E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar GÜROL ATAMAN (YÖK ÜYESİ) : İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç'ın, Yükseköğretim Kanununun uygulanmasından doğan sorunlara ilişkin sözlü sorusuna cevabı
1 34 667
2 Söz Alanlar ALTAN TUFAN (GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ) : Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının Kurulması ile Millî Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
20 26 283
3 Söz Alanlar HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET (CUMHURBAŞKANLIĞI DANIŞMANI) : Cumhurbaşkanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi ile Cumhurbaşkanlığı 1984 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 40 101
4 Söz Alanlar SERVET ŞAMLIOĞLU (SAYIŞTAY BAŞKANI) : Sayıştay Başkanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi ile Sayıştay Başkanlığı 1984 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 41 122
5 Söz Alanlar FİKRET GÜNEL (GENELKURMAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ŞUBE MÜDÜRÜ, MİLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ) : Uzman Erbaş Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
26 80 260 263
6 Söz Alanlar SERVET ŞAMLIOĞLU (SAYIŞTAY BAŞKANI) : Sayıştay Başkanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi ile Sayıştay Başkanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
33 37 391