E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Söylevler ABDÜLVAHAP MERCAN (IRAK MEBUSAN MECLİSİ REİSİ) : Irak Meclisi Mebusan Reisi Abdülvahap Mercan Beyin Arapça iradettikleri nutuk (Türkçe tercümesi Irak Meclisi Mebusanı azasından Tevfik Bey tarafında Türkçe okunmuştur)
6 64 346:347
2 Söylevler İSKENDER MİRZA (PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaretleri münasebetiyle hitabesi.
13 90 317:320
3 Söylevler NEVVAP MUZAFFER ALİ (PAKİSTAN PARLAMENTO HEYETİ REİSİ) : Pakistan Parlâmento Heyetinin Türkiye'yi ziyaretleri münasebetiyle hitabesi
20 78 74