E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söylevler GERSTENMAIER (DR.) (FEDERAL ALMANYA PARLAMENTOSU BAŞKANI) : Federal Almanya Parlâmentosunu temsil etmek üzere memleketimize gelmiş olan Ekselâns Dr. Gerstenmaier Başkanlığındaki kurulun Meclisi ziyareti ve söylevi ile Millet Meclisi Başkanı Sayın Fuad Sirmen'in mukabil söylevleri
29 81 255
2 Söylevler HABİB BURGİBA (TUNUS CUMHURBAŞKANI) : Memleketimizi resmen ziyaret etmekte bulunan Tunus Cumhurbaşkanı Ekselans Habib Burgiba'nın Türkiye ile Tunus'un tarihî bağlarına, Tunus'un daima Türkiye'yi örnek aldığına ve bundan sonra da daha sıkı münasebetler kurulmasını temenni ettiğine dair Fransızca olarak uzun bir nutku (Türkçe'ye tercüme edilmiş metin)
37 81 628:634