TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

5’inci Birleşim

24 Ağustos 2007 Cuma

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açıldı.

 

Cumhurbaşkanı seçimini yapabilmek için Anayasa’nın öngördüğü üçte iki çoğunluğun bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla yapılan yoklamada, Genel Kurulda toplantı yeter sayısının üzerinde üyenin mevcut olduğu açıklanarak seçime geçildi.

 

Cumhurbaşkanı seçimi için yapılan ikinci tur oylamada, gösterilen adaylardan hiçbiri Anayasa’nın 102’nci maddesinde öngörülen üçte iki çoğunluğu sağlayamadığından;

 

Cumhurbaşkanı seçiminin üçüncü oylamasını yapmak için, 28 Ağustos 2007 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 16.45’te son verildi.

 

 

 

 

 

                                                                  Köksal TOPTAN

                                                                          Başkan

 

 

 

 

                Murat ÖZKAN                                                                       Fatma SALMAN KOTAN

                      Giresun                                                                                               Ağrı

                    Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye

 

 


 


 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.