TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

69’uncu Birleşim

12 Mart 2018 Pazartesi

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 13.59’da açılarak on dört oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümünü kutladığına ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay,

Hatay Milletvekili Serkan Topal,

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümüne;

Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci ve Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümlerine,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümüne ve seçim ittifakıyla ilgili kanun teklifine,

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, sulama birlikleriyle ilgili yapılacak yasal düzenlemeye,

İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümüne ve Türk milletinin, bekasına kasteden ihanet projeleri karşısında net duruşunu her zaman gösterdiğine,

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, emeklilikte yaşa takılan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için Hükûmetin bir an önce harekete geçmesi ve verilen kanun teklifleri ile önergeleri dikkate alması gerektiğine,

Kayseri Milletvekili İsmail Karayel,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu,

 

 

Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu,

Kütahya Milletvekili İshak Gazel,

İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay,

Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın,

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümüne;

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, 12 Mart askerî darbesinin 47’nci yıl dönümüne ve iktidarın uluslararası şirketlerin kârını artırmak uğruna halkın sağlığını tehdit eden politikalarına hızla devam ettiğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 12 Mart askerî darbesinin 47’nci yıl dönümüne ve Kars'ta 5 aracın Valiliğe tahsis edildiği iddiaları hakkında bilgi almak istediğine,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümüne ve Hükûmetin, çocukları şiddete yönlendiren, intihara sürükleyen “Mavi Balina” adlı oyunla ilgili bir an önce tedbir alması gerektiğine,

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Uğur Dilipak, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümüne ve bazı siyasetçilerin İstiklal Marşı’na atfen kullandıkları ifadelerine,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, TMO’nun fındık alış ve satış işlemleri sırasında randıman değerleriyle oynandığı ve bazı kesimlere haksız kazanç elde ettirildiği iddialarının araştırılması için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanına çağrıda bulunduğuna,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Zeytin Dalı Harekâtı’nın 52’nci gününde Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük bir başarıyla ve emin adımlarla Afrin’in merkezine doğru ilerlediğine ve 10 Martı 11 Marta bağlayan gece Almanya’da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı camilere yapılan saldırılara,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, 11 Mart Berkin Elvan'ın ölümünün 4’üncü yıl dönümüne, 12 Mart Kamışlı katliamının 14’üncü, Gazi katliamının 23’üncü yıl dönümlerine, 12 Mart muhtırasının 47’nci yıl dönümüne ve Afrin’de şu anda sivillere yönelik büyük bir tehlike olduğuna,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümüne, 12 Mart Gazi olaylarının 23’üncü yıl dönümüne, 11 Mart Berkin Elvan’ın ölümünün 4’üncü yıl dönümüne, 12 Mart muhtırasının 47’nci yıl dönümüne ve CHP Grubu olarak Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’a görevinde başarılar dilediklerine,

 

 

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümüne, 12 Mart Erzurum’un kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümüne, Berlin’de Koca Sinan Camisi’ne yönelik saldırıyı şiddetle kınadığına, 12 Mart askerî darbesinin 47’nci yıl dönümüne ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de hiçbir sivilin burnu kanamadan operasyon gerçekleştirdiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Terörizmle Mücadele Küresel Forumu (TMKF) çerçevesinde 21-23 Mart 2018 tarihlerinde Malta Attard'da "Terörle Mücadele Çerçevesinde Parlamenterler ile Yargı Aktörleri İlişkisi” konulu çalıştaya Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir heyetin katılması hususuna ilişkin tezkeresi kabul edildi.

 

HDP Grubunun, 12/3/2018 tarihinde Grup Başkan Vekili Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş tarafından, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası örgütlerin ve insan hakları kuruluşlarının Afrin'e yönelik askerî operasyonda artan sivil can kaybı tespitlerinin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (7083 sıra no.lu),

CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Aydın ve çevresinde yaşanan hava kirliliğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/582) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin,

Görüşmelerinin, Genel Kurulun 12 Mart 2018 Pazartesi günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatlerinin düzenlenmesine; bastırılarak dağıtılan 534 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin kırk sekiz saat geçmeden gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 1’inci sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 534 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ve 534 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde gruplar adına yapılacak konuşmaların birden fazla konuşmacı tarafından yapılabilmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

 

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’nın HDP grup önerisi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, arıtma tesislerinin Aydın genelinde tam faaliyete geçecek ve tam sorunu çözecek nitelikte sayıya ulaştırılamadığına,

Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz’ün CHP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, uçak kazasında hayatını yitiren genç kızlara Allah’tan rahmet dilediğine ve statülerinin bir tartışma konusu yapılmasının utanç verici olduğuna,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, uçak kazasında hayatını kaybeden 11 genç kadına Allah’tan rahmet dilediğine ve konuyla ilgili sosyal medyada sorumsuzca ve yakışıksız ifadeler kullananları kınadıklarına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İran semalarında meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, uçak kazasında hayatını kaybeden 11 genç kadına Allah’tan rahmet dilediğine ve sosyal medyada hem bu kazayla hem de başka meselelerle ilgili ayrıştırma dilini kınadıklarına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, bir komisyon raporunun dağıtımından kırk sekiz saat geçmeden gündeme alınmasını içeren grup önerisini İç Tüzük’ün 49’uncu maddesine göre işleme almanın Parlamento teamüllerine uygun olduğuna,

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, uçak kazasında hayatını  kaybeden 11 genç kıza Allah’tan rahmet dilediğine ve bu olayla ilgili yakışıksız ifadelerle sosyal medya paylaşımlarında bulunanları kınadığına,

İlişkin birer açıklamada bulundu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasına alınan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ile 6 Milletvekilinin; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2137) ve Anayasa Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 534), görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi.

 

Anayasa’ya aykırılık iddiaları nedeniyle 534 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlanmasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda bir usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle 534 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin görüşmelerine geçilmeyerek Komisyona iade edilmesini talep ettiklerine,

Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, İstanbul Milletvekili Engin Altay ile İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmalarındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmalarındaki bazı ifadelerine,

 

 

 

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’un 534 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde Komisyon adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’un 534 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde Komisyon adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün 534 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in 534 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Parlamentoda kendilerini savunma imkânı olmayan siyasi partiler hakkındaki sözleri doğru bulmadıklarına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün 534 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin birinci bölümü üzerinde yapılan soru-cevap işlemi sırasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in 534 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 1’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün 534 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 2’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

 

 

 

 

 

İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, 534 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin görüşmelerinin televizyon yayınının olmadığı bir günde yapılmasına ve gece boyunca çalışılarak bitirilmesi konusuyla ilgili gruplar arasında bir iletişimin bulunmadığına,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, 534 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin sabaha kadar çalışılarak bitirilmesi kararının kendileriyle hiçbir iletişim kurulmadan alınmasına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, 534 sıra sayılı Kanun Teklifi’ni sabaha kadar çalışarak bitirmek kararıyla bu işlemin kamuoyundan kaçırılmasının amaçlandığına,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, ülkenin geleceğini ilgilendiren ve seçimleri düzenleyen yasanın görüşmelerinin halkın gözlerinden kaçırılarak yapıldığına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, 534 sıra sayılı Kanun Teklifi görüşmelerinin Meclisin çalışma usullerine uygun olarak ve kabul edilen grup önerisi istikametinde yapıldığına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun 534 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 11’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, 534 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin gece yarısı geçirilmesi operasyonunun Twitter’da gündemin ilk maddesi olduğuna,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, 534 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin ikinci bölümü üzerinde AKP ve MHP Grupları ile Hükûmet ve Komisyonun konuşma hakkını kullanmamasına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün 534 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin ikinci bölümü üzerinde yapılan soru-cevap işlemi sırasındaki bazı ifadelerine,

 

 

 

 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Meclisin salı günkü çalışmasının yapılmayacağıyla ilgili duyumlar aldıklarına ve bunun nedeninin açıklanmasını beklediklerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, 534 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin televizyon yayını kapalıyken sabaha kadar çalışılarak geçirilmesine,

Samsun Milletvekili Erhan Usta,

Manisa Milletvekili Özgür Özel,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı,

Çorum’un Osmancık ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğine;

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun 534 sıra sayılı Kanun Teklifi’nde oyunun rengini belli etmek üzere yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli’yle ilgili ifadelerden büyük bir üzüntü duyduklarına ve kendisinden CHP Grubu adına özür dilediklerine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Mecliste her an şiddete uğrama ihtimali olduğuna ve bu konuda önlem alınması gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın 534 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın 534 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

 

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün 534 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün 534 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün 534 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine ve CHP Grup Başkanına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Genel Başkanına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Başkanlık Divanı olarak Çorum’da meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediklerine,

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Başkanlık Divanı olarak Genel Kurulda yaşanan olay nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye üzüntülerini bildirdiklerine,

İlişkin birer açıklamada bulundu.

 

İzmir Milletvekili Musa Çam’a 534 sıra sayılı Kanun Teklifi’nde oyunun rengini belli etmek üzere yaptığı konuşmasında sarf ettiği bazı ifadeleri nedeniyle İç Tüzük’ün 163’üncü maddesi uyarınca Meclisten geçici olarak üç birleşim çıkarma cezası verilmesi kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

13 Mart 2018 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşime 09.41’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                  Bayram ÖZÇELİK                                                                                Bülent ÖZ

                           Burdur                                                                                          Çanakkale

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye