TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

96’ncı Birleşim

8 Mayıs 2018 Salı

 

 

  

TBMM Genel Kurulu saat 15.03’te açılarak dokuz oturum yaptı.

 

Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Trafik Haftası’na,

Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, eğitim sorunlarına,

İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Filistin Millî Meclisinin açılışı münasebetiyle 27-30 Nisan tarihleri arasında Filistin’e yapmış oldukları ziyarete,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Filistin Millî Meclisinin açılışı münasebetiyle Filistin’e yaptıkları ziyarete ve Filistin’in haklı davasının yanında olduklarına ilişkin bir açıklamada bulundu.  

 

Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Fransa’daki sözde bir grup aydının Kur'an-ı Kerim’den bazı ifadelerin çıkarılmasını istemelerinin saygısızlık olduğuna, dünya kamuoyunu bu konuda insaflı ve hakkaniyetli olmaya çağırdığına,

İzmir Milletvekili  Mustafa Ali Balbay, FETÖ davasında itirafçı iş adamı Ahmet Küçükbay’ın ismini verdiği 84 kişiyle ve iş merkezinin AKP İzmir İl Başkanlığı olarak kullanılmasıyla ilgili bilgi almak istediğine,

Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Türkiye’nin sadece hudutları içinde değil hudutları dışında da güvenliği sağlamak için her türlü kararı alan ve yol haritasını belirleyen güçlü bir ülke olduğuna,

Kahramanmaraş İmran Kılıç, 7-12 Mayıs Vakıflar Haftası’nı kutladığına,  Fransa’daki sözde aydınları Kur'an-ı Kerim’e karşı yaptıkları hadsizlikten dolayı kınadığına ve İbn-i Haldun’un Mukaddime’de belirttiği siyaset anlayışına,

Uşak Milletvekili Özkan Yalım,  KİT’lerde çalışan tüm taşeron işçilerin yasadan yararlanmasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından talep ettiğine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Sağlık Bakanlığının mahkemelerce suçsuz bulunmalarına rağmen Türk Tabipleri Birliği üyelerini memuriyetten atmaya çalıştığına,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, 7-12 Mayıs Vakıflar Haftası’nı kutladığına, yardımlaşma ve dayanışmanın bir medeniyetin en belirgin özelliği olduğuna, 

İstanbul Milletvekili Fatma Benli, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için yeni bir başlangıç olacağına,

Çankırı Milletvekili  Muhammet Emin Akbaşoğlu, Fransa’da bir kesimin Kur'an-ı Kerim’i değiştirmek ve imha etmek istediklerine ve insanlığın kurtuluşunun sadece İslam’da olduğuna,

İzmir Milletvekili  Kerem Ali Sürekli, 300 sözde Fransız yazar ve siyasetçiyi Kur’an-ı Kerim’le ilgili yaptıkları şuursuz ve alçakça açıklama dolayısıyla şiddetle kınadığına,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, eğitimcilere iradeleri dışında rotasyon uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğine ve bir yılda ne kadar rotasyon uygulaması yapıldığını öğrenmek istediğine,

Mersin Milletvekili Hacı Özkan, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için bir milat olacağına,

İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı’na ve tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladığına,

 İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Türk Tabipleri Birliği üyeleri Dursun Yaşar Ulutaş ile Selma Güngör’ün devlet memurluğundan atılmasının teklif edilmesine ve üniversitelerin bölünmemesi gerektiğine,

 Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, Mersin’in Gülnar ilçesinin sorunlarına, çiftçi borçlarının yapılandırılmamasının ciddi bir haksızlık olduğuna ve devletin istihdam sağlayamadığı gençlerden öğrenci kredi borçlarını talep etmemesi gerektiğine,

 Mersin Milletvekili Baki Şimşek, 300 sözde Fransız aydının Kur'an-ı Kerim’le ilgili olan sözlerini şiddetle kınadığına ve Kur'an-ı Kerim’in hem yazılarak hem de dilden dile hafızlar tarafından aktarılarak kıyamete kadar korunacağına,

 

 

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır’da bir gencin polisler tarafından vurulması olayını şiddetle kınadığına, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylardan sonra tutuklanan 2  öğrencinin durumuna, BİRLEŞİK METAL-İŞ Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezinin nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırı raporuna ve Hükûmetin çözmek zorunda olduğu en temel meselenin yoksulluk olduğuna,  

Ankara Milletvekili Levent Gök, Fransa’da yayınlanan 300 imzalı bazı ayetlerin Kur'an’dan çıkarılmasına yönelik bildirinin aymazlık olduğuna, 6 Mayıs Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ile Hüseyin İnan’ın idam edilmelerinin 46’ncı yıl dönümüne ve onların ideallerinin bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ettiğine,  

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, 54’üncü Hükûmette Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yapan Cevat Ayhan’a Allah’tan rahmet dilediğine, 300 Fransız siyasetçi ve yazarın Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasına ilişkin bildiriyi en sert şekilde kınadıklarına, Avrupa’da son yıllarda “ifade hürriyeti” adı altında İslam’a ve Müslümanlara yönelik nefret ve şiddet dilinin arttığına ve herkesi  dinî inançlara saygılı olmaya davet ettiğine,

Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, 7-12 Mayıs Vakıflar Haftası’na ve 13 Mayıs Dil Bayramı’na,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Fransa’da 300 kişinin ırkçı, İslamofobik bir yaklaşımla İslam’a hakaret eden yaklaşımını şiddetle kınadığına,

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Başkanlık Divanı olarak eski Bayındırlık ve İskân Bakanı Cevat Ayhan’a Allah’tan rahmet dilediklerine,

İlişkin birer açıklamada bulundu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, İsviçre, İran, Ukrayna ve Finlandiya'ya ziyaretler gerçekleştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan heyetlerin ve Belarus Parlamentosu Dışişleri Komisyonu ile Finlandiya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu heyetlerinin ülkemizi ziyaret etmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 14/3/2016 tarih ve 56 sayılı Kararı’yla uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

 

 

 

Başkanlıkça, esas komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna, tali komisyon olarak da Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna havale edilen (1/840) esas numaralı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Hükûmetçe geri alındığına ilişkin bir duyuruda bulunuldu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının,

Malatya Milletvekili Taha Özhan'ın, ABD'nin başkenti Washington'da 15-20 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun Parlamenterler Ağı yıllık toplantısına katılmasına,

Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde ve ara vermede bulunduğu dönemde çalışabilmesine dair talebininin uygun görüldüğüne,

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde ve ara vermede bulunduğu dönemde çalışabilmesine dair dair talebininin uygun görüldüğüne,

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde ve ara vermede bulunduğu dönemde çalışabilmesine dair talebininin uygun görüldüğüne,

İlişkin tezkereleri kabul edildi.

 

HDP Grubunun, 13/3/2018 tarihinde Grup Başkan Vekili Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş tarafından, son yıllarda artan işsizliğin bir diğer boyutunun liyakate dayalı işe alımlar yahut atamalar yerine tanıdık vasıtasıyla iş olanaklarının yaygınlaşması olduğuna ve bunun nedenlerinin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin  (7105 sıra no.lu),

CHP Grubunun, 7/5/2018 tarihinde Ankara Milletvekili Levent Gök ve arkadaşları tarafından, Ankara’da sel baskını yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1891 sıra no.lu),

Görüşmelerinin, Genel Kurulun 8 Mayıs 2018 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine; 557 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın kırk sekiz saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 2'nci sırasına alınmasına; görüşülmekte olan 556 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın kabul edilen 7'nci maddesi ile 2809 sayılı Kanun’a eklenen ek 182'nci maddesinin İç Tüzük’ün 89'uncu maddesine göre yeniden görüşülmesine; 557 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in AK PARTİ grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yapmış olduğu konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

  

 Hükûmetin, görüşülmekte olan 556 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın kabul edilen 7’nci maddesiyle 2809 sayılı Kanun’a eklenen ek 182’nci maddesinin İç Tüzük’ün 89’uncu maddesine göre yeniden görüşülmesine ilişkin talebi kabul edildi, Hükûmetin isteminin sırası geldiğinde yerine getirileceği bildirildi.

 

Mersin Milletvekili Baki Şimşek'in, (2/361) esas numaralı 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/943), Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Serkan Bayram'ın Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2311), Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve 5 Milletvekilinin Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2313), Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve 3 Milletvekilinin Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2314) ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 556) görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

 

 

 

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin 2 üyesinin OHAL’in verdiği yetkilerle devlet memurluğundan men edilmeye çalışılmasının kabul edilebilir bir yaklaşım olmadığına ve bu konunun Hükûmetin gündemine getirilmesini talep ettiğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Foto Muhabirleri Derneğinin 2018 yılı basın fotoğrafı ödül törenine katılamayacaklarına ve yılın basın fotoğrafı olarak CHP Genel Başkanının adalet yürüyüşünden bir karenin seçilmiş olmasından büyük memnuniyet duyduklarına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Adana Meral Danış Beştaş’ın görüşülmekte olan 556 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 7’nci maddesine bağlı ek madde 182’yle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Adana Meral Danış Beştaş, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürünün devlete, Hükûmete, akla, vicdana meydan okumasına ne kadar sessiz kalınacağını öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir’in görüşülmekte olan 556 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın ikinci bölümü üzerinde  İYİ PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı’nın görüşülmekte olan 556 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın ikinci bölümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, Sakarya Milletvekili Mustafa İsen’in görüşülmekte olan 556 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın ikinci bölümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan’ın görüşülmekte olan 556 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 9’uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

 

 

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın görüşülmekte olan 556 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 11’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Atatürk Üniversitesinin girişindeki tabelaya,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın                                                                                                                    Atatürk Üniversitesinin ana girişindeki tabelaya dair  verdiği bilginin doğru olmadığına,

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,  Manisa Milletvekili Özgür Özel’in açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Atatürk üzerinden asla ve kata siyaset yapılmaması gerektiğine ve Erzurum’un, Atatürk Üniversitesi gibi bir ismi taşıdığı için iftihar ettiğine,

Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gündemdeki konular tamamlanmış olduğundan, 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 00.29’da son verildi.

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

                      İshak GAZEL                                                 Mehmet Necmettin AHRAZOĞLU

                          Kütahya                                                                                            Hatay

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye

 

 

 

 

                 Barış KARADENİZ                                                                   Vecdi GÜNDOĞDU

                            Sinop                                                                                           Kırklareli

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye