TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

93’üncü Birleşim

26 Nisan 2018 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.02’de açıldı.

 

Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden, alınan karar gereğince, 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 14.03’te son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaşar TÜZÜN

Başkan Vekili

 

 

 

 

                         Bülent ÖZ

                         Çanakkale

                         Kâtip Üye