TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

4’üncü Birleşim

12 Temmuz 2018 Perşembe

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, Meclis televizyonunda TBMM Başkanlığına aday olarak isminin zikredilmediğine ve bunun düzeltilmesi gerektiğine, adayların oylamadan önce kürsüden kendisini tanıtması konusunda bir teamül oluşturulmasını talep ettiğine,

Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Hakkâri Milletvekili Leyla Güven ile İstanbul Milletveili Kadri Enis Berberoğlu hakkında tahliye kararı çıkması gerektiğine ve Genel Kurulda bulunamamaları hususunu kamuoyunun dikkatine sunduğuna,

İstanbul Milletvekili Engin Altay,  Hakkâri Milletvekili Leyla Güven ile İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu’nun yemin edememesinin Meclis için hoş olmayan bir durum olduğuna ve millî sarayların Cumhurbaşkanlığına bağlanmasına,

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli’nin TEDAŞ misafirhanesinde yaşadığı olaya ve TEDAŞ Genel Müdürünün istifasını istediğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Meclisin, Külliye’nin ve Cumhurbaşkanlığının sahibinin millet olduğuna, dönemsel olarak ihtiyaca göre bunların tahsisiyle alakalı düzenlemelerin yapılabileceğine ve Meclisin 2 üyesinin yemin edememelerini savunmanın söz konusu olmadığına fakat uygulamaların hukuk çerçevesinde yapıldığına,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, TBMM’nin yasama organı olduğuna, kararnameyle  değişiklik yapılmasının hukuk devletiyle ilişkilendirilmesini yadırgadığına ve Meclisin 2 üyesinin yemin edemediği durumda hukuk devletinden söz edilemeyeceğine,

 

 

 

Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, anayasal kurumların kararnamelerle farklı bir statüye kavuşturulmasının hukuk devletine aykırı bir tutum olduğuna,

İlişkin birer açıklamada bulundu.

 

Oturum Başkanı TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, 11 Temmuz 1995’te Bosna Hersek’in Srebrenitsa kentinde yaşanan soykırımda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğine, faillerini lanetlediğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Danışma Kurulunun, Genel Kurulun 12 Temmuz 2018 Perşembe günkü birleşiminde TBMM Başkanı seçilinceye kadar çalışmalarına devam etmesine, haftalık çalışma günlerinin dışında 13 Temmuz 2018 Cuma günü saat 15.00’te toplanarak gündeminde bulunan işlerin görüşülmesine ilişkin önerisi kabul edildi.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan birinci ve ikinci tur oylamalarda adaylardan hiçbirisinin Anayasa’da öngörülen gerekli oy çoğunluğunu sağlayamadığı açıklandı.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, yapılan üçüncü tur oylama sonucunda İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın 335 oyla seçildiği açıklandı.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Başkan seçilmesi dolayısıyla bir teşekkür konuşması yaptı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 13 Temmuz 2018 Cuma günü saat 15.00’te toplanmak üzere 17.44’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durmuş YILMAZ

Geçici Başkan

 

 

 

 

                  Rümeysa KADAK                                                                              Dersim DAĞ

                           İstanbul                                                                                         Diyarbakır

                   Geçici Kâtip Üye                                                                          Geçici Kâtip Üye