E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar HALUK BAYÜLKEN (ÜMİT HALUK BAYÜLKEN) (CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ) : 1978 yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesi münasebetiyle.
3 109 141
2 Söz Alanlar VASFİ İLTER (SAYIŞTAY BAKANVEKİLİ) : 1978 yılı Sayıştay Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle.
3 109 150
3 Söz Alanlar HALUK BAYÜLKEN (ÜMİT HALUK BAYÜLKEN) (CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ) : Cumhurbaşkanlığı 1979 yılı Bütçesi münasebetiyle
10 55 210
4 Söz Alanlar CAHİT EREN (SAYIŞTAY BAŞKANI) : 1979 Yılı Sayıştay Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
10 55 224
5 Söz Alanlar HALUK BAYÜLKEN (ÜMİT HALUK BAYÜLKEN) (CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ) : Cumhurbaşkanlığı 1980 Yılı Bütçesi münasebetiyle
14 45 147
6 Söz Alanlar CAHİT EREN (SAYIŞTAY BAŞKANI) : 1980 Yılı Sayıştay Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
14 45 160