TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

                                                                           TUTANAK DERGİSİ

 

                                                                                            2’nci Birleşim

                                                                                  9 Temmuz 2018 Pazartesi

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

                                                                                          İÇİNDEKİLER

 

 

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- MAZBATA İŞLEMLERİ

1.- Oturum Başkanı TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz tarafından, Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’a Cumhurbaşkanı seçildiğine dair Yüksek Seçim Kurulunca düzenlenen tutanağın takdim edilmesi

 

III.- ANT İÇME

1.- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ant içmesi

 

IV.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz’ın, Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde yolcu treninin raydan çıkması sonucunda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine ilişkin konuşması

 

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine ilişkin açıklaması

2.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine ilişkin açıklaması

3.- Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Cumhurbaşkanının yemin törenininde Meclisin AKP miting alanına dönüştüğüne ve bunun doğru olmadığına, Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde meydana gelen elim kazada yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin açıklaması

4.- İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın, Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine ilişkin açıklaması

5.- İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un, Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde meydana gelen  tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine, Cumhurbaşkanlığı yeminin nasıl yapılacağının Anayasa ile kanunlarda açık bir şekilde yazıldığına ve yemin töreninin de hukuka, kanunlara, İç Tüzük’e uygun yapıldığına ilişkin açıklaması

6.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Cumhurbaşkanının Mecliste karşılanmasıyla ilgili amir hükümler bulunduğuna ve diğer uygulamaların teamüllerden ibaret olduğuna ilişkin açıklaması

7.- Ankara Milletvekili Mustafa Destici’nin, Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine ilişkin açıklaması

8.- İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam’ın, Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde meydana gelen  tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğine, yas ilan edilmesini teklif ettiğine, Cumhurbaşkanının yemini esnasında ayağa kalkılması gerektiği hususunun hangi hükme dayanılarak gündeme getirildiğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

9.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un, Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine ilişkin açıklaması

10.- Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal’ın, Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine ilişkin açıklaması

9 Temmuz 2018 Pazartesi

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 16.39

BAŞKAN: Geçici Başkan Durmuş YILMAZ

KÂTİP ÜYELER: Geçici Kâtip Üye Zeynep YILDIZ (Ankara),

Geçici Kâtip Üye Müslüm YÜKSEL (Gaziantep)

-------0-------

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2’nci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır.

Gündeme geçiyoruz.

II.- MAZBATA İŞLEMLERİ

1.- Oturum Başkanı TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz tarafından, Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’a Cumhurbaşkanı seçildiğine dair Yüksek Seçim Kurulunca düzenlenen tutanağın takdim edilmesi

BAŞKAN – Gündemimize göre, Sayın Cumhurbaşkanına Yüksek Seçim Kurulu tarafından Cumhurbaşkanı seçildiğine dair düzenlenen tutanak takdim edilecek ve ant içme töreni yapılacaktır.

Anayasa, İç Tüzük, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu ve bugüne kadarki teamüllere uygun olarak törenin şeklini kısaca arz ediyorum: Biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanı, seçildiğine dair tutanağı teslim almak ve ant içmek üzere İç Tüzük gereğince görevli Başkan Vekili tarafından Genel Kurul salonuna davet edilecek ve beraberinde görevli Başkan Vekili olduğu hâlde Başkanlık Divanı kürsüsüne geleceklerdir.

Genel Kurul Sayın Cumhurbaşkanını ayakta karşılayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanına, önce, seçildiğine dair tutanağı takdim edeceğim; Sayın Cumhurbaşkanı daha sonra hitabet kürsüsüne gelerek ant içeceklerdir. Tutanağın takdimi ve ant içme milletvekilleri, görevliler ve davetliler tarafından ayakta dinlenecektir. Sayın Cumhurbaşkanı ant içtikten sonra İstiklâl Marşı icra edilecek ve daha sonra kendileri salondan ayrılacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanı salondan ayrılırken milletvekilleri, görevliler ve davetliler tarafından ayakta selamlanacaklardır.

Şimdi, görevli Başkan Vekilimiz Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü’den Sayın Cumhurbaşkanını, seçildiğine dair tutanağın takdim edilmesi ve ant içmesi için Genel Kurul salonuna davet etmelerini rica ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı şu anda Genel Kurul salonunu teşrif etmektedirler.

Sayın Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz. (Bakanlar Kurulu, AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, ayakta karşılama ve sürekli alkışlar; MHP ve İYİ PARTİ sıralarından ayakta karşılamalar)

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN – Hoş bulduk, sağ olun.

(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanak takdim edildi) (Bakanlar Kurulu, AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, ayakta karşılama ve sürekli alkışlar; MHP ve İYİ PARTİ sıralarından ayakta karşılamalar)

BAŞKAN – Allah hayırlı uğurlu eylesin efendim, memleketimize hayırlı olsun.

Buyurun.

(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hitabet kürsüsüne geldi) (Bakanlar Kurulu, AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, ayakta karşılama ve sürekli alkışlar; MHP ve İYİ PARTİ sıralarından ayakta karşılamalar)

III.- ANT İÇME

1.- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ant içmesi

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN - "Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkilaplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim." (Bakanlar Kurulu, AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri ve ayakta sürekli alkışlar; MHP sıralarından ayakta alkışlar)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, şimdi İstiklal Marşı okunacaktır.

(İstiklal Marşı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, birleşime on beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 16.48

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 17.09

BAŞKAN: Geçici Başkan Durmuş YILMAZ

KÂTİP ÜYELER: Geçici Kâtip Üye Zeynep YILDIZ (Ankara),

Geçici Kâtip Üye Müslüm YÜKSEL (Gaziantep)

-------0-------

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2’nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

IV.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz’ın, Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde yolcu treninin raydan çıkması sonucunda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine ilişkin konuşması

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, malumunuz olduğu üzere, dün Tekirdağ ilimizin Çorlu ilçesinde elim bir hadise yaşandı. Bir yolcu treninin raydan çıkarak devrilmesi neticesinde 24 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 318 vatandaşımızın yaralandığı bu kaza hepimizi derin bir kedere boğmuştur. Yüce Meclisimiz adına hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabrıcemil, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu tarz elim hadiselerin tekrar etmemesi için gerekli önlemlerin alınacağını ümit ediyoruz.

Şimdi söz talebinde bulanan grup ve siyasi parti temsilcilerine yerlerinden birer dakika söz vereceğim.

İYİ PARTİ Grubu adına Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü Türkkan’a konuşmasını yapmak üzere söz veriyorum.

Buyurun.

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine ilişkin açıklaması

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde cereyan eden tren kazasından dolayı öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabır niyaz ediyorum, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.

Ve niyazım odur ki insanların bilerek yaptıkları birtakım ihmallerden bu tip kayıplar tekrar yaşanmasın. Ülkemizin çok önemli bir meselesinin ihmal ve kayırmacılık olduğunu bir kez daha teşhis ettik. İnsan hayatına mal olan bu ihmal bir daha tekrarlanmasın.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Manisa Milletvekili Erkan Akçay Bey, buyurun.

2.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine ilişkin açıklaması

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; dün Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen elim tren kazasında 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 340 vatandaşımız da yaralanmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak öncelikle kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

İlk bulgulara göre, bu kazanın yoğun yağış nedeniyle tren raylarının altındaki toprak kayması nedeniyle hareket hâlindeki 5 vagonun raydan çıkarak devrilmesi sonucu meydana geldiği açıklanmıştır. Sebep her ne olursa olsun bütün ihtimallerin araştırılması ve gereken açıklamaların yapılması dileğimizdir. Kazanın yol açtığı hasar ve mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi diğer bir temennimizdir.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum ve milletimizin başı sağ olsun.

BAŞKAN - Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, buyurun efendim.

3.- Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Cumhurbaşkanının yemin törenininde Meclisin AKP miting alanına dönüştüğüne ve bunun doğru olmadığına, Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde meydana gelen elim kazada yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin açıklaması

FATMA KURTULAN (Mersin) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinize saygılar sunuyorum.

Sayın Başkan, öncelikle, biraz önceki duruma ilişkin, hukuki bir dayanağı olmayan defakto bir durum oluştu. Bunu doğru görmediğimizi, Meclisimizin bir AKP mitingi alanına döndüğünü, bunun doğru olmadığını ifade ederek bu elim kazada -daha doğrusu, biz göz göre göre tedbirlerin alınmaması durumunu bir cinayet olarak görüyoruz, bundan sorumlu olan başta Ulaştırma Bakanının direkt sorumlu olduğunu düşünüyoruz, Devlet Demiryollarının üst düzey yöneticilerinin sorumlu olduğunu düşünüyoruz- yaşamını yitirenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz, yaralılara geçmiş olsun derken şu anda iki eş başkanımızın ve kalabalık bir milletvekili grubumuzun da orada olduğunu, yaraları sarmaya dönük bir nebze bizim katkımız olacaksa da bunda elimizden geleni yapmaya dönük bir çalışma içerisinde olduğumuzu belirtmek istiyorum.

Teşekkürler.

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Engin Altay Bey, buyurun efendim.

4.- İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın, Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine ilişkin açıklaması

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Çorlu’da yaşanan elim kaza milletimizi derin bir üzüntüye boğdu, dolayısıyla Meclisi, bizleri de aynı şekilde. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’ımdan rahmet diliyorum, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; orta yerde cenazelerimiz var, orta yerde yaralılarımız var. Bu noktada, kazaya sebep olan kusur, ihmal, suistimal ve benzeri hususlarla ilgili Hükûmetin sorumluluğunu ve/veya sorumsuzluğunu tartışacak değiliz, zamanı geldiğinde bu konular elbette ki değerlendirilecektir. Ümidimiz odur ki Hükûmet bu konuda kamuoyunu tatmin edecek teknik bir açıklama yapacak. Ancak gördüğümüz de şudur ki Hükûmet, Pamukova’da yaşanan kazadan sonra hiç ders almadığı gibi, tedbir gayreti ve çabası içinde de bulunmamış; bu, üzücü bir durum. Demin söylediğim gibi, bu polemiklerin, bu tartışmaların, münakaşaların yapılacağı zaman değil; cenazelerimiz ve yaralılarımız var ama Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevi sadece taziye değildir. Dolayısıyla Hükümetin, yetkililerin, ilgililerin kusuru, sorumluluğu, sorumsuzluğu noktasında, önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine konunun, bütün yönleriyle araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması önergesi vereceğimizi şimdiden söyleyeyim.

Bununla beraber, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Faik Öztrak başkanlığında bir milletvekili heyeti de bölgede kazazedelerin sorunlarıyla, cenaze sahipleriyle… Velhasıl orada yaşanan kazadaki bütün mağdurlara nefes yoldaşlığı yapmakta ve ayrıca kazanın oluşuyla ilgili de inceleme yapmaktadırlar.

Bu vesileyle Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu adına aziz milletimize tekrar başsağlığı diliyorum.

Teşekkür ederim efendim.

BAŞKAN – Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, buyurun beyefendi.

5.- İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un, Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde meydana gelen  tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine, Cumhurbaşkanlığı yeminin nasıl yapılacağının Anayasa ile kanunlarda açık bir şekilde yazıldığına ve yemin töreninin de hukuka, kanunlara, İç Tüzük’e uygun yapıldığına ilişkin açıklaması

MEHMET MUŞ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen elim kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Kazayla ilgili Sağlık Bakanlığımızdan aldığımız bilgilere göre, bu elim kazada, kaza sonucu ne yazık ki 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 194 vatandaşımız ayakta tedaviyle taburcu edilirken 124 vatandaşımız an itibarıyla hastanelerde tedavi altındadır.

Kaza bilgisi alınır alınmaz Hükûmetimiz ve ilgili kurumlarımız anında alarm durumuna geçmiş, Tekirdağ Valiliğimiz bünyesinde bir kriz yönetim merkezi oluşturulmuştur. Arama kurtarma çalışmaları ve yaralıların hastaneye sevki hususunda tüm imkânlar seferber edilerek hızlı hareket edilmiştir.

Kaza sonucu Ulaştırma ve Sağlık Bakanlarımız ile Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ olay yerine intikal etmiş ve yapılan çalışmaları yerinde incelemiştir. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız bütün gece boyunca kurtarma çalışmaları ve yaralıların durumu hakkında bilgi almış, gereken talimatları vermişlerdir.

Kazayla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmış olup gereken incelemeler titizlikle yapılmaktadır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki en ufak bir ihmal ya da kusur tespit edilmesi durumunda kim olursa olsun sorumlularla ilgili gereken işlemler yapılacaktır.

Kazanın nedeniyle ilgili Ulaştırma Bakanımızın açıkladığı ilk bulgulara göre, aşırı yağıştan dolayı rayların altındaki toprağın kayması neticesinde kaza meydana gelmiştir. Elbette Sayın Bakanımız ilk bulguları ifade etmiştir. Kazanın sebebine dair detaylı sonuçları adli ve idari tahkikatların tamamlanması neticesinde öğreneceğiz.

Milletimizi derin bir üzüntüye sevk eden bu kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum, milletimizin başı sağ olsun.

Bir konuya daha açıklık getirmek istiyorum Sayın Başkanım izniniz olursa. Böyle bir açıklamadan sonra buna girmeyi arzu etmezdim fakat az önceki Cumhurbaşkanlığı yeminiyle ilgili yeminin nasıl yapılacağı Anayasa’mızda ve kanunlarımızda çok açık bir şekilde yazılmıştır, tanımlanmıştır. Bu açıdan, burada meydana gelen yemin töreninde hukuka, kanunlarımıza ve İç Tüzük’e uygun bir uygulama yapılmıştır. Bu noktada bununla alakalı bilgisi olmayanlar lütfen ilgili kanunlarımızın maddelerine ve İç Tüzük’e baksınlar.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Efendim, ben bu konuda herhangi bir tartışma açmak istemiyorum ama sayın milletvekillerimizden biri görüş bildirmek için elini kaldırdı. Dolayısıyla, bu milletvekilimize, bu konunun dışına çıkmamak şartıyla, ilave bir tartışma yaratmamak üzere sadece bu konuyla ilgili söz hakkı vereceğim ama eğer bunun dışına çıkarsanız sözünüzü keserim Sayın Milletvekili.

Buyurun.

6.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Cumhurbaşkanının Mecliste karşılanmasıyla ilgili amir hükümler bulunduğuna ve diğer uygulamaların teamüllerden ibaret olduğuna ilişkin açıklaması

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Öncelikle, bugünkü 2’nci Birleşimde söz verme sebebiniz elim olan kaza. Kazanın dışında herhangi bir konuyu konuşmak çok uygun olmadı, müspet veya menfi de olsa doğru bir yaklaşım olarak kabul etmiyorum.

Sayın Cumhurbaşkanının Mecliste karşılanmasıyla ilgili gerek kanun gerekse İç Tüzük amir hükümler koymuştur, bunların dışında yapılanlar teamüllerdir. Teamüller mutlakiyet izafe etmez, sadece isteyen uyar istemeyen uymaz şeklinde olur. Kanun ve tüzükle ilgili birtakım aşımları doğru bulmayız. Ama biraz evvel zatıalinizi ziyaretimde… Teamüller vardır, alkışlanabilir. Bu, kanunla vazedilmez, yapılabilir ama herkese “Alkışlayacaksınız.” denmez. Yani mutlakiyet izafe edilmez orada. Onu hatırlatmak istedim arkadaşlara sadece.

Sayın Cumhurbaşkanına da hayırlı uğurlu olsun.

BAŞKAN – Şimdi Büyük Birlik Partisi adına Ankara Milletvekili Mustafa Destici Bey konuşacaktır.

Buyurun.

7.- Ankara Milletvekili Mustafa Destici’nin, Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine ilişkin açıklaması

MUSTAFA DESTİCİ (Ankara) – Sayın Başkan, kıymetli milletvekillerimiz, aziz milletimiz; öncelikle, Tekirdağ Çorlu’daki üzücü kazada, tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum; ruhları şad olsun, mekânları cennet olsun. Yine, bu kazada yaralanan bütün vatandaşlarımıza Yüce Rabb’imden acil şifalar niyaz ediyorum. Rabb’im, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve büyük Türk milletine sabırlar ihsan etsin diyorum.

Tabii, bu elim hadisenin oluşmasında eğer bir ihmal, hata, kusur varsa bunun adli ve idari yönden mutlaka takibatının yapılıp sorumlular hakkında işlem yapılacağına olan inancımız tamdır ve bu da hepimizin zaten boynunun borcudur.

Ben, bu duygu ve düşüncelerle sizleri bir kere daha saygıyla selamlarken Rabb’imden niyazım odur ki milletimizi her türlü kazadan, beladan, doğal afetten ve şerden muhafaza etsin.

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN – Saadet Partisi adına İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, buyurun.

8.- İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam’ın, Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde meydana gelen  tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğine, yas ilan edilmesini teklif ettiğine, Cumhurbaşkanının yemini esnasında ayağa kalkılması gerektiği hususunun hangi hükme dayanılarak gündeme getirildiğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, Tekirdağ Çorlu’da meydana gelen ve 24 kişinin vefatı, 340 kişinin yaralanmasıyla neticelenen bu büyük kazadaki üzüntümüzü belirtmek, hepimize ve milletimize başsağlığı dileklerimizi sunmak isteriz. Kaybettiklerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.

Bu kazanın denetlenebilmesi hususu Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ele alınmalı ve güçler ayrılığının, şeffaflığın, denetlenebilirliğin ne kadar önemli bir konu olduğunu da sizlere bir kez daha hatırlatmak isterim.

Yine, olay bağlamında bugünlerde yapılacak olan hem Cumhurbaşkanlığı hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesindeki bütün kutlamaların iptal edilmesini, sadece yasanın ve Anayasa’nın gerektirdiklerinin yapılmasını, gerekirse bir gün de olsa yas ilan edilmesini ve bayrakların yarıya indirilmesini teklif ediyorum.

Bir husus da usul hakkında zatıalilerinize olacak Sayın Başkanım.

Çağrınızda yasama meclisinin yemin töreni esnasında ayağa kalkmasını bizlere buyurdunuz. Bunun, Anayasa’nın, yasanın veya mevzuatın hangi maddesine dayanılarak gündeme getirildiği hususunu zatıalilerinize bir soru olarak tevdi ediyor, saygılarımı sunuyorum efendim.

BAŞKAN – Sayın Milletvekili, teşekkür ediyorum.

Bu konuda, uzun zamandan beri bu Meclisin çatısı altında iş gören, çalışan, birikimi olan, idari personel arkadaşlarımın bana verdiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanımız Sayın Fahri Korutürk’ten bu tarafa bu tür bir uygulamanın olduğu söylendi. İç Tüzük'e baktığımızda böyle açık bir durum olmamasına rağmen -122’nci madde zannedersem- “Bu, o günden bugüne teamül.” denildi ve dolayısıyla ben de bu arkadaşlarımın sözüne uyararak bu teamülü gerçekleştirdim diyorum. Eğer böyle bir şey yok ise -arkadaşlarımın söylediği- o zaman yapılması gereken şey, bu uygulamayı ya İç Tüzük'e uydurmak ya da İç Tüzük'te olan bu düzenlemeyi heyetinizin yeniden gözden geçirerek yeni bir düzenleme yapılmasında fayda olduğunu düşünüyorum.

Teşekkür ediyorum.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Yani sizi de aldatmışlar anlaşılan.

BAŞKAN – Anlaşılmadı efendim.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Anlaşılan sizi de kandırmışlar.

BAŞKAN – Yok efendim, ben kandırılmadım, İç Tüzük'ü de okudum. Arkadaşlarım bana video seyrettirdiler, seyrettiğim videolardan çıkan sonuç da bu. Fakat İç Tüzük'teki düzenleme Cumhurbaşkanının yeminini ayakta yapacağı şeklinde, milletvekillerinin ayakta dinleyeceği şeklinde İç Tüzük'te bir düzenleme yok.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Yoksa niye okudunuz ya? Niye okuyorsunuz?

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Sayın Tanal o zamanlar yoktu, normal bilmemesi.

BAŞKAN – Efendim, şu anda, bölge, olayın meydana geldiği ilimiz milletvekillerinden de söz almak isteyenler var. Ben yine inisiyatifimi kullanarak Tekirdağ Milletvekili Sayın Şentop’a söz vermek istiyorum.

Buyurun.

9.- Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un, Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine ilişkin açıklaması

MUSTAFA ŞENTOP (Tekirdağ) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Tabii, sadece Tekirdağ Milletvekili olarak değil, dün akşam olayın gerçekleştiği haberi geldikten sonra saat 21.45 gibi Ulaştırma Bakanımızla beraber olay mahalline intikal eden bir milletvekili arkadaşınız olarak da birkaç şey söylemek istiyorum. Bizim intikalimizden sonra da Sağlık Bakanımız, yaklaşık bir saat kadar sonra da Başbakan Yardımcımız Sayın Akdağ geldiler.

Öncelikle, tabii, 24 vatandaşımızın vefatı dolayısıyla milletimize, yakınlarına başsağlığı diliyorum, Allah rahmet eylesin. 318 vatandaşımızın hastaneye müracaatı vardı. Bunların büyük bir kısmı, 200’e yakını, 194’ü ayakta tedavi olarak ayrıldılar; 124 kadarı da büyük bir kısmı itibarıyla müşahede için hastanede tutuldu, çoğunun sağlık durumu kısa bir tedaviyle düzeltilebilecek durumdaydı. Böyle bir kazanın, benzeri durumların yaşanmaması için Cenab-ı Hakk’a da dua ediyoruz.

Şunu ifade etmek isterim çok kısa: Tabii ki idari soruşturma başlatıldı, akşam saat 20.00’den itibaren, olayın gerçekleşmesinden itibaren arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği sabah 06.00’ya kadar biz o mahaldeydik. Savcılarımız -6 savcı- başsavcının başkanlığında, koordinasyonunda adli soruşturma için çalışma yürütüyordu, bilirkişiler belirlenmişti; idari tahkikat, soruşturma da devam ediyor. Bu konuda herhangi hukuka aykırı bir durum, bir sorumluluk mevzubahis olursa bunun üzerine gidileceğinden kimsenin şüphesi olmasın.

Bir şeyi belirtmek isterim: 8 Temmuzda yani dün kaza gerçekleşti. Sabah 10.40 itibarıyla aynı hattan bir tren geçiyor, bir gün önce, 7 Temmuz itibarıyla da o hat kullanılıyor trenler tarafından. O anki gözlemlere dayanarak ifade edilen şey şudur: Bu tren kazasının gerçekleştiği saat 17.00-18.00 olarak tespit edilmiş, bundan yaklaşık iki saat önce yağan bir yağmur -metrekareye 32 kilogram yağmur düşüyor- 14.20’de başlayıp 15.10’a kadar devam eden bir yağmur… Bunun etkisiyle o bölgede menfezin üzerindeki ray ile zemin arasındaki mesafenin oluştuğu ifade ediliyor. Tabii, bunlar ilk gözlemler; tahkikat yapılacak, bununla ilgili sonuçlar da ortaya konulacak. Dolayısıyla olayın gerçekleşmesi, daha önce ortaya çıkmış, günler önce ortaya çıkmış bir sebeple alakalı değil de trenin geçişinden yaklaşık iki saat önce gerçekleşmiş bir olayla irtibatlı gibi değerlendiriliyor. Ama bu, tabii çok erken bir bulgu; idari soruşturma, adli soruşturma neticesinde daha kesin, daha net bilgiler ortaya çıkacak.

Çok teşekkür ediyorum.

Heyetinizi hürmetle selamlıyorum.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Merkezden demir yolunu izleyemiyorlar mı? Savunması değil bu.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, hâlen İYİ PARTİ milletvekili görünmekle birlikte, Afyonkarahisar Milletvekili Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Bey’in de bir söz talebi var. Sadece taziye dilemekle ilgili olduğu için, izninizle kendisine kısa bir hitap etmek için fırsat veriyorum.

Buyurun.

10.- Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal’ın, Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine ilişkin açıklaması

GÜLTEKİN UYSAL (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; heyetinizi ben de saygıyla selamlıyorum.

Vefat eden vatandaşlarımız ve yaralılarımız için hem başsağlığı hem geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum. İster mücbir sebep ister ihmal, bu hususta demokrasilerin bir sorumluluk rejimi olduğu bilinci içerisinde, vicdanlarda ve akıllarda soru işareti bırakmayacak bir noktada ilgililerin ve yetkililerin gerekli açıklamaları yapmasını da ümit ediyorum.

Bu tenkitlerimizi, geçiş döneminde olmakla beraber, iktidar başta olmak üzere -siyaseten de ancak hatalarını düzeltmek istemeyen iktidarlar tenkitlerden rahatsız olur- bu tenkitleri de dikkate alacaklarını o açıdan ümit ediyorum.

Hızlandırılmış tren tecrübelerinden itibaren zaman zaman bu tür kazaları 2004, 2005 yıllarından itibaren yaşadık. Bu tür faciaları kanıksamış bir ülke olarak, yeni bir dönemle beraber, Büyük Millet Meclisinin yasama faaliyetiyle beraber ikinci büyük sorumluluğu denetleme faaliyetidir. Yapısal olarak ve fiilî olarak birtakım engeller örülmeye çalışılsa da bu Meclisin bu yeni döneminin, bu manada da kamuoyu önünde, tarih önünde denetleme vazifesini etkin bir şekilde görme noktasında bu husustan başlayarak gerekli itinayı da göstereceği ümidini taşıyorum.

Tekrar vatandaşlarımıza başsağlığı, milletimize başsağlığı diliyor, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi paylaşarak yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN – Anayasa’nın 106’ncı maddesi, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 21’inci maddesi gereğince Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanların ant içmeleri için, 10 Temmuz 2018 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 17.32