MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AÇILIŞ KONUŞMALARI
     
  Önsöz      
  Düzenlenmiş Tutanaklar   Orijinal Tutanaklar
  I. DÖNEM   DEVRE I
  1. Yasama Yılı 24 Nisan 1920   İçtima Senesi 1: 24.4.1336
  2. Yasama Yılı 1 Mart 1921   İçtima Senesi 2: 1.3.1337
  3. Yasama Yılı 1 Mart 1922   İçtima Senesi 3: 1.3.1338
  4. Yasama Yılı 1 Mart 1923   İçtima Senesi 4: 1.3.1339
  II. DÖNEM   DEVRE II
  1. Yasama Yılı 13 Ağustos 1923   İçtima Senesi 1: 13.8.1339
  2. Yasama Yılı 1 Kasım 1924   İçtima Senesi 2: 1.3.1340
  3. Yasama Yılı 1 Kasım 1925   İçtima Senesi 3: 1.11.1341
  4. Yasama Yılı 1 Kasım 1926   İçtima Senesi 4: 1.11.1926
  III. DÖNEM   DEVRE III
  1. Yasama Yılı 1 Kasım 1927   İçtima Senesi 1: 1.11.1927
  2. Yasama Yılı 1 Kasım 1928   İçtima Senesi 2: 1.11.1928
  3. Yasama Yılı 1 Kasım 1929   İçtima Senesi 3: 1.11.1929
  4. Yasama Yılı 1 Kasım 1930   İçtima Senesi 4: 1.11.1930
  IV. DÖNEM   DEVRE IV
  1. Yasama Yılı 1 Kasım 1931   İçtima Senesi 1: 1.11.1931
  2. Yasama Yılı 1 Kasım 1932   İçtima Senesi 2: 1.11.1932
  3. Yasama Yılı 1 Kasım 1933   İçtima Senesi 3: 1.11.1933
  4. Yasama Yılı 1 Kasım 1934   İçtima Senesi 4: 1.11.1934
  V. DÖNEM   DEVRE V
  1. Yasama Yılı 1 Kasım 1935   İçtima Senesi 1: 1.11.1935
  2. Yasama Yılı 1 Kasım 1936   İçtima Senesi 2: 1.11.1936
  3. Yasama Yılı 1 Kasım 1937   İçtima Senesi 3: 1.11.1937
  4. Yasama Yılı 1 Kasım 1938   İçtima Senesi 4: 1.11.1938