
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ALİ CENANİ GAZİANTEP
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HACI AHMET REMZİ GÜRES GAZİANTEP
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ALİ KILIÇ GAZİANTEP
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ŞAHİN GAZİANTEP
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
CELAL NURİ İLERİ GELİBOLU
  GELİBOLU - 1882, Mustafa Nuri - Hukuk - Fransızca, İngilizce, Yunanca - Amme Hukuku Doktoru - İleri Gazetesi Muharriri - Os.M.M. 4 üncü Dönem Gelibolu - I ve II nci Dönem Gelibolu, III ve IV üncü Dönem Tekirdağ Milletvekili - Evli, 2 Çocuk. Vefatı:02.11.1938
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ALİ HAYDAR BEY * GENÇ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MUHİTTİN TEMOÇİN GENÇ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HÜSEYİN HACİM ÇARIKLI GİRESUN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ALİ ŞEVKET ÇOLAK GİRESUN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
TAHİR KARADENİZ GİRESUN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MUSA KAZIM OKAY GİRESUN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HAKKI TARIK US GİRESUN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HASAN FEHMİ ATAÇ GÜMÜŞHANE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
AHMET ZEKİ KADİRBEYOĞLU GÜMÜŞHANE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
CEMAL HÜSNÜ TARAY GÜMÜŞHANE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
VEYSEL RIZA ZARBUN GÜMÜŞHANE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMED NAZMİ DİLAVEROĞLU HAKKARİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
SÜLEYMAN ASAF DORAS HAKKARİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
İBRAHİM DEMİRALAY ISPARTA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
AHMET MÜKERREM KARAAĞAÇ ISPARTA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HÜSNÜ ÖZDAMAR ISPARTA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ABDURRAHMAN ŞEREF B. * İSTANBUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
AHMET MUHTAR BEY * İSTANBUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ADNAN ADIVAR İSTANBUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ALİ FUAT AGRALI İSTANBUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
YUSUF AKÇORA İSTANBUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
SÜLEYMAN SIRRI ARAL İSTANBUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ALİ RIZA BEBE İSTANBUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
İBRAHİM REFET BELE İSTANBUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
İSMAİL HAKKI CANBULAT İSTANBUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
FEVZİ ÇAKMAK İSTANBUL
  İSTANBUL - 1876, Ali Sırrı - Harp Akademisi - Fransızca, Almanca, İngilizce - Askerlik - Mareşal - Harbiye Nazırı - I inci Dönem Kozan, II (İstifa:01.11.1924) ve VIII inci Dönem İstanbul Milletvekili - Millî Müdafaa Vekili, İcra Vekilleri Heyeti Reisi, Erkânı Harbiye Umumiye Vekili - Evli, 1 Çocuk. Vefatı: 10.04.1950
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
AHMET HAMDİ DENİZMEN İSTANBUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HAKKI ŞİNASİ EREL İSTANBUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
BEHİÇ ERKİN İSTANBUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
KÂZIM KARABEKİR İSTANBUL
  İSTANBUL - 1882, Mehmet Emin - Havva - Harp Akademisi - Fransızca, Almanca, Rusça - Askerlik, Eğitim, İçtimaiyat - Korgeneral, Şark Cephesi Komutanı, İstiklâl Madalyası Sahibi - I inci Dönem Edirne, II, V, VI, VII ve VIII inci Dönem İstanbul Milletvekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı - Evli, 2 Çocuk. vefatı: 26.01.1948
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ZİYA KARAMÜRSEL İSTANBUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
TEVFİK KAMİL KOPERLER İSTANBUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ALİ FETHİ OKYAR İSTANBUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HÜSEYİN RAUF ORBAY İSTANBUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
REFİK SAYDAM İSTANBUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
İHSAN SÖKMEN İSTANBUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER İSTANBUL
  İSTANBUL - 1886, Abdullatif Suphi - Galatasaray Lisesi - Fransızca - Eğitim ve Diplomasi - Darülfünun Müderrisi, Bükreş Büyükelçisi - Os.M.M. 4 üncü Dönem Antalya - I inci Dönem Antalya, II, III, VIII ve X uncu Dönem İstanbul, VII nci Dönem İçel, IX uncu Dönem Manisa Milletvekili - Muvakkat İcra Encümeni Maarif Vekili - Evli, 2 Çocuk. Vefatı: 11.06.1966
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
EDİP SERVET TÖR İSTANBUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ALİ HAYDAR YULUĞ İSTANBUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
SEYİT MEHMET EMİN B. * İZMİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
AHMET MÜNİR AKKAYA İZMİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
AHMET HAMDİ AKSOY İZMİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
FAHRETTİN ALTAY İZMİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
TEVFİK RÜŞTÜ ARAS İZMİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MAHMUT CELAL BAYAR İZMİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MAHMUD ESAD BOZKURT İZMİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA KAMİL DURSUN İZMİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA RAHMİ KÖKEN İZMİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU İZMİR
  ÖDEMİŞ - 1887, Mehmet Tevfik - Mülkiye, Cenevre Darülfünunu Siyasi İlimler Ekonomi Şubesi - Fransızca - Hukuk ve İktisat - Çiftçi - Os.M.M. 4 üncü Dönem İzmir - II, III, IV, V, VI, VII ve VIII inci Dönem İzmir Milletvekili - Eğitim, Maliye, Adalet ve Dışişleri Bakanı, Başbakan - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı - Evli, 3 Çocuk. Vefatı: 27.12.1953
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA NECATİ UĞURAL İZMİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ABDÜLKADİR BEY * KAHRAMANMARAŞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET MİTHAT ALAM KAHRAMANMARAŞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ERTEN KAHRAMANMARAŞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
TAHSİN HÜDAİOĞLU KAHRAMANMARAŞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
NURETTİN ÖZDEMİR KAHRAMANMARAŞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ALİ RIZA BEY * KARAHİSARI ŞARKİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
İSMAİL SABUNCU KARAHİSARI ŞARKİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ALİ SÜRURİ TÖNÜK KARAHİSARI ŞARKİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET EMİN YURDAKUL KARAHİSARI ŞARKİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ŞUURİ BEY * KARESİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HULUSİ BEY * KARESİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET VEHBİ BOLAK KARESİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
OSMAN NİYAZİ BURCU KARESİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET EMİR KARESİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ALİ HAYDAR MÜSTECAPLIOĞLU KARESİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
AHMET SÜREYYA ÖRGEEVREN KARESİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
KÂZIM ÖZALP KARESİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
AHMET AKİF AĞAOĞLU KARS
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ÖMER BEY TARIM KARS
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
AHMET MAHİR BEY * KASTAMONU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HALİD AKMANSÜ KASTAMONU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ALİ RIZA DİREKOĞLU KASTAMONU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
VELET ÇELEBİ İZBUDAK KASTAMONU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET NECMETTİN KOCATAŞ KASTAMONU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET MÜHTO KASTAMONU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ALİ NAZMİ ÖZÜGÜR KASTAMONU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HASAN FEHMİ TÜMERKAN KASTAMONU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HALİD BEY * KAYSERİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
SABİT GÖZÜGEÇGEL KAYSERİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
AHMET HİLMİ KALAÇ KAYSERİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
AHMET ZEKİ KARAKİMSELİLER KAYSERİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
NUH NACİ YAZGAN KAYSERİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ŞÜKRÜ NAİLİ GÖKBERK KIRKLARELİ
  SELANİK - 1876, mustafa - Harp Akademisi - Fransızca, Almanca - Askerlik - Korgeneral, 2 nci Kolordu Komutanı - II nci Dönem (İstifa:01.11.1924) Kırklareli, V inci Dönem İstanbul Milletvekili - Evli, 3 Çocuk. Vefatı: 23.11.1936
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ŞEVKET ÖDÜL KIRKLARELİ
  LÜLEBURGAZ - 1885, Hasan Fehmi - Hukuk terk - Arapça, Farsça - Ziraat, Hukuk - Adapazarı ve Edirne Müddei Umumisi, Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürü, Tüccar, Çiftçi - II (Ara Seçim), III, IV, V, VI, VII ve VIII inci Dönem Kırklareli Milletvekili - Evli, 2 Çocuk. Vefatı: 29.08.1973
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
FUAT UMAY KIRKLARELİ
  KIRKLARELİ - 1885, Mehmet Nuri - Tıbbiye - Fransızca - Bolu Merkez Tabibi - I inci Dönem bolu, II, III, IV, V, VI, VII ve VIII inci Dönem Kırklareli Milletvekili - Sıhhiye Vekili - Evli, 4 Çocuk. Vefatı: 01.07.1963
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MAHBUP BEY * KIRŞEHİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ALİ RIZA BENLİAĞAZADE KIRŞEHİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMED REFİK KAKMACI KIRŞEHİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
YAHYA GALİP KARGI KIRŞEHİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
LÜTFİ MÜFİT ÖZDEŞ KIRŞEHİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA BEY * KOCAELİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
AHMET ŞÜKRÜ BEY * KOCAELİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET RAGIP AKCA KOCAELİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
SAFFET ARIKAN KOCAELİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HÜSEYİN SIRRI BELLİOĞLU KOCAELİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
İBRAHİM TOLON KOCAELİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
İBRAHİM SÜREYYA YİĞİT KOCAELİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
KAZIM HÜSNÜ BEY * KONYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
FUAT GÖKBUDAK KONYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
EYÜP SABRİ HAYIRLIOĞLU KONYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA FEYZİ KARAAĞAÇ KONYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
REFİK KORALTAN KONYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MUSA KAZİM ONAR KONYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET NAİM ONAT KONYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
TEVFİK FİKRET SILAY KONYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HACI BEKİR SÜMER KONYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA ULUSAN KONYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ALİ ŞADİ ÇELİK KOZAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ALİ SAİP URSAVAŞ KOZAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
SEYFİ AYDIN KÜTAHYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ALİ CEVDET BARLAS KÜTAHYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET NURİ CONKER KÜTAHYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET RIZA DİNÇAY KÜTAHYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET RECEP PEKER KÜTAHYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MAHMUD FAİK SOYLU KÜTAHYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
RAGIP SOYSAL KÜTAHYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
AHMET FERİT TEK KÜTAHYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
REŞİT AĞAR MALATYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HACI BEDİR FIRAT MALATYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA İSMET İNÖNÜ MALATYA
  İZMİR - 1884, Mehmet Reşit - Cevriye - Harp Akademisi - Almanca, Fransızca ve İngilizce - Askerlik, Siyaset - General, Garp Cephesi Komutanı - I inci Dönem Edirne, II, III, IV, V, IX, X, XI, 1(XII), 2(XIII), 3(XIV) üncü Dönem Malatya (İstifa:20.11.1972), VI, VII ve VIII inci Dönem Ankara Milletvekili - K.M. CHP Temsilcisi (06.01.1961-15.10.1961) - C.S. Tabii Üyesi (20.11.1972-25.12.1973) - CHP Genel Başkanı - Muvakkat İcra Encümeni, Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili, Hariciye Vekili, Başbakan, Cumhurbaşkanı - Evli, 3 Çocuk. Vefatı:25.12.1973
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET HİLMİ OYTAÇ MALATYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MAHMUD NEDİM ZABCI MALATYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ABDULGANİ ENSARİ MARDİN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ALİ RIZA ERTEN MARDİN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMED NECİB GÜVEN MARDİN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU MARDİN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ABDÜRREZAK ŞATANA MARDİN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMED DERVİŞ URAL MARDİN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
YUNUS NADİ ABALIOĞLU MENTEŞE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMED ESAD İLERİ MENTEŞE
  Esat Efendi (Mehmet Esat İLERİ) Yunanistan/Gümülcine - 1882, Mehmet Hilmi – Penbe – Medrese – İdadi ve Medrese Öğretmeni, Vaiz, Batı Trakya Derneği Kurucusu, Aydın Sultânîsi Ulumu Diniye Öğretmeni ve Millî Ordu Fahri Müftüsü – I. Dönem Aydın ve II. Dönem Menteşe Milletvekili – II. Dönem İrşat Encümeni Reisi – Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası sahibi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 15.04.1957
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ŞÜKRÜ KAYA MENTEŞE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HAFIZ EMİN İNANKUR MERSİN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET TEVFİK MARULYALI MERSİN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
AHMET BESİM ÖZEK MERSİN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET NİYAZİ RAMAZANOĞLU MERSİN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
OSMAN KADRİ BİNGÖL MUŞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
RIZA KOTAN MUŞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
İLYAS SAMİ MUŞ MUŞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMED ATA ATAY NİĞDE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HALİT MENGİ NİĞDE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
EBUBEKİR HAZIM TEPEYRAN NİĞDE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ALİ GALİP YENEN NİĞDE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
RECAİ BAYKAL ORDU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
İSMAİL ÇAMAŞ ORDU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
AHMED FAİK GÜNDAY ORDU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HALİL SITKI KUMRU ORDU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
AHMET HAMDİ YALMAN ORDU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
RAUF BEY * RİZE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HASAN CAVİT BELUL RİZE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
AHMET FUAT BULCA RİZE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ESAT ÖZOĞUZ RİZE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
EKREM RİZE RİZE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ALİ RIZA ZIRH RİZE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ABİDİN BEY * SARUHAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ETHEM BEY * SARUHAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
VASIF ÇINAR SARUHAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET NAZİF DUMLU SARUHAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
KEMAL GÜROL SARUHAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMED REŞAD KAYALI SARUHAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET YAŞAR ÖZEY SARUHAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA FEVZİ SARHAN SARUHAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET SABRİ TOPRAK SARUHAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
SAİM UZEL SARUHAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HALİL HULKİ AYDIN SİİRT
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MAHMUT SOYDAN SİİRT
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
KEMALETTİN SAMİ PAŞA * SİNOP
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
RIZA NUR SİNOP
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
RECEP ZÜHTÜ SOYAK SİNOP
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
YUSUF KEMAL TENGİRŞENK SİNOP
  BOYABAT - 1878, Hasan Raci - İstanbul ve Paris Hukuk Fakülteleri - Fransızca, İngilizce - Hukuk, Ekonomi, Diplomasi, Prof.Dr. - Darülfünun İktisat Profesörü, Serbest Avukat - Os.M.M. 1 ve 4 üncü Dönem Kastamonu - I inci Dönem Kastamonu, II, III, IV, V, VI ve VIII inci Dönem Sinop Milletvekili - K.M. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Temsilcisi (06.01.1961 - 25.10.1961) - İktisat, Adalet, Hariciye Vekili - Evli, 1 Çocuk. Vefatı: 15.04.1969
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ÖMER ŞEVKİ BEY * SİVAS
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HALİS TURGUT BEY * SİVAS
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
AHMET MUAMMER BEY * SİVAS
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
RAHMİ BEY * SİVAS
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
YUSUF ZİYA BAŞARA SİVAS
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
RASİM BAŞARA SİVAS
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ŞEMSETTİN GÜNALTAY SİVAS
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ÖMER CUDİ PAŞA * SİVEREK
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HALİL FAHRİ GÜRMEN SİVEREK
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ABDÜLKADİR AHMET KÜRKÇÜ SİVEREK
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MAHMUT ODABAŞI SİVEREK
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
YAHYA KEMAL BEYATLI ŞANLIURFA
  ÜSKÜP - 1884, İbrahim Naci - Sorbonne Üniversitesi Edebiyat Tarih Bölümü - Arapça, Farsça, Fransızca - Edebiyat, Eğitim - Darüşşafaka Tarih ve Edebiyat Muallimi, İstanbul Darülfünun Müderrisi, Şair, Yazar, Varşova, Madrid, Lizbon Orta Elçisi - II nci Dönem Urfa (İstifa:23.05.1926), IV üncü Dönem Yozgat, V ve VI ncı Dönem Tekirdağ, VII nci Dönem İstanbul Milletvekili - Bekâr. Vefatı: 01.11.1958
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ALİ FUAT BUCAK ŞANLIURFA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HÜSREV GEREDE ŞANLIURFA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET REFET TOPÇUOĞLU ŞANLIURFA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET REFET ÜLGEN ŞANLIURFA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
SAFFET YETKİN ŞANLIURFA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
FAİK ÖZTRAK TEKİRDAĞ
  MALKARA - 1882, Ali Rıza - Mülkiye - Fransızca - İdare - Dahiliye Vekaleti Teftiş Kurulu Genel Müdürü - I inci Dönem Cebelibereket, II, III, IV, V, VI, VII ve VIII inci Dönem Tekirdağ Milletvekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili - Dahiliye Vekili - Evli, 5 Çocuk. Vefatı: 30.05.1951
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMET CEMİL UYBADIN TEKİRDAĞ
  İSTANBUL - 1880, Salih Reşit - Müfüde - Harp Okulu, Harp Akademisi - Fransızca - Askerlik - Miralay, Fırka Kumandanı, Askeri Okullar Müfettişi, Polis ve Zabit Mektebi Müdürü, Çatalca Mıntıkası Kumandanı - II, III, IV, V, VI, VII ve VIII inci Dönem Tekirdağ Milletvekili - İçişleri Bakanı - Dul, 4 Çocuk. Vefatı: 05.07.1957
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HACI KAMİL BEY * TOKAT
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMED EMİN BAYAV TOKAT
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
BEKİR KUNDUK TOKAT
  Bekir Sami Bey (Bekir KUNDUK) CHF – TCF - Müstakil Çerkezistan – 1864, Musa – Kevser – Mekteb-i Sultânî, Paris Siyasal Bilgiler Fakültesi – Fransızca, Farsça, Az düzey İngilizce ve İtalyanca – İdare ve Diplomasi – Trablusgarp Mektupçusu, Cebeli-garbi ve Halep Valisi, Millî Ahrâr Fırkası Kurucu Üyesi, Doğu Anadolu, Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Hey’et-i Temsîliye Üyesi, Sivas Kongresi Delegesi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Amasya Mebusu – I. Dönem Amasya ve II. Dönem Tokat Milletvekili – I. ve 2. İcra Vekilleri Heyeti Hariciye Vekili – I. ve II. Dönem Hariciye Encümeni Reisi – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 16.01.1933
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA VASFİ SÜSOY TOKAT
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ALİ ŞEFİK BAŞMAN TRABZON
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
AHMET MUHTAR CİLLİ TRABZON
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MEHMED RAHMİ EYÜPOĞLU TRABZON
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
SÜLEYMAN SIRRI GEDİK TRABZON
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
ABDULLAH OKYAY TRABZON
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HASAN SAKA TRABZON
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
AHMET HAMDİ ÜLKÜMEN TRABZON
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
İBRAHİM ARVAS VAN
  HAKKARİ - 1896, Abdulhamit - Lise - Fransızca, Arapça, Farsça - İdare ve Tarım - Şemdihan Kaymakamı - I (Gelmeden İstifa etmiştir.), III ve IV üncü Dönem Hakkâri, II, V, VI, VII ve VIII inci Dönem Van Milletvekili - Evli, 1 Çocuk. Vefatı: 21.10.1965
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
MÜNİP BOYA VAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HAKKI UNGAN VAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
AHMET RAGIP ÖZDEMİROĞLU ZONGULDAK
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
YUSUF ZİYA ÖZENCİ ZONGULDAK
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HİLMİ TUNALI ZONGULDAK
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-2. DÖNEM Milletvekili
HALİL TÜRKMEN ZONGULDAK
 
Bulunan Kayıt Sayısı : 334

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki