TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

87’nci Birleşim

18 Nisan 2018 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.03’te açılarak dört oturum yaptı.

 

İzmir Milletvekili Necip Kalkan, nükleer enerjiye,

Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım, Enfal katliamının yıl dönümüne,

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, güncel ekonomik sorunlara,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, hayatını kaybeden şair Cemal Safi’ye Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve edebiyat camiasına başsağlığı dilediğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Adana’nın Yumurtalık ve Ceyhan ilçelerindeki iş dünyası temsilcilerinin deniz ticaret odası kurulması için Hükûmetten talepleri olduğuna,

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, kansere karşı daha fazla olumlu adımlara ihtiyaç olduğuna ve Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan kanserle ilgili araştırma sonuçlarının kamuoyuna açıklanması gerektiğine,

Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından, ayda bin TL veya asgari ücretten aşağı maaş alan emeklilerin maaşlarının tekrar ayarlanmasını talep ettiklerine,

 

 

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı İsmetpaşa köyündeki Karadere’de kirlilik nedeniyle hiçbir canlının yaşamadığına ve Bursa’nın tarım alanları ile insanların sağlığının korunması gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Avrupa Birliğinin 20’nci Türkiye Ülke Raporu’na,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, ülkemizde turizmin yükseliş döneminde olduğuna ve tüm turizm çalışanları ile hizmet sektöründe emeği geçenlere başarılar dilediğine,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Dünya Turizm Haftası’nda herkesi Kahramanmaraş’ı görmeye davet ettiğine,

İzmir Milletvekili Murat Bakan, Çevre ve Şehircilik Bakanından, Bergama’yı altın madeni tahribatından kurtarmasını istediğine,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, aşı karşıtlığının yaygınlaşmasının ülkemizde neredeyse görülmeyen hastalıkları hortlatacağına ve Sağlık Bakanlığını etkili bir şekilde halkı bilinçlendirmeye çağırdığına,

İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, iftihar etmemiz gereken mesleklerde artık intihar haberleriyle karşılaştığımıza ve bundan çıkışın sağlıklı koşullarda yapılacak bir seçimde olduğuna,

İstanbul Milletvekili Selina Doğan, 16 Nisan referandumunun yıl dönümünde 81 ilde oturma eylemleri gerçekleştirdiklerine ve bazı kentlerdeki tabip odaları seçimlerinin çoğunda demokrat hekimlerin listelerinin kazandığına,

Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Kırklareli’nde bir babanın öz oğlunu silahıyla öldürmesinin ülkemizde silahlanmanın geldiği boyutu gösterdiğine ve çiftçilerde kredi ile sulama borçlarının ödenmemesi durumunda tarlasının elinden alınması uygulamasına son verilmesi gerektiğine,

Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Türkiye'nin dünyadaki haksızlıkların karşısında dimdik bir şekilde durduğuna,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfalıların tarihî, turistik ve kültürel mekânlarına bakanlardan ilgi beklediğine,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, ataması yapılmayan öğretmen ve sağlıkçıların sorunlarına,

Çorum Milletvekili Salim Uslu, hayatını kaybeden şair Cemal Safi’ye Allah’tan rahmet ve tüm Türkiye’ye başsağlığı dilediğine,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, cezaevlerinde bulunanların sayısının 250 bine dayandığına ve yargının karar alma sürecinin hızlandırılarak cezaevlerindeki bu yığılmanın önlenmesi gerektiğine,

 

Samsun Milletvekili Erhan Usta, hayatını kaybeden şair Cemal Safi ile Kotonu Büyükelçisi Turgut Kural’a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilediğine, Süleyman Askeri Bey’in ölüm yıl dönümüne, Doktor Bahattin Şakir Bey ile Cemal Azmi Bey’in Ermenilerce katledilmesinin yıl dönümüne, 18 Nisan Karacaoğlan’ı Anma Günü’ne ve Suriye Türkmen Meclisinin Başkanı Doktor Muhammed Vecih Cuma ile beraberindeki heyetin Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaretine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Ermenilerle ilgili sözleri nedeniyle Samsun Milletvekili Erhan Usta’yı kınadığına, Ezidilerin Çarşema Sor bayramını kutladığına, Avrupa Birliğinin Türkiye İlerleme Raporu’na, OHAL nedeniyle 1 Mayısın kutlanmasına izin verilmediğine ve grup toplantılarının yapıldığı salı günlerinde herkese aynı eşitlikte ve hakkaniyette davranılması gerektiğine,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Avrupa Birliği İlerleme Raporu’na, güvenlik kaygıları nedeniyle demokrasisini askıya alan bir parlamentonun dünya literatürüne ayıplı bir parlamento olarak geçeceğine ve OHAL’in uzatılmasının kabulüyle birlikte Anayasa’da yazılı hak ve hürriyetlerin üç ay daha askıya alınacağına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Türkiye'nin sözde katliamlarla ilgili açıklamalarının açık ve net olduğuna, Ermeni diasporasının sözcülüğünü yapacak ifadeler kullanmanın kimseye fayda sağlamayacağına ve Gazi Meclisin çatısı altında hiç kimsenin provokatörlük yapmaya hakkı olmadığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Başbakanlığın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21/7/2016 tarihli ve 1116 sayılı Kararı’yla ülke genelinde ilan edilen ve 18/1/2018 tarihli ve 1178 sayılı Kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü hâlin, 19/4/2018 Perşembe günü saat 01.00’den geçerli olmak üzere üç ay süreyle uzatılmasına dair tezkeresi (3/1566), Genel Kurulun bilgisine sunularak yapılan görüşmelerinden sonra kabul edildi.

 

 

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, erken seçim kararına,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin (3/1566) esas numaralı Başbakanlık Tezkeresi üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, olağanüstü hâl ilanıyla FET֒ye teslim olunduğunun tescil edileceğine ve erken seçim kararına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun (3/1566) esas numaralı Başbakanlık Tezkeresi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına ve Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, erken seçim kararının ülkeye, millete, Meclise ve demokrasiye hayırlar getirmesini temenni ettiğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Kanser hastalığının tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi maksadıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan (10/25), (10/262), (10/957), (10/2680), (10/2713), (10/2717), (10/2745), (10/2746), (10/2757), (10/2787) esas numaralı Meclis Araştırması Önergelerinin birlikte yapılacak görüşmeleri Hükûmetin bulunmaması nedeniyle ertelendi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gündemde başka iş bulunmadığından, 19 Nisan 2018 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 17.52’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                 Vecdi GÜNDOĞDU                                                                             Sema KIRCI

                         Kırklareli                                                                                         Balıkesir

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye