TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

5’inci Birleşim

13 Temmuz 2018 Cuma

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.03’te açılarak üç oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yeni dönemin hayırlı olmasına ve çalışmalarında Meclise başarılar dilediğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Meclis Başkanına görevinde başarılar dilediğine, OHAL KHK’lerinin ve yetki kanunu çerçevesinde çıkarılan kanunların en kısa sürede Mecliste görüşüleceğine inanmak istediğine, Cumhuriyet Halk Partisinin yeni dönemdeki önceliğinin güçlü ekonomi, kuvvetler ayrılığı ve yüksek standartlı demokrasi olacağına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

İYİ PARTİ Grubunun, Başkanlık Divanı üye sayısının 23’e çıkarılmasına,

CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 15 Temmuz Pazar günü saat 13.00’te toplanarak 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla özel bir görüşme yapılmasına, bu toplantıda yapılacak görüşmelerde siyasi parti grubu başkanlarına onar dakika süreyle söz verilmesine ve bu birleşimde başka konuların görüşülmemesine,

İlişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

 

 

 

 

AK PARTİ Grubunun, TBMM Genel Kurulunun haftalık çalışma günlerinin dışında 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 14.00'te toplanarak gündeminde bulunan işlerin görüşülmesine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının Başkan hariç 20 üyeden kurulmasına ve görev yerleri dağılımının Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna 1 başkan vekili, 6 kâtip üye, 3 idare amiri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna 1 başkan vekili, 3 kâtip üye, 1 idare amiri; Halkların Demokratik Partisi Grubuna 1 başkan vekili, 1 idare amiri; Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna 1 başkan vekili, 1 idare amiri; İYİ PARTİ Grubuna 1 kâtip üye;

Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarından; Dilekçe Komisyonunun 12 üyeden, Bütçe Komisyonunun 30 üyeden, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 3346 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi gereği 35 üyeden, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunun 2937 sayılı Kanun'un ek 2'nci maddesi gereği 17 üyeden, diğer komisyonların 26'şar üyeden kurulmasına ve komisyon üyeliklerinin siyasi parti gruplarına dağılımına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi. 

 

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un AK PARTİ grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, AK PARTİ grup önerisinde sunulan ekli listede Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üye sayısının 26, AK PARTİ Grubuna düşen üye sayısının da 13 olarak düzeltilmesini istirham ettiğine,

İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, Saadet Partisi olarak Meclis Başkanını görevinden ötürü tebrik ettiğine ve her konuda yardımcısı olacaklarına, TBMM çatısı altında 8 siyasi partinin temsil edilmesine karşın grubu olmayan 3 partiye Genel Kurul salonunda yer temin edilmediği ve bu konuya çözüm bulunmasını istirham ettiğine,

Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Meclis Başkanına görevinde başarılar dilediğine, sözleşmeli ve sözleşmesiz öğretmen ayrımına son verilmesi gerektiğine ve öğretim üyelerinin bu toplumda asla dışlanamayacağına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanmak üzere 17.36’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binali YILDIRIM

Başkan

 

 

 

 

                      Dersim DAĞ                                                                                Müslüm Yüksel

                        Diyarbakır                                                                                       Gaziantep

                   Geçici Kâtip Üye                                                                          Geçici Kâtip Üye

 

 

 

                                                            Ahmet BÜYÜKGÜMÜŞ

                                                                           Yalova

                                                                  Geçici Kâtip Üye