TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

73’üncü Birleşim

16 Mart 2018 Cuma

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 13.58’de açıldı.

 

Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden, 20 Mart 2018 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşime 13.59’da son verildi.

 

 

 

 

 

 

Yaşar TÜZÜN

Başkan Vekili

 

 

 

Bülent ÖZ

Çanakkale

Kâtip Üye