TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

98’inci Birleşim

10 Mayıs 2018 Perşembe

 

  

TBMM Genel Kurulu saat 14.03’te açılarak yedi oturum yaptı.

 

Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop iline, bu çatı altında beraber görev yaptığı Divan üyeleri ve milletvekillerine teşekkür ettiğine, adalet ve demokrasi anlayışının 24 Haziran seçimlerinde de sürdürüleceğine,

Kayseri  Milletvekili Sami Dedeoğlu, Hıdırellez gününe, Kayseri’nin Develi ilçesinde yapılan Engelsiz Yaşam Merkezinin temel atma törenine ve Kayseri Şehir Hastanesinin açılışına,

Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım, Fransa’da yayımlanan Kur’an-ı Kerim karşıtı bildiriye,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin özlük haklarıyla ilgili eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ve refah düzeylerinin yükseltilmesi için 24 Haziranda iktidara “tamam” denilmesi gerektiğine,  

Kastamonu Milletvekili Murat Demir, sosyal ağda başlatılan algı hareketindeki mesajların büyük  bölümünün hileli hesaplarla ABD’den gönderildiğinin belirlendiğine,

İstanbul Milletvekili Fatma Benli, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’na,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu,  Trafik Haftası’na,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, 10-17 Mayıs Veysel Karani’yi Anma Haftası ile 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası’na,

Isparta Milletvekili İrfan Bakır,  Isparta’nın bazı ilçelerinde şiddetli don ve dolu nedeniyle meydana gelen maddi zararın karşılanıp karşılanmayacağını öğrenmek istediğine,

Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Uluslararası Karayolu Trafik Güvenliği Haftası’na,

Adıyaman  Milletvekili Behçet Yıldırım, iktidara kutuplaştırıcı, ötekileştirici ve tekçi zihniyeti bırakması için seslendiğine,

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, 15 Temmuz darbe girişiminde tutuklanan erlerin serbest bırakılmasını ve mahkemelerce suçsuz olduğu kanaati getirilen devlet memurlarının göreve iade edilmesini talep ettiğine,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 300 Koyun Projesi’ne,  

İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası’na,

Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uluslararası Karayolu Trafik Güvenliği Haftası ile 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası’na,

Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Fransa’daki sözde bir grup aydın, siyasetçi ve yazarı Kur'an-ı Kerim’den bazı ifadelerin çıkartılmasını istemelerinden dolayı kınadığına,

Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Plan ve Bütçe Komisyonunun 26’ncı Yasama Döneminde yaptığı çalışmalara,

Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, engelli öğretmenlerin, sözleşmeli öğretmenlerin, sağlık çalışanlarının ve güvenlik soruşturması nedeniyle ataması yapılamayanların atamaları ile mahkeme kararıyla aklananların göreve döndürülmesi konularının çözümünün 24 Haziran öncesi toplumsal barış açısından çok önemli olacağına,

 İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, HDP Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın özgür olmadığı bir seçimin demokratik olmayacağına ve derhâl serbest bırakılması gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Selina Doğan, İstanbul’un en köklü eğitim ve araştırma hastanelerinden olan Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesinin taşınmasına itiraz ettiğine,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, TBMM’nin 25 ve 26’ncı Dönemlerinde yaptığı çalışmalara ve verdiği 104 soru önergesine bakanlardan neden cevap alamadığını öğrenmek istediğine,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, Anneler Günü’ne, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası’na, 13 Mayıs Soma faciasının 4’üncü yıl dönümüne, 10 Mayıs Psikologlar Günü’ne ve Samsun Genç İşadamları Derneğinin gerçekleştirdiği toplantıda dile getirilen bazı konulara,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası’na, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri şahsında, Muş Milletvekili Burcu Çelik’in kızı Asmin’in, Ayşe öğretmenin ve Taybet ananın şahsında bütün annelerin Anneler Günü'nü kutladığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 300 koyun teşvikinin neden sadece iktidar yanlılarına verildiğini öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TRT’nin AK PARTİ iktidarının seçim propagandası aracı hâline geldiğine, 10 Mayıs Danıştayın kuruluşunun 150’nci yıl dönümüne, Anneler Günü’ne, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası ile Uluslararası Karayolu Trafik Güvenliği Haftası’na ve mevcut kanunlarda yapılan değişikliklerin Türkiye Cumhuriyeti devletini tahrip edeceğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’na,  

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, engelliler için yaşamın her tarafının ulaşılabilir olması, engellilere tıbbi malzeme ile ihtiyaçlarının ücretsiz verilmesi ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli kotasının artırılması gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Başkanlık Divanı olarak Engelliler Haftası’nda tüm engellileri sevgiyle selamladıklarına ilişkin  bir açıklamada bulundu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Muğla Milletvekili Hasan Özyer ile Ardahan Milletvekili Orhan Atalay’a, belirtilen neden ve sürelerle izin verilmesine ilişkin tezkeresi kabul edildi.

 

HDP Grubunun, 4/4/2018 tarihinde Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ve arkadaşları tarafından, OHAL döneminde artan BES üyesi kamu emekçilerine yönelik hukuksuz tüm uygulamaların açığa çıkarılması ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesine yönelik adımların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (7312 sıra no.lu) görüşmelerinin, Genel Kurulun 10 Mayıs 2018 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün HDP grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

Danışma Kurulunun, Başkanlık Divanında boşalan 1 üyeliğin CHP Grubuna bir Kâtip Üye şeklinde oluşmasına; bastırılarak dağıtılan 560 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın kırk sekiz saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 1’inci sırasına alınmasına ve bu kısımda bulunan diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; Genel Kurulun 10 Mayıs 2018 Perşembe günkü (bugün) birleşimde 557 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine; bu birleşiminde 557 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanması hâlinde 11 ve 12 Mayıs 2018 Cuma ve Cumartesi günleri toplanmamasına ilişkin önerisi kabul edildi.

 

Başkanlık Divanında boş bulunan ve CHP Grubuna düşen Türkiye Büyük Millet Meclisi Kâtip Üyeliğine Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu seçildi.

 

 Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasına alınan, 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu Tasarısı (1/949) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 560),

2’nci sırasına alınan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/944) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 557),

 Görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi.

 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, YÖK tarafından özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına getirilen ilk 240 bin sıralamasında olma şartının kültür ve sanat alanlarındaki okulların kapanmasına sebep olacağına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın  görüşülmekte olan 560 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün 560 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 1’inci maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, 560 sıra sayılı Kanun Tasarısı’yla yapılan düzenlemenin Anayasa’nın 7’nci maddesine aykırı bir yetki devri olup olmadığının açıklanmasını istediğine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, görüşülen 560 sıra sayılı Kanun Tasarısı’yla verilen yetki çerçevesinin esnek ve muğlak olduğuna,

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine, 

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, 560 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olmasının Meclis teamüllerine uygun olduğuna,

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’ın 560 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 4’üncü maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım’ın 557 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nun 13’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım’ın 557 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 13’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, Genel Kurulda yaşanan tatsız olaydan dolayı özür dilediğine ve İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, insanların konuştuğu dilden,  geldiği bölgeden ya da inancından dolayı herhangi bir ayrıma tabi tutulmasının söz konusu olamayacağına,

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, ÖYP’lilerle ilgili çok büyük mağduriyet olduğuna ve bu mağduriyetin çözülmesine ortak önergeyle destek veren 3 siyasi partiye teşekkür ettiğine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, bir ülkenin eğitiminin daha yüksek seviyelere çekilmesi için öğrenci affının getirilmesinin çok önemli olduğuna,

İstanbul Milletvekili Garo Paylan, getirilen öğrenci affının eksik olduğunu düşündükleri için muhalefet ettiklerine ama faydalanacak öğrencilere başarılar dilediklerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, öğrenci affı ve ÖYP’yle ilgili düzenmelerin tüm öğrenci ve akademisyen adaylarına hayırlı olmasını dilediğine,

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, imar affıyla ilgili düzenlemelerde daha hassas olunması ve imar planları üzerinde çalışma yapılması gerektiğine,

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 557 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın kabul edilmesiyle 13 milyon hane veya iş yeri sahibinin sıkıntılarına son verileceğine,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, 557 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın olumsuz yönlerine ilişkin çekincelerini ortaya koyduklarına ama olumlu yanlarından dolayı kabul yönünde oy kullanacaklarına,

İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, 557 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nı kabul etmemelerinin nedenlerine ve eşit, adil bir seçim dönemi ile hayırlı bir gelecek temenni ettiğine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Hükûmete Cumhuriyet Halk Partisinin gündeme getirdiği programları yasalaştırdığı için teşekkür ettiğine, 557 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nda karşı oldukları maddelerde görüşlerini ifade ettiklerine ama tümüne “evet” oyu vereceklerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, 557 sıra sayılı Kanun Tasarısı’yla getirilen ve toplumun önemli bir kısmını ilgilendiren düzenlemelerin hayırlı olmasını dilediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptğı açıklaması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasında  Adalet ve Kalkınma Partisine,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner’in yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın,

Her dilin değerli olduğuna ve yaşatılması gerektiğine,

 26’ncı Yasama Döneminde yapılan çalışmalara, Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiğine, 24 Haziranda yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin hayırlar getirmesini temenni ettiğine ve birlikte yoğun mesai yaptığı tüm milletvekilleri ile Meclis çalışanlarına teşekkür ettiğine,

Temsil etmekten onur duyduğu halka, İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat ile Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’a özellikle teşekkür etmek istediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundu.  

 

 

 

 

 

 

Gündemde başka bir iş bulunmadığından, 15 Mayıs 2018 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşime  01.04’te son verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

                      İshak GAZEL                                                                Mehmet Necmettin AHRAZOĞLU

                          Kütahya                                                                                             Hatay

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye

 

 

 

 

                 Barış KARADENİZ                                                                  Mücahit DURMUŞOĞLU

                             Sinop                                                                                           Osmaniye

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye