TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

7’nci Birleşim

17 Temmuz 2018 Salı

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.02’de açıldı.

 

İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, çocuk istismarının ve kadına şiddetin önlenmesi ile hayvan haklarına,

Hatay Milletvekili Serkan Topal, eğitim sisteminde yaşanan sorunlara,  

Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, çok partili hayata geçildiği günden bu yana bir kısım şer güçlerin saldırısıyla demokratik hayatta yaşanan kesintilere ve 15 Temmuz 2016 tarihinin Türk demokrasisi için milat olduğuna,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, her geçen gün Meclisin itibarsızlaştırıldığına, Meclisteki tüm siyasi parti gruplarına Genel Kurul ile komisyonlarda haklarına sahip çıkma ve bu hakları kullanma çağrısında bulunduğuna,

 

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 16 Nisan referandumuyla geçilen yeni rejim hakkında “Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi” şeklinde kamuoyunu yanıltıcı açıklamaları doğru bulmadığına, 

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Çukurova’da yaşanan dolu ve sel afeti nedeniyle zor durumda olan çiftçiye Hükûmetin sahip çıkmasını talep ettiğine,

 

 

 

 

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Başbakanlıkta taşeron işçi olarak çalışan şoförler kadroya geçirildiği hâlde diğer kurumlarda çalışanlara aynı hakkın tanınmadığına ve taşeron işçiler arasında yaşanan adaletsizliğin bir an önce giderilmesi gerektiğine,

Kayseri Milletvekili Çetin Arık, 27’nci Yasama Döneminin hayırlı olmasını dilediğine ve

Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki’nin Kayseri’yi ziyaretinde kullandığı bazı ifadelerine,

Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, 15 Temmuz gecesinde hain darbecilere karşı büyük bir zafer elde edildiğine, Türk milletinin tüm dünyaya demokrasiye nasıl sahip çıktığını göstermiş olduğuna ve Cumhuriyet Halk Partili bir ilçe başkanının 15 Temmuz darbesiyle ilgili bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, taşeron olarak çalışıp da kadroya geçen işçilere TBMM tarafından verilen kimliklerde “temizlik işçisi” ibaresinin yer almasının aşağılayıcı olduğuna ve değiştirilmesini istirham ettiğine,

Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Samsat, Çelikhan, Tut ve Gerger ilçelerine acilen kadın doğum uzmanlarının atanması gerektiğine ve Adıyaman halkının beklentisinin bu yönde olduğuna,

Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun ili Ayvacık ilçesi ile Tokat ili Erbaa ilçesi arasındaki 30 köyün ulaşımının sağlandığı yolun yapılması hâlinde yaşanan mağduriyetin giderileceğine,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Çukurova Belediyesinin bahçesindeki Atatürk heykeline yapılan çirkin saldırıya karşı bir açıklama yapılmamasının ve bu tür saldırıların artmasının nedenini öğrenmek istediğine, bu konuda gerekli tedbirlerin hızla alınmasını talep ettiğine,

Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Hükûmetin benzin ve mazot fiyatlarına gelen zammı ÖTV’den karşılamaya devam edip etmeyeceği konusunda Türk milletinin bilgiye ihtiyacı olduğuna,

Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Millî Eğitim Bakanından emek hırsızlığına dönüşen, öğretmenleri mağdur eden, öğretmen olma umutlarını yok eden uygulamaları kaldırmasını talep ettiğine,

İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, 27’nci Yasama Döneminin hayırlı olmasını dilediğine, Adnan Oktar’ın başında olduğu yapının soruşturmaya konu olan faaliyetlerini uzun yıllar nasıl sürdürebildiğini öğrenmek istediğine, Türkiye bir daha 15 Temmuzları yaşamasın ve bir daha benzeri oluşumlar türemesin diye yetkilileri önlem almaya  çağırdığına, 

 

 

Mersin Milletvekili Hacı Özkan, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı vatanın bekası için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle andığına, gazilere şükranlarını sunduğuna,

Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Trakya’da, özellikle Kırklareli ilinde yaşanan yoğun yağışlar neticesinde çimlenmiş dane sorunu yaşandığına ve çiftçilerin mağdur olmaması için yapılan korumacı düzenleme nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı ile Toprak Mahsulleri Ofisine teşekkür ettiğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, kararnamelerin toplum hayatını derinden etkilemeye devam ettiğine, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin, her şeyin Meclisten, denetim kurullarından ve milletten saklanmak amacına hizmet ettiğini yavaş yavaş görmeye başladıklarına,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, 27’nci Yasama Döneminin hayırlı olmasını temenni ettiğine, yeni sistemde yasama ile yürütme arasındaki kuvvetler ayrılığının daha da belirginleştiğine ve kendiliğinden kanun yapabilme kabiliyetinin Mecliste olması gerektiğine,

Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, İnsan Hakları Derneğinin kuruluşunun 32’nci yılına ve bugüne kadar insan hakları mücadelesinde büyük bedeller ödeyen, büyük fedakârlık yapan herkesi kutladığına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Devlet Denetleme Kuruluyla ilgili yapılan düzenlemeye ve OHAL’in kalkmasından sonra oluşabilecek yasal boşluğa ilişkin kanun teklifinin Anayasa Komisyonu, İçişleri Komisyonu ve Millî Savunma Komisyonuna havale edilmesi, tali komisyon olarak İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun görevlendirilmesi gerektiğine ve bu konudaki hassasiyetlerini Türk milletinin önünde bir kez daha ifade ettiklerine,

Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, hayırlı, verimli bir çalışma dönemi niyaz ettiğine, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğuna ve hiçbir kamu görevlisinin bilhassa Atatürkçü olduğu için görevinden el çektirilemeyeceği, açığa alınamayacağı veya görevine son verilmeyeceğine, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin milletin kararı olduğuna,  komisyonların çalışma esas ve usullerinin İç Tüzük'te belirlenmiş olduğuna,

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 2016 referandumunda Anayasa’nın sadece 17 maddesinin değiştiğini hatırlatmak istediğine,  

 

 

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, sistem tartışmaları yapmak yerine yeni sistemin işleyişiyle ilgili tartışmaların daha faydalı olacağına, Sosyal Güvenlik Kurumunun Sayıştay denetiminden çıkarıldığına ve milletvekili emekli maaşlarında artış yapıldığına ilişkin haberlerin doğru olmadığına ve kamuoyuna bilgi verirken dikkatli olmak gerektiğine,

Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine, kanun ile kararname arasında Meclisin, yasamanın üstünlüğü prensibinin ortaya çıktığına, yeni sistemin daha demokratik olduğuna ve bu sistem içerisinde aksaklık görülen noktalar varsa müzakere edilmesi gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Mecliste çıkarılan kanunları Cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesine götürme hakkı olduğu gibi Meclisin de çıkan Cumhurbaşkanı kararnamesini Anayasa’ya aykırılık gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine götürme hakkı olduğuna ve Anayasa’nın bütün bunları ayrıntısıyla düzenlemiş olduğuna ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Anayasa,

Adalet,

Millî Savunma,

İçişleri,

Dışişleri,

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor,

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm,

Çevre,

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler,

Tarım, Orman ve Köyişleri,

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu,

 

Dilekçe,

Plan ve Bütçe,

 

 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri,

İnsan Haklarını İnceleme,

Avrupa Birliği Uyum,

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği,

Güvenlik ve İstihbarat,

Komisyonları Geçici Başkanlıklarının, Komisyonların, başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptıklarına ilişkin tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Dilekçe,

Plan ve Bütçe,

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği, 

İnsan Haklarını İnceleme,

Kamu İktisadi Teşebbüsleri,

Komisyonları Başkanlıklarının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde ve ara vermede bulunduğu dönemde çalışabilmelerine ilişkin tezkereleri kabul edildi.

 

Danışma Kurulunun, Genel Kurulun 18-19 Temmuz 2018 Çarşamba ve Perşembe günleri toplanmamasına, haftalık çalışma günleri dışında 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanarak gündeminde bulunan işlerin görüşülmesine ilişkin  önerisi kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanmak üzere 16.28’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binali YILDIRIM

Başkan

 

 

 

 

                 Mustafa AÇIKGÖZ                                                                    Barış KARADENİZ

                          Nevşehir                                                                                            Sinop

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye