TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

81’inci Birleşim

4 Nisan 2018 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.03’te açılarak yedi oturum yaptı.

 

Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, tutuklu akademisyenlere,

Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Yılmaz Güney sinemasına,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, 4 Nisan Alparslan Türkeş’in ölümünün 21’inci yıl dönümüne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mithat Sancar, materyal kullanımının Genel Kurulun huzur ve düzenini bozmadıkça ifade özgürlüğünün doğal bir parçası olduğuna ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklaması sırasında şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve Yılmaz Güney’i saygı ve minnetle andığına,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, İstanbul Esenyurt Belediyesinin atamayla göreve getirilen AKP’li Belediye Başkanının bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Necip Kalkan, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nin temel atma törenine,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı ifadelerine karşılık KHK’yle ihraç edilen ve hiçbir kamu kurumunda çalışamayan bazı akademisyenlerin yaptıkları açıklamaya,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, her ürüne her gün zam geldiği bir dönemde olduğumuza ve Hükûmetin yoksulları da düşünmesini talep ettiğine,

Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 4 Nisan Alparslan Türkeş’in ölümünün 21’inci yıl dönümüne ve Yılmaz Güney’in öldürdüğü Yumurtalık Hâkimi Sefa Mutlu’ya rahmet dilediğine,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Hükûmeti kanser ilaçları konusunda gerekli çalışmaları yapmaya davet ettiğine,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, olaylara her zaman olumlu yönden bakmak ve sevgiyi dile getirmek gerektiğine,

Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, 4 Nisan Alparslan Türkeş’in ölümünün 21’inci yıl dönümüne ve 1-7 Nisan Dünya Kanser Haftası’na,

Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Akkuyu Nükleer Güç Enerji Santrali’nin temelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in katıldığı bir törenle atıldığına,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, üniversitelerdeki rektörler, yöneticiler ve öğretim görevlileriyle ilgili yürütülen soruşturmaların son durumlarının açıklanmasını beklediğine ve Giresun’da borsa seçiminin iptali noktasında birtakım girişimlerle ilgili yetkilileri uyardığına,

Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, av yasaklarının süresinin uzatılması ve kapsamının genişletilmesi için bir çalışma olup olmadığını ve sürdürülebilir avcılık için belli bir büyüklük altındaki balıkların tutulmaması konusunda tedbir alınıp alınmadığını öğrenmek istediğine,

Burdur Milletvekili Mehmet Göker, bir ülkenin sanatçılarının dik ve onurlu durmak zorunda olduğuna,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kendisine karşı Meclis Başkanı ve polis tarafından mobbing ve psikolojik harekât uygulandığına,

Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, 4 Nisan Alparslan Türkeş’in ölümünün 21’inci yıl dönümüne ve TÜİK tarafından açıklanan büyüme rakamlarına, 

 

 

İzmir Milletvekili Murat Bakan, Ömer Hayyam’ın bin yıl önce yazdığı bir şiirinin sansürlenmesinin ülkemiz adına utanç olduğuna,

Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri’de ekonomik sıkıntılar nedeniyle hayatlarına son veren 2 vatandaşa Allah’tan rahmet dilediğine,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, milletin emniyetini, güvenliğini, huzurunu sağlamak için gece gündüz çalışan polislere şükranlarını sunduğuna ve görevlerini yerine getirirken hayatlarını kaybeden tüm kahramanlara Allah’tan rahmet dilediğine,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, gelişmiş ülkeler nükleer tesisleri birer birer kapatırken Türkiye’nin tam tersine bir tutumda olduğuna,

Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, üç yıl önce HDP’ye yönelik siyasi operasyonlar kapsamında tutuklanan Gülizar Singar’ın hâlâ mahkemeye çıkarılmadığına ve bir an önce mağduriyetinin son bulmasını istediğine,

Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, 4 Nisan Alparslan Türkeş’in ölümünün 21’inci yıl dönümüne,

Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Gaziantep’te park ve meydanlarda vicdanların kabul etmeyeceği ifadelerin yer aldığı broşür dağıtanlarla ilgili bir işlem yapılıp yapılmadığını öğrenmek istediğine,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, 4 Nisan Alparslan Türkeş’in ölümünün 21’inci yıl dönümüne, Akkuyu Nükleer Santrali’nin hayırlı olmasını temenni ettiğine ve terör ile terörizme destek veren Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bütün gelişmiş ülkeleri bu desteklerinden vazgeçmeye çağırdığına,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Başkanı Naci Sönmez’in annesi, “Terzi Fikri” olarak bilinen eski Fatsa Belediye Başkanı Fikri Sönmez’in eşi Nurten Sönmez’in vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunduğuna, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı davasının sekizinci duruşmasına ve davayla ilgili bulgulara,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Artvin Eti Bakır İşletmesinde çalışan 70 işçinin hâlen işine geri döndürülmediğine ve bu konunun takipçisi olduklarına, Ege Linyitleri İşletmesinin taşeron işçilerinin son yapılan hizmet alım şartnamesi nedeniyle mağduriyet yaşadıklarına, taşerona kadro sözünün  büyük bir fiyaskoyla sonuçlandığına ve “Terzi Fikri” olarak bilinen eski Fatsa Belediye Başkanı Fikri Sönmez’in eşi Nurten Sönmez’e Allah’tan rahmet dilediğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, 4 Nisan Alparslan Türkeş’in ölümünün 21’inci yıl dönümüne ve Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nin hayırlı olmasını temenni ettiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

HDP Grubunun, 4/4/2018 tarihinde Grup Başkan Vekili Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir tarafından, Türkiye'de gençlerin ve üniversite öğrencilerinin yaşadıkları sorunlar ve maruz kaldıkları baskılar hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (7308 sıra no.lu),

CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan akademik ve idari personelin unvan yükselmelerinde uygulanan kriterlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/2157) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin,

Görüşmelerinin, Genel Kurulun 4 Nisan 2018 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

AK PARTİ Grubunun, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri İle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan; 24, 517, 479, 142, 167, 463, 361, 477, 108, 105, 150, 382, 384, 389, 139, 140, 284, 102, 104, 110, 111, 113, 114, 122, 147, 481, 325, 464, 459 ve 334 sıra sayılı kanun tasarılarının görüşmelerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 60 ve 81’inci maddelerince öngörülen siyasi parti grupları, Hükûmet ve komisyonun tümü üzerindeki konuşmaları beşer dakika, tümü üzerinde şahıslar ve maddelerdeki bütün konuşmaların üçer dakika olarak belirlenmesine ilişkin önerisi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in HDP grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, cinsiyetçi bir dille konuşmaya itiraz ettiklerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, burada söz hakkı olmayan gençlerle ilgili kullanılan ifadelere,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul’un CHP grup önerisi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden 9’unun tutuklanması kararına ve Karaman Cezaevinde yaşanan hak ihlallerine,

İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, tekraren, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, Afrin Operasyonu’nun bir işgal girişimi olmadığına, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kendisini korumak için yaptığı bir operasyon olduğuna,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında İç Tüzük’ün 160’ıncı maddesinin 5’inci fıkrasına göre işlem yapılması gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, AK PARTİ grup önerisinin açıkça İç Tüzük'e aykırı olduğuna,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Danışma Kurulunda görüşülmeden ve bir mutabakata varılmadan konuşma sürelerinin aleyhe değiştirilmesinin söz konusu olamayacağına,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İç Tüzük’ün 160’ıncı maddesinin 5’inci fıkra hükmünde takdir yetkisinin oturumu yöneten Başkan Vekilinde değil Genel Kurulda olduğuna ve hükmün uygulanmasını talep ettiğine, İç Tüzük’ün 157’nci maddesinde Başkan Vekilinin takdir yetkisi bulunduğuna,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, İç Tüzük’ün 157’nci maddesine göre bir işlem yapılacaksa adil yapılması gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Mecliste bir dayatma olduğu zaman gerilim yaşandığına ve bunun sorumlusunun iktidar partisinin yaklaşımı olduğuna,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, belli ölçülerde tepkilerin ve protestonun Meclisin geleneklerinden olduğuna ve sıra kapaklarına vurma şeklinde protestoların birçok kez yapıldığına, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mithat Sancar’a kararından dolayı teşekkür ettiğine,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, usul ve esaslar çerçevesinden ayrılınca usulsüzlüğün kural hâline geleceğine ve İç Tüzük’ün 160’ıncı maddesinin 5’inci fıkrasının uygulanması gerektiğine ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, İç Tüzük’e aykırı bir dayatmayı iktidar partisinin oy çoğunluğuyla geçirmeye çalıştığına ve muhalefetin sesini kısmak dışında bir amacı olmadığına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Mecliste medeni bir şekilde özgürce müzakerenin esas olduğuna ve İç Tüzük’ün de bu esasların nasıl yürütüleceğine dair birtakım kurallar vazettiğine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptıı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın kendisine ceza verilmezse yaşanacakların sorumluluğuyla ilgili ifadeleriyle şahsını hedef gösterdiğine,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, başka bir Meclis Başkan Vekili yönettiğinde bu kadar çok söz  hakkı kullanılabileceğini düşünmediğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Manisa Milletvekili Özür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Başkanlıkça, Genel Kurulu ziyaret eden Trabzon’dan gelen heyete “Hoş geldiniz.” denildi.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mithat Sancar,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında disiplin cezası uygulanması talebi hakkında herhangi bir işlem yapmayacağına,

Genel Kurul salonunda yapılan gürültü çıkarma ve masaya vurma şeklindeki protestolar nedeniyle disiplin hükümleri uygulanmadığına ve müzakereleri özgürlük içinde yürütmek konusunda elinden geleni yapacağına,

Uygulamasının İç Tüzük’e, demokratik parlamenter sistemin ruhuna ve Parlamentonun geleneklerine aykırı herhangi bir yönü olmadığına,

AK PARTİ grup önerisini İç Tüzük’e aykırı olduğu gerekçesiyle işlemden kaldırdığına, İlişkin birer açıklamada bulundu.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mithat Sancar’ın AK PARTİ grup önerisini işleme almamasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda bir usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın usul görüşmesi nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın usul görüşmesi nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, usul görüşmesinin sonucunu İç Tüzük’ün 63’üncü maddesinin ikinci fıkrası gereği Genel Kurulun takdirine sunulmasını talep ettiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Dostluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/325) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 24),

2’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında Örgüt ve Ofisin Türkiyedeki Yasal Statüsü Ayrıcalıkları ve Bağışıklıklarına İlişkin Anlaşmayı Tadil Eden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/848) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 517),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

 

 

 

 

 

 

5 Nisan 2018 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 20.06’da son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Mithat SANCAR

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

     Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU                                               Mücahit DURMUŞOĞLU

                            Bursa                                                                                           Osmaniye

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye