Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

CİLT : 34

 

1 inci Birleşim

1. 10. 1997 Çarşamba

 

İÇİNDEKİLER

 I. – GELEN KÂĞITLAR

II. – SÖYLEVLER

1. — Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in, 20 nci dönem 3 üncü Yasama Yılını açış konuşması

III. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giden Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan Gemici’nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/993)

2. — İtalya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/994)

3. — Almanya’ya giden Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin Özkan’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/995)

4. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan Gemici’nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/996)

5. — Fransa’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem’e, dönüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/997)

6. — Bulgaristan’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Mehmet Batallı’nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/998)

7. — İngiltere’ye gidecek olan Başbakan Yardımcısı ve Millî Savunma Bakanı İsmet Sezgin’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Refaiddin Şahin’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/999)

8. — Macaristan’a gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e, dönüşüne kadar, TBMM Başkanı Mustafa Kalemli’nin vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1000)

9. — Macaristan’a gidecek olan Devlet Bakanı Rıfat Serdaroğlu’na, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Mehmet Cavit Kavak’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1001)

10. — Macaristan’a gidecek olan Devlet Bakanı A. Ahat Andican’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Işılay Saygın’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1002)

11. — Macaristan’a gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi’ye, dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1003)

12. — Macaristan’a gidecek olan Kültür Bakanı M. İstemihan Talay’a, dönüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1004)

13. — Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Eyüp Aşık’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1005)

14. — Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı A. Ahat Andican’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Metin Gürdere’nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1006)

15. — Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1007)

16. — Kazakistan Cumhuriyetine gidecek olan Başbakan A. Mesut Yılmaz’a, dönüşüne kadar, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Bülent Ecevit’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1008)

17. — Kazakistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı A. Ahat Andican’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Metin Gürdere’nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1009)

18. — Kazakistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Cavit Kavak’a dönüşüne kadar, Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy’un vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1010)

19. — Kazakistan Cumhuriyetine gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’e, dönüşüne kadar, Orman Bakanı Ersin Taranoğlu’nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1011)

20. — Makedonya, Bosna-Hersek ve Arnavutluk’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı ve Millî Savunma Bakanı İsmet Sezgin’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Rıfat Serdaroğlu’nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1012)

21. — Almanya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1013)

22. — Çin Halk Cumhuriyetine gidecek olan Çevre Bakanı İmren Aykut’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1014)

23. — Çin Halk Cumhuriyetine gidecek olan Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Mehmet Batallı’nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1015)

24. — Mısır’a gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e, dönüşüne kadar, TBMM Başkanı Mustafa Kalemli’nin vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1016)

25. — Mısır’a gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1017)

26. — Çin Halk Cumhuriyetine gidecek olan Güneş Taner’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Mehmet Cavit Kavak’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1018)

27. —Hırvatistan’a gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e, dönüşüne kadar, TBMM Başkanı Mustafa Kalemli’nin vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1019)

28. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1020)

29. — Hırvatistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi’ye, dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1021)

30. — Hırvatistan’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Rıfat Serdaroğlu’nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1022)

31. — Hırvatistan’a gidecek olan Kültür Bakanı M. İstemihan Talay’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin Özkan’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1023)

32. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Eyüp Aşık’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Burhan Kara’nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1024)

33. — Hollanda’ya gidecek olan Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu’ya, dönüşüne kadar, Orman Bakanı Ersin Taranoğlu’nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1025)

34. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Işılay Saygın’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Metin Gürdere’nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1026)

35. — Kazakistan Cumhuriyetine gidecek olan Kültür Bakanı İstemihan Talay’a, dönüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1027)

36. — Almanya’ya gidecek olan Başbakan A. Mesut Yılmaz’a, dönüşüne kadar, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Bülent Ecevit’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1028)

37. — Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi’ye, dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1029)

38. — Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin Özkan’a, dönüşüne kadar, Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1030)

39. — Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Rıfat Serdaroğlu’na, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Refaiddin Şahin’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1031)

40. — Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Eyüp Aşık’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Burhan Kara’nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1032)

41. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1033)

42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması ile İlgili Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/604) geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1034)

43. — Ölüm cezasına hükümlü Dz. Er. Yaşar Akan hakkındaki dava dosyasının geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1035)

44. — Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in, Macaristan’a yapacağı resmî ziyarete katılacak milletvekiline ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1036)

45. — Başbakan A. Mesut Yılmaz’ın, Kazakistan’a yapacağı resmî ziyarete katılacağı milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1037)

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk ve 31 arkadaşının, İstanbul’da meydana gelen sel felaketinin neden olduğu zararlara karşı alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/200)

C) ÇEŞİTLİ İŞLER

1. — TBMM Başkanlığı için gösterilecek adayların müracaat süresine ilişkin Geçici Başkanlık duyurusu

IV. — ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1. — TBMMBaşkanı seçiminin yapılacağı günlere ve halen dokuz ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin üç ilden kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresinin görüşülme gününe ilişkin Danışma Kurulu önerisi

V. — SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı’nın, Anadolu basınının desteklenmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Hüsamettin Özkan’ın yazılı cevabı (7/3160)

2. — Ankara Milletvekili Gökhan Çapoğlu’nun, kamu bankalarına kredi borcu olan milletvekilllerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Refaiddin Şahin’in yazılı cevabı (7/3167)

3. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, Bakanlıkça AB’ne tam üyelik konusunda hazırlanan raporun dağıtımının yapılmayış nedenine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in yazılı cevabı (7/3172)

4. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, Bakanlıkça Kıbrıs sorunu konusunda hazırlanan raporun gerekli yerlere dağıtılmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in yazılı cevabı (7/3173)

5. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, yerleri değiştirilen Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü emrindeki bazı görevliler hakkında verilen yargı kararlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/3174)

6. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bursa-Osmangazi Demirtaş Beldesi Belediye Başkanının mahkeme kararlarıını uygulamadığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/3175)

7. — Sıvas Milletvekili Mahmut Işık’ın, yeşil kod adlı kişinin sağ olup olmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/3177)

8. — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir Belediyesince satın alınan fıskiyelere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/3178)

9. — Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray Baycık’ın, yerel basınının sorularına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Yücel Seçkiner’in yazılı cevabı (7/3179)

10. — Konya Milletvekili Veysel Candan’ın, hazinece yapılan ödemeler, enflasyon ve döviz kurları ile ilgili beyanlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Güneş Taner’in yazılı cevabı (3/3181)

11. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı’nın, Balıkesir İlinin bazı ilçelerinde afyon ekimine izin verilmeyiş nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa R. Taşar’ın yazılı cevabı (7/3183)

12. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, kapalı olan ilkokul sayısına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/3185)

13. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, kamu bankalarının batık kredilerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Hüsamettin Özkan ve Devlet Bakanı M. Salih Yıldırım’ın yazılı cevabı (7/3186)

14. — Afyon Milletvekili Osman Hazer’in, Afyon Çevre Yolu geçişi için ayrılan ödeneğe ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu’nun yazılı cevabı (7/3188)

15. — Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün’ün, yargılanmasına devam eden Marmara Ereğlisi Belediyesi Meclis üyesinin görevine iade ediliş nedenine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/3189)

16. — Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün’ün, Trakya Milletvekillerinden birinin mafya ile ilişkisi olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/3190)

17. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, illere gönderilen ilköğretim ders kitaplarının akıbetine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/3191)

18. —İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, bir inşaat şirketinin ödediği vergi miktarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in yazılı cevabı (7/3192)

19. — Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Meslek Edindirme Kurslarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/3194)

20. — İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar’ın, bir tanığın, Susurluk davası ile ilgili olarak ileri sürdüğü iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/3195)

21. —İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar’ın, bir tanığın, Susurluk davası ile ilgili olarak ileri sürdüğü iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/3196)

22. —Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bursa İlindeki bazı yatırım projelerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yücel Seçkiner’in yazılı cevabı (7/3201)

23. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, bazı genel müdürlüklerin Bursa İlindeki projelerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in yazılı cevabı (7/3202)

24. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bursa-Gürsu-Ağaköy projesine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa R. Taşar’ın yazılı cevabı (7/3203)

25. — Bilecik Milletvekili Şerif Çim’in, bir mahkûmun affı ile ilgili basında yer alan bir beyanına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu’nun yazılı cevabı (7/3204)

26. —Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz’ün, akaryakıt zammına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Güneş Taner’in yazılı cevabı (7/3205)

27. — Sıvas Milletvekili Nevzat Yanmaz’ın, Ankara 2 No. lu Askerî Dikimevi ve Kreşinde yaşanan bazı olaylara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin’in yazılı cevabı (7/3206)

28. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, 48-55 inci T.C. hükümetlerince yapılan personel atamalarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in yazılı cevab (7/3207)

29. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, Tekel Genel Müdürlüğüne ait Şereflikoçhisar Kaldırım Rafine Tuz Tesisi binalarının ihalesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Eyüp Aşık’ın yazılı cevabı (7/3208)

30. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay’ın, Ağrı İline yapılan tarifeli uçak seferlerinin artırılıp artırılmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in yazılı cevabı (7/3209)

31. —Hatay Milletvekili Atilla Sav’ın, Kabotaj Kanununun uygulanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Burhan Kara’nın yazılı cevabı (7/3210)

32. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker’in, bazı fatura bedellerine ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı İmren Aykut’un yazılı cevabı (7/3212)

33. —Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın;

- Bursa Adalet Sarayı inşaatı projesine,

- Bursa’da hisseli parsel satışı yasağına aykırı davranan Bakanlık personeline,

İlişkin soruları ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu’nun yazılı cevabı (7/3213, 7/3215)

34. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bursa-Ulubat Gölü ve Kocasu’ya atık sularını bırakan işletmeler hakkında yapılan işlemlere ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı İmren Aykut’un yazılı cevabı (7/3214)

35. —Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı firmalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/3218)

36. —Adıyaman Milletvekili Celal Topkan’ın, Adıyaman İli Merkez İlçe Belediye Başkanlığında çalışan bazı personele ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/3219)

37. —Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı’nın, Bandırma-Aksakal Beldesi ve Susurluk’ta görülen fare istilasına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa R. Taşar’ın yazılı cevabı (7/3220)

38. —İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, imam-hatip liselerinden mezun olan emniyet görevlilerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/3221)

39. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bursa’da çevre kirliliğine yol açan tesislere ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı İmren Aykut’un yazılı cevabı (7/3222)

40. —Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bursa Emirsultan Polis Karakolunda bir kişiye dayak atıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/3223)

41. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bursa 2 nci SSK Hastanesi projesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan’ın yazılı cevabı (7/3226)

42. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı yeni fakültelerin kadrolarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/3227)

43. —Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz’ün, bir subayın PKKlideri ile görüştüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/3229)

44. —İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde partizanca atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/3230)

45. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, Iğdır-Zülfikar Köyünün yapımına başlanan yem fabrikası ile sağlık yatırımlarının Iğdır Valisi tarafından durdurulduğu iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/3231)

46. — Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül’ün, ekonomik ve sosyal konseyin yapısına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit’in yazılı cevabı (7/3233)

47. — İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar’ın, Kuşadası ve çevresinde işlenen bazı cinayetlere ilişin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Yücel Seçkiner’in yazılı cevabı (7/3234)

48. —Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, imam hatip liselerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın yazılı cevabı (7/3235)

49. — Erzincan Milletvekili Naci Terzi’nin, RP ile ilgili bazı beyanlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/3236)

50. —Adana Milletvekili Sıtkı Cengil’in, bazı bakanlıklarda namaz kılan personelin fişlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/3237)

51. — Trabzon Milletvekili Yusuf Bahadır’ın, Trabzon’un kalkınmada I inci derecede öncelikli iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/3238)

52. — Ankara Milletvekili Nejat Arseven’in, kanunların anayasaya uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu’nun yazılı cevabı(7/3242)

53. — Ardahan Milletvekili İsmet Atalay’ın, bazı kamu bankalarının reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Yücel Seçkiner’in yazılı cevabı (7/3246)

54. — Giresun Milletvekili Ergun Özdemir’in, Şebinkarahisar’ın, il yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/3247)

55. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bursa-Kestel İlçesinde bulunan bir işletmenin çevreyi kirlettiği iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı İmren Aykut’un yazılı cevabı (7/3249)

56. — Antalya Milletvekili Yusuf Öztop’un, Antalya-Korkuteli ve Elmalı İlçelerinde haşhaş ekimine izin verilmesi için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa R. Taşar’ın yazılı cevabı (7/3251)

57. — Adana Milletvekili Orhan Kavuncu’nun, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Batı Çalışma Grubunun faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı ve Millî Savunma Bakanı İsmet Sezgin’in yazılı cevabı (7/3253)

58. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, ABD Adana Konsolosuna Ataköy Turizm Tesislerinde bir görev verilip verilmediğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Refaiddin Şahin’in yazılı cevabı (7/3254)

59. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, İstanbul-Gedikpaşadaki otopark inşaatına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı İstemihan Talay’ın yazılı cevabı (7/3255)

60. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in;

- İstanbul Meşrubat Sanayii A.Ş. ve HBB Televizyon kuruluşuna Emlakbank ve Halkbank tarafından açılan kredilere,

- Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından Cıngıllı Holding A.Ş.’ne verilen kredilere,

İlişkin Başbakandan soruları ve Devlet Bakanı Yücel Seçkiner’in yazılı cevabı (7/3256, 7/3257)

61. — İçel Milletvekili D. Fikri Sağlar’ın, Almanya’dan iade talebinde bulunulan bir kişi hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/3258)

62. —Antalya Milletvekili Yusuf Öztop’un, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Anasözleşmesine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa R. Taşar’ın yazılı cevabı (7/3259)

63. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un;

- Erzincan- Merkez-Sütpınar Köyünün sulama kanalı ihtiyacına ilişkin ve,

- Erzincan’a bağlı bazı köylerin yoluna,

- Erzincan’a bağlı bazı yerleşim birimlerinin köprü ihtiyacına,

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın yazılı cevabı (7/ 3260, 3275, 3276)

64. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan’ın, tartı toleransları yönetmeliğinin ne zaman çıkarılacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/3263)

65. — Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici’nin, SEKA Yönetim Kuruluna ve Genel Müdürlüğüne atama yapılmamasının nedenine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez’in yazılı cevabı (7/3264)

66. — Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici’nin, Çaycuma Organize Sanayii Bölgesi alanı içinde yeralan arazilerin kamulaştırma bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez’in yazılı cevabı (7/3265)

67. —Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan’ın, SSK İnegöl Hastanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan’ın yazılı cevabı (7/3268)

68. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un, Erzincan’a bağlı bazı yerleşim birimlerinin grup şebekesi ve otomatik telefon ihtiyaçlarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in yazılı cevabı (7/3274)

69. —Kırıklareli Milletvekili Necdet Tekin’in, Emlak Bankası tarafından bir yerel TV’ye reklam verildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Refaiddin Şahin’in yazılı cevabı (7/3278)

70. — İzmir Milletvekili Metin Öney’in, liman hizmetleri konteyner tarifesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in yazılı cevabı (7/3279)

71. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan’ın, Hatay-Yayladağ’a bağlı bazı köylerin santrallerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in yazılı cevabı (7/3281)

72. — Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan’ın, asgari ücretten vergi alınmamasına yönelik projeye ilişkin Maliye Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı ve Maliye Bakanı vekili Hüsamettin Özkan’ın yazılı cevabı (7/3283)

73. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman’ın, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin ürün bedellerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez’in yazılı cevabı (7/3285)

74. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin’in, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı ve Millî Savunma Bakanı İsmet Sezgin’in yazılı cevabı (7/3286)

75. — İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur’un, İzmir-Menemen Belediye Başkanına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/3292)

76. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, polis üniformalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/3300)

77. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, Polis Vakfı ve Trafik Vakfının malî denetimine ilişkin sonusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu’nun yazılı cevabı (7/3302)

78. —İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, yurtdışına çıkışlarda vatandaşların karşılaştıkları vize sorunlarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in yazılı cevabı (7/3303)

79. —Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz’ün, Genel Kurulda pankart açan İzmir Milletvekili Sabri Ergül hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kalemli’nin yazılı cevabı (7/3518)

VI. — KOMİSYONLAR BÜLTENİ

1. — 28 Şubat 1997 tarihinde komisyonlarda bulunan işler ile 16 Ağustos 1997 tarihine kadar komisyonlara gelen, neticelenen ve kalan işler

I. — GELEN KÂĞITLAR No. : 1

1 . 10 . 1997 ÇARŞAMBA

Tasarılar

1. – Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/652) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.8.1997)

2. – Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/653) (Anayasa ve Adalet komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.8.1997)

3. – Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı (1/654) (Tarım Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.9.1997)

4. – Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Tasarısı (1/655) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.9.1997)

5. – Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/656) (Anayasa ve Adalet komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.9.1997)

6. – 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/657) (Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.9.1997)

7. – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovanya Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/658) (Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.9.1997)

8. – Avukatlık Kanununa Bazı Maddelerin Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/659) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.9.1997)

9. – Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/660) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.9.1997)

10. – İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/661) (İçişleri ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.9.1997)

11. – Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/662) (Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.9.1997)

12. – Türk Bayrağı Kanununun 3 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/663) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.9.1997)

Teklifler

1. – Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın ve 36 Arkadaşının; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/909) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.8.1997)

2. – Bolu Milletvekili Abbas İnceayan ve 5 Arkadaşının; Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/910) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.8.1997)

3. – Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli’nin; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilâtında Geçici Olarak Çalışan Personelin İdarî Teşkilât Kadrolarına Geçirilmeleri ve 13.10.1983 Tarihli 2919 Sayılı Kanunun 12 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/911) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.9.1997)

4. – Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün’ün; Balıkesir İl Merkezinde Büyükşehir Belediyesi, Bahçelievler, Adnan Menderes ve Oruçgazi Adlarıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/912) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1997)

5. – Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 5 Arkadaşının; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/913) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1997)

6. – İzmir Milletvekili İsmail Yılmaz ve 18 Arkadaşının; 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanununun 18 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/914) (İçişleri ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.9.1997)

Tezkereler

1. – Isparta Milletvekili Ömer Bilgin’in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/981) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.8.1997)

2. – Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/982) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.8.1997)

3. – Samsun Milletvekili Murat Karayalçın’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/983) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.8.1997)

4. – Celal Atalay ile Birsen Güngören Haklarındaki Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/984) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.8.1997)

5. – Şanlıurfa Milletvekili Seyyid Eyyüpoğlu’nun; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/985) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.9.1997)

6. – Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik’in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/986) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.9.1997)

7. – İstanbul Milletvekili Meral Akşener’in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/987) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.9.1997)

8. – Samsun Milletvekili Murat Karayalçın’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/988) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.9.1997)

9. – Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/989) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.9.1997)

10. – Rize Milletvekili Şevki Yılmaz’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/990) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.9.1997)

11. – Giresun Milletvekili Ergun Özdemir’in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/991) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.9.1997)

12. – Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu’nun; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/992) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.9.1997)

Raporlar

1. – Giresun Milletvekili Turhan Alçelik ve 12 Arkadaşının; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/699) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997) (GÜNDEME)

2. – Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997) (GÜNDEME)

3. – Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın ve Muş Milletvekili Necmettin Dede’nin Siirt İline Bağlı Aydınlar İlçesinin Adının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/822) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997) (GÜNDEME)

4. – Adana Milletvekili İ. Cevher Cevheri ve Üç Arkadaşının; Üç İlçe ve Bir İl Kurulması ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adana Milletvekili Mahmut Büyükyılmaz ve Üç Arkadaşının Kadirli ve Sumbas İlçelerinin Adana İline Bağlanmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/546, 2/569) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 1.10.1997) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

1. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, KOBİ teşvik kredisi için Erzincan’dan başvuran firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/629) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.8.1997)

2. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, İran-Türkiye Ana Doğalgaz Boru ihalesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/630) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.8.1997)

3. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan Sağlık Meslek Lisesi binası ile öğretmen lojmanları ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/631) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.8.1997)

4. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan’daki bazı bina ve tarihi yerlerin restorasyon çalışmalarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/632) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.8.1997)

5. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde verilen yatırım kredilerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/633) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.8.1997)

6. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan Mercan I ve Gırlevik II nci Hidroelektrik Santrali projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/634) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.8.1997)

7. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan Otlukbeli Ziraat Bankası Şubesinin ne zaman açılacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/635) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.8.1997)

8. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan Turnaçayı Barajı ihalesinin ne zaman yapılacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/636) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.8.1997)

9. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan’daki bazı ilköğretim okulu ve lojman inşaatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi. (6/637) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.8.1997)

10. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, yükseköğrenim öğrencilerine verilen burslara ve Erzincan Huzurevi inşaatına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/638) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.8.1997)

11. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, geçici olarak başka ile nakledilen Erzincan Polis Okuluna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/639) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.8.1997)

12. —Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan Bağ-Kur hizmet binası ihalesinin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi. (6/640) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.8.1997)

13. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan ve Refahiye kapalı spor salonlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/641) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.8.1997)

14. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan Araştırma ve Uygulama Hastanesi inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/642) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.8.1997)

15. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, özelleştirilen kuruluşlarda çalışan işçilerin istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/643) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.8.1997)

16. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan’ın, SSK’nun usulsüz personel aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/644) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.8.1997)

17. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, personel atamalarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/645) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.9.1997)

18. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, sodalı içeceklere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/646) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.8.1997)

19. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Tunceli doğumlu olup bu ilde görev yapmak isteyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/647) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.8.1997)

20. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, İstanbul Defterdarının görevden alınmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/648) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.9.1997)

21. — Adana Milletvekili Sıtkı Cengil’in, Adana-Aladağ Sağlık Ocağı doktoruna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/649) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.9.1997)

22. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, yurtdışında lisans eğitimi yapan öğrencilere denklik verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/650) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.9.1997)

23. —Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, Ardahan Merkez Hacıali Köyü’nün su sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/651) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.9.1997)

24. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay’ın, Ağrı ve ilçelerinin kütüphane ihtiyacına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/652) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.9.1997)

25. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay’ın, Ağrı-Hamur İlçesinin sağlık merkezi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/653) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.9.1997)

26. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay’ın, Sağlık Meslek Liselerinden mezun olanların istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/654) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.9.1997)

27. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay’ın, Ağrı-Hamur İlçesi Ceylanlı-Kamışlı Köyleri arasında bağlantıyı sağlayacak köprü projesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/655) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.9.1997)

28. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay’ın, Ağrı-Hamur İlçesine bağlı Köşk-Tükenmez köylerinin köprü ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/656) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.9.1997)

29. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay’ın, kalkınmada öncelikli yörelerdeki çiftçilere ek kredi verilip verilmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/657) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.9.1997)

30. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay’ın, Tutak-Erzurum yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi. (6/658) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.9.1997)

31. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay’ın, Ağrı İlinde yeni barajlar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/659) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.9.1997)

32. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay’ın, Ağrı-Tutak baraj projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/660) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.9.1997)

33. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay’ın, Ağrı-Patnos Şeker Ova Barajı ihalesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/661) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.9.1997)

34. —Ağrı Milletvekili M. SıddıkAltay’ın, Murat Nehri üzerinde kurulması planlanan baraja ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/662) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.9.1997)

35. —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay’ın, Eleşkirt Aydıntepe Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/663) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.9.1997)

36. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay’ın, Ağrı Yazıcı Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/664) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.9.1997)

37. —Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay’ın, Patnos Barajı ve Patnos Ovası sulama inşaatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/665) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.9.1997)

38. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay’ın, Ağrı-Hamur İlçesi Yukarı Gözlüce Sağlık Ocağının sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/666) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.9.1997)

39. — Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, Ceylanpınar’a bağlı bazı köylerin içme suyu ve köprü sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/667) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.9.1997)

40. – Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, Yaylak Ovası Sulama Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.1997)

Yazılı Soru Önergeleri

1. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, Erzincan’da üniversite kurulmasına dair kanun teklifine öncelik verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3305) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.1997)

2. – Konya Milletvekili Abdullah Gencer’in, YÖK’nun denklik listesinden çıkarttığı üniversitelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3306) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.1997)

3. – Manisa Milletvekili Tevfik Diker’in, Çevre Bakanlığında görevli iki personelin diplomalarının sahte olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3307) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.1997)

4. – Afyon Milletvekili İsmet Attila’nın, Afyon Köy Hizmetleri Müdürünün görevden alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3308) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.1997)

5. – Adana Milletvekili Orhan Kavuncu’nun, İzmir bölgesinde cep telefonlarının Yunanistan’a ait vericileri seçtiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3309) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.1997)

6. – Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan’ın, görevden alınan bürokratlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3310) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.1997)

7. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Bursa İline bağlı bazı yerleşim birimlerinin imar planı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3311) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.8.1997)

8. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, afet zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Bayındıklık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3312) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.8.1997)

9. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, SSK’dan istifa edip tekrar görev talep eden bir memura ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3313)(Başkanlığa geliş tarihi: 19.8.1997)

10. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Nilüfer Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3314) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.8.1997)

11. – İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, dokunulmazlık fezlekelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3315) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.8.1997)

12. – Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, bazı kamu bankalarınca Ahmet Özal’a ait firmalara açılan kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3316) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.8.1997)

13. – İçel Milletvekili D.Fikri Sağlar’ın, “UZİ” marka silahlarla işlenen cinayetlere ve bu silahların satın alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3317) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.8.1997)

14. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Burhaniye Yat Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3318) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.8.1997)

15. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, İzmir Parmak İskelesi ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3319) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.8.1997)

16. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Akçakoca Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3320) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.8.1997)

17. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Samsun Terme Yalı Mahallesi Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3321) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.8.1997)

18. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Yoroz Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3322) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.8.1997)

19. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Erdek Feribot İskelesi ve Çekek Yeri ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3323) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.8.1997)

20. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Kumburgaz Yat Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3324) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.8.1997)

21. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Sürmene Yeniay Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3325) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.8.1997)

22. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Samsun Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3326) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.8.1997)

23. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Hisarönü Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3327) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.8.1997)

24. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Sinop Helaldı Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3328) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.8.1997)

25. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Barbaros Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3329) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.8.1997)

26. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Abana Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3330) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.8.1997)

27. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, İnebolu Limanı kapasite artırımı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3331) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.8.1997)

28. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Sinop Vapur İskelesi ve işletme binası ile saha dolgusu ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3332) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.8.1997)

29. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Dörtyol Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3333) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.8.1997)

30. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Ayvalık Vapur İskelesi ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3334) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.8.1997)

31. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Kurşunlu Köyü Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3335) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.8.1997)

32. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Hopa Limanı onarımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3336) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.8.1997)

33. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Ayvacık Gülpınar Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3337) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.8.1997)

34. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Fındıklı Yeniköy Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3338) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.8.1997)

35. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Sinop Türkeli Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3339) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.8.1997)

36. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Of Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3340) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.8.1997)

37. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Arhavi Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3341) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.8.1997)

38. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Samsun Dereköy Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3342) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.8.1997)

39. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Karasu Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3343) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.8.1997)

40. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Marmara İlçesi Saraylar Beldesi İskele ve Rıhtım inşaatı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3344) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.8.1997)

41.—İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Cide İlyasbey Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3345) (Başkanlığa geliş tarihi :20.8.1997)

42. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Çeşme Balıkçı Barınağı geliştirme inşaatı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3346) (Başkanlığa geliş tarihi :20.8.1997)

43. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Alanya Yat Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3347) (Başkanlığa geliş tarihi :20.8.1997)

44. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Tirebolu Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3348) (Başkanlığa geliş tarihi :20.8.1997)

45. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Alanya Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3349) (Başkanlığa geliş tarihi :20.8.1997)

46. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Manavgat Irmak Ağzı Yat Yanaşma Yeri ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3350) (Başkanlığa geliş tarihi :20.8.1997)

47. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Tatvan sahil tahkimatı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3351) (Başkanlığa geliş tarihi :20.8.1997)

48. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Lapseki Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3352) (Başkanlığa geliş tarihi :20.8.1997)

49. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Gökçeada Kuzu limanı mendirek onarım ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3353) (Başkanlığa geliş tarihi :20.8.1997)

50. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Mersin yat yanaşma yeri ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3354) (Başkanlığa geliş tarihi :20.8.1997)

51. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Çeşme Dalyanköy yat yanaşma yeri ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3355) (Başkanlığa geliş tarihi :20.8.1997)

52. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Araklı sahil tahkimatı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3356) (Başkanlığa geliş tarihi :20.8.1997)

53. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Kaş Yat Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3357) (Başkanlığa geliş tarihi :20.8.1997)

54. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Ezine Yeniköy Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3358) (Başkanlığa geliş tarihi :20.8.1997)

55. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Haydarpaşa limanı vinç rıhtımı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3359) (Başkanlığa geliş tarihi :20.8.1997)

56. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, İnebolu Gemiciler Evrenye Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3360) (Başkanlığa geliş tarihi :20.8.1997)

57. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Çatalzeytin sahil tahkimatı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3361) (Başkanlığa geliş tarihi :20.8.1997)

58. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Avşa Adası Türkeli Köyü Feri İskelesi ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3362) (Başkanlığa geliş tarihi :20.8.1997)

59. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Bozkurt-İlişi-Yakaören Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3363) (Başkanlığa geliş tarihi :20.8.1997)

60. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Marmara Ereğlisi Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3364) (Başkanlığa geliş tarihi :20.8.1997)

61. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Beymelek Lügünü Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3365) (Başkanlığa geliş tarihi :20.8.1997)

62. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, araştırma merkezi tesisleri ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3366) (Başkanlığa geliş tarihi :20.8.1997)

63. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Of-Eskipazar sahil tahkimatı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3367) (Başkanlığa geliş tarihi :20.8.1997)

64. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Çanakkale Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3368) (Başkanlığa geliş tarihi :20.8.1997)

65. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Marmara Ereğlisi Yat Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3369) (Başkanlığa geliş tarihi :20.8.1997)

66. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Mürefte Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3370) (Başkanlığa geliş tarihi :20.8.1997)

67. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Marmaris sahil tahkimatı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3371) (Başkanlığa geliş tarihi :20.8.1997)

68. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, İnebolu Özlüce balıkçı barınağı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3372) (Başkanlığa geliş tarihi :20.8.1997)

69. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Yassıada vapur iskelesi ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3373) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

70. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Bayramdere Yeniköy Balıkçı Barınağı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3374) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

71.—Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş’ın, İş Bankası’ndaki Atatürk’e ait hisselerin CHP’ne devredilip devredilmediğine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3375) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

72.—Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş’ın, bazı televizyon programlarının telif eser kapsamına alınıp alınmadıklarına ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/3376) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

73. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Erzurum-Hınıs Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3377) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

74. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Hatay İl Hizmet Binası ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3378) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

75. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Kars-Ardahan Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3379) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

76. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Erzincan-Merkez Kapalı Yüzme Havuzu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3380) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

77. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Kars-Akyaka Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3381) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

78. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Kırşehir-Mucur Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3382) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

79. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Aksaray-Merkez Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3383) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

80. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Niğde-Merkez Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3384) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

81. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Karaman-Merkez Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3385) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

82. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Afyon-Şuhut Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3386) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

83. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Kocaeli İl Hizmet Binası ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3387) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

84. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın,Çanakkale Kapalı Yüzme Havuzu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3388) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

85. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Kars-Selim Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3389) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

86. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Ordu-Kumru Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3390) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

87. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Rize-Ardeşen Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3391) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

88. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Sinop-Gerze Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3392) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

89. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Çorum-Alaca Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3393) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

90. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Amasya-Taşova Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3394) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

91. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Isparta-Merkez Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3395) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

92. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Trabzon Kamp Eğitim Merkezi ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3396) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

93. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Manisa Gençlik Merkezi ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3397) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

94. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Aydın-Kuyucak Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3398) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

95. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Erzincan-Refahiye Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3399) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

96. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Kırıkkale-Merkez Yüzme Havuzu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3400) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

97. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Tekirdağ-Şarköy Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3401) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

98. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Mardin Gençlik Merkezi ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3402) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

99. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Gümüşhane-Torul Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3403) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

100. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Ankara Güreş Eğitim Merkezi ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3404) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

101. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Bayburt-Demirözü Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3405) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

102. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, İstanbul-Pendik Kapalı Yüzme Havuzu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3406) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

103. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Samsun-Merkez Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3407) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

104. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Antalya-Alanya Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3408) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

105. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Nevşehir-Ürgüp Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3409) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

106. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Şanlıurfa stad inşaatı ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3410) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

107. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Kayseri stadı tribün inşaatı ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3411) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

108. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Diyarbakır Açık Yüzme Havuzu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3412) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

109. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Muğla-Dalaman Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3413) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

110. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Manisa-Turgutlu Stadı ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3414) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

111. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Ağrı-Merkez Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3415) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

112. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Artvin-Arhavi Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3416) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

113. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Ankara Haymana Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3417) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

114. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Erzurum-Horasan Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3418) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

115. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Tekirdağ Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3419) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

116. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Tokat Reşadiye Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3420) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

117. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Bursa Kapalı Yüzme Havuzu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3421) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

118. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, İstanbul çok maksatlı spor salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3422) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

119. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Kütahya-Emet Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3423) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

120. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Elazığ Kapalı Yüzme Havuzu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3424) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

121. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, İstanbul Ataköy Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3425) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

122. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın,Ankara-Merkez Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3426) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

123. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Ankara-Elmadağ Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3427) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

124. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, İstanbul Burhan Felek Spor Kampusu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3428) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

125. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Denizli-Acıpayam Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3429) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

126. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Manisa Demirci Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3430) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

127. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Erzurum-Aşkale Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3431) (Başkanlığa geliş tarihi :21.8.1997)

128. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Gümüşhane - Merkez Spor Salonu ihalesine ilişkin DevletBakanından yazılı soru önergesi (7/3432) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.8.1997)

129. – İstanbulMilletvekili Halit Dumankaya’nın, Hakkâri - Yüksekova Spor Salonu ihalesine ilişkin DevletBakanından yazılı soru önergesi (7/3433) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.8.1997)

130. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Van Merkez Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3434) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.8.1997)

131. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Tunceli Pertek Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3435) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.8.1997)

132. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Kırıkkale Merkez Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3436) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.8.1997)

133. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Uşak Banaz Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3437) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.8.1997)

134. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Erzincan Spor Kamp Eğitim Merkezi ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3438) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.8.1997)

135. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Kahramanmaraş -Göksun Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3439) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.8.1997)

136. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Çankırı Güreş Eğitim Merkezi ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3440) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.8.1997)

137. – İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya’nın, Burdur -Bucak Spor Salonu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3441) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.8.1997)

138. – KahramanmaraşMilletvekili Hasan Dikici’nin, Düziçi - Alibozlu ve Bayındırlı köylerinin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3442) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.8.1997)

139. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, hukuka aykırı olarak yakalanan ya da tutuklanan kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3443) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.8.1997)

140. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, İznik 2. Merhale Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî KaynaklarBakanından yazılı soru önergesi (7/3444) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.8.1997)

141. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, personel atamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3445) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.8.1997)

142. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, doğalgaz kazalarına ilişkin Enerji ve Tabiî KaynaklarBakanından yazılı soru önergesi (7/3446) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.8.1997)

143. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Avukatlık Kanununda yapılacak değişikliklere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3447) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.8.1997)

144. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığı ile Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanunun uygulanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3448) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.8.1997)

145. – Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, su kaynaklarının korunmasına ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3449) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.8.1997)

146. – Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya’nın, yazılı ve görsel basına verilen teşvik kredilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3450) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.8.1997)

147. – Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı’nın, Anadolu basınının desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3451) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.8.1997)

148. – Adana Milletvekili OrhanKavuncu’nun, Osmaniye DevletHastanesinde görevli bir doktorun ve hastane müdürünün görev yerinin değiştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3452) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.9.1997)

149. – Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, iç borçlanmaya ilişkin DevletBakanından yazılı soru önergesi (7/3453) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.9.1997)

150. – Antalya Milletvekili Yusuf Öztop’un, Alanya’da SSK Müdürlüğü kurulup kurulmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3454) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.9.1997)

151. – İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, İstanbul Boğazından geçerken aranan Mısır Bandıralı gemiye ilişkin DevletBakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3455) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.9.1997)

152. – Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan’ın, bazı basın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon kampanyalarına ilişkin Sanayi ve TicaretBakanından yazılı soru önergesi (7/3456) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.9.1997)

153. – İstanbulMilletvekili Bülent Akarcalı’nın, özel ceset torbası bulundurma zorunluluğu getiren yönetmeliğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3457) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.9.1997)

154. – HatayMilletvekili Fuat Çay’ın, genel aydınlatma projesi dışında kalan aydınlatmalarda tüketilen enerjinin bedeline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3458) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.9.1997)

155. – Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş’ın, bazı beyanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3459) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.9.1997)

156. – Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, EmlakBankası tarafından kamu kuruluşlarına tahsis edilen arabalara ilişkin DevletBakanından yazılı soru önergesi (7/3460) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.9.1997)

157. – İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, T.R.T.’de bir şiir programına sansür uygulandığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3461) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.9.1997)

158. – Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, görevden alınan üst düzey bürokratlara ilişkinBaşbakandan yazılı soru önergesi (7/3462) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.9.1997)

159. – İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin’in, Bahçeköy Belediyesine bağlanan mücavir alana ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3463) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.9.1997)

160. – Adana Milletvekili OrhanKavuncu’nun, Kuzey Irak’ta yaşayan Türkmenlere uygulanan baskı ve şiddete ilişkinDışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3464) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.9.1997)

161. – Adana Milletvekili Orhan Kavuncu’nun, Adana ve civarında meydana gelen don afetinden zarar gören üreticilerin zirai kredi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3465) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.9.1997)

162. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, Ulus - TBMM arası refüj ve kaldırım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3466) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.9.1997)

163. – Samsun Milletvekili Murat Karayalçın’ın, Samsun İline ait öncelikli proje olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3467) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.9.1997)

164. – Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, bazı hükümetler döneminde işe alınan personelin dağılımına ilişkin DevletBakanından yazılı soru önergesi (7/3468) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.1997)

165. – Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, Kalkınma Bankasınca verilen kredilere ilişkin DevletBakanından yazılı soru önergesi (7/3469) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.9.1997)

166. – Yozgat Milletvekili İlyas Arslan’ın, Yozgat - Saraykent Ziraat Bankası Şubesinin ne zaman açılacağına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3470) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.1997)

167. – YozgatMilletvekili Kâzım Arslan’ın, İlahiyat Fakültesi mezunlarının öğretmenliğe alınmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3471) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.9.1997)

168. – YozgatMilletvekili Kâzım Arslan’ın, Vakıflar Bankasına ait araç ve cep telefonlarına ilişkin DevletBakanından yazılı soru önergesi (7/3472) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.9.1997)

169. – Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Keçiören Belediye Başkanlığının yasa dışı faaliyetler için bir örgüt oluşturduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3473) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.9.1997)

170. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, Açık Öğretim Fakültesi ders kitaplarına ilişkinMillî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3474) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.9.1997)

171. – Ankara Milletvekili Gökhan Çapoğlu’nun, MerkezBankası aylık ödemeler dengesi verilerinin yayınlanmamasının nedenine ilişkinBaşbakandan yazılı soru önergesi (7/3475) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.9.1997)

172. – İstanbulMilletvekili Mehmet Ali Şahin’in, İstanbul -Boğaziçi Bölgesinde yasa dışı bir inşaata göz yumulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3476) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.9.1997)

173. – Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey’in, personel atamalarına ilişkin DevletBakanından yazılı soru önergesi (7/3477) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.9.1997)

174. – Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey’in, bazı milletvekillerine düşük faizle kredi verildiği iddiasına ilişkinDevletBakanından yazılı soru önergesi (7/3478) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.9.1997)

175. – YozgatMilletvekili Abdullah Örnek’in, T.H.Y. Yönetim Kuruluna yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3479) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1997)

176. – YozgatMilletvekili Abdullah Örnek’in, bilgisayar alımı ihalesine ilişkinMillî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3480) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1997)

177. – YozgatMilletvekili Abdullah Örnek’in, Bahçeköy Belediyesine bağlanan köylerin yeşil alanlarının korunmasına ilişkinBaşbakandan yazılı soru önergesi (7/3481) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1997)

178. – YozgatMilletvekili Abdullah Örnek’in, Yozgat’ta ziraî borçları ertelenen çiftçilere ilişkinTarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3482) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1997)

179. – YozgatMilletvekili Abdullah Örnek’in, temel gıda maddelerine yapılan son zamlara ve zorunlu tasarruf kesintilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3483) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1997)

180. – YozgatMilletvekili Abdullah Örnek’in, tarımsal kredi faizi oranlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3484) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1997)

181. – YozgatMilletvekili Abdullah Örnek’in, Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3485) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1997)

182. – HatayMilletvekili Fuat Çay’ın, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve T.B.M.M. personelinin sosyal tesis ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3486) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.9.1997)

183. – HatayMilletvekili Fuat Çay’ın, Diyanet İşleri Başkanlığınca yurt dışında yardım kampanyası açılıp açılmadığına ilişkin DevletBakanından yazılı soru önergesi (7/3487) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.9.1997)

184. – HatayMilletvekili Fuat Çay’ın, Hac organizasyonunda bazı personelin yasalara aykırı olarak görevlendirildiği iddiasına ilişkin DevletBakanından yazılı soru önergesi (7/3488) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.9.1997)

185. – Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezlerine ilişkin DevletBakanından yazılı soru önergesi (7/3489) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.9.1997)

186. – HatayMilletvekili Fuat Çay’ın, yurt dışında İrşad Hizmetleri adı altında açılan hesaplara ilişkin DevletBakanından yazılı soru önergesi (7/3490) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.9.1997)

187. – Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, “misafir” olarak Hacca götürülen kişilere ilişkinDevletBakanından yazılı soru önergesi (7/3491) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.9.1997)

188. – HatayMilletvekili Fuat Çay’ın, Hacca giden milletvekili sayısına ilişkin DevletBakanından yazılı soru önergesi (7/3492) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.9.1997)

189. – Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, Hac hesabından yapılan harcamalara ilişkin DevletBakanından yazılı soru önergesi (7/3493) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.9.1997)

190. – Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, Diyanet İşleri Başkanının temsil giderlerine ilişkin DevletBakanından yazılı soru önergesi (7/3494) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.9.1997)

191. – Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, Hac organizasyonunda görevlendirilen personele ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi.(7/3495) (Başkanlığa geliş tarihi:17.9.1997)

192. – Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, Diyanet İşleri Başkanı’nın kıyafetine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi.(7/3496) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.1997)

193. – Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görev yapan imamlara ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi.(7/3497) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.1997)

194. – Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, Mushafları İnceleme Kurulu tarafından incelenen Kuran’ı Kerim’lere ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi. (7/3498) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.1997)

195. – Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, yurtdışındaki imam açığına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi. (7/3499) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.1997)

196. – Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, Diyanet İşleri Başkanlığı aleyhine açılan davalara ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi. (7/3500) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.1997)

197. – Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, Ardahan iline bağlı köylerin su sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi.(7/3501) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.1997)

198. – Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç’ın, mobil telefon lisans sözleşmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi.(7/3502) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.1997)

199. – Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç’ın, Kayseri Telekom Başmüdürlüğüne ait 1997 yılı ödeneklerinin başka bir ile aktarıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi.(7/3503) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.1997)

200. – İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin’in, İstanbul-Sultanbeyli’de cuma günleri askerî birlik görevlendirildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi.(7/3504) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.9.1997)

201. – İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin’in, İstanbul-Sarıyer-Yeniköy’deki bir arsanın tahsisli olup olmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi.(7/3505) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.9.1997)

202. – Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, Ardahan-Merkez-Hacıali Köyü telefon santralinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi.(7/3506) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.9.1997)

203. – Çanakkale Milletvekili Hikmet Aydın’ın, Ziraat Bankası Frankfurt Şubesi Müdürüne ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi.(7/3507) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.9.1997)

204. – Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, Hatay İl Turizm Müdürü’nün görevden alınmasının nedenine ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi.(7/3508) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.9.1997)

205. – İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin’in,Büyükçekmece İlçe Jandarma Komutanlığınca siyasî parti ilçe yöneticilerinin kimlik bilgileri ve ikametgâh adreslerinin istendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi.(7/3509) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.1997)

206. – İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin’in, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının eğitime destek amacıyla bağışladığı paraya ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi.(7/3510) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.1997)

207. – İzmir Milletvekili Birgen Keleş’in, Özelleştirme Yüksek Kurulu üyeliği görevini başka bir bakanın yaptığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi.(7/3511) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.1997)

208. – İçel Milletvekili D.Fikri Sağlar’ın, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından satın alındığı iddia edilen suikast silahlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3512) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.1997)

209. – İzmir Milletvekili Sabri Ergül’ün, mal bildirimlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.(7/3513) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.1997)

210. – Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül’ün, Kocaeli’de bir sendika yöneticisine işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi.(7/3514) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.1997)

211. – Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, bazı özel eğitim kurumlarının verdikleri ilanlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi.(7/3515) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.1997)

212. – Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Öncel’in, yargı yolu ile görevine dönen kamu görevlilerinin ve yürütmeyi durdurma kararlarının sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi.(7/3516) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.1997)

213. – Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün faaliyetlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi.(7/3517) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.1997)

214. – Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz’ün, Genel Kurulda pankart açan İzmir Milletvekili Sabri Ergül hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi.(7/3518) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.1997)

Meclis Araştırması Önergesi

1. – İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk ve 31 arkadaşının, İstanbul’da meydana gelen sel felaketinin neden olduğu zararlara karşı alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/200) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.8.1997)

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati :15.00

1 Ekim 1997 Çarşamba

BAŞKAN : Geçici Başkan Yasin HATİBOĞLU

KÂTİP ÜYELER: Geçici Kâtip Üye Ahmet DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş), Geçici Kâtip Üye Ünal YAŞAR (Gaziantep)

 

 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Dönem 3 üncü Yasama Yılının 1 inci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yetersayımız vardır; çalışmalara başlıyoruz.

Sayın milletvekilleri, yeni yasama yılı çalışmalarımızın, milletimiz, memleketimiz ve bütün insanlık âlemi için hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.

Meclisimizde tecelli eden irade, milletimizin iradesidir. Üstün irade budur; çünkü, hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. (RP ve DYP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

Anayasamızın 6 ncı maddesinde çok net olarak ifade olunduğu gibi, “Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır.

Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. (RP sıralarından alkışlar) Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.” (RP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

Tam ve kâmil bir demokratik parlamenter sistem, ancak, demokrasinin bütün kurum ve kurallarının işletilmesiyle var olabilir. Cumhuriyetimizi ve onun niteliklerini koruyup, kollamanın en sağlıklı yolu da, demokratik parlamenter sistemden geçer.

Sayın milletvekilleri, önümüzde aşılması imkânsız gibi gözüken birtakım meseleler olabilir. Milletiyle birleşmiş ve bütünleşmiş, milletine ve ülkesine hizmetten başka hiçbir hedefi olmayan bu Yüce Meclisin bütün bu güçlükleri aşması, elbette imkânsız değildir. Nâmütenahi sıkıntılar içerisinde ve fakat nâmüsait şartlara rağmen İstiklal Savaşını yürüten ve cumhuriyetimizin temellerini atan Birinci Meclis, en güzel örnektir. Başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere, cumhuriyetimizin kurucularının milletimizle nasıl bütünleştiği, kimsenin meçhulü değildir; herkes bundan ders almalıdır.

Bu açılış vesilesiyle, Birinci Büyük Millet Meclisimizden bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün Meclislerimizde, bu millet ve memleket için hayırlı hizmetler yapmış bütün devlet adamlarımızı, bütün milletvekili ve senatörlerimizi Meclisimiz adına saygıyla anmayı bir görev sayıyor ve vefat etmiş olanlara Cenabı Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimize ve Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

II. – SÖYLEVLER

1. — Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in, 20 nci dönem 3 üncü Yasama Yılını açış konuşması

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, gündemimize göre, Sayın Cumhurbaşkanımız, yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapacaklardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, açılış konuşmasını yapmak üzere şu anda Genel Kurul salonunu teşrif etmektedirler; kendilerine hoş geldiniz diyorum. (Ayakta Alkışlar)

(İstiklal Marşı)

CUMHURBAŞKANI SÜLEYMAN DEMİREL – Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı, değerli milletvekilleri, ekranları başında bu toplantıyı takip eden sevgili vatandaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclise, yeni yasama yılında yapacağı değerli çalışmalarında başarılar diliyorum.

Yeni bir bin yıla hızla yaklaşmakta olduğumuz şu günlerde, insanlığın nasıl bir geleceğe doğru yol aldığı konusunda birlikte düşünme ihtiyacı ve heyecanı, her zamankinden daha fazla hissedilmektedir. Bugün ile yarın arasındaki köprüleri doğru kurabilen ve bilgi çağının gereklerine ayak uydurabilen uluslar, önümüzdeki yüzyıl dünyasında etkili ve güçlü bir yere sahip olacaklardır. Bu bağlamda, ülkemizin 21 inci Yüzyıldaki konumunu belirleyecek stratejik hedeflerimize ilişkin düşüncelerimi sizlere iletmek istiyorum.

Tarih, gelecek adına, geçmişle yapılan sürekli bir hesaplaşmadır. Bu bakımdan, yarının dünyası ve o dünya içinde Türkiye’nin yeri konusunu ele alırken, tarihimizi iyi anlamak ve doğru değerlendirmek durumundayız.

Son üç yılını yaşamakta olduğumuz 20 nci Yüzyılda, ülkemiz, üç önemli dönüm noktasından geçmiştir: Çokuluslu bir imparatorluğu tasfiye etmiştir; ancak, bağımsızlığımızı korumayı, çağdaş bir cumhuriyeti kurmayı ve çok partili demokrasiye de yumuşak bir geçiş yapmayı başarmışızdır. Aynı zamanda, yakın tarihteki en uzun ve kesintisiz barış dönemi olan cumhuriyet döneminde yeniden bölgemizin en güçlü devleti haline gelmişizdir.

Cumhuriyetle birlikte elde ettiğimiz kazanımların tümünü, Büyük Atatürk önderliğindeki Türk ulusal kurtuluş savaşçılarının yarattığı yeni toplumsal sözleşmemize borçluyuz. Çağdaş uygarlığın zeminini teşkil eden evrensel hukuk prensipleriyle iç içe geçmiş olan bu sözleşmenin temel nitelikleri, bugün de Anayasamızın değiştirilemeyecek hükümleri arasında yer almaktadır. Anayasamızın “Cumhuriyetin Nitelikleri” başlığını taşıyan 2 nci maddesi, cumhuriyet felsefesinin temel çerçevesini çizmektedir. Buna göre “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.” Bu, çağdaş bir topluma dayanan çağdaş bir devlettir. Cumhuriyet tarihimiz, işte bu zeminde elde edilmiş gurur verici başarılarla doludur. Geleceğin Türkiyesi de, yine bu zeminde, insanlığın ortak uygarlığına katkıda bulunmaya devam edecektir.

Değerli milletvekilleri, cumhuriyet Türkiyesinin çağdaşlaşma projesi, küreselleşme olgusunun bugün kazanmış olduğu boyutlar çerçevesinde daha da büyük bir önem kazanmıştır. Çağdaş Türkiye’nin her kurumu, çağdaş ülkelerle boy ölçüşecek durumda olacaktır. Diğer bir deyişle, her kurumumuz küresel düzeydeki rekabete uyum gösterecek şekilde yapılanmak durumundadır. Bu noktada temel ölçü, Büyük Atatürk’ün de belirttiği gibi, çağdaş uygarlık düzeyidir. Dolayısıyla, temel amaç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, çağdaş bir devletin vatandaşı yapmaktır; Türkiye Cumhuriyetinin temelindeki iddia budur.

Anayasal demokrasilerin gelişmesi ve hukukun evrenselleşmesi, insanlığın son iki yüzyıl içinde elde ettiği en önemli kazanımlardır. Bu bağlamda, çağdaş devletin temel nitelikleri de bu uzun demokratikleşme süreci içinde ortaya çıkmıştır. Bilginin en stratejik meta haline geldiği ve ekonomide küreselleşmenin tartışılmaz bir gerçeklik kazandığı günümüzde, çağdaş devletin üstesinden gelmesi gereken sorun şudur: Bir yandan, kuvvetler ayrılığı ilkesini hukukun üstünlüğü ve demokrasi zemininde hayata geçirirken, diğer bir deyişle, iktidarı sınırlarken, aynı zamanda, yönetimin daha etkili olmasını ve demokratik istikrarın tesis edilmesini sağlamak. Esasen, bu, demokratik devletin mekanizmalarını güçlendirirken, karar verme mekanizmalarının stratejik planlama yapma imkânına kavuşmasını, süratli çalışmasını ve etkinliğini artırmasını sağlamak demektir. Bu konu, demokratik ülkeler topluluğunun gündeminde önemli bir yer almaktadır. Demokrasinin ayırt edici vasfının sivil mutabakat yoluyla kendini yenilemek olduğu hususu üzerinde yaygın bir görüş birliği mevcuttur. Dolayısıyla, demokrasiyi daha iyi işletmek ve hukuk devletini güçlendirmek, demokratik cumhuriyetin temel hedefleri olmalıdır.

İktidarın sınırlandırılmasında temel yöntem olan kuvvetler ayrılığında en fazla aksama görülen nokta, yasama-yürütme ilişkisinde ortaya çıkmaktadır.

Yasama ile yürütme iç içe geçme istidadı gösterdiğinde, bir anlamda, kuvvetlerin sayısı ikiye inmektedir. Buna ilaveten, yargı bağımsızlığının işleyişinde aksama ortaya çıktığı takdirde, kuvvetler ayrılığı sistemi tamamen ortadan kalkmaktadır. Bu itibarla, yürütmenin yasama karşısında bağımsızlaştırılmasını, aynı zamanda, yasamanın da yürütmeyi daha iyi denetleyebilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulması, çağdaş demokrasilerde önemle üzerinde durulan bir konudur. Bu meselenin ülkemizde de en geniş biçimde ve derinliğine tartışılmasında yarar bulunmaktadır.

Değerli milletvekilleri, hukuk devleti, devletin gücü ve hedefinin, toplumun bir arada yaşama iradesinin çerçevesini çizen bir hukuk düzeninin varlığını gerektirmektedir. Bunun temelini ise, toplum sözleşmesi mahiyetini taşıyan anayasa oluşturmaktadır. Dolayısıyla, anayasaya bağlılık ve itaat, demokratik cumhuriyette ve çağdaş devlette yurttaşlık erdemlerinin en başında gelir. Hak ve özgürlükler ile sorumluluklar arasındaki denge, işte bu zeminde kurulabilir.

Hak ve özgürlüklerle sorumlulukların çerçevesini belirleyen hukuk düzeni ve bu düzeni oluşturan kurallar, yalın, sarih, anlaşılır ve uygulanabilir olmalıdır. Bu bağlamda, hukuk kurallarının basitleştirilmesi ve gerekiyorsa sayılarının azaltılması, son zamanlarda Batı’da önemle üzerinde durulan bir anlayıştır ve bu doğrultuda birçok alanda yeniden düzenlemeye gidilmekte olduğu bilinmektedir. Ülkemizde de, bu konunun gereken dikkatle ele alınmaya başlanmasında yarar görüyorum.

Daha önce de belirttiğim gibi, toplum içinde yaşamanın ve siyasetin kurallarının hukuka bağlanması, farklı moral değerler arasındaki tartışmayı nötralize ederek, demokratik çoğulculuğun altyapısını oluşturur. Bu bağlamda, demokratik hukuk devletinde hukuk mimarisinin temel taşları, adalet duygusunun kutsallığı ve yasalar önünde eşitliktir. Bu noktada, toplumun yarısını oluşturan kadınların statüsü özellikle önemlidir. Hukuk devleti, dil, din, ırk, cinsiyet farkı gözetmeksizin bütün yurttaşları kucaklar ve temel hak ve özgürlüklerin evrensilliğini teminat altına alır. İşte, bu noktada laiklik, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleriyle birbirinden ayrılmaz bir şekilde içiçe geçmektedir.

Bu çerçevede bir hususa daha değinmek istiyorum: Adaletin süratli ve etkili biçimde gerçekleşeceğinden herhangi bir şekilde kuşku duyulması söz konusu olmaya başladığı takdirde, toplumsal sözleşme ciddî biçimde tehdit altına girer. Bu nedenle, adaletin süratle işlemesini sağlayacak tedbirler mutlaka alınmalıdır.

Çağdaş devlet, dünyayla birlikte soluk alıp vermek demektir. Böyle bir devlet, insanlığın ortak uygarlığına katkıda bulunma hedefi doğrultusunda, toplumun demokratik enerjisini seferber etmeyi mümkün kılacak kurumlar ve kurallar manzumesinden meydana gelir.

Çağdaş devlet, etkili toplumu ve refah toplumunu kurma amacı etrafında örgütlenmeyi gerektirir. Bu hedefe ulaşmanın temel aracı, sivil toplumun dinamizmi ve yaratıcı enerjisidir. Aynı zamanda, hukuk devletinin sağlam temellere dayanması da, çağdaş devletin işlemesinin önşartıdır. Bu bakımdan, adalet bilincinin ve demokrasi kültürünün varlığı hayatî önem taşımaktadır. Böyle bir bilinç ve kültürün gelişmesinin yegâne yolu da, bilgi çağının ve küreselleşmenin tüm imkânlarından yararlanan, donanımlı birey-yurttaşların yetişmesini mümkün kılacak bir eğitim sisteminden geçmektedir. Dolayısıyla, çocuklara ve gençlere çağdaş ve evrensel ölçülerde eğitim imkânının en geniş ve yaygın biçimde sağlanması, çağdaş devlet olmanın vazgeçilmez şartları arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra, yetişkinlerin de eğitimine önem verilmelidir. Eğitimin kesintisiz bir süreç olduğu hatırda tutulmalıdır.

Esasen, günümüzde, eğitim ile ekonomi arasındaki ilişki de her zamankinden daha çok önem kazanmıştır. Zira, bilginin en stratejik meta haline geldiği bir dönemde yaşıyoruz. Önümüzdeki yüzyıl, bilgi toplumu olmayı başarabilen ülkelerin söz ve ağırlık sahibi olacakları bir yüzyıl olacaktır. Bu itibarla, eğitim ve bilim alanlarında mutlaka bilgi çağının gerektirdiği seviyeyi yakalamak mecburiyetindeyiz. Ulusların refah düzeyi ile eğitim düzeyleri arasındaki ilişki, artık, her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır. Eğitim alanında kaydedilecek gelişme ile ekonomik kalkınma, birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturmaya başlamıştır. Çağdaşlaşma, refah ve kalkınma hedefleri doğrultusundaki ortak çaba ve mücadele, öncelikle eğitim konularında verilmek durumundadır. Esasen bugün, bu konuda küresel bir mutabakat mevcuttur. Bilgi çağının gereklerine süratle uyum sağlayacak donanımlı yurttaşların yetiştirilmesi, uygar dünyanın temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Eğitim konusu, işte bu bağlamda tüm dünyada yeni bir heyecanla ele alınmaktadır. Bu bakımdan, eğitim kurumlarımızın çağdaş standartlara ulaşması için büyük bir seferberlik başlatılmasına özel bir önem atfediyorum. Eğitim alanında gerçekleştirilecek reformların, topyekûn bir eğitim seferberliği anlayışıyla yürütüleceğine yürekten inanıyorum. Demokratik kültür ve erdemlere sahip, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek şekilde yeteneklerini geliştirmiş, kendine güvenli yurttaşların yetiştirilmesi, temel stratejik önceliğimiz olmalıdır.

Dünya hızla değişmektedir. Bazı meslekler önem kazanırken, bazı meslekler nitelik değiştirmektedir. Bu gelişmelerin yakından takip edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, insan kaynaklarının en verimli şekilde değerlendirilmesi açısından hayatî önem taşımaktadır. İnsanı merkez alan çağdaş kalkınma anlayışı da bunu gerektirmektedir.

Eğitim alanında gerçekleştirilecek atılımlarda her şey devletten beklenmemelidir. Eğitim, her zamankinden çok, halkın ve devletin beraberce kaldırabileceği bir konu haline gelmiştir. Vatandaşlarımızın bu alandaki katılımlarını, büyük bir memnuniyet, minnet ve şükranla karşılıyorum.

Halkımız, eğitim alanındaki gayretleri bir seferberlik haline getirme arzusunu gayet açık bir şekilde ortaya koymuştur.

Netice itibariyle, önümüzdeki yüzyılın dünyasında daha sağlam bir yer edinmemiz, eğitimde, sağlık hizmetlerinde ve kültürde çağdaş dünya standartlarının yakalanmasıyla sağlanacaktır; bunun başka yolu yoktur.

Değerli milletvekilleri, Anayasaya bağlılığın, vatandaşların demokratik dikkat ve uyanıklığının, çağdaş, demokratik hukuk devletinin temel güvencelerini oluşturduğu unutulmamalıdır. Çağdaşlaşma süreci, aydınlanma çağıyla birlikte, son iki yüzyıl içinde evrensellik kazanmış, insanlığın ortak hedefi haline gelmiştir. Atatürk, işte bu ortak gelecek perspektifini, büyük bir öngörüyle, Türk Ulusuna ana hedef olarak göstermiştir. Bu hedeften taviz verilmesi söz konusu olamaz. Türkiye, güçlü, çağdaş bir dünya devleti olma yönünde kararlı adımlarla ilerleyecektir.

Demokrasi ve laiklik birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki kavramdır. Laik hukuk düzeni, devletin, tüm inanç, fikir, dil, din, mezheplere karşı eşit mesafede ve tarafsız durmasını sağlamakta; aynı zamanda, kadın erkek eşitliğini güvence altına almaktadır. Dolayısıyla, laiklik olmadan demokrasiden bahsedilemez; zira, laiklik, demokrasi gibi, her fikrin ve inancın yaşama hakkını teminat altına alır.

Türk Milleti, seçimini, demokrasi, laiklik, insan hakları ve barıştan yana yapmıştır. Cumhuriyet, bu ortak iradenin en muhteşem eseridir. Demokratik cumhuriyetin meşruiyeti ve kuvveti, ortak tarih, kader ve amaç birliği ile vatandaşlık kimliği ilkelerine dayanır. Milletimiz, sevinçte, kederde, zor günde, bu ortak kader anlayışına sahip çıkmıştır; bu kararlılık, sonsuza kadar sürecektir.

Farklılıklarımız, bizi, gerginlik ve kutuplaşma noktalarına götürmemelidir. Demokrasi, farklılıklarımızı hukuk zemininde koruyan ve bu farklılıkların bir zayıflık değil, zenginlik kaynağı olmasını sağlayan yegâne rejimdir. Herkesin birbirini kabul etmesi, anlaması, birbirine destek olması sayesinde, Türkiye, toplumsal uzlaşıyı bulacaktır. Esasen, demokratik cumhuriyet böyle bir uzlaşının ürünüdür; bunun hiçbir zaman akıldan çıkarılmaması gerekmektedir.

Bugün, hür basın ve sivil toplum, bütün dinamizmi ve uyanıklığıyla her şeyi tartışmakta, her kurumu denetlemekte ve herkesi eleştirmektedir. Böyle bir toplumun sürekli bunalımlarla karşı karşıya kalması düşünülemez. Önemli olan, toplumun beklentileri, özlemleri ve umutlarına yanıt verilmesidir. Dolayısıyla, siyaset, değişimin konjonktürel olarak sebep olabileceği güçlükleri, sıkıntıları, bunalımları değil, böyle bir değişimin getireceği parlak geleceği önplanda tutan bir perspektife sahip olmalıdır.

Değerli milletvekilleri, bir ülkenin çağdaşlaşma hedefi doğrultusunda yürüyebilmesi, o ülkedeki değişim dinamiğinin evrensel uygarlık araçlarına dayanıp dayanmamasına bağlıdır. Çağdaş devlet, ülkenin genel fotoğrafını her an çekmeye muktedir olan ve hedef tespit ederek, bunu genel bir strateji etrafına oturtabilen devlet demektir. Bu itibarla, devlet, mevcut durumu tüm boyutlarıyla tahlil edebilecek ve geleceğe yönelik strateji tespit edebilecek araçlara sahip olmaya ve kamu hizmetinde çalışanları böyle bir stratejik planlama çabasına yöneltmeye özen göstermek durumundadır. Böyle bir zemin olmadan ortak vizyon da geliştirilemez. Diğer bir deyişle, bir ülkenin ulusal vizyonu, ortak aklın ürünü olmalıdır. Bu da, sadece, demokratik denetim ve katılımla sağlanabilir. Zira, demokrasi, daha iyi, daha mükemmel olanı arama imkânını bahşeden yegâne rejimdir. Bu itibarla, ekonomik ve sosyal konsey yapılanmasını önemsiyorum. Bu konseyin, ekonomik ve sosyal alanlardaki hedeflerimiz doğrultusunda mutlaka önemli bir rol oynayacağına inanıyorum.

Öte yandan, 1995 yılında gerçekleştirilen anayasa değişiklikleriyle ilgili uyum yasalarının bir an önce çıkarılmasını gerektiğini bu vesileyle tekrar hatırlatmakta fayda mütalaa ediyorum.

Anayasanın bazı kurallarının, uyum yasaları çıkarılmadığı için uygulanamamasından neşet eden bir hukukî sorunun varlığı hiçbir şekilde gözardı edilemez.

Değerli milletvekilleri, halkları ve ülkeleri her zamankinden daha çok birbirine yaklaştıran ve siyasî, ekonomik, sosyal, kültürel tüm alanlarda bir yeniden yapılanma sürecine yol açan küreselleşme olgusu, barış, demokrasi ve kalkınmanın birbirinden ayrılmaz bir üçlü olduğu hususunda giderek artan bir bilinçlenmenin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yeni bir uluslararası düzen, işte böyle bir zeminde aşama aşama şekillenmektedir. Bu bağlamda, ülkeler, zaman ve mekân dinamiği içerisindeki yerlerini yeniden tanımlamak ve icap ediyorsa, hedef ve stratejilerini gözden geçirerek yeniden saptamak durumundadırlar. Ancak bu uyum yeteneğini gösterebilen ülkeler, uluslararası ilişkilerin şekillenmekte olan yapısını kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirebilme imkânına sahip olabileceklerdir.

21 inci Yüzyıla hazırlanırken moralimizi yüksek tutmamız için her türlü sebep bulunmaktadır. Tarih, ulusumuzun karşısına, geleceğe bakışımızda iyimserliği teşvik eden yeni fırsatlar çıkarmıştır. Soğuk savaş sonrasında ülkemiz, artan bir stratejik derinlik kazanmıştır. Güneydoğu Avrupa’dan Rusya’nın steplerine ve Çin Seddine kadar uzanan geniş bir coğrafyada bir kültür hinterlandına sahip olan Türkiye, Avrasya’nın, ulaşım, iletişim ve ticaret merkezi haline gelmiş, gerçek bir dünya devleti boyutuna ulaşmıştır. Yeni enerji coğrafyasını oluşturan Karadeniz ve Hazar havzalarında kalıcı işbirliği modelleri geliştirilmesine öncülük ederek, bu bölgelerin dünya ekonomisiyle bütünleşmesinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Kafkasya, Hazar, Orta Asya, Ortadoğu ve Akdeniz boyutları, ülkemizin dışpolitika perspektifinin genişliğini göstermektedir.

Balkanlarda, Kafkasya’da ve Ortadoğu’da henüz kalıcı barış sağlanamamıştır. Azerbaycan topraklarının üçte biri hâlâ işgal altındadır. 1,5 milyon Azeri vatandaşı kaçkın durumundadır. Ortadoğu’da barış süreci tehdit altındadır. Balkanların istikrara kavuşması açısından hayatî önem taşıyan Dayton Barış Anlaşmasının kırılgan niteliği özel bir dikkat gerektirmektedir. Türkiye, bütün bu bölgelerde barış ve istikrarın tesisi doğrultusunda katkılarını aktif bir biçimde sürdürmektedir.

Bununla beraber unutulmaması gerekir ki, güncel sorunlar ve çatışmalar bir gün mutlaka sona erecektir. Şimdi yapılması gereken, güncelin ötesine geçebilmek ve ihtilafların sona erdiği, birlikte çalışma ve yaşama kurallarının hayata geçirildiği Avrasya’yı görebilmektir.

Kafkasya’nın ve Orta Asya’nın zenginleşmesi, Rusya’da serbest piyasa ekonomisinin kurumsallaşması, Ortadoğu ve Balkanların istikrara kavuşmasıyla birlikte ortaya çıkacak geniş işbirliği imkânlarının tam ortasında Türkiye bulunacaktır. Esasen, Sovyetler Birliğinin kendiliğinden dağıldığı 1991 yılından itibaren karşımıza çıkan bu tarihî fırsatın gerektirdiği adımlar tarafımızdan atılmıştır ve atılmaya da devam etmektedir.

Önümüzdeki yüzyılın dünyası, Karadenizin etrafını dolaşacak otoyolların tamamlanacağı, telekomünikasyon ve fiber optik ağlarının, Karadeniz havzasını ve Orta Asya’yı Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacağı tarihî İpek Yolu’nun yeniden canlanacağı, döşenecek yeni boru hatlarıyla doğalgaz ve petrol gibi enerji kaynaklarının bu coğrafyalardan Akdenize akacağı bir dünya olacaktır. Türkiye, işte bu dünyanın kalbidir. Ufkumuz, en az bu dünya kadar geniş olmalıdır. Kendimizi bu geleceğe layıkı veçhile hazırlamak için, çabalarımızı kararlılıkla sürdürmemiz gerekmektedir.

Değerli milletvekilleri, dışpolitikada öncelikli hedefimiz, 21 inci Yüzyıl dünyasının hukukî ve kurumsal altyapısının inşa edildiği bir dönemde, Türkiye’nin etkinliğinin, hareket kabiliyetinin artırılmasıdır. Paris’te yapılan NATO-Rusya zirvesi, genişleme konusunun ele alındığı Madrid’deki NATO zirvesi, Avrupa Birliğinin yeni kurumsal yapısının esaslarının belirlendiği Amsterdam zirvesi, nihayet, önümüzdeki aralık ayında Lüksemburg’da yapılacak olan genişlemeyle ilgili Avrupa Birliği zirvesiyle bu hukukî ve kurumsal yapının temel çerçevesi çizilmektedir. İşte bu bağlamda, Avrupa bütünleşmesi içindeki yerimizin sağlamlaştırılması hayatî önem taşımaktadır. Zira, küresel ekonominin büyük çapta ekonomik gruplaşmalarının birbirine eklenmesinden oluştuğu günümüzde, bizim coğrafyamızda her alanda dünya optimaline ulaşılması için, Avrupa Birliği mutlaka uğranılması gereken bir limandır. Esasen, cumhuriyetin çağdaşlık projesi de Avrupa Birliğine tam üyelik hedefiyle içiçe geçmiştir.

Türkiye, süratli ve dinamik bir yaklaşımla gerekli reformları gerçekleştirdiği takdirde, hiç kimse Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyeliğine engel olamayacak ve Türkiye, Avrupa’nın çağdaş ülkeleri arasındaki yerini mutlaka alacaktır. Ancak, bu hedefe ulaşmak için esas sorumluluk bizim üzerimizdedir. Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üye olması için, eksiklerini tamamlaması lâzımdır. Demokrasi ve insan hakları alanından hukukun üstünlüğü ve işleyen rekabete dayanan piyasa ekonomisine kadar tüm alanlarda çağdaş Avrupa normlarının süratle uygulamaya konulması, Avrupa Birliğiyle bütünleşmemizin önşartları arasındadır. Avrupa Konseyine üyeliğimiz, Avrupa Birliği ile gümrük birliğimiz, siyasî, sosyal ve ekonomik alanlarda ulaşmamız gereken çağdaş standartların temel çerçevesini çizmektedir. Esasen, bunun da ötesine geçerek Avrupa Birliğinin kendi kendine koyduğu Maastricht şablonuna da, aday ülkeler için tespit edilen Kopenhag kriterlerine de uyma doğrultusunda kararlı adımlar atmak mecburiyetindeyiz.

Türkiye ve Avrupa Birliğinin 1963’teki ortaklık anlaşması ile 1987’deki tam üyelik müracaatımıza verilen cevapla ve 1996’daki gümrük birliğiyle bütünleşme doğrultusunda birlikte attıkları adımlarla bugün varılan nokta, Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyeliğinin tartışma konusu yapıldığı bir nokta olamaz.

Birlikte çalışma, birlikte yaşama anlayışının fiiliyata intikal ettirilebileceği bir dönem içine girmemiz hayatî önem taşımaktadır.

Türkiye’nin Avrupa Birliği politikası, Avrupa Birliğinin Türkiye stratejisinin bir aynası değildir ve olmamalıdır da. Zira, Avrupa Birliğine tam üyelik hedefimizi biçimlendiren, tarihimiz ve coğrafyamız çerçevesinde yaptığımız kendi özgür tercihimizdir. Türkiye’nin, bir coğrafyadan ziyade, bir değerler manzumesi olarak algıladığı Avrupa’yla bütünleşme iradesi, tamdır. Avrupa Birliğinde bu yönde bazılarında bir irade eksikliği var ise, bu durumun aşılması için, Türkiye’nin vizyonu ile Avrupa Birliğinin vizyonunun birbirleriyle çelişmediğini, aksine birbirlerini güçlendirdiğini ortaya koymamızda yarar bulunmaktadır.

Tarihten gelen kültürel farklılıklar, geleceği belirleyemez. Avrupa Birliği, ancak, geleceğe ağırlık veren bir birlikte yaşama ve çalışma perspektifiyle gücünü arttırabilir. Aksi takdirde, geçmişin olumsuz yönleri, geleceğin parlak vaatlerine galebe çalar.

Bizim için, Avrupa, bir medeniyet projesidir; ancak, bizim anlayışımıza göre, bu proje, faklılıkları bir zenginlik kaynağı ve yaratıcılık pınarı olarak gören, evrensel insan haklarına ve demokrasiye dayanan bir projedir. Bunun dışında kalan ve din, kültür gibi farklılıkları vurgulayarak yeni bölünmeler yaratan talihsiz yorumlar Avrupa’nın geleceğine biçim veremez ve Avrupa tarihinin, artık geride bırakılması gereken karanlık sayfalarında kalmalıdır.

Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde halen içinde bulunulan aşama, Avrupa mimarîsinin daha ilk yıllarında belirlenmiş vizyon içerisinde anlam kazanmaktadır. Gümrük birliği somut gerçeği etrafında, Avrupa Birliği ile şimdi geliştirilecek ve diğer aday ülkelerle eşit muamele-eşit kriter temelinde bizi tam üyeliğe götürecek işbirliği ve yakınlaşma süreci, Türkiye sözkonusu olduğunda genelde hâkim olan, Avrupa söyleminde halen mevcut bulunan “biz ve onlar” ayırımını 2000’li yıllara girerken geride bırakacak bir dinamik doğurabilmelidir.

Türkiye’nin Avrupa mimarisine bakışı ve bu çerçevede izlenen politikalar, başlangıçtan itibaren vizyon ve pragmatizmi bağdaştıran bir noktada oluşturulmuştur.

Avrupa’nın güvenlik, istikrar ve refahı, demokrasi coğrafyasının genişlemesine bağlıdır. Dolayısıyla, yeni Avrupa mimarisi, Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Karadeniz’den Akdeniz’e uzanan coğrafyada barış, istikrar ve ortak refahın kök salmasını başarabilmeli; Avrupa bütünleşmesi, çağdaş, evrensel değerlere dayanmalıdır. Türkiye, bu bakımdan öncü ve belirleyici rol oynayacak stratejik bir konuma sahiptir. Balkanlar’dan Kafkasya ve Orta Asya’ya, Karadeniz ve Akdeniz havzalarından Ortadoğu’ya uzanan geniş bir coğrafyanın merkezinde yer alan Türkiye, ekonomik, kültürel ve siyasî açılardan vazgeçilmez bir istikrar unsurudur.

Türkiye’nin hedefi, siyasî, savunma, güvenlik, ekonomik, sosyal, kültürel ve çevre alanlarında değişen Avrupa’nın gelişen işbirliği, bütünleşme ağına katılmaktır. Avrupa Konseyi, NATO ve AGİT gibi kuruluşların tam üyesi ve Avrupa Birliğiyle BAB’ın ortak üyesi olan Türkiye, Karadeniz, Balkanlar ve Akdeniz havzalarında mevcut ya da gelişebilecek bölgesel işbirliği dinamiklerine de katılarak -hatta bunlara bizzat yön vererek- bu hedefini büyük ölçüde gerçekleştirebilmiştir. Avrupa mimarisinin geleceği üzerinde doğrudan etkili olabilecek Orta Asya, Kafkasya ve Ortadoğu gibi bir coğrafyada Türkiye’nin etkili varlığı ve buradaki potansiyel işbirliği imkânları da buna ilave edilmelidir. Sonuç olarak, Türkiye, Avrupa mimarisinin geleceğinde her bakımdan kilit rol üstlenebilecek bir konumdadır.

Yunanistan ile aramızdaki sorunları Madrid’de, NATO zirvesi sırasında vardığımız mutabakat çerçevesinde ele alacak bir diyalog başlatılmasını samimiyetle temenni ediyoruz. Ancak, bu ülke, özellikle Avrupa Birliği zemininde Türkiye’nin önünde haksız ve mesnetsiz engeller çıkarmakta, bu alışkanlığını maalesef terk edememektedir. Yunanistan’ın bu tutumunun, kendi çıkarlarına da, bölge barışına da herhangi bir yararı olmadığını vurgulamak istiyorum. Yunanistan’ı sağduyuya ve akılcı davranmaya davet ediyorum.

Kıbrıs’ta, iki sorun birbiriyle irtibatlı olarak gerginliği artırmaktadır. Avrupa Birliğinin, uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle tam üyelik müzakereleri başlatma eğilimi, Kıbrıs sorununa adil ve yaşayabilir bir çözüm bulunması doğrultusunda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin iyi niyet misyonu çerçevesinde yürütülmekte olan toplumlararası görüşmeleri olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca, Avrupa Birliğinin bu tutumu, Kıbrıslı Rumların tahrikkâr politikalarına cesaret vermektedir. S-300 füzeleri konusu bu bağlamda özellikle önemlidir. Doğu Akdeniz’deki stratejik dengenin değiştirilmesine yönelik adımların bölge barışı ve istikrarı açısından tehdit oluşturduğunu bir kere daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Esasen, her iki konuda da ne gibi somut tedbirler alacağımızı, en üst düzeyde yayınlanan ortak deklarasyonlarla ve açıklamalarla dünya kamuoyuna duyurmuş bulunuyoruz. Türkiye’nin kararlılığının sınanmasının büyük bir hata olacağının altını özellikle çizmek istiyorum. (ANAP, DSP ve DTP sıralarından alkışlar)

Önümüzdeki yüzyıl dünyasında belirleyici bir jeopolitik alan haline gelecek olan Avrasya’ya yönelik politikalarımızı, işbirliği anlayışı ve dayanışma ruhuyla ortak refah perspektifinde kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu coğrafyada yaşayan kardeş ülkelerle ilişkilerimiz ortak tarihimiz ve kültür bağlarımız zemininde hızla gelişmektedir. Aynı köklere, hars ve değerlere sahip insanların bir araya gelmelerinden, birbirlerini daha fazla tanımak ve birlikte çalışmak istemelerinden kimse gocunmamalıdır.

Şu hususu bir kere daha vurgulamakta yarar görüyorum: Türk dünyası bir gerçektir; 11 milyon kilometrekare üzerinde yaşayan 200 milyon insanın tarihlerini yapan büyük şahsiyetler, düşünürler, edebiyatçılar, mimarlar, kültür adamları ortak kişilerdir. Bu büyük varlığın üyeleri bir taraftan hukukî ve siyasî alanda yeniden yapılanmalarını gerçekleştirip millî devletlerini kurarken, diğer taraftan ekonomilerini yeni dünya şartlarına uygun hale getirmektedirler. Sevinçle ve gururla ifade ediyorum: Bu ülkeleri her ziyaretimizde daha büyük gelişmeler görüyoruz. Türkiye’nin tek arzusu, bu kardeş ulusların bağımsızlık ve egemenliklerini koruyarak, kalkınmalarını sürdürmeleri, sahip oldukları zengin doğal kaynakların da yardımıyla tam olarak kendi ayakları üzerinde durabilmeleridir. Bu hedef doğrultusunda çaba sarf etmeye, her türlü desteği vermeye kararlıyız. Üçüncü ülkeleri ve bölgedeki komşularımızı da aynı yönde birlikte çalışmaya davet ve teşvik ediyoruz.

Rusya ile ekonomik ilişkilerimiz ve işbirliğimiz her geçen gün daha da artmaktadır. Rusya’yı, bölgemizin ortak refahı ve istikrarı doğrultusunda, karşılıklı yarar ilkesi zemininde, birlikte çalışacağımız bir ortak olarak görüyoruz. Karadeniz ve Hazar havzalarının gelişmesinde, zenginleşmesinde çıkarlarımızın çelişmediğine, aksine birleştiğine inanıyoruz. İşbirliği ruhunun ve ortaklık anlayışının, Rusya ile siyasî ilişkilerimizin iklimine de yapıcı etkilerinin olacağını ümit etmeye devam ediyoruz.

Müttefiklerimizle birlikte Paris Zirvesinde imzaladığımız NATO-Rusya arasındaki Kurucu Senet, Avrupa’nın yapılanmasında tarihî önemi haiz bir olay olmuştur. Bu belgeyle, demokrasiyi benimsemiş, barış ve güvenlik içinde bütünleşmiş bir Avrupa’nın yaratılmasında dev bir adım atılmış, Avrupa’da, Rusya’yı da içine alan yeni bir denge oluşturulmuştur.

Zirvenin ertesi günü Lahey’de katıldığımız Marshall Planının 50 nci yıldönümü törenleri, geçmişte Avrupa ülkelerinin savaş sonrasında Avrupa’nın imarı için yaptıkları örnek dayanışmanın bugün de değişik bir ortam ve boyutta sürdürülmesi ihtiyacını ortaya koymuştur.

Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik ortaklığımızın giderek daha sağlam çıkar ve eylem beraberliği zemininde gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bu işbirliğimizin daha da ileriye götürülmesinin önündeki engellerin kaldırılması için Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin daha kararlı davranmasını bekliyoruz.

İran ile ilişkilerimizin iyi komşuluk sorumluluğu, içişlerine karışmama ilkesi ve karşılıklı yarar zemininde normalleştirilmesi bölge istikrarına katkı sağlayacaktır. Ancak, güvenlik konularında mevcut işbirliği mekanizmalarının mutlaka verimli bir şekilde işletilmesi gerekmektedir.

Irak’ın uluslararası toplumla arasındaki sorunu hâlâ çözüme kavuşturamamış olması, bölge istikrarını olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle Kuzey Irak’taki iktidar boşluğu, PKK terör örgütünün Türkiye’ye yönelik eylemleri için vasat oluşturmaktadır. Irak yönetimini, Güvenlik Konseyi kararlarına uyarak dünya ile barışması için uyarmaya devam ediyoruz.

Suriye, terörü bir dışpolitika aracı olarak kullanarak, ülkemize karşı hasmane bir tutum izlemeye devam etmektedir; ayrıca, diğer Arap ülkelerini de Türkiye’ye karşı kışkırtmaya devam etmektedir. Bu tutumun, Suriye’ye sadece zarar vereceğini bir kere daha hatırlatmak istiyoruz.

Mısır ve Ürdün’le ilişkilerimize özel bir önem veriyoruz. Bu ülkelerle en üst düzeyde düzenli temas ve işbirliği mekanizmalarımız verimli bir şekilde işlemektedir. Körfez ülkeleriyle de ilişkilerimiz olumlu bir yönde gelişmektedir. Bu yıl içinde bu ülkeleri ziyaret edeceğiz.

İsrail ile ilişkilerimizin hiçbir şekilde Arap kardeşlerimizle aramızdaki ilişkilere alternatif olarak gelişmediğini, aksine, bunun bölge istikrarına katkı teşkil ettiğini her düzeyde izah ediyoruz. Esasen, İsrail’le ilişki içinde olan tek bölge ülkesi de Türkiye değildir. Mısır’a yaptığım son ziyaret sırasında bu görüşlerimizin anlayışla karşılandığını gördüm; Başkan Mübarek, yaptığı açıklamada, bu konuya bizzat açıklık getirdi.

Öte yandan, Mart ayında Pakistan’ın 50 nci, Bangladeş’in 26 ncı bağımsızlık yıldönümlerini, bu ülkelere yaptığım ziyaretlerde kutladık. Hindistan’ın Ağustos ayında kutladığı 50 nci bağımsızlık yıldönümü törenlerine ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Kalemli katıldı.

Alt-kıta ülkeleriyle köklü tarihî bağlarımız vardır. Halklarımız ortak inanç ve ortak kültürü paylaşmaktadır. Millî mücadelemiz sırasında bize verdikleri destekle gönüllerimizi fethetmişlerdir. Yıllar sonra, Büyük Önder Mustafa Kemal, onlara ilham kaynağı olmuştur. Hindistan, Pakistan ve Bangladeş ile ilişkilerimizi derinleştirmekte kararlıyız.

Değerli milletvekilleri, Türkiye, çağdaşlaşma ve aydınlanma projesine bağlılığıyla, yetişmiş zengin insan kaynaklarıyla, dinamik ve yaratıcı girişimcileriyle, 100 milyar dolara doğru yol alan dışticaret hacmiyle, yüksek rekabet gücüyle, iletişim ve ulaşım alanında bölgelerarası bir merkez hüviyetini kazanmasıyla, yeni enerji coğrafyalarının dünya ile bütünleşmesini sağlayacak konumuyla demokratik ülkeler camiasının onurlu ve saygın bir üyesi olarak yoluna devam edecektir. Türkiye, ekonomik alanda küreselleşmenin gerektirdiği açılımları sürdürürken, hukuk alanındaki evrenselleşme hedefleri doğrultusunda da aynı kararlılıkta yürüme iradesine sahiptir. Bu iki boyutun, çağdaş dünyanın vazgeçilmez unsurlarını oluşturduğunun hiçbir şekilde unutulmaması gerekir. Atatürk’ün eseri olan Türkiye’de bu yönde güçlü bir toplumsal irade mevcuttur.

Değerli milletvekilleri, Türkiye’nin gündeminde iç güvenlik sorunu, hâlâ önemli bir yer işgal ediyor.

Bölücü terör hareketiyle çok ciddî bir mücadele yapılmıştır. Bu mücadele, tamamen hukukun içinde kalarak, devletin meşru organları, meşru güvenlik güçleri marifetiyle yapılmış ve yapılmaktadır.

15 Ağustos 1984’ten 1 Eylül 1997’ye kadar geçen devrede:

Güvenlik güçlerimiz 4 389 şehit, 8 768 yaralı vermiştir.

Sivil halkın uğradığı tecavüzler sonucu 3 965 vatandaşımız şehit olmuş, 4 540 vatandaşımız da yaralanmıştır.

Teröristler ise, 19 635 zayiat vermişlerdir. Bunların 14 836’sı ölü, 399’u yaralı, 2 702’si de sağ ele geçmiş, 1 698 kişi de teslim olmuştur.

Bölücü terör örgütünün, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, üniter vasfını, demokratik parlamenter düzenini ortadan kaldırma gayretleri, güvenlik güçlerimizin meşru mücadelesiyle kontrol edilebilir bir düzeye inmiş bulunmaktadır. Türkiye’nin üniter devlet olma şeklindeki tarihî tercihi ve ulusal uzlaşması, İstiklal Savaşımız sonunda oluşmuş bir durumdur. Cumhuriyetimizin uzun tarihi içinde gelişmiş ve Anayasamızın temeli olmuş bu tercihin, hiçbir etkenle değiştirilmesi söz konusu değildir. Devletin resmî dili, bayrağı, nitelikleri, sınırları ve Türkiye Cumhuriyetinin egemenlik hakları her türlü tartışmanın dışında ve üstündedir. (ANAP, DSP, CHP ve DTP sıralarından alkışlar) Türkiye’nin üniter, demokratik ve laik niteliklerinin muhafaza edileceğinden, tarihsel ve geleneksel millî birlik ve beraberliğimizin korunacağından herkes emin olmalıdır. Türk Devletinin anayasal düzeninin ve bölünmez bütünlüğünün her şart altında sonuna kadar savunulmasına ve kesinlikle korunmasına kararlıyız.

Devlet terörle mücadalesinde başarılı olmuş ve ülkenin her köşesinde kanun, nizam hâkimiyetini mutlak olarak sağlamış bulunmaktadır. Bundan sonra hedef, terörle mücadelenin nihaî sonuç alınana kadar aralıksız sürdürülmesi yanında, terörden zarar görmüş bölgelerimizin diğer bölgelerle olan sosyoekonomik farklılıklarının ortadan kaldırılması ve istikrarlı bir ekonomik yapıya kavuşturulmasıdır. Bu maksatla uygulamaya konulmakta olan tedbirlerin, bölgede normal duruma dönülmeyi kolaylaştıracağı kuşkusuzdur.

Türkiye’ye terörle mücadelesinde ilişkin olarak siyasî maksatlarla yöneltilen insan hakları ve demokratikleşme konularındaki eleştirilere karşı, insan hakları ihlallerinin önlenmesinin en önemli tedbiri olan açık rejimin Türkiye’de mevcut bulunduğu, demokrasinin bir ülkenin ve halkın bölünmesinin gerekçesi olamayacağı, insan hakları ve demokratikleşme konularında Türkiye’nin attığı adımların başta kendi halkını memnun etme amacı taşıdığı anlatılmakta ve ilgili dış çevrelerin aydınlatılmasına sabırla devam olunmaktadır. Müteaddit teşebbüs ve gayretlere rağmen, Türkiye’nin mücadele etmekte olduğu teröre aralarında komşu ve hatta müttefikimiz olan ülkelerin de bulunduğu bazı memleketler dış yardım ve destek vermeyi esefle sürdürmektedirler.

Terör konusundaki sözlerime son verirken, ülke içinde ve dışında gayet başarılı operasyonlar sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerine, diğer tüm güvenlik güçlerine, milletçe topyekûn gösterilen birlik ve beraberliğe, kutsal vatanımızın güvenliğinin ve huzurunun bekçileri kahraman evlatlarımıza, huzurunuzda teşekkür ediyor, şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. (Alkışlar) Yüce Meclise, bu ülkenin kahraman askerlerine ve güvenlik güçlerine her zaman sağladığı destekten ötürü de sizlere, hepinize teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu arada, cumhuriyetin temel niteliklerinden olan laikliğe karşı bazı tezahürler, irtica tehlikesiyle ilgili kaygılar yaratmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin kanunları ve cumhuriyet adliyesi, her türlü rejim karşıtı olayı tesirsiz hale getirecek güçtedir.

Ayrıca, yetişmiş bulunan cumhuriyet nesilleri, Büyük Atatürk’ün kurduğu demokratik, laik cumhuriyete sahiptir. Parlamentomuzun, basınımızın, halkımızın uyanıklığı ve devletimizin kanun uygulayıcılarının görev bilinci, rejimin de, devletin de teminatıdır. Demokratik, laik cumhuriyet sonsuza kadar yaşayacaktır. (ANAP, DSP, CHP ve DTP sıralarından alkışlar)

Ülkemizin çok önemli bir güncel sorunu da trafik kazalarıdır; trafik terörü demek daha doğrudur. Bu konuda pek çok gayret sarf edilmiş olmasına ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin, lüzum görülen yasaları her defasında çok çabuk çıkarmış bulunmasına rağmen, trafik kazaları, çok büyük acılara sebep olmaya devam etmektedir. Her ay ortalama 600 vatandaşımız hayatını kaybetmekte, her yıl 7-8 bin vatandaşımız şehit olmaktadır, trafik şehidi. Türkiye, bu hususta tedbirler almaya devam edecektir. Bu tedbirlerin başında, sanıyorum ki, Türk vatandaşına kendi hayatının değerini bilme bilincini aşılamak gelmektedir.

Yüce Meclisin dikkatine getirmek istediğim diğer bir konu da, uyuşturucu sorunudur. Aslında bu sorun, dış ve iç bağlantıları, Türkiye’de uyuşturucu bağımlılığının yaygınlaştırılmasına dönük örgütlü gayretlerin amaçları itibariyle çok boyutlu bir nitelik kazanmaktadır. Türk halkının, son dönemlere kadar, uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda yaygın ve ciddî bir sorunu olmamıştır. Son yıllarda uyuşturucu alışkanlığının çeşitli amaçlarla Türkiye’de yerleştirilmesi çabalarının artmakta olduğunu müşahede ediyoruz. Devletin bütün organlarını, bütün makamları, aileleri, herkesi ve basınımızı uyuşturucu konusunda uyanık olmaya, dikkatli olmaya ve hassas olmaya çağırıyorum.

Ülkemizin diğer bir güncel konusu çevre sorunudur. Nüfusumuz arttıkça, sanayimiz geliştikçe, hızlı kentleşme süreci kaçınılmaz hale geldikçe, havayı, suyu, toprağı, yeşili korumak, yaşatmak, temiz tutmak fevkalade zorlaşmıştır. Onun içindir ki, eğer, bir gün bir yudum suya, bir dilim ekmeğe ve bir soluk havaya muhtaç olmak istemiyorsak, bu çevre sorunu denen işe, devletçe ve milletçe gerekli önemi vermemiz lazımdır. Orman yangınları ve erozyonun sebep olduğu kayıplar çok büyüktür. Bilindiği gibi, bu ülkenin tabiî kaynakları bize ait değildir; biz bunları gelecek nesillerden ödünç almışızdır. Binaenaleyh, her şeyi, bizim deyip tüketmemiz, gelecek nesillere bir şey bırakmamamız, bizim herhalde iyi bir şekilde anılmamız anlamına gelmeyecektir. Onun içindir ki, bu çevre sorunları üzerinde, bir millî dava olarak, erozyon üzerinde, ormanlaştırma üzerinde, yeşilleştirme üzerinde durmamızın değerine işaret etmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, Türkiye, dünyanın en hassas siyasî, askerî ve ekonomik fay hattı üzerinde bulunmaktadır. Diğer taraftan, Türkiye halen çok yönlü, karmaşık ve değişken güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya bulunmaktadır.

Bugün için NATO’da bir kanat üyesi olma durumundan çıkıp, bir cephe ülkesi durumuna gelen Türkiye’nin yüz yüze bulunduğu risk ve tehditler geçmiştekinden oldukça farklıdır. Türkiye’nin güvenliğine yönelik tehlikeler artık eskiden olduğu gibi sadece potansiyel tehdit teşkil edebilecek ülkelerin askerî güçlerini değil, aynı zamanda bu ülkelerdeki politik, ekonomik ve sosyal istikrarsızlıklarını, sınır anlaşmazlıklarını, etnik ve aşırı milliyetçilik çatışmalarını, ülke içi ve bölgeye yönelik iktidar ve nüfuz mücadelelerini, doğal kaynakların paylaşılmasını, köktendinciliği, terörizmi ve kitlesel göç riskini de ihtiva etmektedir.

Etrafındaki uluslararası ortamın belirsizliklerle, istikrarsızlıklarla, ihtilaf ve çatışmalarla, ayrıca potansiyel risk ve tehditlerle dolu olması karşısında, Türkiye’nin savunma siyasetininin dayandığı temel düşünce, Silahlı Kuvvetlerimizi, diğer millî güç unsurlarıyla birlikte, yurdumuza yönelik iç ve dış tehditleri caydıracak, emniyetle savunacak ve millî çıkarlarımızı koruyacak modern güç ve kudrette idame etmektir.

Bütün dünyadaki silahlı kuvvetlerin azaltılması, savunma harcamalarının kısılması ve askerlik sürelerinin indirilmesi eğilimine Türkiye de genel olarak uymakla birlikte, mevcut belirsizlik ve risk ortamı dikkate alınarak, bu konularda ölçülü hareket etme, savunma gücünü elde bulundurma ve geliştirme, dikkatliliği elden bırakmama kararlılığı içinde bulunulmaktadır.

Güçlü bir demokrasi, güçlü bir ekonomi, güçlü bir savunma şeklinde ifade ettiğimiz altın üçgen, Türkiye’nin millî güvenliğinin en veciz tanımıdır.

Türkiye’nin hedefi, 2000’li yılların ihtiyaçlarını göz önünde tutarak, daha küçük, ancak daha güçlü, ateş, manevra ve hazırlık durumu daha yüksek, modern silahlı kuvvetlere sahip olmaktır.

Türkiye, cumhuriyetin kuruluşundan beri, savunma gücünün geliştirilmesine büyük önem vermiş, yayılmacı bir politikayı değil, caydırıcılığı sağlayan, barışı koruyan ve kendisini devamlı yenileyerek modernleşen bir savunma gücünü kurmuş ve devam ettirmiştir.

Devletimizin omurgası mesabesinde olan Silahlı Kuvvetlerimiz, bu ülkenin sınırlarını, bağımsızlığını savunma ihtiyacı doğarsa, bu görevi eksiksiz ve başarıyla yapacak güce sahip bulunmaktadır. Ordumuz, demokrat bir ülkenin, demokrat bir milletin ve demokrat bir devletin ordusudur. (ANAP, DSP, CHP ve DTP sıralarından alkışlar) Türk Milleti, kendi özü olan Silahlı Kuvvetlerine her zaman güvenmiş, onu her zaman kucaklamıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, milletin birlik ve bütünlüğünü perçinleştiren bir unsurdur. Türk Silahlı Kuvvetleri, millî bir ordu olarak, dünyadaki en disiplinli, en iyi eğitim görmüş, en iyi donatılmış birkaç ordudan biridir; dünya çapında itibar sahibidir. Avrupa’da, ittifak içinde, en büyük orduya Türkiye sahip bulunmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgevî barışçı rolüne ilaveten, uluslararası ihtilaflarda, barışı koruma harekâtlarına iştirak ederek, dünyadaki barış ve istikrara da katkıda bulunmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, reorganizasyon ve modernizasyon dahil, her türlü ihtiyaçlarının, artırılan savunma bütçeleri içinde, devletimizce hızla karşılanmasına devam edilmesi gereğine işaret etmek istiyorum.

Türk Savunma Sanayiinin, Silahlı Kuvvetlerin çağdaş ihtiyaçlarına cevap verebilecek yüksek teknoloji ürünü silah ve malzeme sistemlerinin önemli bir bölümünü yurt içinde üretebilecek düzeye çıkarılması, böylece dış bağımlılığın azaltılması ve caydırıcılığa katkıda bulunulması, savunma siyasetimizin önemli bir unsurunu teşkil etmektedir. Halen yürütülen üretim programlarının boyutu, Türkiye’de modern bir savunma sanayii altyapısı kurulduğuna ve müşahhas ürünlerini vermeye başladığına işaret etmektedir.

Değerli milletvekilleri, Türkiye’nin bazı ekonomik, sosyal ve güncel sorunlarına temas etmek istiyorum. Bu sorunların hiçbirisi bir günde meydana gelmiş değildir. Hükümetlerin programlarında bu sorunlara temas edilmiş, bunların çareleri söylenmiş olmasına rağmen, bunların tekrar altını çizmek istiyorum.

Bu sorunların başında, hiç şüphesiz ki, yıllardır süren enflasyon gelmektedir. Enflasyon, sarf edilen bütün gayretlere rağmen, istenilen seviyelere indirilememiş ve uzunca süredir 70’ler civarında dolaşır olmuştur. OECD ülkelerinde ortalama yıllık enflasyonun yüzde 2,5-3 arasında olduğu düşünülürse, bizim, ondan 20-30 kat fazla enflasyonu taşımamızın, herhalde bir hüner olmadığı ortaya çıkar. Enflasyonun toplum içindeki tahribatı büyüktür ve büyük olmuştur. Halkın, paraya olan güvenini azaltmış, gelir dağılımını daha da çarpıklaştırmış, yaşamı çok güçleştirmiştir.

Eldeki mevcut bilgilere göre, gelir dağılımdaki durum iç açıçı değildir. Gayri safî millî hâsıladan alt gelirdeki yüzde 10’luk kesim, yüzde 1,9 -buna dikkat edin, dikkatinizi çekiyorum, yüzde 1,9- en üst gelirdeki yüzde 10’luk kesim, yüzde 34 pay almaktadır. Dikkatinizi çektiğim nokta, yüzde 10’luk kesimin yüzde 1,9; en düşük yüzde 20 ise yüzde 5,2; en yüksek yüzde 20, yüzde 49,9 pay almaktadır. Binaenaleyh, yani, gayri safî millî hâsılanın yüzde 80’ini nüfusun yarısı, yüzde 20’sini diğer yarısı almaktadır ve burada, alt sınırların sefalet sınırları noktasına varmaması için gayretler sarf edilmeye devam ediliyor.

Bu çarpıklık, gün meselesi değildir, bir günde de düzeltilecek gibi değildir -kimse, üstüne, hiçbir şey alınmasın- ama, sanıyorum ki, siyasetüstü bir millî mesele olarak, Meclisimizin önünde, milletimizin önünde durmaktadır.

İşsizlik, Türkiye’nin diğer bir önemli sorunudur. İşsizlik oranı bir hayli yüksektir, işsizlik sigortası da yoktur. Bu, çok önemli bir sosyal yaradır. Gönül ister ki, devletimizin malî takatı, bir an evvel, işsizlik sigortasını kademeli bir şekilde koyabilme imkânını Parlamentomuza versin. Ayrıca, toplam istihdamın yarısına yakını tarım sektöründedir. Tarım sektöründeki istihdamın ne kadar düşük bir gelir ifade ettiği de ortadadır.

Binaenaleyh, Türkiye’de, adam başına yıllık geliri 500 doların altında yaşayan vatandaşlar var mı; evet, Türkiye’nin, bugün 5 bin dolara çıkmış satın alma gücü karşısında, 500 doların altında yıllık gelirle yaşayan vatandaşlar bir sosyal problemdir. Ben, bu Yüce Meclisin önünde, bu sosyal probleme parmak basıyorum.

Kalkınmışlık farklılıkları, Türkiye’nin bir diğer önemli sorunudur. Bu, sadece doğu-batı meselesi de değildir; ama, aslında, Türkiye’nin dağlık bölgeleriyle ovalık bölgeleri arasında ve bir miktar sahil bölgeleri arasında, bir miktar sanayinin girdiği bölgeler arasında, girmediği bölgeler arasında büyük farklılıklar vardır.

Doğal ve toplumsal kaynakların mekân üzerinde dağılımı mutlak anlamda eşitlik arz etmediğinden, kalkınma, dengeli bir süreçten geçmemektedir.

Bölgesel gelişme, kamu ve özel sektörün birlikteliği ve etkinliği ölçüsünde başarılı olacaktır. Kamu sektörünün, bölgesel dengeleri sağlama amacıyla kaynak dağılımına yön vermediği durumlarda, piyasa güçlerinin bunu tek başına götürmesi mümkün değildir; yani, hâlâ, bizim, kalkınmamış, kalkınma farklılığı bulunan bölgeler için, meseleyi, sadece piyasa ekonomisine terk edip çıkmamız mümkün değildir; devletin buralarda önemli rol oynamaya devam etmesi lazımdır.

Ekonomik açıdan, piyasa koşulları altında bir işletme için en uygun kuruluş yeri, doğal olarak maliyetlerin en düşük olduğu yerdir; ama, maliyetlerin en düşük olduğu yer, her zaman kalkınmamış bölgelere rastlamayabilir.

Terörle mücadelenin başarılı bir noktaya gelmiş olması, Türkiye’nin bilhassa doğu ve güneydoğu bölgelerinde yeni bir kalkınma stratejisi uygulamasını zarurî kılmaktadır.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun birçok yörelerinde sanayileşmeye büyük bir heves vardır. Burada, devletin ve yerel yönetimlerin hatırı sayılır teşviklere başvurması fevkalade zamanlıdır. Esasen Hükümet, bu hususta birçok tedbirleri kamuoyunun önünde ifade etmiştir.

Ben, burada, bilhassa sanayileşmeyle ilgili tedbirler meselesinde bir şeyi Meclisimizin nazarı dikkatine getirmek istiyorum. Sanayileşme, bilhassa güneydoğu illerimizde fevkalade güzel gidiyor. Bunu ısıtmak lazım. Üç tane tedbiri Hükümet de düşünüyor ve karara da bağlamıştır. Parasız arsa temini. Bu, fevkalade önemli, fevkalade değerli bir tedbir. Yüzde 30’a kadar elektrik ucuzluğu ve 10 seneye kadar -3 seneden başlayıp, 10 seneye kadar- vergi muafiyeti. Ben, bunları, Yüce Meclisin önünde artırıyorum; yani şöyle artırıyorum: Eğer bir tedbir olacaksa, bence, tedbir dozunda olmalı. Şimdi, esasen buralarda sanayi yok... Sanayi olmadığına göre, vergi mi alıyoruz? Vergi falan almıyoruz... Sanayi olursa bir gün, vergi alırız.

Binaenaleyh, 3 sene vergi muafiyeti değil, gayet cesurca çıkıp, 10 sene, bu bölgelere vergi muafiyeti getirmek lazım. (Alkışlar) Yüzde 30 elektrik indirimi değil, yüzde 50 elektrik indirimi getirmek lazım ve bedava arsa getirmek lazım. Göreceksiniz, üç beş sene zarfında buralarda sanayi fışkıracaktır.

Diğer bir sorun sağlık hizmetleridir. Birleşmiş Milletler 2000’li yılların başında herkese sağlık hizmeti verilmesini slogan olarak benimsemiştir. Bugün, tüm ülkeler, değişen şartlara uyum gösterebilmek ve vatandaşlarına sosyal bir sektör olarak sağlık hizmetlerinde en iyiyi sağlayabilmek için, sağlık sistemlerini gözden geçirmektedirler. Türkiye’nin, genel reform ihtiyacı içerisinde, sağlık alanında geniş kapsamlı bir reform yapılması şarttır ve Türkiye’ye, bir sağlık sigortası reformu getirinceye kadar da yeşil kartı devam ettirmelidir.

Türkiye’nin bir diğer sorunu köy hizmetleridir. 76 457 adet kırsal yerleşim var. Bu kırsal yerleşimin hemen hemen tümüne medeni hizmetler götürülmüştür. Kırsal alanda yaşayan nüfusun bir kısmı hâlâ içme suyundan mahrumdur. Hükümetler tarafından bir seferberlik yürütülüyordu; bu seferberliğin yürütülüp, içmesuyundan mahrum köylerin içmesuyuna kavuşmuş hale getirilmesi şarttır. Bunların bir kısmında fizikî imkânsızlıklar vardır; çünkü, köy, çok küçüktür, çok yenidir, hiç suyu olmayan bir yere kurulmuştur; ama, ne yapıp yapıp bu köyün yerini değiştirmek veya başka bir şey yapmak ve böyle bir çağda, Türkiye’de, suyu olmayan insan olayını ortadan kaldırmak lazımdır.

Kalkınma hamlemizin darboğazlarıyla ilgili bazı düşüncelerimi söylemek istiyorum. Bunların başında, kamu maliyesinin sağlıklı hale getirilmesi, herkesin bildiği ödemeler dengesinin korunması -çok önemsiyorum- ihracat seferberliğinin devamı -bunu da çok önemsiyorum- özelleştirmenin çabuklaştırılması, sanayileşmenin süratle devamı, daha çok yatırım yapılması gelmektedir. İhale sisteminin seffaflaştırılması, yine, devletin önemli sorunları arasındadır.

Altyapı darboğazları ise, mutlaka, kısa zamanda aşılması gereken bir önem arz etmektedir. Altyapı yatırımları, genellikle, bu zamana kadar, devlet tarafından yapılagelmiştir. Devletin elindeki yatırım programı, 5 binden fazla projeyi içermektedir ve yapılan hesaplara göre, devletin başladığı projelerin bitirilmesi için on ilâ oniki sene lazımdır. Böyle bir yatırım yükü altında bulunan devletin, bilhassa, darboğazları bir seferberlik yapıp aşması lazım; darboğazlar da biraz buradan ileri gelmiştir.

Darboğazların başında enerji darboğazı geliyor. Türkiye, 100 milyar kilovat/saat civarında elektrik üretmeye gidiyor; ama, daha bugünden, 6-7 milyar kilovat/saat elektrik ihtiyacı darboğazına girmiştir. Türkiye’de meydana gelen sanayi patlaması eğer enerji darboğazıyla engellenirse, Türkiye’nin kalkınması engellenmiş olacaktır. Ne yapıp yapıp, Meclisimizin, Hükümetimize, hükümetlerimize destek vermesi; ne yapıp yapıp, bu enerji darboğazını aşacak cesur tedbirlerin alınması şarttır. İster devlet yatırımı, ister yap-işlet-devret, ister yap-işlet, ister kiraya ver, ister otoprodüktör, bütün imkânların kullanılması lazım. Bunca sene uğraştık sanayi olsun diye; sanayi oluyor; sanayi oluyor, bu defa elektrik sıkıntısıyla karşı karşıya kalıyoruz. Birçok sanayi mamulünde -metalurji hariç- elektriğin payı yüzde 5’in altındadır. Mesele, elektriğin fiyatı değildir, elektriğin varlığıdır; yoksa, o sanayii yapmak mümkün değildir. Bu hususu, Yüce Meclisin dikkatine bir defa daha getiriyorum.

Keza, Türkiye, her bulduğu yerden gaz almalıdır; Orta Asya’dan almalıdır, Rusya’dan almalıdır, İran’dan almalıdır, Irak’tan almalıdır, Hazar Denizinden almalıdır, nereden buluyorsa gaz almalıdır; çünkü, bugün, aşağı yukarı, Türkiye’nin elinde 6 ilâ 9 milyar metremikâp gaz var, 20 milyar metremikâp gaza ihtiyaç var. Onun için, tabiî gaz, Türkiye’nin kalkınma ihtiyacını fevkalade kısıtlar hale gelmiştir. Önümüzdeki on yıl zarfında Türkiye, senede 2 ilâ 2,5 milyar dolar, enerji yatırımlarına para yatırmak durumundadır; eğer bunu yapamazsa, Türkiye’nin beş altı sene sonraki kalkınması adamakıllı engellenmiş olacaktır.

Otoyollarımız, limanlarımız, havayollarımız, yollarımız, haberleşme, iletişim, kentsel meselelerimiz, altyapı sorunları olarak milletimizin önünde duruyor, devletimizin önünde duruyor, hükümetlerimizin, Parlamentomuzun önünde duruyor, halkımızın önünde duruyor. Binaenaleyh, burada, darboğazları aşarak gitmemiz lazım.

Türkiye, 69 tane üniversite kurmaya girişmiştir. Bu üniversiteler, Türkiye’nin çeşitli bölgelerindedir. Sanıyorum ki, üniversite projesi, Türkiye’nin sahip olduğu en parlak projelerden birisidir. Bu projeye, Türkiye, önem vermeye devam etmelidir. Kars’ta, Edirne’de, Muğla’da, Van’da ve Anadolu’nun çeşitli yerlerinde kurmaya çalıştığımız üniversitelerin hepsi kurulup, ortaya çıkmalıdır. Büyük bir gayret vardır, bilim adamlarımızı tebrik ediyorum, öncü bilim adamlarımızı tebrik ediyorum; büyük bir feragatla çalışmaktadırlar. Bundan yirmibeş otuz sene evvel başladığımız üniversitelerin çoğu çok iyi kurulmuştur. Gidin, bakın; Türkiye’nin, Kayseri’de çok güzel bir üniversitesi var, Çukurova’da çok güzel bir üniversitesi var, Samsun’da çok güzel bir üniversitesi var; Sıvas’ta, Konya’da, Bursa’da, Eskişehir’de çok güzel üniversiteleri var. Üniversite, tabiî, gelenek isteyen bir şey; ama, yirmi otuz sene zarfında, Türkiye, çok güzel üniversiteler kurmuştur. Yeni başladığımız bu yirmibeş otuz üniversiteyi de kurup, ortaya çıkarmamız lazımdır.

Türkiye’de, 100 çocuktan 9’u üniversite bitiriyor; böyle gidemeyiz. İddia, 100 çocuktan 30’unun üniversiteyi bitirmesidir. İşte, onun için, bu üniversitelerin bir an evvel kurulup, ortaya çıkması lazımdır. Bir de, bilimin, teknolojinin, fennin, aynı zamanda kültürün, Türkiye’nin her tarafına yayılması lazım; yani, bilim, fen, teknoloji, kültür, spor ve güzel sanatlar, ülkenin üç büyük şehrinin inhisarında olmamalıdır; her tarafına yayılmalıdır. İşte, o zaman, Türkiye çok güçlü olacaktır.

Sanayileşmeye devam ediyoruz. Organize sanayi bölgelerinde meydana gelen gelişmeler fevkalade, hepimizi rahatlatacak, hepimizi memnun edecek durumdadır. Beş altı sene zarfında, Adapazarı Sanayi Bölgesinin birinci sanayi bölgesindeki 61 parseli satılmıştır ve çoğu inşa halinde, bir kısmı da inşa edilmiştir. İkinci sanayi bölgesi alınmış, ikinci sanayi bölgesindeki 105 parsel de satılmıştır; şimdi, üçüncüsü aranmaktadır. Bunu devlet yapmıyor, bunu fertler yapıyor. Türk vatandaşının, sanayileşme üzerindeki hevesinden, kalkınma için yararlanmak lazımdır; bu, Türkiye için çok büyük bir şanstır.

Türkiye’nin turizm potansiyeli çok güzel gelişiyor. Hedefleyelim: 1 milyon yatak; 25 milyon turist ve 15 milyar dolar turist parası... Buna erişeceğiz. Halen, 500 bin yatak, 10 milyon turist ve 7 milyar dolar turist parasına eriştik. Bu, hayaldi Türkiye için. Burada gördüğümüz gayret de, Türkiye’nin kalkınmasında fevkalade önemli bir yeri ihtiva etmektedir.

Sayın milletvekilleri, tarım, Türkiye’nin önünde duran en önemli meselelerden biridir. Geçen sene de söyledim, daha uzun seneler söylenmeli; bir defa söylenince olacak bir şey değil. Hepiniz biliyorsunuz; ama hep beraber düşünmekte yarar var. Çünkü, Türkiye nüfusunun yüzde 44’ü tarımda çalışıyor; köylü... Rakamlar neyi gösterirse göstersin; yani, 2 000 nüfuslu yeri şehir de saysanız, nüfusun yüzde 44’ü geçimini tarımdan sağlıyor. Gayri safî millî hâsıladan yüzde 44’ün aldığı yüzde 15’tir. İşte, Türkiye’nin sorunu burada yatıyor. Türk tarımına randıman (verim) lazım. Türk tarımındaki nüfusu azaltmamız lazım. Ne zaman Türk tarımındaki nüfus yüzde 10’un altına düştü, işte o zaman Türkiye, ekonomik devrimini yapmıştır.

GAP, gayet iyi bir şekilde yürüyor ve Keban, Karakaya, Atatürk Barajları Türkiye elektriğinin dörtte birini veriyor; dördüncüsü Birecik, beşincisi Karkamış Barajları yürüyor. Dicle üzerinde on seneyi aşan süredir yapılmakta olan -geçen sene de söyledim- Dicle Kralkızı ve Batman Barajlarının bu sene dolması lazım. Ümit ediyorum ki, ekimin sonuna doğru her üç barajın da kapakları kapanacak ve dolacaktır. Bu, GAP Projemizin yeni bir safhasıdır ve fevkalade parlak neticeler verecektir. Diyarbakır ovalarında 3-4 milyon dönüm toprak vardır. Bu topraklar da Türkiye’nin en güzel topraklarıdır; hem drenaj bakımından, hem verim bakımından. Bu topraklara, gelecek senenin başından itibaren su salınacaktır. Bir kısmını halk kendisi kullanacak, bir kısmı şebekeyle olacaktır; ama, herhalde üç beş sene zarfında, Diyarbakır ovalarında, Şanlıurfa ovalarında meydana getirmeye çalıştığımız manzarayı göreceğiz.

Şanlıurfa Havalimanı bir an evvel ihale edilmelidir. Şanlıurfa-Mardin kanalının bir kısmı, 60 kilometresi ihale edilmiştir; öbür kısmı da bir an evvel ihale edilmelidir. Türkiye, 32 milyar dolar sarfı göze alıp giriştiği bu projeye, 16 milyar dolar sarf etmiştir. Şimdi, yeniden 16 milyar dolar daha sarf etmesi lazım. Yalnız, proje gelir verir hale gelmiştir; çünkü, sadece, elektriği -aşağı yukarı 25 milyar kilovat/saat elektrik- hesaba vurduğunuz takdirde, birkaç milyar dolar oradan veriyor. Pamuk üretimi de başlamıştır. Çeşitli yörelerden devletin Hazinesine gelecek paralarla, bu proje yürüyecek. 16 milyar doları daha yatırıp, bu projeyi tamamlaması, Türkiye’nin gururu olacaktır.

Değerli milletvekilleri, sahip olduğu potansiyel, gelişme imkânları, ülkenin jeopolitiği ve jeostratejisiyle Türkiye, bir cazibe merkezidir; ileri, kalkınmış ülkeler arasında yer almaya, en yakın ve en önemli namzettir.

Türkiye, dünyada, nüfus itibariyle 16 ncı, toprak büyüklüğü itibariyle 32 nci, gayri safî millî hâsıla bakımından da 19 uncu sırada yer alan büyük bir ekonomidir. Daha ön sıralara geçmek, Türkiye’nin iddiasıdır. Bunun başarılması, Türkiye için bir sınavdır.

İnsanlık, 2000’li yılları, yeniden yapılanma, uyum ve atılım yüzyılı olarak algılamaktadır. Herkes, dorukta yer almanın yarışı içindedir. Türkiye, bu yarışın dışında kalmayacaktır ve hak ettiği yeri alacaktır. Bunun için ne yapmalıdır; ne yapılmalıdır? Kendi düşüncelerimi söylüyorum.

Demokratik rejim tartışmaları, ülkenin gündeminde artık yer almamalıdır 2000’li yıllarda; yani, 2000’li yıllara nasıl girelim diyorsanız, rejim tartışmaları artık yer almamalı, rejim sorunu memleketimizin gündeminden çıkmalı, destabilize olma endişeleri geride kalmalı; yani, uçurumun kenarına mı geldik, yıkılıyor muyuz gibi, parçalanıyor muyuz gibi endişeler herkesin zihninden çıkmalı.

Türkiye, demokraside mükemmele erişme çaba ve uğraşını aralıksız sürdürmeli.

Türkiye, daha iyi işleyen bir devletin gerektirdiği reformları yapabilmeli. Hiç kimse bundan alınmasın. Daima, iyi, aranacak; iyi, aranıyor. İyiyi aramaya kalkmak, her şeyi kötü saymak değil. Daha iyiyi aramak, daha iyi; daha iyi, milletin hakkıdır çünkü.

Yetki ve sorumluluklarda desantralizasyon yürürlüğe konmalı; yani, 65 milyonluk Türkiye’yi Ankara’dan idare etmekte zorluğumuz var. Yetki... Hep bunları konuştuk, bu kürsülerde çok konuşuldu, ben tekrarlıyorum bunları unutulmasın diye. Gerçekten, merkezî idareler ile mahallî idareler arasındaki yetki ve sorumluluğu Yüce Meclis ayarlamalı; bu, size ait bir olay. Ankara’da toplanmış bulunan bu yetki yığılmasını dağıtmalı. Böylece, ülkenin her köşesindeki diğer yöneticilere, yerel yöneticilere daha çok kişilik gelecek, onların takatından daha çok faydalanacağız; halk, daha çok, daha çabuk hizmet alacak.

Kuvvetler ayrılığının işlediği, devletin bütün kurumlarının görevlerini yapabildiği, her kurumun yerinde bu görevi yaptığı ahenkli bir çalışmanın gerçekleştirilmesi, devlet reformunun hedefidir.

Adaletin tevzii, mutlaka çabuklaştırılmalı.

Türkiye, insan haklarını ihlal eden ülkeler arasında sayılmaktan mutlaka çıkmalı.

Cumhuriyetin temel niteliklerinin tartışılması, Türkiye’nin siyasî gündeminden çıkmalı.

Türkiye, demokratik, laik, hukuk devleti olan cumhuriyetin etrafında toplanmalıdır. (ANAP, DSP, DTP ve CHP sıralarından alkışlar)

Çağdaş, etkin ve kapsamlı eğitim, gelecek yüzyıl Türkiyesinin en büyük servetidir. Bu konuda çok ciddî ve geleceğe yönelik temeller atılmıştır.

Ülkemiz eğitim ve öğretimde, bugün yaklaşık yüzde 8 olan okulöncesi okullaşma oranını yüzde 15’in üstüne çıkarmalı; ilköğretimde yüzde 100 oranını devam ettirmeli; ortaöğretimde halen yüzde 55 civarında olan okullaşma, yüzde 75’in üstüne çıkmalı; yükseköğretimdeki okullaşma, yüzde 15’ten yüzde 30’un üstüne çıkmalı. Türkiye’nin 2000’li yıllardaki hedefi olarak bunları sizlere aktarmak istiyorum.

21 inci Yüzyılda Türkiye, mutlaka iletişim ve bilgi toplumu olabilmeli ve tüm teknolojisini buna göre, yeniden, günün şartlarına uydurabilmeli.

Her anlamda hür ve özgür medya, rejimin en temel güvencelerinden biridir. Medya, kamuoyunu aydınlatan, yönlendiren işlevini, ancak yasal ve ekonomik bağımsızlık içinde yapabilir.

21 inci Yüzyıl Türkiyesi, ekonomik ve malî alanlarda ve girişimcilikte uluslararası duvarları aşmış bir Türkiye olmalı.

Refahın tabana yayıldığı toplumun tüm katmanlarının aktif olarak ekonomik faaliyete katıldığı bir toplumsal adalet Türkiyesi, herkesin en büyük güvencesidir.

Türk ekonomisinin daha sağlıklı bir yapıya kavuşması için, halen yüzde 40 civarında olan tarım nüfusu oranı, ilk safhada yüzde 20’ye, onu takiben de yüzde 10’a indirilmeli.

Türkiye, 2000’li yıllarda yapısal işsizlik sorununu halletmiş ve işsizlik konusunu ekonominin normal işleyişi içinde gelişmiş ekonomilerde makul kabul edilen boyutlara indirmiş olmalı.

Ülkemiz, sanayileşme hamlesini, dünyayla rekabet edebilir bir sanayi yapısı içinde devam ettirebilmeli.

Türkiye, ulaştırma, enerji, haberleşme, iletişim ve kentsel temel altyapı konularında darboğazlara girmemeli; özelleştirme tümüyle gerçekleştirilmeli.

Türkiye, ekonomik büyümesini, hızla, kalkınmasının gerektirdiği seviyelerde gerçekleştirmeli.

Türkiye, bütün vatandaşlarını, sosyal güvenlik şemsiyesi altına almalı, Türkiye, bütün vatandaşlarını, sağlık sigortası şemsiyesi altına almalıdır.

Nihayet, yurt dışına tamamen açılmış bir Türkiye; yurt dışında, dinamik bir Türk özel girişimi küreselleşmeye katkı sağlayacaktır; yani, bugün, beş kıtaya mal satan Türkiye, beş kıtada işadamları, beş kıtada bilim adamları bulunan bir Türkiye haline gelmeli ve dünyayla böylece kucaklaşmalı. Bunlar zor değil, bunların çok önemli mesafelerini almışızdır. Yani, benim istediğim şey, bu istikametteki gayretlerimizi sürdürmektir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün gayretler, Büyük Atatürk’ün kurduğu, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devletini güçlendirmek ve Türk Milletini refah ve mutluluğa ulaştırmak içindir.

Cumhuriyetin uygarlık mücadelesinin hedefi olan bu gayeye erişmek için, şevkle, hevesle gayret sarf eden sizleri kutluyorum.

Dirlik, düzenlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde çalışan milletimiz, demokrat büyük Türkiye’yi mutlaka yapacaktır.

Cenabı Allah, milletimizin ve hepinizin yardımcısı olsun.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Ayakta alkışlar)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; ayrı ayrı okutup bilgilerinize sunacağım. Yalnız, tezkere sayısı 40 adet. Yüksek izniniz olursa, Divan Üyesi arkadaşımız, tezkereleri oturduğu yerden arz etsin.

Bu hususu, oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

III. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giden Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan Gemici’nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/993)

18 Ağustos 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Ağustos 1997 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giden Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan Gemici’nin vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

SüleymanDemirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

2. — İtalya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/994)

21 Ağustos 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Ağustos 1997 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel’in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

3. — Almanya’ya giden Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin Özkan’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/995)

22 Ağustos 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Ağustos 1997 tarihinde Almanya’ya giden Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin Özkan’ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

4. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan Gemici’nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/996)

28 Ağustos 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Eylül 1997 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan Gemici’nin vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

5. — Fransa’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem’e, dönüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/997)

28 Ağustos 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Eylül 1997 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Nami Çağan’ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

6. — Bulgaristan’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Mehmet Batallı’nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/998)

28 Ağustos 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ulaştırma Bakanları Toplantısına katılmak üzere, 31 Ağustos 1997 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Batallı’nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

7. — İngiltere’ye gidecek olan Başbakan Yardımcısı ve Millî Savunma Bakanı İsmet Sezgin’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Refaiddin Şahin’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/999)

 

 

28 Ağustos 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

3 üncü Kraliyet Donanması ve Kara Kuvvetleri Teçhizat Fuarına katılmak üzere, 1 Eylül 1997 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin’in dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Refaiddin Şahin’in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

8. — Macaristan’a gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e, dönüşüne kadar, TBMM Başkanı Mustafa Kalemli’nin vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1000)

2 Eylül 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Macaristan Cumhurbaşkanı Arpad Göncz’ün davetlisi olarak 3-4 Eylül 1997 tarihlerinde Macaristan’a resmî bir ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar; Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Kalemli vekâlet edecektir.

Bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

9. — Macaristan’a gidecek olan Devlet Bakanı Rıfat Serdaroğlu’na, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Mehmet Cavit Kavak’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1001)

2 Eylül 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Eylül 1997 tarihinde Macaristan’a gidecek olan Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlu’nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Cavit Kavak’ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

10. — Macaristan’a gidecek olan Devlet Bakanı A. Ahat Andican’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Işılay Saygın’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1002)

2 Eylül 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Eylül 1997 tarihinde Macaristan’a gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Ahat Andican’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Işılay Saygın’ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

11. — Macaristan’a gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi’ye, dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1003)

2 Eylül 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Eylül 1997 tarihinde Macaristan’a gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi’nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer’in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

12. — Macaristan’a gidecek olan Kültür Bakanı M. İstemihan Talay’a, dönüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1004)

2 Eylül 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Eylül 1997 tarihinde Macaristan’a gidecek olan Kültür Bakanı M. İstemihan Talay’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

13. — Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Eyüp Aşık’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1005)

5 Eylül 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Eylül 1997 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Eyüp Aşık’ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

14. — Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı A. Ahat Andican’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Metin Gürdere’nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1006)

5 Eylül 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Eylül 1997 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Ahat Andican’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Metin Gürdere’nin vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

15. — Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1007)

5 Eylül 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Eylül 1997 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel’in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

16. — Kazakistan Cumhuriyetine gidecek olan Başbakan A. Mesut Yılmaz’a, dönüşüne kadar, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Bülent Ecevit’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1008)

8 Eylül 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Eylül 1997 tarihinde Kazakistan Cumhuriyetine gidecek olan Başbakan Mesut Yılmaz’ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit’in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

17. — Kazakistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı A. Ahat Andican’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Metin Gürdere’nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1009)

8 Eylül 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Eylül 1997 tarihinde Kazakistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Ahat Andican’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Metin Gürdere’nin vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

18. — Kazakistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Cavit Kavak’a dönüşüne kadar, Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy’un vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1010)

8 Eylül 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Eylül 1997 tarihinde Kazakistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Kavak’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy’un vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

19. — Kazakistan Cumhuriyetine gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’e, dönüşüne kadar, Orman Bakanı Ersin Taranoğlu’nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1011)

8 Eylül 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Eylül 1997 tarihinde Kazakistan Cumhuriyetine gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer’in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Orman Bakanı Ersin Taranoğlu’nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

20. — Makedonya, Bosna-Hersek ve Arnavutluk’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı ve Millî Savunma Bakanı İsmet Sezgin’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Rıfat Serdaroğlu’nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1012)

8 Eylül 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Eylül 1997 tarihinden itibaren Makedonya, Bosna-Hersek ve Arnavutluk’a gidecek olan Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin’in dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlu’nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

21. — Almanya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1013)

10 Eylül 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Eylül 1997 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel’in vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

22. — Çin Halk Cumhuriyetine gidecek olan Çevre Bakanı İmren Aykut’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1014)

10 Eylül 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

“Altıncı Dünya Ekonomik Kalkınma Kongresi Uluslararası Bakanlar Su Zirvesine” katılmak üzere, 12 Eylül 1997 tarihinde Hong Kong Özel İdare Bölgesine (Çin Halk Cumhuriyetine) gidecek olan Çevre Bakanı İmren Aykut’un dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına, Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen’in vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

23. — Çin Halk Cumhuriyetine gidecek olan Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Mehmet Batallı’nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1015)

10 Eylül 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Dünya Ekonomik Kalkınma Kongresi İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlar Zirvesine katılmak üzere, 14 Eylül 1997 tarihinde Hong Kong Özel İdare Bölgesine (Çin Halk Cumhuriyetine) gidecek olan Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Batallı’nın vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

24. — Mısır’a gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e, dönüşüne kadar, TBMM Başkanı Mustafa Kalemli’nin vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1016)

15 Eylül 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in davetlisi olarak 16 Eylül 1997 tarihinde Mısır’a gideceğimden, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Kalemli vekâlet edecektir.

Bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

25. — Mısır’a gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1017)

15 Eylül 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Eylül 1997 tarihinde Mısır’a gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel’in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

26. — Çin Halk Cumhuriyetine gidecek olan Güneş Taner’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Mehmet Cavit Kavak’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1018)

17 Eylül 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (IBRD) Grubunun Yıllık Guvernörler ve Geçici Kalkınma Komiteleri Toplantılarına katılmak üzere, 18 Eylül 1997 tarihinde Hong Kong Özel İdare Bölgesine (Çin Halk Cumhuriyetine) gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Cavit Kavak’ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

27. —Hırvatistan’a gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e, dönüşüne kadar, TBMM Başkanı Mustafa Kalemli’nin vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1019)

19 Eylül 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Franjo Tudjman’ın davetlisi olarak 22-24 Eylül 1997 tarihlerinde Hırvatistan’a resmî bir ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Kalemli vekâlet edecektir.

Bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

28. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1020)

19 Eylül 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Birleşmiş Milletler 52. Genel Kuruluna katılmak üzere, 20 Eylül 1997 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel’in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

29. — Hırvatistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi’ye, dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1021)

19 Eylül 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Eylül 1997 tarihinde Hırvatistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi’nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer’in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

30. — Hırvatistan’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Rıfat Serdaroğlu’nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1022)

19 Eylül 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Eylül 1997 tarihinde Hırvatistan’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir’in dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Rıfat Serdaroğlu’nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

31. — Hırvatistan’a gidecek olan Kültür Bakanı M. İstemihan Talay’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin Özkan’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1023)

19 Eylül 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Eylül 1997 tarihinde Hırvatistan’a gidecek olan Kültür Bakanı İstemihan Talay’ın dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin Özkan’ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

32. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Eyüp Aşık’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Mustafa Burhan Kara’nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1024)

 

19 Eylül 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Eylül 1997 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Eyüp Aşık’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Burhan Kara’nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

33. — Hollanda’ya gidecek olan Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu’ya, dönüşüne kadar, Orman Bakanı Ersin Taranoğlu’nun vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1025)

 

19 Eylül 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Sürdürülebilir Konut Politikaları II. Bakanlar Konferansına katılmak üzere 23 Eylül 1997 tarihinde Hollanda’ya gidecek olan Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu’nun dönüşüne kadar; Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Orman Bakanı Ersin Taranoğlu’nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

34. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Işılay Saygın’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Metin Gürdere’nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1026)

19 Eylül 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

24 Eylül 1997 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Işılay Saygın’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Metin Gürdere’nin vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

35. — Kazakistan Cumhuriyetine gidecek olan Kültür Bakanı M. İstemihan Talay’a, dönüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1027)

25 Eylül 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları 9 uncu Dönem Toplantısına katılmak üzere, 26 Eylül 1997 tarihinde Kazakistan Cumhuriyetine gidecek olan Kültür Bakanı İstemihan Talay’ın dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

36. — Almanya’ya gidecek olan Başbakan A. Mesut Yılmaz’a, dönüşüne kadar, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Bülent Ecevit’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1028)

26 Eylül 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Eylül 1997 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Başbakan Mesut Yılmaz’ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit’in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

37. — Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi’ye, dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1029)

26 Eylül 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Eylül 1997 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi’nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer’in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

38. — Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin Özkan’a, dönüşüne kadar, Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1030)

26 Eylül 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Eylül 1997 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Hüsamettin Özkan’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

39. — Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Rıfat Serdaroğlu’na, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Refaiddin Şahin’in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1031)

 

26 Eylül 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Eylül 1997 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlu’nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Refaiddin Şahin’in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

40. — Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Eyüp Aşık’a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Burhan Kara’nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1032)

26 Eylül 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Eylül 1997 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Eyüp Aşık’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Burhan Kara’nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.

Süleyman Demirel

Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanlığının tezkereleri tamamlanmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, bazı milletvekillerinin izinli sayılmalarına dair tezkeresi vardır; okutup, ayrı ayrı oylayacağım:

41. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1033)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin, hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izinli sayılmaları, Başkanlık Divanının 17.8.1997 tarihli toplantısında uygun görülmüştür.

Genel Kurulun onayına sunulur.

Mustafa Kalemli

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı

“Afyon Milletvekili Kubilay Uygun; hastalığı nedeniyle; 16.7.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 15 gün”

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

“Ankara Milletvekili Şaban Karataş; hastalığı nedeniyle; 2.7.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 15 gün”

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

“Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker; hastalığı nedeniyle; 8.7.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 20 gün”

BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

“Bursa Milletvekili Cavit Çağlar; hastalığı nedeniyle; 9.7.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 17 gün”

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

“Bursa Milletvekili Ali Osman Sönmez; hastalığı nedeniyle; 4.7.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 20 gün”

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

“Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır; hastalığı nedeniyle; 15.7.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 31 gün”

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

“Çankırı Milletvekili İsmail Çoşar; hastalığı nedeniyle; 25.7.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 56 gün”

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

“Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç; hastalığı nedeniyle; 22.7.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 22 gün”

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

“Edirne Milletvekili Ümran Akkan; hastalığı nedeniyle; 8.7.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 15 gün”

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

“Giresun Milletvekili Ergun Özdemir; mazereti nedeniyle; 7.8.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 14 gün”

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

“Iğdır Milletvekili Adil Aşırım; hastalığı nedeniyle; 2.6.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 13 gün”

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

“İçel Milletvekili Ayfer Yılmaz; mazereti nedeniyle; 29.7.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 13 gün”

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

“İstanbul Milletvekili Gürcan Dağdaş; hastalığı nedeniyle; 2.7.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 15 gün”

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

“İstanbul Milletvekili Mehmet Fuat Fırat; mazereti nedeniyle; 22.7.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 12 gün”

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

“İstanbul Milletvekili Metin Işık; hastalığı nedeniyle; 2.7.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 15 gün”

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

“Kocaeli Milletvekili Osman Pepe; hastalığı nedeniyle; 29.6.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 24 gün, 21.7.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 20 gün”

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

“Ordu Milletvekili Müjdat Koç; hastalığı nedeniyle; 14.6.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 23 gün”

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

“Rize Milletvekili Şevki Yılmaz; hastalığı nedeniyle; 24.7.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 15 gün”

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

“Samsun Milletvekili Nafiz Kurt; hastalığı nedeniyle; 8.7.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 15 gün, 29.7.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 15 gün”

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

“Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt; hastalığı nedeniyle; 29.7.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 15 gün”

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

“Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu; hastalığı nedeniyle; 7.5.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 45 gün”

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

“Uşak Milletvekili Hasan Karakaya; mazereti nedeniyle; 6.8.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 20 gün”

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

“Yozgat Milletvekili İsmail Durak Ünlü; hastalığı nedeniyle; 9.6.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 12 gün”

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Başbakanlığın 2 adet tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım:

42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması ile İlgili Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/604) geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1034)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

“Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması ile İlgili Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının, Anlaşmada değişiklik yapılacağından, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 75 inci maddesine göre iade olunmasını arz ederim.

Mesut Yılmaz

Başbakan

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer tezkereyi okutuyorum:

43. — Ölüm cezasına hükümlü Dz. Er. Yaşar Akan hakkındaki dava dosyasının geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1035)

29 Ağustos 1997

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: a) 11.07.1997 gün ve B. 02.0.PPG.0.12.301.14541 sayılı yazımız.

b) Askeri Yargıtay Başsavcılığının 20.08.1997 gün ve U. Ev. No. 1997 / 761 sayılı yazısı.

Başka bir suçu gizlemek için adam öldürmek suçundan idam cezasına hükümlü Dz. Er. Yaşar Akan ile Dz. Er. Cüneyt Erengül hakkındaki ve Askeri Yargıtay 3 üncü Dairesince onanarak kesinleşen mahkûmiyet kararı ilgi (a) yazımızla gereği yapılmak üzere sunulmuştu.

Adı geçen hükümlülerden Dz. Er. Yaşar Akan müdafii Av. Mehmet Odabaş’ın verdiği karar düzeltmesine dair yazılı talebiyle ilgili olarak gerekli incelemenin yapılabilmesi maksadıyla Askeri Yargıtay Başsavcılığının ilgi (b) yazısıyla iadesi talep edilen dava dosyasının Başbakanlığa gönderilmesi hususunu arz ederim.

Mesut Yılmaz

Başbakan

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Bu her iki komisyondaki dosya, istek veçhile iade edilmiştir.

Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş tezkereleri vardır; okutuyorum:

44. — Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in, Macaristan’a yapacağı resmî ziyarete katılacak milletvekiline ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1036)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

3-4 Eylül 1997 tarihlerinde Macaristan’a resmî bir ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel’e refakat eden heyete İçel Milletvekili Fikri Sağlar’ın da iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir.

Anayasanın 82 nci maddesine göre Meclisin ilk toplantısında gereğini arz ederim.

Mesut Yılmaz

Başbakan

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Diğer tezkereyi okutuyorum:

45. — Başbakan A. Mesut Yılmaz’ın, Kazakistan’a yapacağı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1037)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

9-11 Eylül 1997 tarihlerinde bir heyetle birlikte Kazakistan’a yaptığım resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir.

Anayasanın 82 nci maddesine göre Meclisin ilk toplantısında gereğini arz ederim.

Mesut Yılmaz

Başbakan

Liste:

Yusuf Öztop (Antalya)

Bülent Akarcalı (İstanbul)

Halit Dumankaya (İstanbul)

Bahattin Yücel (İstanbul)

Erol Karan (Karabük)

Mehmet Korkmaz (Kütahya)

Yaşar Okuyan (Yalova)

BAŞKAN – Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bir Meclis araştırması önergesi vardır, okutuyorum:

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk ve 31 arkadaşının, İstanbul’da meydana gelen sel felaketinin neden olduğu zararlara karşı alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/200)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Geniş bir tarih ve kültür mozaiğine sahip olan ve Avrupa ile Asya arasında bir köprü vazifesi gören, 2000’li yıllara hazırladığımız metropol konumundaki şehrimiz, yine yağışlara yenik düşmüştür.

Şiddetli yağış nedeniyle İstanbul’un çukur semtleri sele boğulurken, kanalizasyonlar patladı, yollar çöktü, gecekondular yıkıldı, fabrikalar, atölyeler, mağazalar sular altında kaldı; binlerce motorlu araç, fabrika, makine parkı, bina, depo, alet kullanılmaz hale geldi.

Bilanço; trilyonlarca lira zarar.

Özellikle Alibeyköy, Gaziosmanpaşa, Kemerburgaz, Bahçeköy, İkitelli, Sarıyer, Ayazağa ve Beşiktaş’ın dar gelirlilerinin bulunduğu yerlerdeki zarar trilyonlarla ifade edilmektedir.

Yağışlarla beraber gelen sel suları, fabrikalar ve evlerin yanı sıra, tarlaları da vurmuştur. Yüzlerce dönüm sebze bahçesi harap olmuş ve üretici milyarlarca lira zarara uğramıştır.

Fabrikaların bahçelerinde depolanan binlerce kimyasal hammadde ve atık ihtiva eden varillerin, sel suları vasıtasıyla bölgeye sürüklenmesi, bölge insanının sağlığını ciddî ölçüde tehdit etmektedir.

İstanbul, geçmişte de olduğu gibi, bugün de yağmur suyunu denize akıtamamanın faturasını ağır şekilde ödemektedir. Her seferinde, yağışlar, can kaybına yol açmaktadır. Artık, her yağış İstanbul halkı için bir tehlike, bir kâbus oluşturmaktadır; insanlar canından bezmiştir. Bir an evvel sorunu çözmek gerekmektedir.

Sorun, çarpık yapılaşmada mı yoksa altyapı yetersizliği mi; önce onu tespit etmek gerekmektedir. Ancak, anlaşılan o ki, sorunun ağırlıklı bölümünü altyapı teşkil etmekte.

Çarpık yapılaşma ve altyapı sorunu olan bir şehrin 2000’li yıllara hazır olduğunu ifade etmek abesle iştigaldir.

Bu münasebetle sorunun asıl kaynağını tespit etmek ve yağmur suyunu denize akıtabilen megakent İstanbul’u görebilmek amacıyla, Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla.

1 – Yusuf Pamuk (İstanbul)

2 – Şadan Tuzcu (İstanbul)

3 – Cengiz Altınkaya (Aydın)

4 – Yusuf Namoğlu (İstanbul)

5 – Emin Kul (İstanbul)

6 – Nizamettin Sevgili (Siirt)

7- Mahmut Bozkurt (Adıyaman)

8- Ömer Ertaş (Mardin)

9- Eyyüp Cenap Gülpınar (Şanlıurfa)

10- Yusuf Ekinci (Burdur)

11- İbrahim Yılmaz (Kayseri)

12- Şükrü Yürür (Ordu)

13- Sami Küçükbaşkan (Antalya)

14- Mehmet Ali Bilici (Adana)

15- Ali Talip Özdemir (İstanbul)

16- Nejat Arseven (Ankara)

17- Süleyman Çelebi (Mardin)

18- Ataullah Hamidi (Batman)

19- Ahmet Alkan (Konya)

20- Abbas İnceayan (Bolu)

21- Yaşar Okuyan (Yalova)

22- Hüsnü Sıvalıoğlu (Balıkesir)

23- Mehmet Sağdıç (Ankara)

24- Miraç Akdoğan (Malatya)

25- Seyit Eyyüpoğlu (Şanlıurfa)

26- Abdullah Akarsu (Manisa)

27- Uğur Aksöz (Adana)

28- Levent Mıstıkoğlu (Hatay)

29- Halit Dumankaya (İstanbul)

30- Ali Kemal Başaran (Trabzon)

31- Şerif Bedirhanoğlu (Van)

32- Cemil Çiçek (Ankara)

BAŞKAN – Önerge gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır.

Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun önerileri vardır; okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım:

IV. — ÖNERİLER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1. — TBMMBaşkanı seçiminin yapılacağı günlere ve 15 Ekim 1997 Çarşamba günü Genel Kurul çalışmalarına ara verilmesi ile halen dokuz ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin üç ilden kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresinin görüşülme gününe ilişkin Danışma Kurulu önerisi

Danışma Kurulu Önerisi

No.82 Tarih: 30.9.1997

Danışma Kurulunun 30.9.1997 Salı günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür.

Mustafa Kalemli

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı

Salih Kapusuz Zeki Çakan

RP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili

Mehmet Gözlükaya Ali Ilıksoy

DYP Grubu Başkanvekili DSP Grubu Başkanvekili

Önder Sav Mahmut Yılbaş

CHP Grubu Başkanvekili DTP Grubu Başkanvekili

Öneriler:

1. Aday bildirme süresi 10 Ekim 1997 Cuma günü saat 24.00’te sona erecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimine 14 Ekim 1997 Salı günü başlanarak, aynı gün 1 inci ve 2 nci oylamanın yapılması; seçimin bu oylamalarda sonuçlanmaması halinde, 15 Ekim 1997 Çarşamba günü Genel Kurul çalışmalarına ara verilerek, 3 üncü ve gerektiğinde 4 üncü oylamanın 16 Ekim 1997 Perşembe günü yapılması önerilmiştir.

2. Halen 9 ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin 3 ilden kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere, Genel Kurulun 2 Ekim 1997 Perşembe günü toplantı yapması önerilmiştir.

BAŞKAN – Öneriyle ilgili olarak söz talebi?.. Yok.

Birinci öneriyi tekrar okutup, oylayacağım:

“Öneriler:

1- Aday bildirme süresi 10 Ekim 1997 Cuma günü saat 24.00’te sona erecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimine 14 Ekim 1997 Salı günü başlanarak, aynı gün 1 inci ve 2 nci oylamanın yapılması; seçimin bu oylamalarda sonuçlanmaması halinde, 15 Ekim 1997 Çarşamba günü Genel Kurul çalışmalarına ara verilerek, 3 üncü ve gerektiğinde 4 üncü oylamanın 16 Ekim 1997 Perşembe günü yapılması önerilmiştir.”

BAŞKAN – Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İkinci öneriyi okutuyorum:

“2- Halen 9 ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin 3 ilden kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere, Genel Kurulun 2 Ekim 1997 Perşembe günü toplantı yapması önerilmiştir.”

BAŞKAN – Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

C) ÇEŞİTLİ İŞLER

1. — TBMM Başkanlığı için gösterilecek adayların müracaat süresine ilişkin Geçici Başkanlık duyurusu

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bugünkü gündemimizde başkaca bir konu bulunmamaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının seçimine, alınan karar gereğince, 14 Ekim 1997 Salı günü başlanacaktır.

Anayasanın 94 üncü maddesi gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için gösterilecek adaylar, bugünden itibaren on gün içinde; yani, 10 Ekim 1997 Cuma gününün bitimine, saat 24.00’e kadar Geçici Başkanlık Divanımıza bildirilecektir.

Sayın milletvekilleri, Geçici Başkanlığımız, bu talepleri karşılamak üzere, almak üzere, günün her saati memur görevlendirmiştir. Arzu eden arkadaşlarımız, istedikleri saatte taleplerini getirebilirler. Bunu, ilaveten ifade ediyorum.

Başkan seçimi, aday gösterme süresinin bitiminden itibaren on gün içinde tamamlanacaktır.

Alınan karar gereğince, 9 ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin 3 ilden kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini görüşmek için, 2 Ekim 1997 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

 

Kapanma Saati: 17.52

 

 

 

V. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı’nın, Anadolu Basınının desteklenmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Hüsamettin Özkan’ın yazılı cevabı (7/3160) (1)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygıyla dilerim.

14.7.1997 İ. Önder Kırlı Balıkesir

1. Anadolu basınının içinde bulunduğu zor koşulları aşmak, teknolojik gelişmeyi yerel basınımıza yaymak suretiyle, onların ayakta kalmalarını sağlamak ve etkinliklerini artırmak amacıyla 1996 yılında toplanan Anadolu Basın Kurultayında Başbakan Yardımcısı ve ilgili Bakanlarca verilen ancak bu zamana değin gerçekleştirilmeyen kredilendirme suretiyle ekonomik ve malî destek sözleri yerine getirilecek midir?

2. KOBİ’ler imalat sanayi sektörünü hedeflediği basın ise hizmet sektörü içinde mütalaa edilmesi nedeniyle bu kredilendirmeden yararlandırılmadığına göre, hükümetçe kararnamede bir tadilatla ya da yeni bir kararname çıkarılarak Anadolu Basınının KOBİ’ler benzeri bir kredilendirmeden yararlanması düşünülmekte midir?

3. a) Anadolu Basınını desteklemek üzere 1995 yılında Toplu Konut Fonundan aktarılan para miktarı nedir? Bu para ile kaç kuruluşa hangi faiz oranlarıyla ne miktarlarda kredilendirme yapılmıştır? Bu uygulamadan kimler yararlanmıştır?

b) Bugün YPK kararıyla, benzer biçimde ilgili bir fondan aktarma yapmak suretiyle bir destekleme düşünülmekte midir?

4. Anadolu basınının bu acil sorununun çözümü konusunda hükümetinizce bu hususta, başkaca düşünülen önlemler var mıdır? Bu önlemlerin gerçekleşmesi açısından bir tarih vermek mümkün müdür?

T.C. Devlet Bakanlığı 18.8.1997 Sayı : B.020.004/221

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Genel Sekreterliği

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına

İlgi : 22.7.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3160-7808/20747 sayılı yazıları.

İlgi yazılarında belirtilen Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı’nın Sayın Başbakana tevcih edilen ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesine verilen cevap ilişiktedir.

Bilgilerinize saygılarımla rica ederim.

H. Hüsamettin Özkan Devlet Bakanı

(1) 12.8.1997 tarihli 133 üncü birleşim tutanak dergisinde yar alan 7/3160’a ek cevap.

Yerel basının gelişmesini, güçlendirilmesini ve çağdaş haberleşmenin gerektirdiği teknolojik imkânlarla daha yüksek bir hizmet düzeyine ulaşmasını sağlamak üzere Bakanlar Kurulunun 23.5.1991 tarih, 91/1873 sayılı kararı uyarınca, Yüksek Planlama Kurulunun 16.10.1991 tarih, 91/t-100 sayılı kararı ile Geliştirme ve Destekleme Fonundan 15 milyar liralık bir kaynak tahsis edilmiş ve bu kaynağın yerel basın kuruluşlarına kullandırılması ile ilgili olarak Halk Bankası Genel Müdürlüğü ile T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında 22.4.1994 tarihinde bir protokol imzalanmıştır.

Yapılan protokol uyarınca Bankaya aktarılan bu kaynaktan 7 adet yerel basın kuruluşuna 3 yılı ödemesiz dönem olmak üzere 10 yıl vadeli % 30 faizli 14 milyar liralık kredi kullandırılmıştır.

Diğer taraftan daha önce sadece yerel basın kuruluşlarının desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla yapılan bu kredi uygulamasının, yerel basın ile birlikte görsel yayının da malî açıdan desteklenmesi şeklinde yeni bir uygulama içermesi yönünde gerekli çalışmalar Halk Bankası tarafından yapılarak Hazine Müsteşarlığına sunulmuştur.

Yerel basın ile birlikte görsel yayın kuruluşlarının desteklenmesi amacıyla yeni kaynak aktarılması halinde, bu kaynaktan yeni kredilerin kullandırılması da mümkün olabilecektir.

2. – Ankara Milletvekili Gökhan Çapoğlu’nun, kamu bankalarına kredi borcu olan

milletvekillerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Refaiddin Şahin’in yazılı cevabı (7/3167) (1)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda yazılı sorumun Başbakan Sayın Mesut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 17.7.1997

Gökhan Çapoğlu Ankara

Soru : Kamu bankalarına kişisel ve/veya şirket olarak kredi borcu olan milletvekilleri kimlerdir? Bu borçların miktarı, faizi ve vade dökümü nedir?

T.C. Devlet Bakanlığı 29.8.1997 Sayı : B.02.0.015/5-666

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 22.7.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/3167-7827/208829 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Gökhan Çapoğlu’nun Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önergesinde belirtilen, Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Emlak Bankasından kişisel ve/veya şirket olarak kredi kullanan milletvekillerinin kredi limiti, riski, faiz ve vadesine ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Refaiddin Şahin Devlet Bakanı

(1) 14.8.1997 tarihli 135 inci birleşim tutanak dergisinde yer alan 7/3167’e ek cevap (Bankalar Kanununun 83 üncü maddesi uyarınca ekteki bilgiler bastırılmamıştır.)

3. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, Bakanlıkça AB’ne tam üyelik konusunda hazırlanan raporun dağıtımının yapılmayış nedenine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in yazılı cevabı (7/3172) (1)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Bülent Akarcalı İstanbul

Avrupa Birliği’ne Türkiye’nin tam üyeliği konusunda diğer aday ülkelere kıyasla avantajlarımızı tespit eden bir rapor Bakanlığınız tarafından hazırlatılmıştır.

1. Bu konudan sorumlu TBMM AB KPK üyelerine dahi bu raporun dağıtılmayış nedenini araştırmayı düşünür müsünüz?

2. AB’ne tam üyeliğimizi savunmada çok yararlı olacak bu raporu başta ilgili milletvekilleri olmak üzere, gerekli yerlere dağıtmayanlar, ihmal ve basiretsizlik gösterenler hakkında müeyyideler düşünür müsünüz?

T.C. Dışişleri Bakanlığı 19.10.1997 Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Sayı : ABGM/ABSY-760.427-983-611

Konu : Soru Önergesi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.