TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

92’nci Birleşim

25 Nisan 2018 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açıldı.

 

Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden, alınan karar gereğince, 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 14.01’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaşar TÜZÜN

Başkan Vekili

 

 

 

 

                         Bülent ÖZ

                         Çanakkale

                         Kâtip Üye