TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

75’inci Birleşim

21 Mart 2018 Çarşamba

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.02’de açılarak dokuz oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ne ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

İzmir Milletvekili Necip Kalkan, Türkiye’de nüfusa,

Mardin Milletvekili Erol Dora, 21 Mart Nevroz Bayramı’na,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, 21 Mart Nevruz Bayramı’nı kutladığına, 23’üncü Dönem Ankara Milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı’na Allah’tan rahmet dilediğine ve 21 Mart Âşık Veysel’in ölümünün 45’inci yıl dönümüne ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hükûmetin patates çiftçisinin sorunlarıyla ilgili düzenleme yapması gerektiğine,

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, son günlerde İstiklal Marşı’nın tartışma konusu yapılmasına,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, 23’üncü Dönem Ankara Milletvekili Deniz Bölükbaşı’na Allah’tan rahmet dilediğine, 21 Mart Nevruz Bayramı’na ve halktan para toplayan kaç şirket olduğunu ve bunlara nasıl izin verildiğini öğrenmek istediğine,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Uludağ Üniversitesi Rektörü Yusuf Ulcay’ın faşist, baskıcı, zorba uygulamalarına,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ne, üç ayların başlamasına, Nevruz’a ve 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü’ne,

Hatay Milletvekili Serkan Topal, Hükûmetin taşeronla ilgili yaptığı düzenlemede binlerce kişinin açıkta kaldığına,

İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, 21 Mart Âşık Veysel’in ölümünün 45’inci yıl dönümüne,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, 21 Mart Nevruz Bayramı’na ve 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ne,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, 21 Mart Nevruz Bayramı’na,

İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, 21 Mart Nevruz Bayramı’na, 21 Mart Tayfun Talipoğlu’nun 1’inci, Âşık Veysel’in 45’inci ölüm yıl dönümlerine, 23’üncü Dönem Ankara Milletvekili Deniz Bölükbaşı’na Allah’tan rahmet dilediğine ve 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ne,

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, AKP’nin hayvancılık politikasının tamamen iflas ettiğine,

Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Devlet Hastanesi ve Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde muayene için randevu taleplerinin çok geç karşılanmasına ve Van Erciş Devlet Hastanesinin durumuna,

Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, 21 Mart Nevroz Bayramı’na ve akaryakıt fiyatlarının yüksekliğine, 

Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, işsizlik sorununun arttığına ve öğretmenler ile sağlıkçılara verilen atama sözünün yerine getirilmediğine,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Hükûmete OHAL'i bitirme çağrısı yaptığına ve 21 Mart Nevruz Bayramı’na,

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Danıştay Başkanının kızı Gonca Hatinoğlu’nun Elâzığ Hâkimliğine atanmasının üzerinden yirmi dört saat geçmeden Yargıtay tetkik hâkimliğine atanmasına,

Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, 21 Mart Nevruz Bayramı’na, Hazreti İmam Ali’nin doğum gününe ve 21 Mart Âşık Veysel’in ölümünün 45’inci yıl dönümüne,

Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, 21 Mart Nevruz Bayramı’na, üç ayların başlamasına, 25 Mart Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünün 9’uncu yıl dönümüne, 21 Mart Âşık Veysel’in ölümünün 45’inci yıl dönümüne ve 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ne,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, Türk askerinin Afrin’de sevinçle karşılandığına, 23’üncü Dönem Ankara Milletvekili Deniz Bölükbaşı’na Allah’tan rahmet dilediğine, 21 Mart Nevruz Bayramı’na, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ne ve 21 Mart Âşık Veysel’in ölümünün 45’inci yıl dönümüne,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, 21 Mart Âşık Veysel’in ölümünün 45’inci yıl dönümüne, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ne ve 21 Mart Nevroz Bayramı’na,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, 23’üncü Dönem Ankara Milletvekili Deniz Bölükbaşı’na Allah’tan rahmet dilediğine, 21 Mart Nevruz Bayramı’na, 21 Mart Âşık Veysel’in ölümünün 45’inci yıl dönümüne, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ne ve 18-25 yaş arasındaki gençleri sigortasız çalıştırabilme imkânı getiren düzenlemeye,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Genel Kurulu ziyaret eden Nevşehir’den gelen Down sendromlulara “Hoş geldiniz.” dediğine, Afrin’de ÖSO’yla birlikte operasyon gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgede huzur ve güveni sağladığına, 21 Mart Nevruz Bayramı’na, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ne, 23’üncü Dönem Ankara Milletvekili Deniz Bölükbaşı’na Allah’tan rahmet dilediğine ve 21 Mart Âşık Veysel’in ölümünün 45’inci yıl dönümüne,

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde kentsel dönüşüm nedeniyle evlerini TOKİ’ye verenlerin durumuna,

Adana Milletvekili Muharrem Varlı, 23’üncü Dönem Ankara Milletvekili Deniz Bölükbaşı’na Allah’tan rahmet dilediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Başkanlıkça, Genel Kurulu ziyaret eden Nevşehir’den gelen Down sendromlu vatandaşlara “Hoş geldiniz.” denildi.

 

HDP Grubunun, 20/3/2018 tarihinde Van Milletvekili Lezgin Botan ve arkadaşları tarafından, Türkiye'de “Nevroz” kutlamalarına yönelik geçmişten günümüze yasaklayıcı politikaların neden olduğu sorunların ve Nevroz Bayramı'nın festival havasında kutlanabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (7177 sıra no.lu),

 

 

CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, genç işsizliğin nedenleri ve önlenmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/1817) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin,

Görüşmelerinin, Genel Kurulun 21 Mart 2018 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, iktidar milletvekillerini Genel Kurul salonunda bulunma sorumluluğuna davet ettiğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/914) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 533), görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

2’nci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/926) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 535), görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

İstanbul Milletvekili Garo Paylan, muhalefetin önerilerine kulak verilerek ortak akılda buluşmanın bütün vatandaşların hayrına olduğuna,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, 21 Mart Nevruz Bayramı’na, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ne ve Ordu-Giresun Havaalanı’nda uçuşların düzenli hâle getirilmesini ve sefer sayılarının artırılmasını istediğine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, ülkenin menfaatine olan konularda doğru bir bakış açısıyla birlikte hareket etmenin çok isabetli olduğuna,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Düzce’nin Hecinler köyündeki çöp sorununa,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, 533 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 73’üncü maddesinin eşitlik ve adalet ilkelerine aykırı bir düzenleme olduğuna, 

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

Gündemde başka iş bulunmadığından, 22 Mart 2018 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 22.47’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                 Mustafa AÇIKGÖZ   Mehmet Necmettin AHRAZOĞLU                  Sema KIRCI

                          Nevşehir                                   Hatay                                            Balıkesir

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye