TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

88’inci Birleşim

19 Nisan 2018 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.02’de açılarak altı oturum yaptı.

 

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, Giresun’un turizm potansiyelinin değerlendirilmesine,

Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 57’nci Alaya,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, Adıyaman’ın sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,

İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay,

İzmir Milletvekili Necip Kalkan,

İstanbul Milletvekili Fatma Benli,

Mersin Milletvekili Hacı Özkan,

Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu,

24 Haziran seçimlerinin ülkemize hayırlı olmasını dilediklerine;

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, başkanlık sisteminin ülkemizi bir kaos ortamına sürükleyeceğine,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, yapılacak seçimin hayırlı olmasını dilediğine ve su şehri Kahramanmaraş’a AK PARTİ’yle muazzam yatırımlar yapıldığına,

Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, 19-22 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da Anadolu’nun tıbbının tartışılacağına ve emeği geçenlere teşekkür ettiğine,

Hatay Milletvekili Birol Ertem, Hükûmeti, millî davamız olan Afrin Operasyonu’nda belediyelere uyguladığı çifte standarttan vazgeçip göreve davet ettiğine,

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Bandırma Pertevniyal Hastanesinin yıkımının durdurulması için Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş’a seslendiğine,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, cezaevinde tutulan Selahattin Demirtaş’ın, Sincan’da görülen duruşmasında iktidarın 7 Haziran seçiminden bugüne kadar yaptığı hususları ifade ederek aslında AKP’yi yargıladığına,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Hazreti Muhammed’in 1.447’nci doğum yıl dönümünün tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve kardeşlik getirmesini dilediğine,

Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Kastamonu’nun 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğine ve herkesi Kastamonu’ya davet ettiğine,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dilediğine, 15-22 Nisan Turizm Haftası’na ve turizm gelirlerimizi artırmamızın cari açığın azaltılması, ülkenin kalkınması açısından büyük önem taşıdığına,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ile Hakkâri Milletvekili Selma Irmak’ın milletvekilliklerinin düşürülmesinin Meclise çok yakıştığına ve 24 Haziranda ülkenin halklarının tüm demokratik güçleriyle birlikte cevaplarının “Faşizme hayır!” olacağına,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, seçim tarihinin belli olduğu bir Mecliste 2 milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesinin doğru olmadığına, bu kararın dönem sonuna bırakılmasının siyasi nezaketin bir gereği olduğuna ve 24 Haziranda milletin demokrasiye, özgürlüklere, temel hak ve hürriyetler ile Türkiye Cumhuriyeti’nin tam bağımsızlığına ne kadar sahip çıktığını hep birlikte göreceklerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Anayasa’nın 84’üncü maddesi ile kanunların 2 tane kesinleşmiş mahkeme kararının okunmasını emrettiğine, bu konuda bir acziyetin söz konusu olmadığına ve ülkeye hizmet etmek için gönderilenlerin, milletvekilliklerinin düşürülmesini topluma nasıl izah edeceklerinin hesabını yapmaları gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Başkanlıkça, Genel Kurulu ziyaret eden Makedonya Cumhuriyeti Meclis Başkanı Talat Caferi ile beraberindeki heyete “Hoş geldiniz.” denildi.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Başkanlık Divanı olarak Meclis İçtüzüğü’ne göre yönetme mükellefiyetleri olduğuna ve gündemin dışına çıkmak gibi bir durumun söz konusu olmadığına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Başbakanlığın, Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in hakaret suçundan cezalandırılmasına ilişkin Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 5/10/2017 tarihli ve E:2016/596, K:2017/516 sayılı Kararı’nın, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesinin 23/3/2018 tarihli ve E:2017/3774, K:2018/942 sayılı Kararı’na istinaden kesinleşmesi nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 84’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca milletvekilliğinin düşürülmesine,

Başbakanlığın, Hakkâri Milletvekili Selma Irmak'ın terör örgütü propagandası yapmak suçundan cezalandırılmasına ilişkin Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 3/11/2017 tarihli ve E:2017/49, K:2017/654 sayılı Kararı’nın, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinin 15/2/2018 tarihli ve E:2017/2122, K:2018/329 sayılı Kararı’na istinaden kesinleşmesi nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 84’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca milletvekilliğinin düşürülmesine,

İlişkin tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Anayasa’nın 76’ncı maddesi kapsamında milletvekili seçilmeye engel bir suçu teşkil olan ve Anayasa’nın 84’üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince bilgiye sunulan kesinleşmiş mahkeme kararları doğrultusunda Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ile Hakkâri Milletvekili Selma Irmak’ın milletvekilliklerinin düştüğü açıklandı.

 

Samsun Milletvekili Erhan Usta, Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım’ın yaptığı gündem dışı konuşmasındaki “MHP ve AKP’nin Kürt düşmanlığı olayı su yüzüne çıktı.” ifadesini hiçbir şekilde kabul etmediklerine ve Kürt düşmanı değil, terörist düşmanı olduklarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım’ın ifadesini doğru bulmadıklarına ve bütün siyasi partilerin 81 milyon insanı kucakladığına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

 

 

 

HDP Grubunun, 19/4/2018 tarihinde Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve arkadaşları tarafından, bireysel silahlanmanın ve bu artışla ilintili olarak artan ateşli silahlar nedeniyle ölüm ve yaralanmaların sebeplerinin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (7538 sıra no.lu),

CHP Grubunun, 18/4/2018 tarihinde İstanbul Milletvekili Grup Başkan Vekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Grup Başkan Vekili Engin Özkoç tarafından, yapıldığı iddia edilen FETÖ temizliği konusundaki detayların tüm aşamalarıyla ortaya çıkarılması, gelecekte benzer sorunların yaşanmaması için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1875 sıra no.lu),

Diğer önergelerin önüne alınarak görüşmelerinin, Genel Kurulun 19 Nisan 2018 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın CHP grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın İncirliova Acarlar beldesinde hal yapılması için Maliye Bakanlığı tarafından verilen hazine arazisinin Valilik tarafından Millî Eğitim Bakanlığına devredildiğine ve Millî Eğitim Bakanlığından bu arsayı Büyükşehir Belediyesine devretmesini istediklerine,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, taşeronlara kadro verilmesi işlemi esnasında oluşan sıkıntılara ve bu konuda biraz daha hassas olunmasının faydalı olacağına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

AK PARTİ Grubunun, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ile 7 milletvekilinin milletvekili genel seçiminin yenilenmesi ve seçimin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılması hakkındaki (4/147) esas numaralı Önergesi’nin kırk sekiz saat geçmeden Anayasa Komisyonunda görüşülmesine; Genel Kurulun haftalık çalışma günlerinin dışında 20 Nisan Cuma günü saat 14.00'te toplanması ve bu birleşiminde gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmındaki işlerin görüşülmesine ve bu birleşimde 112 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar; 23 Nisan 2018 Pazartesi günü yapılacak özel birleşimde konuşmaların tamamlanmasından sonra görüşmelere devam edilmesine ve gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmındaki işlerin görüşülmesine ve bu birleşimde 115 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın AK PARTİ grup önerisini işleme almasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda bir usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

İstanbul Milletvekili Engin Altay, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un usul görüşmesinde lehinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un AK PARTİ grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına ve Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Akıllı Şehirler Kongre ve Fuarı’na,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/929) ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 548), görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi.

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/449) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 112),

3’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/452) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 115),

Görüşmeleri Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Samsun Milletvekili Erhan Usta, Meclisi ziyaret eden Samsun’un Çarşamba ilçesinden muhtarların Cumhurbaşkanından, Samsun’a yapılacağı açıklanan yeni üniversitenin Samsun’un doğu ilçelerini kapsayacak şekilde bir Yeşilırmak üniversitesi olması şeklinde bir önerilerinin olduğuna,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın 548 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın üçüncü bölümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın 548 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın üçüncü bölümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın 548 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 43’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in 548 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 46’ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Sakarya Milletvekili Engin  Özkoç, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklaması sırasında CHP Grup Başkanına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Cumhurbaşkanının bu milletin oyuyla seçildikten sonra devletin başı olduğuna ve bütün milleti temsil ettiğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, 20 Nisan 2018 Cuma günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 20.34’te son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                       Sema KIRCI                                                   Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU

                          Balıkesir                                                                                            Bursa

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                    Mehmet Necmettin AHRAZOĞLU

                                                                            Hatay