TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

71’inci Birleşim

14 Mart 2018 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.01’de açılarak on beş oturum yaptı.

 

Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı,

Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu

14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Başkanlıkça, Genel Kurulu ziyaret eden Özbekistan Cumhuriyeti Parlamentosu milletvekilleri Raqim Khakimov ve Ilqom Abdullayev’a “Hoş geldiniz.” denildi.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Başkanlık Divanı olarak tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladıklarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Bursa Milletvekili Erkan Aydın,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın,

Kayseri Milletvekili İsmail Tamer,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak,

Hatay Milletvekili Birol Ertem,

Kayseri Milletvekili Çetin Arık,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım,

İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya,

Kahramanmaraş Milletvekili Sami Dedeoğlu,

14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığına;

 

Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığına ve 12 Mart gecesi Samandağ’da Güven Oğurel Kahil’in polis kurşunuyla hayatını kaybetmesine,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, taşeron uygulamasındaki mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğine ve 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığına,

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığına ve Karayolları Genel Müdürlüğünde sayıları binlerle ifade edilen işçilerin kadroya alınmadığına,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığına ve sağlık alanında da tarikat ve cemaatlerin örgütlenmesinin önünü açan, mesleğin itibarını zedeleyen iktidarı kınadığına,

Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Türkiye ile Cezayir arasında Yumurtalık Serbest Bölgesi’nde petrokimya yatırımı anlaşması imzalandığına ve petrokimya tesisinin dünya pazarına ulaşabilmesi için ulaşım sorununa acilen çözüm bulunması gerektiğine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, sulama birliklerinin seçilmiş başkan ve yöneticilerinin görevden alınarak yerlerine kamu görevlilerinin atanmasına,

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, 25 yaşında bir gencin banka kurup hayalî olarak internet üzerinden satış yaparak 550 milyon TL civarında bir para topladığına ve bu olayla ilgili sorumlular hakkında harekete geçilmesini talep ettiğine,

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, ittifak yasasının Türk siyasi tarihinin yüz karası olacağına ve Adana'da özel bir hastanede çalışan Raziye Sevgili ve Gencay Deveci isimli 2 kadının hamile oldukları için işten çıkartıldıklarına,

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Gümüşhane ilinin stadyum ihtiyacının bir an önce giderilmesi gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Selina Doğan, başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olmak üzere ilgilileri ensest konusunda sorumluluk almaya davet ettiğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis lokantasındaki televizyonda sadece siyasi iktidara yakın 18 kanal olmasına, sabaha kadar süren çalışmada Meclis personeline yemek verilmemesine ve Meclis koruma polislerine tanınan ayrıcalıklara,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığına ve sağlık çalışanlarının sorunlarına,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığına, sağlık çalışanlarının sorunlarına, 12 Mart gecesi Samandağ’da Güven Oğurel Kahil’in polis kurşunuyla hayatını kaybetmesine, Afrin’de yaşayan yüz binlerce insanın susuz bırakıldığına, Helin Palandöken davasının takipçisi olduklarına ve Diyanet İşleri Başkanının bir televizyon programında Alevilerle ilgili yaptığı açıklamaya,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, 13 Mart Ankara Güvenpark’ta otobüs durağına yapılan saldırının 2’nci yıl dönümüne, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığına, sorunları için mücadele eden meslek örgütlerine karşı iktidarın tutumuna ve Helin Palandöken ile İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu davalarının takipçisi olduklarına,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Diyarbakır ve Afrin’de şehit olanlara Allah’tan rahmet dilediğine, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığına, 14 Mart AK PARTİ’ye kapatma davası açılmasının 10’uncu yıl dönümüne ve 18 Martta Çanakkale’de Cumhurbaşkanının da katılımıyla düzenlenecek törenlere tüm vekilleri ve vatandaşları davet ettiğine,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, bugün şehit olan askerlere Tanrı’dan rahmet dilediğine ve 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığına,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hakkâri Yüksekova’da yaralanan ve şehit olan  Niğde’nin Kızılören Köyü’nden hemşehri Piyade Çavuş Yusuf Yavuz’a ve tüm şehitlere Allah’tan rahmet dilediğine,

İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, Diyanet İşleri Başkanının bir televizyon programında Alevilerle ilgili yaptığı açıklamaya, 

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Başkanlık Divanı olarak, 13 Mart 2016’da Güvenpark’taki terör eyleminde hayatını kaybedenler ile Diyarbakır, Ağrı ve Afrin’de şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet dilediklerine ve hayatını kaybeden fizikçi Stephen Hawking’i saygıyla andıklarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

HDP Grubunun, 13/3/2018 tarihinde Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ve arkadaşları tarafından, sağlık emekçilerinin yaşadıkları sorunların tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (7104 sıra no.lu),

CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Haymana kaplıcalarının sağlık turizmine kazandırılması için gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/570) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin,

Görüşmelerinin, Genel Kurulun 14 Mart 2018 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, vermiş oldukları araştırma önergesinin önemi konusunda iktidar partisinin ve ülkeyi yönetenlerin daha hassas olup buna sahip çıkacaklarını umut ettiğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda boş bulunan ve HDP Grubuna düşen 1 üyeliğe Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca seçildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/914) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 533) görüşmelerine devam edildi, 34’üncü maddesinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamadı.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Plan Bütçe Komisyonu üyelerinin ilgili oldukları bir kanun görüşülürken Komisyonun eş zamanlı çalışmasının  doğru bir yasama yöntemi olmadığına,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, görüşülen konuyla alakası olmayan konuşmaya Başkanlık Divanının müsaade etmemesi gerektiğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım’ın 533 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 33’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, İç Tüzük’ten kaynaklı haklarını kullanmalarının saygıyla karşılanması gerektiğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı’nın 533 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 34’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Saidi Nursi’ye kutsiyet atfeden yaklaşımlara ve FET֒nün de finansmanını Risale-i Nur kitapları üzerinden sağladığına,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine, 

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Başkanlıkça, Genel Kurulu ziyaret eden Kırklareli Anadolu Lisesi öğrencilerine “Hoş geldiniz.” denildi.

 

 

 

 

 

 

Yapılan oylamalar sonucunda karar yeter sayısı bulunmadığından, 15 Mart 2018 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 20.36’da son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                         Bülent ÖZ                           Fehmi KÜPÇÜ                          Bayram ÖZÇELİK

                         Çanakkale                                   Bolu                                               Burdur

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye