TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

8’inci Birleşim

23 Temmuz 2018 Pazartesi

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak beş oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop, 27'nci Dönem Parlamentosunda Meclisi yönetiyor olmakla iftihar ettiğine, 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin 99’uncu ve Hatay’ın ana vatana katılmasının 79'uncu yıl dönümüne ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 44'üncü yıl dönümüne,

Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, 23 Temmuz Hatay'ın ana vatana katılmasının 79'uncu yıl dönümüne,

İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, uzman çavuşların ve uzman jandarmaların özlük haklarına, 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin ilk Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ettiğine ve tüm milletvekillerine başarılar dilediğine,

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yaşanan çevre kirliliğine,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop ile Divan üyelerine başarılar dilediğine ve  görüşülecek yasa teklifinde akademik personelin özlük haklarıyla ilgili düzenlemenin yeniden ele alınması çağrısında bulunduğuna,

 

 

 

 

Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop ile Divan üyelerine başarılar dilediğine ve Kahramanmaraş ilinin köylerinin sorunlarına,

Kayseri Milletvekili Çetin Arık, TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop’a görevinde başarılar dilediğine ve iki gün önce Atatürk’ün manevi huzurunda yapılan saygısızlığı Meclis Başkan Vekili olarak kınamasını beklediğine,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Divan üyelerine başarılar dilediğine, 99’uncu yıl dönümünde Erzurum Kongresi’nin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını minnetle andığına ve nişasta bazlı şeker üreten Cargill fabrikasının durumuna,

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 2 milletvekilinin tutuklu olması nedeniyle demokrasinin ayıplı olduğuna ve Meclis Başkan Vekili olarak Mustafa Şentop’u bu konuda girişimde bulunmaya davet ettiğine,  

Hatay Milletvekili Serkan Topal, 23 Temmuz Hatay’ın ana vatana katılmasının 79’uncu yıl dönümünü kutladığına ve Hatay’ın ekonomik, sosyal, güvenlik sorunlarına,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, tutuklu bulunan Eren Erdem’in tek kişilik odada tutulmasının ve ziyaretine izin verilmemesinin sebebini, haksız tutuklamaların önlenmesi ile tutuklu oranının düşürülmesi için ne tür tedbirler almayı düşündüklerini Adalet Bakanından öğrenmek istediğine,

Adana Milletvekili Ayhan Barut, veteriner hekimlerin fiilî hizmet zammı kapsamına alınması için verilen kanun teklifine destek olunmasını dilediğine,

Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, görüşülecek kanun teklifinde YÖK’le ilgili yapılan düzenlemeye,

Mersin Milletvekili Alpay Antmen, TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop’a görevinde başarılar dilediğine ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığının mimarlar odası ve diğer sivil toplum örgütlerinin görüşlerini nazara almadan bir nazım imar planı getirmek istediğine,

Burdur Milletvekili Mehmet Göker, TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop ile Divan üyelerine başarılar dilediğine ve bugün meydana gelen 4,6 şiddetindeki deprem nedeniyle Burdurlu hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini ilettiğine,

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya’nın çevre kirliliğine, Domaniç’in Güney köyündeki termik santral atıklarının yarattığı sorunla ilgili Çevre Bakanlığını göreve davet ettiğine ve atık toplama işinde çalışan Kütahya Belediyesi bünyesindeki işçilerin sorunlarına,

 

 

 

 

İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin demokrasiyle bağdaşmadığına ve Devlet Denetleme Kurumuna sendika ve meslek örgütü yöneticilerini görevden alma yetkisi verilmesine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin 99’uncu, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 44'üncü yıl dönümü münasebetiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitleri rahmet, gazileri minnetle andığına ve Kıbrıs Türklerinin haklı davasına Türkiye’nin sahip çıkmaya devam edeceğine,

Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, 14 Haziran 2018’de Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği vaka ile 20 Temmuz 2015’te yine Suruç’ta 33 kişinin yaşamını yitirdiği vakanın bir an önce açıklığa kavuşturulması gerektiğine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin 99’uncu ve Hatay’ın ana vatana katılmasının 79'uncu yıl dönümünü kutladığına, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlere Allah’tan rahmet dilediğine, gündeme getirilen yasa teklifiyle keyfîliğin olağanlaştırılmaya çalışıldığına ve Enis Berberoğlu’na özgürlük taleplerinin takipçisi olacaklarına,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop’a görevinde başarılar dilediğine, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 44'üncü, 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin 99’uncu ve Hatay’ın ana vatana katılmasının 79'uncu yıl dönümünü kutladığına, futbolcu Mesut Özil’in maruz kaldığı ırkçı saldırıyı ve ırkçı anlayışından dolayı İsrail’i kınadıklarına, Filistinlilerin hak ve özgürlük mücadelesini desteklediklerine, 

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Başkanlıkça, Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden istifasına ilişkin yazısının 18/7/2018 tarihinde Başkanlığa ulaştığına ilişkin bir duyuruda bulunuldu.

 

İYİ PARTİ Grubunun, İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve 28 milletvekili tarafından, hain FETÖ terör örgütünün gerçekleştirdiği kalkışmanın siyasi ayağının araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin,

 

 

 

 

 

HDP Grubunun, 18/7/2018 tarihinde Grup Başkan Vekili Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve Grup Başkan Vekili Kars Milletvekili Ayhan Bilgen tarafından, seçimi güvenli olmaktan çıkaran uygulamaların araştırılması ve bu uygulamalara karşı tedbirlerin alınması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (36 sıra no.lu),

CHP Grubunun, 23/7/2018 tarihinde İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve arkadaşları tarafından, OHAL’in Türkiye’ye etkilerinin tespit edilmesi, yıllarca sürecek olumsuz etkilerinin giderilmesi için alınacak önlemlerin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (21 sıra no.lu),

Görüşmelerinin, Genel Kurulun 23 Temmuz 2018 Pazartesi günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine; 1 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin kırk sekiz saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına alınmasına; 1 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın İYİ PARTİ grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın  yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın AK PARTİ grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın AK PARTİ grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

Millî Savunma Komisyonunda boş bulunan ve İYİ PARTİ Grubuna düşen 1 üyeliğe Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs seçildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan’ın; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1) ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 1) görüşmelerine başlanarak 5’inci maddeye kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’ne uygun olarak davranmadığı ve çalışma usullerine uymadığı gerekçesiyle Başkanın tutumu hakkında usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İç Tüzük’ten kaynaklanan fiilî bir boşluğun söz konusu olduğuna,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop’un görevinin Meclisi İç Tüzük’e göre yönetmek olduğuna,

İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, İç Tüzük’te gerekli değişiklikleri yapıp Anayasa’yla uyumlu hâle geldikten sonra teklifin görüşmelerinin yapılması gerektiğine,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Anayasa’yı değiştirenlerin değiştirdikleri hükümlere uymadığı gibi yürürlükte olan İç Tüzük’e de uymadıklarına,

Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Antalya Milletvekili Hasan Subaşı’nın 1 sayılı Kanun Teklifi’nin 1’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yapmış olduğu konuşmasındaki bazı ifadelerine, 

Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Tokat Milletvekili Özlem Zengin’in yapmış olduğu açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un 1 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın 1 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin birinci bölümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın 1 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin birinci bölüm üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine ve CHP Grup Başkanına,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’a, 1 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 1’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yapmış olduğu konuşmasındaki bazı ifadelerinden dolayı İç Tüzük’ün 161’inci maddesi uyarınca iki birleşim için Meclisten geçici çıkarma cezası verilmesi kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gündemde başka bir iş bulunmadığından, 24 Temmuz 2018 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 00.04’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mustafa ŞENTOP

Başkan Vekili

 

 

 

 

                  Bayram ÖZÇELİK                                                                           Burcu KÖKSAL

                           Burdur                                                                                      Afyonkarahisar

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye

 

 

 

                                                                               

                                                                                                                                             

                                                                     İshak GAZEL

                                                                          Kütahya

                                                                        Kâtip Üye