TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

97’nci Birleşim

9 Mayıs 2018 Çarşamba

 

 

  

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak sekiz oturum yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Türkiye’nin son yıllardaki enerji politikaları ve enerji yatırımlarına,

Uşak Milletvekili Özkan Yalım, nakliyecilerin ve taksicilerin sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

Adıyaman Milletvekili  Behçet Yıldırım’ın, Adıyaman ilinin Samsat ilçesinin sorunlarına ilişkin yaptığı  gündem dışı  konuşmasına Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ cevap verdi.

 

Manisa Milletvekili  Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Osman Boyraz’ın yaptığı gündem dışı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Manisa Milletvekili  Özgür Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Genel Başkanına ve Adalet ve Kalkınma Partisine,

Adana Milletvekili  Meral Danış Beştaş, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın gündem dışı konuşmaya cevaben yaptığı konuşması sırasında  Halkların Demokratik Partisine,

Adıyaman Milletvekili  Behçet Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın gündem dışı konuşmaya cevaben yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Adana Milletvekili  Meral Danış Beştaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında  Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

Adana Milletvekili  Meral Danış Beştaş, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

 İstanbul Milletvekili  Gamze Akkuş İlgezdi, 13 üniversitenin bölünmesinin iktidarın Türkiye’de çağdaş, laik eğitime karşı savaş açtığının bir göstergesi olduğuna,

Kayseri Milletvekili  Sami Dedeoğlu, engelli vatandaşların devlet hizmetinde görev almalarıyla ilgili birçok atılım ve yenilikler yapıldığına, Hükûmetin öncelikli hedefleri arasında  vatandaşların yaşam standardını yükseltmek olduğuna,

Mersin Milletvekili  Aytuğ Atıcı, Antalyaspor yönetiminin, taraftarların İzmir Marşı söylemesini hazmedemediğine, 25 Haziranda sadece Antalyalıların değil tüm Türkiye’nin İzmir Marşı söyleyeceğine,

Kahramanmaraş Milletvekili  İmran Kılıç,  dürüstlüğün davranışlarda belli olduğuna, insanların olumsuzluklara karşı kayıtsız kalışının da toplumdaki ahlaki çürümeyi ve yıkılışı hızlandırdığına,

Balıkesir Milletvekili  Mehmet Tüm, tutuklanan Boğaziçili 2 öğrencinin işkenceye uğradığı iddialarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını ve Hükûmetin cezaevlerindeki insanlık dışı uygulamalara yönelik herhangi bir çalışmasının bulunup bulunmadığını öğrenmek istediğine,

Kayseri Milletvekili  İsmail Tamer, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’ne,

Adana Milletvekili  Zülfikar İnönü Tümer, Adana’nın Yüreğir ilçesinde hastane inşaatına ne zaman başlanacağını ve Adanalıların hastane sorunundan kaynaklanan kaygılarının ne zaman giderileceğini öğrenmek istediğine,

Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, Gaziantep’te yoğun dolu yağışı nedeniyle fıstık ağaçlarının zarar gördüğüne ve çiftçilerin Ziraat Bankasına olan borçlarının silinerek destek olunması gerektiğine,

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey yöneticilerinden Dursun Yaşar Ulutaş ve Selma Güngör hakkında bir daha atanmamak üzere devlet memurluğundan çıkartma cezası kararı verilmesine,

İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, 24 Haziranda sandıklar açılınca Recep Tayyip Erdoğan’la umutların yeniden yeşereceğine,

 Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK PARTİ hükûmetleri döneminde  Çankırı’ya yapılan yatırımlara,

 

 

 

 

 

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, 9 Mayıs Avrupa Günü’ne,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım,  24 Haziran seçimleri öncesi bütün cumhurbaşkanı adaylarının bölge bölge gezerek seçim çalışmalarını yürütmesine rağmen HDP Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde rehin tutulduğuna,

 Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, on altı yıldır güçlerini milletten aldıklarına ve  24 Haziranda millet iradesinin “devam” diyeceğine,

Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, yeni kurulan Tarsus Üniversitesinin Tarsus’a, Mersin’e ve ülkeye hayırlı olmasını dilediğine,

 Mersin Milletvekili Hacı Özkan, 24 Haziran seçimlerinin dönüm noktası olacağına ve milletin güçlü desteğiyle yollarına devam edeceklerine,

 Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, sanal âlemde yaşanan “tamam” “devam” tartışmasına, İYİ PARTİ iktidarında bilgiye erişimin önündeki engellerin kalkacağına ve Türkiye’de yol işaretleri konusunda bir yeknesaklık ve yönetmeliğe uygunluk olmadığına,

Samsun Milletvekili Erhan Usta,  Kuzey Irak’ta şehit olan Furkan Peker’e Allah’tan rahmet dilediğine, çeşitli bölgelerde meydana gelen sel felaketlerinde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesinin büyük önem taşıdığına, 9 Mayıs Avrupa Günü’ne, 5-13 Mayıs Karayolu Haftası’na ve 24 Haziran seçimleri öncesi milletin beklentilerine yönelik bazı düzenlemeler yapılması gerektiğine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Fehmi Altınordu Karakolunda er Fikret Aydemir’e yönelik linç girişimi yaşandığına ve iktidarın kutuplaştırıcı dilinin askerî alanlara bu şekilde yansıdığına, Ankara Büyükşehir Belediyesinde taşeron işçi olarak görev yapan bir kadının HDP büyük kongresine katıldıği için işine son verildiğine, sağanak yağmurun Şırnak’ın Kumçatı beldesinde 2 çocuğun ölümüne sebep olduğuna ve 24 Haziran seçimlerine giderken imar affını gündemine alan Hükûmetin doğal afetlerle ilgili niçin önlem almadığının da hesabını vermesi gerektiğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Osman Boyraz’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine, Cumhuriyet Halk Partisinin demokrasiyi, Adalet ve Kalkınma Partisinin saltanatı tarif ettiğine,  Trafik Haftası’na, 13 Mayıs Avrupa Günü’ne ve 13 Mayıs Soma katliamının 4’üncü yıl dönümünde herkesi Soma’daki anma törenine beklediklerine,

 

 

 

 

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı,  Kuzey Irak’ta şehit olan Furkan Peker’e Allah’tan rahmet dilediğine, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın açıklamasındaki bazı ifadelerine, sosyal medya üzerinden gürültü koparılmaya çalışıldığına, gerçek hayatta kaybedenlerin sosyal medya üzerinden teselli ve telafi aradıklarına ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonunda Mardin Milletvekili Mithat Sancar'dan boşalan üyelik için HDP Grubu Başkanlığınca bildirilen Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın üyeliğinin Başkanlık Divanında yapılan incelemede uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

HDP Grubunun, 12/10/2017 tarihinde Grup Başkan Vekili Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş tarafından, ekonomik krize bağlı yoksulluk ve beraberinde oluşan sorunların ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin  (5591 sıra no.lu),

CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan,  çay tarımı ve sanayisinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/620) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin,

Görüşmelerinin, Genel Kurulun 9 Mayıs 2018 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmında bulunan 112, 115 ve 125 sıra sayılı Kanun Tasarılarının bu kısmın sırasıyla 2, 3 ve 4'üncü sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 6771 Sayılı Kanun’la Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu Tasarısı’nın kırk sekiz saat geçmeden Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

 

 

 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, şeker pancarı çapası için Şanlıurfa’dan Aksaray’a gelen mevsimlik işçilere aboneliğe gerek olmadan su verilmesini talep ettiğine,

Rize Milletvekili Hikmet Ayar, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, yetki kanunu tasarısının kırk sekiz saat geçmeden görüşülmesinin Anayasa’nın emredici hükümlerine ve İç Tüzük’e aykırı olduğuna ve bunun hesabını halkın 24 Haziranda soracağına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, AK PARTİ grup önerisinin kabul edilmesiyle İç Tüzük ihlali yaşandığına, bunun milletvekillerinin ve Genel Kurulun kendi kendini inkârı demek olduğuna,

Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve AK PARTİ grup önerisinin açık ve net olduğuna,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Rize Milletvekili Hikmet Ayar’ın CHP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

 Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/944) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 557), görüşmelerine başlanarak 13’üncü maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.  

 

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’in görüşülmekte olan 557 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

 

 

 

 

 

 

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’in görüşülmekte olan 557 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, emeklilere dinî bayramlarda verilecek ikramiyenin maaş tutarında olmasını ve polisler ile öğretmenlerin ek göstergesinin 3600’e çıkarılmasını talep ettiğine, vergisini düzenli olarak veren vatandaşlara bir avantaj tanınıp tanınmayacağını öğrenmek istediğine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının zorunlu yardım kampanyası düzenlemesine ve bu kampanyanın başka hangi bakanlıklar tarafından yapıldığını öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in görüşülmekte olan 557 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 1’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci’nin görüşülmekte olan 557 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 12’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gündemde başka bir iş bulunmadığından, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 22.59’da son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

                      İshak GAZEL                    Barış KARADENİZ           Mücahit DURMUŞOĞLU

                          Kütahya                                    Sinop                                            Osmaniye

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye