TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

72’nci Birleşim

15 Mart 2018 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.01’de açılarak sekiz oturum yaptı.

 

Van Milletvekili Lezgin Botan, 16 Mart Halepçe katliamının 30’uncu yıl dönümüne,

Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümüne,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümüne ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Van Milletvekili Lezgin Botan’ın yaptığı gündem dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Karayolları ve diğer kurumlarda çalıştırılan taşeron işçilerin Anayasa ve yasalara göre verilen haklardan neden eşit yararlandırılmadıklarını öğrenmek istediğine,

 

 

 

 

 

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çiftlikbank” adıyla internet kullanılarak binlerce yurttaşın dolandırılmasına nasıl göz yumulduğunu öğrenmek istediğine,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, bir gece yarısı geçirilen seçim yasasının uygulanabilir olmaktan uzak, kirli pazarlıklar üzerine kurulmuş, milletin iradesini yok sayan bir düzenleme olduğuna ve Çanakkale şehitlerini saygıyla andığına,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, 18 Mart münasebetiyle bütün şehitleri rahmetle andığına ve ülkenin hâline,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, SGK verilerinde stajyer, çırak, kursiyer ve lise öğrencilerinin istihdama dâhil edilerek işsizliğin düşük gösterildiğine,

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Çanakkale Zaferi’nin komutanı Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ettiğine ve Yusufeli ilçe merkezinde yapılmakta olan viyadükle alakalı sorunlar için tedbir alınması gerektiğine,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, AKP hükûmetlerinden 102 milyar TL’nin üzerindeki alacakları olan çiftçilerin kan ağladığına ve iktidarın çelişkili politikalarına,

Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümüne,

İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümüne ve Cumhurbaşkanının İstiklal Marşı’yla ilgili bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Seyhan, Çatalan, Ceyhan ve Aslantaş barajlarının özelleştirme kapsamından çıkarılması, usulsüzlük tespit edilen sulama birliklerine müdahale edilmesi, örnek sulama birliklerinin güçlendirilmesi ve çiftçilerin sulamada kullanılan elektrik faturalarındaki KDV ve TRT payı yükünden kurtarılması gerektiğine,

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Birleşmiş Milletlerin hazırladığı 2018 Dünya Mutluluk Raporu’na göre Türkiye’nin 155 ülke arasında 74’üncü sırada yer aldığına,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, elde kesin bir ölçü bulunmadığı zaman dengenin bozulacağına, anlaşmazlıkların patlak vereceğine ve hayatın bir kaosa döneceğine,

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümüne ve Yüksek Seçim Kurulunun 55 milyon seçmen için Devlet Malzeme Ofisine 500 milyon adet seçim zarfı siparişi vermesine,

 

 

 

 

İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümüne, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de adım adım zafere yürüdüğüne ve ordunun maruz kaldığı “sivil katliamı” iftirasının iftira sahiplerinin şuursuzluğu ve hadsizliğinden başka bir şey olmadığına,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, Nevruz Bayramı’nı kutladığına,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Afrin ve İdlib’de görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ek görev tazminatlarının ne zaman ödeneceğini öğrenmek istediğine,

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümüne ve emeklilerin geçim sıkıntılarına çözüm bulunması gerektiğine,

Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, 18 Mart 1918 Çanakkale ruhu ne ise Afrin Operasyonu’nun da aynı ruhla ilerlediğine,

İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya, TÜİK ve SGK verilerinde yanıltıcı bilgi verilerek işsizliğin kamufle edildiğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümüne, Türkiye Cumhuriyeti’nin çok cepheli ve amansız bir şekilde terörle mücadele ettiğine ve bu mücadelenin uluslararası hukuk açısından, bölgedeki insanların yaşam hakkı açısından,  bölgenin huzur ve güvenliği açısından meşru ve hukuki olduğuna,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Selahattin Demirtaş’ın duruşmasının yarın saat 10.30’da Silivri Alibey Spor Salonu’nda yapılacağına, Ankara’da 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Numune Hastanesi önünde taleplerini dile getirmek isteyen sağlık meslek örgütlerine polisin müdahalede bulunmasına ve iş kazaları ile iş cinayetleri konusuna,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Mavi Marmara'da hayatını kaybedenlerin ailelerine verilen sözlerin tutulmadığına, Cumhurbaşkanının İstiklal Marşı’yla ilgili bazı ifadelerine ve 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümüne,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümüne ve Cumhurbaşkanının ifadelerinin milletin mutabakatı olursa İstiklal Marşı’nın bestesine ilişkin bir düzenleme olabileceği bağlamında olduğuna,

Ankara Milletvekili Erkan Haberal, nisanda yapılacak seçimlerde yabancı sermayenin bütün temsilcilerini Ankara Sanayi Odası Meclisine sokmaya çalıştıklarına,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Çanakkale Savaşı’nda yaşamını yitirenleri rahmetle andığına ve Çanakkale’de oluşan birlik, kardeşlik ruhunun bugün Zeytin Dalı Harekâtı’yla  parçalandığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

HDP Grubunun, 15/3/2018 tarihinde Grup Başkan Vekili Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş tarafından, uluslararası birçok kurumun yayınladığı rapor veya endekslerde Türkiye'de gün geçtikçe eşitsizliklerin derinleştiğinin gözlemlendiğine ve ülkenin farklı alanlarda kötüye giden gerçekliklerini tespit ederek çözüm yolları geliştirebilmek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (7125 sıra no.lu),

CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, yerel radyo ve televizyonların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/2291) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin,

Görüşmelerinin, Genel Kurulun 15 Mart 2018 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İstanbul Milletvekili Markar Eseyan’ın CHP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/914) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 533) görüşmelerine devam edilerek 50’nci maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

2’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında Örgüt ve Ofisin Türkiyedeki Yasal Statüsü Ayrıcalıkları ve Bağışıklıklarına İlişkin Anlaşmayı Tadil Eden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/848) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 517),

 

 

 

 

 

3’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/428) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 167),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım’ın 533 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 35’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın yaptığı açıklaması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım’ın 533 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 35’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın 533 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 37’nci maddesiyle ilgili önerge üzerine yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

 

 

 

 

 

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım’ın 533 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 38’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, bakanların 21 Mart Nevroz Bayramı kutlamalarının yapılması konusuyla ilgilenmelerini rica ettiğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın 533 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 39’uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, şeker fabrikalarının satılması konusunu bir inatlaşmaya götürmemek gerektiğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Ersoy’un yaptığı açıklamaya,

Uşak Milletvekili Özkan Yalım, nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürülmesine ve bu konuda Bakanlar Kurulunun artırma ve eksiltme yetkisinin de kaldırılmasını istediğine,

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, bu ülkede şeker fabrikalarının kuruluş amacının sadece rantiyeye hizmet etmek olmadığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, grup başkan vekillerinin söz taleplerine veya herhangi bir konudaki taleplerine karşı son derece hassas davrandığına ama hiçbir grup başkan vekilinin İç Tüzük’ten kaynaklanan özel bir hakkı ve yetkisi olmadığına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gündemde başka iş bulunmadığından, 16 Mart 2018 Cuma günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 21.39’da son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                      İshak GAZEL                                                                         Barış KARADENİZ

                          Kütahya                                                                                             Sinop

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

                  Bayram ÖZÇELİK                                                                                Bülent ÖZ

                           Burdur                                                                                          Çanakkale

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye