TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

85’inci Birleşim

12 Nisan 2018 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak beş oturum yaptı.

 

(Birinci ve İkinci Oturumlar)

 

Hakkâri Milletvekili Nihat Akdoğan, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine,

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, eğitimde eşitsizlik ve niteliksizleştirmeye,  

Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, Yörük kültürü ve Yörüklere,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Başkanlık Divanı olarak Yörük halkına sevgi ve selamlarını sunduklarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, personel alımında büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunlarına yer verilip verilmeyeceğini öğrenmek istediğine,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Cezayir halkına başsağlığı dileğinde bulunduğuna ve 21’inci yüzyılın en stratejik maddesi ve üretimin en temel girdisinin su olduğuna,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, 7-13 Nisan Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası’na,

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, TEOG sınavı yerine getirilen adrese dayalı çember sistemine,

Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Proje Bazlı Destek Sistemi’nin hayırlı olmasını dilediğine,

 

 

 

 

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, 5 Ocakta Mersin Tarsus’ta yaşanan sel felaketi nedeniyle çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesini talep ettiğine,

Isparta Milletvekili İrfan Bakır, Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinin Çiçekpınar ve Çarıksaraylar kasabası ile 15 köye ait 13.873 hektarlık sahada yürütülen proje çalışmalarıyla ilgili bilgi almak istediğine,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hükûmetin bardo hayvan sakatatı, nişasta bazlı şurup, ayçiçek tohumu, aspir ve pamuk tohumu yağının Bosna-Hersek’ten ithalatında gümrük vergisini sıfırlamasına,

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Lise Geçiş Sınavı’nda öğrenci alacak nitelikli okullar listesinde yer alan okullar belirlenirken hangi kriterlerin esas alındığını öğrenmek istediğine,

Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, AKP’nin tarım ve hayvancılık politikalarıyla üreticiyi gırtlağına kadar borçlandırdığına ve kamu bankaları aracılığıyla çiftçiye, esnafa verilmeyen kredilerin yandaş şirketlere verildiğine,

İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, 10 Nisan Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173’üncü yıl dönümüne,

Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Avrupa’da ve özellikle Almanya’da yükselen Türk ve İslam düşmanlığını şiddetle telin ettiğine,

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet İlker Çitil, içinde bulunulan haftada etkinlikleri yürütülen Dünya Sağlık Günü ve Haftası, Kalp Sağlığı Haftası ve Parkinson Günü nedeniyle farkındalığın artmasını ve vatandaşların sağlıklı yaşamalarını dilediğine,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, Millî Eğitim Bakanlığının yeni sistemiyle eğitimde fırsat eşitliğinin ortadan kalktığına ve laik, demokratik, bilimsel, çağdaş eğitime darbe vurulduğuna,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, Kürt dili üzerindeki baskı ve yasakların her geçen gün arttığına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, ülkemize yönelik kuşatma hamlelerinin ekonomi alanında da devam ettiğine, bu çerçevede acil ekonomik ve yapısal tedbirlerin alınması gerektiğine, ülkemizin bir diğer önemli gündeminin de FET֒yle mücadele olduğuna ve bu mücadelenin bir stratejisi olması gerektiğine,

 

 

 

 

 

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın  devam eden duruşmasına, kayınpederi vefat eden Muş Milletvekili Burcu Çelik’e başsağlığı dileklerini ilettiğine, Diyarbakır’da Kürtçe tabelaların Büyükşehir Belediyesi kayyumu tarafından kaldırılmasına, Adana'da on üç gün önce gerçekleştirilen bir gözaltı operasyonuna, akaryakıta yapılan zamma ve İlknur Oruç’un aylardır kanser ilacı bulamadığı için yaşamını yitirdiğine,

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, ABD Başkanının Suriye üzerinden Rusya’yla restleşmesinden zarar görecek olanların Suriye ile Türkiye halkı olduğuna ve Hükûmetin barışı gündeme getirmesi gerektiğine, akaryakıta yapılan zamlara ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına uygun bir çözüm bulunmasını talep ettiklerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Miraç Kandili’ni kutladığına, Doğu Guta’da yaşanan kimyasal saldırının asli faillerinin bulunup cezalandırılması gerektiğine ve 12 Nisan Abdülhak Hamit Tarhan'ın ölümünün 81’inci yıl dönümüne,

İlişkin birer açıklamada bulundu.

 

HDP Grubunun, 12/4/2018 tarihinde Batman Milletvekili Saadet Becerekli ve arkadaşları tarafından, şehir hastanelerinin yapısal sorunlarının araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (7478 sıra no.lu),

CHP Grubunun, 12/4/2018 tarihinde İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve arkadaşları tarafından, sağlıkta şiddetin önlenemediği, can kayıplarının yaşandığı ve hekimler başta olmak üzere sağlık personeli arasında meydan gelen intihar vakalarının araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1856 sıra no.lu),

Görüşmelerinin, Genel Kurulun 12 Nisan 2018 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/929) ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 548), görüşmelerine devam edilerek ikinci bölümü üzerindeki görüşmelerine başlandı.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman’ın 548 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 17’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Mecliste geçiş noktalarında görev yapan polis memurlarını hava koşullarından koruyacak bir yer yapılması önerisinde bulunduğuna,

Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki 9 soruşturmayla ilgili yetkisizlik kararı verilmesinin talimat dışında başka bir izahının olmadığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oturuma saat 17.14’te son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                                                                        Barış KARADENİZ

                             Bolu                                                                                               Sinop

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Oturumlar)

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/929) ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 548), görüşmelerine devam edilerek 21’inci maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.  

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/449) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 112) görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Başkanlıkça, Genel Kurulu teşrif eden Moldova Parlamentosu Dış Politika ve Avrupa ile Entegrasyon Komisyonu Başkanı Violeta Ivanov ve beraberindeki heyete “Hoş geldiniz.” denildi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman’ın 548 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 18’inci maddesine bağlı ek madde 15’le ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Parlamentonun 9 üyesinin hâlâ hapiste tutulduğuna, hukuka uygun bir yargılama yapılmadığına ve HDP milletvekilleri olarak hapisteki arkadaşlarını ziyaret etmelerinin engellendiğine,

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir’de Kanlıpınar Göleti, Şehri Derya Piknik Alanı ve Fidanlık Tesislerinin durumuna,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Kahramanmaraş’ta son on dört yılda yapılan yatırımlara,

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 548 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 18’inci maddesine bağlı ek madde 16’yla ilgili bazı ifadelerine,

 

 

 

 

 

 

İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 548 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 18’inci maddesine bağlı ek madde 16’yla ilgili bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, 2002-2015 yılları arasında Türkiye'nin orman varlığının 22 milyon hektara çıktığına,

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, orman alanlarının yeni orman alanları kazandırılarak değil orman kadastro çalışmaları yapılarak arttığına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan’ın 548 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 20’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, iftira, yalan, manipülasyon, algı yaratma üzerinden medyacılık yapıldığına ve Doğan Medya’yı Demirören grubunun değil Hükûmetin satın aldığına,

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, tekraren, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, tekraren, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, 17 Nisan 2018 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşime 21.03’te son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Yaşar TÜZÜN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                                                                        Barış KARADENİZ

                             Bolu                                                                                               Sinop

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye