TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

83’üncü Birleşim

10 Nisan 2018 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak dört oturum yaptı.

 

Başkanlıkça, Genel Kurulu ziyaret eden Nevşehir Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine “Hoş geldiniz.” denildi.

 

Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Polis Haftası’na ve polislerin sorunlarına,

Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, muhtarların sorunlarına,

Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, 10 Nisan Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173’üncü yıl dönümüne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Başkanlık Divanı olarak 10 Nisan Türk polis teşkilatının 173’üncü kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası’nı kutladıklarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Anayasa Mahkemesinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki hukuk ayıbını bir an önce ortadan kaldırması ve özgürlüğün yolunu açması gerektiğine,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa’nın Orhaneli ve Büyükorhan ilçeleri arasındaki yolun bir an önce bitirilmesi gerektiğine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, 10 Nisan Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173’üncü yıl dönümüne ve Mecliste halkla ilişkiler binasının yerine yapılacağı ilan edilen binanın yapımına başlanmamasının gerekçesini öğrenmek istediğine,

 

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,

Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu,

Trabzon Milletvekili Salih Cora,

Elâzığ Milletvekili Tahir Öztürk,

Mersin Milletvekili Baki Şimşek,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu,

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet,

İstanbul Milletvekili Arzu Erdem,

10 Nisan Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173’üncü yıl dönümüne;

Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Adana Ceyhan Devlet Hastanesinin bir an önce tamamlanması gerektiğine,

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, sulama birliği personelinin durumuyla ilgili bilgi almak istediğine ve 10 Nisan Polis Bayramı’na,

Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, 10 Nisan Polis Günü’ne,

Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, 10 Nisan Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173’üncü yıl dönümüne ve 9 Nisan Mimar Sinan’ı Anma ve Mimarlar Günü’ne,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, taşeron olarak çalışırken güvenlik sorunu olmadığı hâlde kadroya geçmesi söz konusu olunca güvenlik soruşturması olumlu gelmediği için işinden edilen kaç Meclis personeli olduğunu öğrenmek istediğine,

İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, laikliğin anayasal bir değer olarak kabulünün 90’ıncı yıl dönümüne, 10 Nisan Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173’üncü yıl dönümüne ve bu ülkenin gençlerini ülkeye küstüren iktidarı kınadığına,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, emeklilerin sorunlarına ve intibak yasasının bir an evvel Meclisten geçirilmesi gerektiğine,

Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, infaz koruma memurlarının özlük haklarıyla ilgili düzenleme yapılması gerektiğine ve devlette, belediyeler ile özel idarelerde geçici olarak görev yapanların çalışma sürelerinin dokuz ay yirmi dokuz güne çıkarılmasını istediklerine,

Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, İçişleri Bakanlığını kamu görevinden ihraç edilenler ile tutuklananların durumuyla ilgili araştırma yapmaya ve önlem almaya davet ettiğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 24’üncü Dönem Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner’e Allah’tan rahmet dilediğine, 10 Nisan Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173’üncü yıl dönümüne ve 8-14 Nisan Sağlık Haftası’na,

 

 

 

 

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, 24’üncü Dönem Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner’e Allah’tan rahmet dilediğine ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde araştırma görevlisi Volkan Bayar’ın 4 akademisyeni öldürmesiyle ilgili olay nedeniyle rektörün istifa etmesi ve Hükûmetin soruşturmayı özenle takip etmesini dilediğine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, 24’üncü Dönem Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner’e Allah’tan rahmet dilediğine ve taziye dileğinde bulunanlara CHP Grubu adına teşekkür ettiğine, Anayasa Mahkemesinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu davasıyla ilgili derhâl bir karar vermesini istediğine, 10 Nisan Laiklik Günü’ne ve 10 Nisan Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173’üncü yıl dönümüne,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, 24’üncü Dönem Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner ile şehit Uzman Çavuş Serdal Güneş’e Allah’tan rahmet dilediğine, 10 Nisan Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173’üncü yıl dönümüne, 9 Nisan Mimar Sinan’ın 430’uncu ve 10 Nisan Mareşal Fevzi Çakmak’ın 68’inci ölüm yıl dönümlerine,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Erzincan Kemaliye’de şehit olan Niğdeli hemşehri Serdal Güneş’e Allah’tan rahmet dilediğine,

Kayseri Milletvekili İsmail Tamer,

Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan,

10 Nisan Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173’üncü yıl dönümüne ve Arakanlı Müslümanların yaşadığı Bangladeş Cox’s Bazar’daki kampa yaptıkları ziyarete;

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, 24’üncü Dönem Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner’e Allah’tan rahmet dilediğine,

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, şehit olan Uzman Çavuş Serdal Güneş’e Allah’tan rahmet dilediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Başkanlık Divanı toplantısının 23 Mart 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 7 Mart 2018 tarih ve 55 sayılı Kararı’yla uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

 

 

 

HDP Grubunun, 10/4/2018 tarihinde Grup Başkan Vekili Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir tarafından, milletvekili yargılanmalarında yaşanan hukuksuzlukların tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (7453 sıra no.lu),

CHP Grubunun, 9/4/2018 tarihinde Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve arkadaşları tarafından, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun nasıl bir denetleyici ve düzenleyici çalışma yaptığının araştırılması, seçmen iradesi ve demokrasi için büyük bir risk olarak duran yasa dışı yöntemlere karşı bir çözümün sağlanması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1846 sıra no.lu),

Görüşmelerinin, Genel Kurulun 10 Nisan 2018 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

AK PARTİ Grubunun, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 548 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın bu kısmın 1’inci sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 548 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul Milletvekili Yıldız Seferinoğlu’nun HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, (2/1481) esas numaralı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Millî Savunma Bakanlığının doğrudan gündeme alınma önergesine konu olan kanun teklifini de içeren askeriyenin uzman kadrolarına ilişkin bir çalışma yürüttüğüne ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

 

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasına alınan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/929) ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 548), görüşmelerine başlanarak 8’inci maddeye bağlı ek madde 10’a kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 

2’nci sırasına alınan ve görüşmeleri yarım kalan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/449) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 112) görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Başkanlıkça, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman’la birlikte Genel Kurulu teşrif eden Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve beraberindeki heyete "Hoş geldiniz." denildi.

 

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ile matbaa çalışanlarının tutuklanmasına ve bürokrasi ile devlet elitinde kadınların yokluğuna,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’in 548 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın birinci bölümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, 11 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 21.39’da son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                                                                        Barış KARADENİZ

                             Bolu                                                                                               Sinop

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye