TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

11’inci Birleşim

5 Eylül 2007 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.05’te açıldı.

 

Başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimine ilişkin,

Anayasa,

Adalet,

Millî Savunma,

İçişleri,

Dışişleri,

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor,

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm,

Çevre,

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler,

Tarım, Orman ve Köyişleri,

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji,

Dilekçe,

Plan ve Bütçe,

Kamu İktisadi Teşebbüsleri,

İnsan Haklarını İnceleme,

Avrupa Birliği Uyum,

Komisyonları Geçici Başkanlıkları tezkereleri,

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Fatma Ekenoğlu’nun davetine icabetle, TBMM Başkanının başkanlığında gidecek olan Parlamento heyetinde yer alacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi,

 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu

 

 

 

Portekiz’de yapılacak olan Avrupa Birliği Üye ve Aday Ülkeleri Ulusal Parlamentoları İçişleri Komisyonu Başkanları Konferansı’na katılınmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi,

 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 6 Eylül 2007 Perşembe gününden itibaren tatile girmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi, yapılan görüşmelerden sonra,

 

Kabul edildi.

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan Bakanlar Kurulunun, elektronik cihazla yapılan oylama sonucunda, 197 ret oyuna karşılık 337 oyla güvenoyu aldığı açıklandı.

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, güvenoyu nedeniyle bir teşekkür konuşması yaptı.

 

Alınan karar gereğince, gündemde bulunan konuları sırasıyla görüşmek için, 1 Ekim 2007 Pazartesi günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 16.08’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

                                                                  Köksal TOPTAN

                                                                          Başkan

 

 

 

 

 

                Yaşar TÜZÜN                                                                       Canan CANDEMİR ÇELİK

                       Bilecik                                                                                               Bursa

                    Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye

 

 

 


 


 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.