TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

10’uncu Birleşim

25 Temmuz 2018 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.02’de açılarak üç oturum yaptı.

 

Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum iline yapılan sağlık yatırımlarına,

Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, hakkında adli işlem olmadan memuriyetten atılan kişiler ile Denizli’nin sorunlarına,

Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, sağlık çalışanlarına yönelik yaşanan şiddet olaylarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM kreşinin Millî Eğitim Bakanlığına devrine ilişkin protokolün iptalini Başkanlıktan talep ettiğine,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, dikey geçiş sınavına giren öğrencilerin durumuna,

Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri Şehir Hastanesinde yaşanan sorunlara,

Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Balıkesir Devlet Hastanesi personel dağılım cetvelinin ne zaman hastaneye uygun hâle getirileceğini Sağlık Bakanından öğrenmek istediğine,  

Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, fındık üreticisinin emeğinin karşılığını alabilmesi için bir an önce fındık taban fiyatının açıklanması gerektiğine, 

Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, AK PARTİ yerel yönetimlerinin hizmetleriyle Kocaeli’nin bir tatil beldesi hâline getirildiğine,  

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ve personeline yönelik gerçekleştirilen uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğine,

Uşak Milletvekili Özkan Yalım, bedelli askerlikteki temel eğitim süresine ve emeklilikte yaşa takılanların düzenleme beklediğine,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Ticaret Bakanının güven veren, sağlıklı işleyen bir piyasayı ne zaman sağlayacağını, tüketim ve borçlanma ekonomisinden üretim ekonomisine geçmeyi düşünüp düşünmediğini öğrenmek istediğine,  

Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, İsrail’in Filistin coğrafyasında gerçekleştirdiği insanlık suçunu lanetlediğine ve Türk halkının daima Filistinlilerin destekçisi olduğuna,  

Hatay Milletvekili Serkan Topal, sağlık personeline verilmesi planlanan fiilî hizmet zammının kapsamının genişletilerek sağlık alanında çalışan herkese verilmesi gerektiğine,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, güçlünün zayıfı ezdiği bir toplumun felah bulmayacağına, gücün zayıfı korumak için kullanılması gerektiğine ve gerçek uygarlığın da buradan doğduğuna,

Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, tarım kredi kooperatiflerinin yaş meyve ve sebze üreticilerini korumak için piyasayı regüle edecek şekilde alım yapması gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, polislerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin yapılacak düzenlemeye ve Polis Özel Harekât alımlarında kadınlara da hak tanınması gerektiğine,

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, bedelli askerlik yapacak olanların kendi illerine yakın bölgede eğitimlerini tamamlamasını talep ettiğine,

Antalya Milletvekili Aydın Özer, Antalya’nın Aksu ilçesinin Kurşunlu ve Yurtpınar Mahallelerinde çıkan orman yangınına, yöre halkının ormanlık alanın imara açılmasından endişe ettiğine ve bu konuda yetkililerden açıklama beklediklerine,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, Meclis tatile girmeden önce FET֒yle mücadelede yaşanan birtakım sıkıntıların giderilmesine yönelik tedbirlerin alınabileceğine, suça ilişkin takipsizlik veya beraat kararı verildiyse mahkemenin vereceği kararın ötesinde bir karar düşünülmemesi gerektiğine, FET֒nün kripto damarının hâlâ faal olduğuna ve taşeron işçilere kadro verilmesi işlemlerinde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğine,

Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, 79 kişinin hayatını kaybettiği yangından dolayı Yunanistan halkına başsağlığı dilediğine ve Türkiye'nin her türlü yardımda bulunması gerektiğine, 25 Temmuz Nazım Hikmet’in vatandaşlıktan çıkarılmasının 67’nci yıl dönümüne, İnsan Hakları Derneğinin Marmara Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri Raporu'na ve Dersim’de yapılması gereken geleneksel festivalin niçin yasaklandığını öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, FET֒yle mücadele sürecinde ortaya çıkan komplikasyonlarla alakalı tekliflerinin ciddiye alınmamasından rahatsızlık duyduklarına, hakkın, hukukun yerine gelmesini temin etmek için mekanizmanın hızlı çalışmasını talep ettiklerine,

 

İstanbul Milletvekili Engin Altay, TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop’a başarılar dilediğine, Genel Kurul çalışmalarında uygulama birliği sağlamak adına Meclis Başkan Vekillerinin Divan toplantısında bazı konuları değerlendirmelerinde  fayda olduğuna ve yaşadığı yangın nedeniyle Yunanistan halkına  geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna, yaraların sarılması için Türkiye’nin kendine yakışanı yapacağına,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Halil İnalcık Hoca’yı rahmetle andığına,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’daki yangınla ilgili olarak Türk devletinin yardıma hazır olduğunu ifade ettiğine, FETÖ'yle mücadelede haksız yere yapılan bir işlemin vicdanen herkesi yaraladığına ve FET֒yle mücadelede kararlı olmak gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Akdeniz Parlamenter Asamblesi, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi, Asya Parlamenter Asamblesi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi, Güney Doğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği, NATO Parlamenter Asamblesi, Parlamentolar Arası Birlik ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonunda Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek grupları oluşturmak üzere siyasi parti grup başkanlıklarınca aday gösterilen üyelerin isimlerine ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

CHP Grubunun, 18/7/2018 tarihinde Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Engin Altay, Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, Grup Başkan Vekili Sakarya Milletvekili Engin Özkoç tarafından, Çorlu'da yaşanan tren kazasının sorumlularının tespit edilmesi ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (101 sıra no.lu) görüşmelerinin, Genel Kurulun 25 Temmuz 2018 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; 2 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin kırk sekiz saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına alınmasına; Kişisel Verileri Koruma Kurumunda boş bulunan üyelik için seçimin 25 Temmuz 2018 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına; bu birleşimde 2 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin görüşmelerinin tamamlanması hâlinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine; 2 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un CHP grup önerisi üzerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Samsun Milletvekili Erhan Usta, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

 İstanbul Milletvekili Engin Altay,  Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk’un CHP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulunda boş bulunan ve HDP Grubuna düşen 1 üyeliğe HDP Grubunca gösterilen adaylardan Abbas Kılıçoğlu yapılan açık oylamadan sonra seçildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan’ın; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1) ve Adalet Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 1),

2’nci sırasına alınan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ve Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak'ın Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2) ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 2),

Görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın 2 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç’in 2 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin birinci bölümü üzerinde yapılan soru-cevap işlemi sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam’ın 2 sıra sayılı Kanun Teklifi üzerinde aleyhte yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Mardin ilinin  “Ömeryan köyleri” diye bilinen köylerinde orman yangını başlamış olduğuna ve büyük bir tehlikeye dönüşmeden müdahale edilmesi konusunda duyarlılık gösterilmesi gerektiğine,

Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir,

Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı,

Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu,

Hatay Milletvekili Serkan Topal,

Hatay ilinin Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle hemşehrilerine geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna;

Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye’nin dünyada en fazla yardım yapan ülke olduğuna ve Yunanistan’ın talebi hâlinde her türlü yardımın yapılacağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bütün dünyaya ilan ettiğine,

Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Yılın En Seçkin Bilim İnsanı seçilen Zürih Üniversitesi akademisyenlerinden Profesör Doktor Mutlu Özcan’ı tebrik ettiğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Mardin’in Nusaybin ilçesi Çalıköy-Pınarbaşı mezrası ile Yavruköy mevkisinde teröristlere karşı operasyonların gerçekleştirildiğine, sokağa çıkma yasağı ilan edildiğine ve çıkan yangın ile operasyon arasında bir bağlantı olmadığına,

Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Hatay ilinin Arsuz ilçesi Işıklı köyü mevkisinde meydana gelen yangınla ilgili yapılan çalışmalara,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan seçim neticesinde Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiğine, 7 Temmuz 2018 Cumartesi gününden bugüne kadar yoğun mesai harcayan Başkanlık Divanı üyelerine, milletvekillerine ve Meclis çalışanlarına Başkanlık Divanı olarak teşekkür ettiğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anayasa ve İç Tüzük gereğince, 1 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanmak üzere 02.27’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Mustafa ŞENTOP

                                                                     Başkan Vekili

 

 

 

 

                    Burcu KÖKSAL                                                                           Bayram ÖZÇELİK

                     Afyonkarahisar                                                                                      Burdur

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye