TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

68’inci Birleşim

8 Mart 2018 Perşembe

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.01’de açılarak on bir oturum yaptı.

 

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne,

Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, 12 Mart Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümüne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak,

Mardin Milletvekili Erol Dora,

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne;

İstanbul Milletvekili Serap Yaşar,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu,

Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın,

Giresun Milletvekili Sabri Öztürk,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç,

Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş,

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne;

Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Afrin’de hayatını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere şifalar dilediğine ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığına,

Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, uzman jandarmaların sorunlarına,

İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığına ve Hükûmetin MESAM’ın yönetiminden elini çekmesi gerektiğine,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladığına ve MESAM’a kayyum atanması kararının acil kaldırılması ve hukuksuzluğa son verilmesi gerektiğine,

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, emeklilik hakkı elde etmiş ancak prim borcu bulunan yurttaşların sorunlarına,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, resmî ilanların yerel basına verilmemesi uygulamasından derhâl vazgeçilmesi gerektiğine,

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından, kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık ve destek verme konusunda ne gibi çalışmaları olduğunu öğrenmek istediğine,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladıklarına ve kadınların istihdamı konusunda yaşanan ayrımcılık sorununun araştırılması amacıyla verdikleri önergeye siyasi partilerin desteğini beklediklerine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığına ve kadının özgürlüğü, eşitliği ve saygınlığının cumhuriyet değerlerinin korunmasına bağlı olduğuna,

Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladığına, Afrin’de mücadele içerisinde olan askerlerin ailelerine milletvekilleri ve kadınlar olarak büyük destek verdiklerine ve bugünün, kadınların acılarıyla değil, mutluluklarıyla ve iyilikleriyle anıldığı bir gün olmasını temenni ettiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mithat Sancar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladığına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

MHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, kadınların istihdamı konusunda yaşanan ayrımcılık sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan, İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve arkadaşlarının (10/1013) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin,

HDP Grubunun, 8/3/2018 tarih ve 7072 sayıyla, Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp tarafından, ceza infaz kurumlarında yaşanan hak ihlali iddialarının araştırılması ve bu ihlallerin bir an önce giderilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak,

CHP Grubunun, 8/3/2018 tarih ve 1774 sayıyla, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ve arkadaşları tarafından, bireysel silahlanmayı azaltmanın ve ateşli silah alışverişinin engellenmesi yollarının belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak,

Görüşmelerinin, Genel Kurulun 8 Mart 2018 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, Elâzığ Milletvekili Ömer Serdar’ın HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Elâzığ Milletvekili Ömer Serdar’ın HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Elâzığ Milletvekili Ömer Serdar, İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, Elâzığ Milletvekili Ömer Serdar’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/914) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 533), görüşmelerine devam edilerek 31’inci maddesine kadar kabul edildi.

2’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında Örgüt ve Ofisin Türkiyedeki Yasal Statüsü Ayrıcalıkları ve Bağışıklıklarına İlişkin Anlaşmayı Tadil Eden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/848) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 517),

3’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/428) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 167),

Görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi

 

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul’un 533 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 13’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak’ın 533 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 14’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın 533 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 16’ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, ön lisans muhasebe bölümü mezunlarının sorunlarına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün 533 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın ikinci bölümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, görüşülmekte olan 533 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın sakıncalı hususlarıyla ilgili Hükûmete yapıcı önerilerini sunduklarına ve iyi niyet göstergesi olarak sorun barındırmayan maddelerdeki önergeleri geri çektiklerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, 12 Mart 2018 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 22.06’da son verildi.

 

 

 

 

 

 

Mithat Sancar

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                                                                                 Sema KIRCI

                             Bolu                                                                                             Balıkesir

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye