E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 26. Dönem
101 Gündem Dışı Konuşmalar / Milletvekillerinin Gündem Dışı CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ'ın eğitim sorunları ve derslik ihtiyacına ilişkin gündem dışı konuşması
46 99 766:767
102 Denetim / Meclis Araştırması Önergeleri CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Ve 19 milletvekilinin, aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen unsurlar ile boşanma olaylarının araştırılması ve aile kurumunun güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) Görüşmesi
51 2 347:380
103 Denetim / Meclis Araştırması Önergeleri CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Ve 23 milletvekilinin, uyuşturucu madde kullanımındaki artışın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1970) Ön Görüşmesi Görüşmesi
54 17 696:708
74 99 143:151
104 Denetim / Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Cumhurbaşkanının muhtarlarla yaptığı toplantılara ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın cevabı (7/21799)
65 57 281:283
105 Denetim / Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Mustafa Necati Kültür Evi'ne ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın'ın cevabı (7/22015)
62 53 559:560
106 Gündem Dışı Konuşmalar CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine kurulması planlanan termik santrale ilişkin gündem dışı konuşması
66 60 331:332
107 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun gündem dışı konuşmaya cevaben yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması
61 48 47:48
108 Söz Alanlar CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : (10/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) No.lu Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
51 2 368:373
109 Söz Alanlar CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
52 11 1182:1183
110 Söz Alanlar CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun gündem dışı konuşmaya cevaben yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması
61 48 47:48
111 Söz Alanlar CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine kurulması planlanan termik santrale ilişkin gündem dışı konuşması
66 60 331:332
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
112 Açıklamalar CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : 13/9/2014'te Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre yapılan işlemlere ilişkin
91 13 18:19
113 Açıklamalar CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ'da şiddetli lodos nedeniyle yaşanan sorunlara ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Seymen Mahallesi'nde kum ocağı açılmak istenmesine ilişkin
101 50 1066
114 Açıklamalar CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ'daki Kapaklı-Saray arası duble yolun ne zaman bitirileceğini öğrenmek istediğine ilişkin
94 24 344:345
115 Açıklamalar CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Trakya'daki ulaşım sorununa ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'ne ilişkin
92 18 669:670
116 Denetim / Meclis Araştırması Önergeleri CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Ve 23 milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin barınmayla ilgili sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/1089) - Okunması
90 12 1412:1413
117 Denetim / Meclis Araştırması Önergeleri CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Ve 24 milletvekilinin, sel felaketlerinde can ve mal kaybının yaşanmaması için yapılması gereken çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/1181) - Okunması
101 47 412:414
118 Denetim / Meclis Araştırması Önergeleri CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Ve 26 milletvekilinin, çay üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/1120) - Okunması
92 17 385:387
119 Denetim / Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ'da Bakanlığa bağlı bir hizmet binasının inşaat bedeli-nin siyasi müdahaleyle yükseltildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin cevabı (7/51239)
90 9 852:855
120 Denetim / Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Trakya Bölgesi'nde doğal gaz fiyatlarına yapılan zamma ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın cevabı (7/62965)
114 92 668:670
121 Denetim / Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Trakya'daki tarım arazilerinin tarımsal sit alanı kapsamına alınmasına ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/63308)
114 92 773:803
122 Denetim / Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ'da orman arazisi içinde bulunup izni iptal edilen bir patlayıcı madde deposunun tahliyesine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı (7/54589)
99 41 903:904
123 Denetim / Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Kadına yönelik şiddet mağduru bir vatandaşın Dilekçe Komisyonuna yaptığı başvuruya ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut'un cevabı (7/63655)
114 92 834:840
124 Gündem Dışı Konuşmalar / Milletvekillerinin Gündem Dışı CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 92'nci yıl dönü-müne ilişkin
91 14 131:132
125 Söz Alanlar / Milletvekilleri CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : 13/9/2014'te Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre yapılan işlemlere ilişkin açıklaması
91 13 18:19
126 Söz Alanlar / Milletvekilleri CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı; 4'üncü tur görüşmeleri münasebetiyle
96 29 611:613 709
127 Söz Alanlar / Milletvekilleri CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ'da şiddetli lodos nedeniyle yaşanan sorunlara ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Seymen Mahallesi'nde kum ocağı açılmak istenmesine ilişkin açıklaması
101 50 1066
128 Söz Alanlar / Milletvekilleri CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ'daki Kapaklı-Saray arası duble yolun ne zaman bitiri-leceğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması
94 24 344:345
129 Söz Alanlar / Milletvekilleri CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 92'nci yıl dönü-müne ilişkin gündem dışı konuşması
91 14 131:132
130 Söz Alanlar / Milletvekilleri CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Trakya'daki ulaşım sorununa ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'ne ilişkin açıklaması
92 18 669:670
131 Açıklamalar CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Bülent Ecevit’in doğumunun 89’uncu yıl dönümüne ve taşeron işçilerinin durumuna ilişkin
78 94 364
132 Denetim CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : "Ve 21 milletvekilinin, çalışma hayatında yaşanan iş kazalarının ve meslek hastalıklarının artmasının temel nedenlerinin, yasal ve teknik eksikliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/741)- Okunması"
60 8 668:670
133 Denetim CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Ve 19 milletvekilinin, Trakyalı süt üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/813)
68 45 775:776
134 Denetim CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : "Ve 20 milletvekilinin, kadınların çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/811)- Okunması"
68 43 482:484
135 Denetim CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : "Ve 24 milletvekilinin, doktorların maruz kaldığı şiddet olaylarının nedenlerinin ve çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/252)- Görüşmesi (S. Sayısı: 454)"
78 94 392:426 426:432 433:447 448:449 449:451
136 Denetim CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : "Ve 24 milletvekilinin, doktorların maruz kaldığı şiddet olaylarının nedenlerinin ve çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/252)- Görüşmesi (S. Sayısı: 454)"
78 96 599
137 Denetim / F) Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevaplarıa CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Demokratikleşme Paketinin açıklandığı toplantıya muhalif gazete ve televizyonların davet edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/32208)
62 18 542:543
138 Denetim / F) Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevaplarıa CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : TRT’de yayınlanan bir dizinin yayından kaldırılmasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/29890)
60 10 1094:1095
139 Denetim / F) Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevaplarıa CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ’daki kömür ocaklarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/28289)
58 1 3956:3960
140 Denetim / F) Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevaplarıa CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ’da elektrik hizmetlerinin özelleştirilmesinden sonra yaşanan sorunlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/31901)
62 18 496:498
141 Denetim / F) Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevaplarıa CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ’da dolu yağışı nedeniyle mağdur olan çiftçiler ile bölge-de ziraat odaları ve TARSİM tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/25395)
58 1 1097:1156
142 Denetim / F) Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevaplarıa CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Sertifikasız tohum satıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/34410)
67 38 749:754
143 Denetim / F) Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevaplarıa CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ’da yaşanan kuraklığın etkilerine ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/37937)
73 66 294:315
144 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in 506 sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 507 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın onuncu tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
66 33 624
145 Söz Alanlar CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Bir Üniversite Adı ile Bir İlçe Adının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifleri münasebetiyle
60 10 998:999
146 Söz Alanlar CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, (2/67) esas numaralı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/121) münasebe-tiyle
60 7 130:131
147 Söz Alanlar CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
63 24 495:498
148 Söz Alanlar CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : "2014 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2012 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;10’uncu tur görüşmeleri münasebetiyle"
66 33 567:569
149 Söz Alanlar CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in 506 sıra sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 507 sıra sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın onuncu tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
66 33 624
150 Söz Alanlar CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : CHP Grubu önerisi münasebetiyle
68 45 816:818
151 Söz Alanlar CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : (10/49, 113, 118, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258) No.lu Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu Görüşmesi münasebetiyle
78 94 399:401
152 Söz Alanlar CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Bülent Ecevit’in doğumunun 89’uncu yıl dönümüne ve taşeron işçilerinin durumuna ilişkin açıklaması
78 94 364
153 Söz Alanlar CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : (10/49, 113, 118, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258) No.lu Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergelerin Ön Görüşmeleri münasebetiyle
19 99 1048:1050
154 Söz Alanlar CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı; 11’inci tur görüşmeleri münasebetiyle
9 37 124:126
155 Söz Alanlar CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı; 5’inci tur görüşmeleri münasebetiyle, 7’nci tur görüşmeleri münasebetiyle, 12’nci tur görüşmeleri münasebetiyle
37 39 595
156 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Ve 21 milletvekilinin, kadavradan organ nakillerinin arttırılması, beyin ölümü tespiti ve organizasyonu yapan organ nakli koordinatörlüklerinin etkili çalışması için izlenecek politikaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/295) Okunması
22 113 303:304
157 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Ve 19 milletvekilinin, üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/707), - Okunması
56 134 45:46
158 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanından CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Özürlülerin rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/358) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in cevabı
12 55 278 283:292
159 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Adalet Bakanından CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : 2002-2011 yılları arasındaki icra takiplerine ve karşılıksız çek davalarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/7356)
28 132 221:224
160 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Medya temsilcileriyle yapılan bir toplantıya ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/769)
6 28 8:9
161 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakan Yardımcılarından CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine atanan bir kişinin açıklamasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/2486)
12 58 939:940
162 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanından CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Eczacıların ve hastaların, ilaç fiyatlarındaki iskonto oranının farklı uygulanmasından kaynaklanan mağduriyetine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/1821)
11 51 462:464
163 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Çorlu’da bir katı atık bertaraf tesisi kurulacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/6088)
20 101 482:486
164 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Dışişleri Bakanından CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta meydana gelen olayların sanıklarının iadesine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/1223)
9 44 1224:1226
165 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Çerkezköy’de yüksek gerilim hattı nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/6265)
20 105 1135:1137
166 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanından CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi alan üreticilerin borçlarına ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/7383)
24 121 301:334
167 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / İçişleri Bakanından CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Güvenlik güçlerinin biber gazı kullanmasına ve Yalova’da hayatını kaybeden bir kişi ile ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in cevabı (7/7996)
28 132 601:603
168 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Kültür Ve Turizm Bakanından CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ’daki tarihî ve kültürel varlıkların korunmasına ve tanıtılmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/658)
4 19 651:654
169 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Sağlık Bakanından CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Kadın doğum uzmanı eksikliğine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/663)
5 24 221:228
170 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Toplum vicdanını yaralayan olaylarla ilgili verilen kanun teklifi ve denetim önergelerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/9201)
28 132 2132:2134
171 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanından CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Kütahya’da evlilik okulu projesi kapsamında verilen derslere ilişkin sorusu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in cevabı (7/7723)
29 1 112:115
172 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/19731)
49 95 488:490
173 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Tekirdağ’da elektrik dağıtım hizmetleri ile ilgili sorunlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/21947)
52 113 639:641
174 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanından CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Saman fiyatlarındaki artışa ve üreticinin mağduriyetine ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker ’in cevabı (7/10917)
32 15 403:419
175 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Milli Eğitim Bakanından CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Örgün eğitime devam edemeyen engelli çocukların eğitim giderlerinin kesilmesine neden olan yönetmeliğe ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/8236)
30 5 501:503
176 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Açılan taş ocakları ile bunların çevreye etkilerine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/23927)
54 127 1221:1224
177 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Tbmm Başkanından CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : TBMM’ye alınması planlanan zırhlı araçlara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/11384)
36 34 114:115
178 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri CANDAN YÜCEER (TEKİRDAĞ) : Ve 21 milletvekilinin, kadavradan organ nakillerinin arttırılması, beyin ölümü tespiti ve organizasyonu yapan organ nakli koordinatörlüklerinin etkili çalışması için izlenecek politikaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/295) Okunması
22 113 303:304
1 2