TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

82’nci Birleşim

5 Nisan 2018 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak altı oturum yaptı.

 

(Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Oturumlar)

 

Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, 3 Nisan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının temellerinin atılması ve Karabük’ün kuruluşunun 81’inci yıl dönümüne,

İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Afrin Barış Harekâtı ve sonuçlarına,

Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, sanatçıların Suriye sınırındaki güvenlik güçlerine yaptığı moral ziyaretine,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Mardin Milletvekili Mithat Sancar, bugünkü birleşimi TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın yönetmesine,

Mardin Milletvekili Mithat Sancar, İç Tüzük’ün TBMM Başkanına verdiği yetkinin kullanılma gerekçesini doğru bulmadığına,

İlişkin birer açıklamada bulundu.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bugünkü birleşimi yönetmesinin hukuki ve İç Tüzük hükümlerine uygun olduğuna,

Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Karabük Demir Çelik Fabrikalarının kurulmasında emeği geçenleri saygıyla andığına ve 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutladığına,

İlişkin  birer açıklamada bulundu.

 

 

Bursa Milletvekili Erkan Aydın,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu,

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal,

İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli,

Kayseri Milletvekili İsmail Tamer,

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç,

İstanbul Milletvekili Serap Yaşar,

5 Nisan Avukatlar Günü’ne;

Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, birçok ilde Toplum Yararına Program kapsamında çalışan işçilerin işbaşı yapmasına rağmen Adana’da henüz işe başlatılmadıklarına ve bir dahaki başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını öğrenmek istediğine,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç,

Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu,

5 Nisan Kahramanmaraş’a İstiklal Madalyası verilmesinin 93’üncü yıl dönümüne;

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Mersin Akkuyu Nükleer Santrali konusunda Hükûmeti uyardığına,

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, kurulmak istenen çöp fabrikasının Kocaeli’de artmış olan kanser ölümlerini daha da artıracağına,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, kanun dışı işlem yapan Acıpayam ilçesi Millî Eğitim Müdürünün görevden alınıp alınmayacağını, Meclis dergisinde Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı ve grubuna çok az yer verilmesinin sebebini ve Mecliste kadın sanatçıların sahne dışında bırakılmasının sebebini öğrenmek istediğine,

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, 4 Nisan Alparslan Türkeş’in ölümünün 21’inci yıl dönümüne ve Alparslan Türkeş üniversitesi kurulmasını talep ettiğine,

Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, AK PARTİ’nin on altı yıl önce millete verdiği sözde durmak bir yana milleti daha büyük bir karanlığa sürüklediğine,

İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, 5 Nisan Avukatlar Günü’ne ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı tazminat davasının reddedildiğine,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, 5 Nisan Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa’nın ölümünün 118’inci yıl dönümüne, 5 Nisan Avukatlar Günü’ne, 5 Nisan Kahramanmaraş’a İstiklal Madalyası verilmesinin 93’üncü yıl dönümüne, 1-7 Nisan Kanserle Savaş Haftası’na ve Suudi Arabistan Kralının danışmanı ile Yunanistan Savunma Bakanının bazı ifadelerine,

 

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, birleşimi Başkan Vekili Mithat Sancar yerine TBMM Başkanının yönetmesinin ve “Afrin savaşı” ifadeleri nedeniyle önergelerinin reddedilmesinin  demokrasi tarihinde görülmemiş ve kabul edilemez bir tutum olduğuna, 5 Nisan Avukatlar Günü’ne, Selahattin Demirtaş’ın gönderdiği bir mesaja ve kadınların sadece sahnede değil her yerde olmaya devam edeceklerine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, 5 Nisan Avukatlar Günü’ne ve yargı bağımsızlığının esas olduğuna,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, 5 Nisan Avukatlar Günü’ne, bir gün önce Genel Kurulda yaşanan olaylara, herkesi İç Tüzük’e ve kurallara uymaya davet ettiğine ve Meclis Başkanına “kayyum” demenin hukuk tanımazlık olduğuna,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, 5 Nisan Avukatlar Günü’ne ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, 28 Mart 2018 tarihinde Meclis Sohbetleri toplantısında yaşananlarla ilgili orada bulunan kadın oyuncuların ve tanıkların Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın yaptığı açıklamadan farklı ifadeleri olduğuna,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 28 Mart 2018 tarihinde Meclis Sohbetleri toplantısı programında Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen gösteriye,

Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Basın Halkla İlişkiler biriminin Meclis Sohbetleri toplantısı programında gerçekleştirilen gösteriyle ilgili beyanına,

İlişkin birer açıklamada bulundu.

 

Başkanlıkça, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyeliğinden istifasına ait yazısının 5/4/2018 tarihinde Başkanlığa ulaştığına ilişkin bir duyuruda bulunuldu.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman, HDP grup önerisinin konusu olan Meclis araştırması önergesinde yer alan bazı ifadelerin İç Tüzük’ün 67’nci maddesi kapsamında görüldüğünden iade edildiğine ve konusuz kalan öneriyi işleme alma imkânı bulunmadığına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

CHP Grubunun, 5/4/2018 tarihinde İzmir Milletvekili Murat Bakan ve arkadaşları tarafından, avukatların yaşadıkları temel sorunlar ve mesleklerini icra ederken önlerinde engel oluşturan mekanizmaların tespit edilmesi ve çözüm yollarının bulunması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1843 sıra no.lu) görüşmelerinin, Genel Kurulun 5 Nisan 2018 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

AK PARTİ Grubunun, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan; 24, 517, 479, 142, 167, 463, 361, 477, 108, 105, 150, 382, 384, 389, 139, 140, 284, 102, 104, 110, 111, 113, 114, 122, 147, 481, 325, 464, 459 ve 334 sıra sayılı kanun tasarılarının görüşmelerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 60 ve 81’inci maddelerince öngörülen siyasi parti grupları, Hükûmet ve komisyonun tümü üzerindeki konuşmaları beşer dakika, tümü üzerinde şahıslar ve maddelerdeki bütün konuşmaların üçer dakika olarak belirlenmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP grup önerisine konu teşkil eden Meclis araştırması önergesinin iade edilmesi kararını kabul edilemez bulduklarına,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’in CHP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 5 Nisan Avukatlar Günü’ne,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 akademisyenin katledilmesine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 akademisyenin katledilmesine ve Berkin Elvan’ın annesinin güvenlik soruşturması uygun görülmediği gerekçesiyle taşeron sözleşmesiyle çalıştığı işten çıkarılmasına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 akademisyenin katledilmesine,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde yaşanan olaydan üzüntü  duyduklarına ve hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, AK PARTİ grup önerisinin İç Tüzük hükümlerine aykırı olduğuna ve işleme alınması konusunun Meclis gündeminde tartışılması gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, AK PARTİ grup önerisinin İç Tüzük hükümlerine aykırı olduğuna ve usul tartışması açılmasını istediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki olay nedeniyle Meclis olarak üzüntülerini ifade ettiklerine ve asla ve kata cana kastedilmemesi gerektiğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın AK PARTİ grup önerisini işleme almasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda bir usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olduğu kabul edildi.

 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda boş bulunan ve CHP Grubuna düşen 1 üyeliğe Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu seçildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Dostluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/325) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 24),

2’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında Örgüt ve Ofisin Türkiyedeki Yasal Statüsü Ayrıcalıkları ve Bağışıklıklarına İlişkin Anlaşmayı Tadil Eden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/848) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 517),

3’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Savunma ile İlgili Gizlilik Dereceli Bilginin Korunması Konusunda Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/735) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 479),

4’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Askeri İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/509) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 142),

Yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Oturuma saat 18.29’da son verildi.

 

 

 

 

 

 

İsmail KAHRAMAN

Başkan

 

 

 

 

 

                      İshak GAZEL         Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU           Bayram ÖZÇELİK

                          Kütahya                                    Bursa                                              Burdur

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Beşinci ve Altıncı Oturumlar)

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

5’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/428) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 167),

6’ncı sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Bilim ve Teknolojide İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/667) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 463),

7’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/691) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 361),

8’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/729) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 477),

9’uncu sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Güvenlik Alanında Eğitim İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/445) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 108),

10’uncu sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis Eğitimi İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/441) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 105),

11’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/404) ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 150),

12’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşma ve Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/705) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 382),

 

 

 

 

13’üncü sırasında yer alan, Balinacılığın Düzenlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme ile Sözleşmeye Ait Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/593) ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 384),

14’üncü sırasında yer alan, Yüksek Öğretimde Yeterliklerin Tanınmasına İlişkin Asya-Pasifik Bölgesel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/399) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 389),

15’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/357) ile Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 139),

16’ncı sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/368) ile Milli Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 140),

17’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Namibya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/580) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 284),

18’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Jandarma Genel Komutanlığı ile Moğolistan Hükümeti Adına Moğolistan İç Kuvvetler Komutanlığı Arasında Eğitim ve Öğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/438) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 102),

19’uncu sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/440) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 104),

20’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maldivler Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/447) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 110),

21’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/448) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 111),

 

 

 

 

22’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Kazakistan Cumhuriyeti Milli Muhafız Birlikleri Genel Komutanlığı Personelinin Eğitim ve Öğretimi Alanında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/450) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 113),

23’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/451) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 114),

24’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlü Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/480) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S.Sayısı:122),

25’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükûmeti Arasında Türkiye-KKTC İkili Sualtı Taarruz (SAT)/Özel Harekât Timleri Müşterek Tatbikatlarının İcrasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/528) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S.Sayısı:147),

26’ncı sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Moğolistan Hükûmeti Arasında Askerî Eğitim İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/741) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 481),

27’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Nijer Cumhuriyeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/661) ile Milli Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 325 ),

28’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması ile Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/723) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 464),

29’uncu sırasında yer alan, Gözden Geçirilen Uluslararası Taşımacılıkta Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/773) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 459),

 

 

 

 

 

 

30’uncu sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Madagaskar Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Alanlarda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/669) ile Milli Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı:334),

31’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/664) ile Milli Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 332),

32’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanlarda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/308) ile Milli Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 5),

33’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/395) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 98),

34’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/439) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 103),

Yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

35’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/449) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 112) görüşmelerine başlandı, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

36’ncı sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/452) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 115), görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in 112 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 2’nci maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, 10 Nisan 2018 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşime 20.17’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                      İshak GAZEL                     Bayram ÖZÇELİK Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU

                          Kütahya                                   Burdur                                              Bursa

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye