TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

65’inci Birleşim

28 Şubat 2018 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.04’te açılarak dört oturum yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, 28 Şubat postmodern darbesinin 21’inci yıl dönümüne,

Isparta Milletvekili Nuri Okutan, seçim ittifakıyla ilgili kanun teklifine,

İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, çocuk istismarlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci’nin yaptığı gündem dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Cumhuriyet Halk Partisi olarak ihmal edilen konuları gündeme taşıyarak hep birlikte çözüme kavuşturmaya çalıştıklarına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, 28 Şubat darbesinin 21’inci yıl dönümüne ve bu milletin asla darbelere ve darbecilere prim vermeyeceğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

İstanbul Milletvekili Didem Engin, kas hastalarının sorunlarına ve Hükûmetten acil çözüm beklediklerine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, AKP Hükûmetinin sağlıksız koşullarda canlı hayvan ithal etmeye devam ettiğine ve halka ucuz et yedirmenin yolunun hayvancılığı desteklemek olduğuna,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, 28 Şubat postmodern darbesinin 21’inci yıl dönümüne ve 27 Şubat Necmettin Erbakan’ın vefatının 7’nci yıl dönümüne,

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, uzman öğretmenlik şartlarına,

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kocaeli’de başlanacak metro projelerine, Adapazarı-İstanbul bölgesel treni ile Gebze-İstanbul banliyö trenlerinin tekrar çalışmasını ve Derbent’ten Kartepe’ye çıkan yolun bir an önce tamamlanmasını istediğine,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mobilya malzemelerine gelen zamlar nedeniyle esnafın mağdur olduğuna,

Hatay Milletvekili Birol Ertem, on yedi yıldır bitirilemeyen Menzelet Baraj Projesi için Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nu göreve davet ettiğine,

Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, 28 Şubat postmodern darbesinin 21’inci yıl dönümüne, 27 Şubat Necmettin Erbakan’ın vefatının 7’nci yıl dönümüne ve Abdülhamit Han’ın vefatının 100’üncü yıl dönümüne,

Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, büyük sanayi kuruluşlarının kullandığı elektriğe zam yapılmasına,

Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, 28 Şubat postmodern darbesinin 21’inci yıl dönümüne,  

Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 27 Şubat Necmettin Erbakan’ın vefatının 7’nci yıl dönümüne ve 15 Temmuz darbe girişimini kararlı, cesur ve dik duruşuyla milletle birlikte püskürten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini sunduğuna,

 

 

 

 

 

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, gözaltına alındıktan on üç gün sonra kalbi işkenceye dayanamadığı için vefat ettiği iddia edilen öğretmen Gökhan Açıkkollu’nun suçsuz bulunduğuna,

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyon Şeker Fabrikasının satılması hâlinde çiftçinin, işçinin, esnafın, Afyonkarahisar’ın kaybedeceğine,

İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, 28 Şubat postmodern darbesinin 21’inci yıl dönümüne ve 27 Şubat Necmettin Erbakan’ın vefatının 7’nci yıl dönümüne,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, 14 şeker fabrikasının alelacele satılmasına neden ihtiyaç duyulduğunu öğrenmek istediğine ve bu karardan vazgeçilmesi gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım, 28 Şubat darbesinin 21’inci yıl dönümüne,

Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, hiçbir güç ve iradenin millet iradesinden daha güçlü ve milletten daha üstün olmayacağına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 28 Şubatın 21’inci yıl dönümüne, terörist elebaşı Salih Müslim’in Çekya’da serbest bırakılmasına ve 26 Şubat-4 Mart Vergi Haftası’na,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, 28 Şubatın 21’inci yıl dönümüne, Cumhuriyet Halk Partisi olarak hangi isimle, yol ve yöntemle olursa olsun darbelere karşı olduklarına, milletin vekillerinin haklarında iddia ortaya konulmadan cezaevlerinde âdeta rehin alındıklarına ve demokrasiye koşulsuz, hep birlikte sahip çıkmak gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, 28 Şubat darbesinin 21’inci yıl dönümüne, tüm darbe ve darbe girişimlerini lanetlediğine, demokrasinin en büyük sigortasının Türk milleti olduğuna ve İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

MHP Grubunun, 27/2/2018 tarih ve 2687 sayıyla Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve arkadaşları tarafından, emeklilerin sorunlarının araştırılarak çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin,

 

 

 

 

CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, ülkemizde özelleştirme kapsamında bulunan şeker fabrikalarının kârlılık ve istihdam oranları, bu fabrikalarda çalışan taşeron işçiler ile şeker tarımı alanında çıkabilecek istihdam sorunları ve nişasta bazlı şeker kullanımının ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/1737) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin,

Görüşmelerinin, Genel Kurulun 1 Mart 2018 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, emeklilerin durumuna ve intibak yasasının önemli olduğuna ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/913) ve Adalet Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 524), görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

2’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında Örgüt ve Ofisin Türkiyedeki Yasal Statüsü Ayrıcalıkları ve Bağışıklıklarına İlişkin Anlaşmayı Tadil Eden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/848) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun  (S. Sayısı: 517) görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, komisyon sözcüsünün yeni madde ihdasına ilişkin önergeye katılıp katılmama konusunda komisyon yerine karar vermeye yetkisi bulunmadığına ve önergeye katılmama yönündeki ifadenin nezaket kuralları çerçevesinde olmasını beklediklerine ilişkin bir açıklamada bulundu. 

 

AK PARTİ, CHP ve MHP Gruplarının, Genel Kurulun 1 Mart 2018 Perşembe günü ve daha önce 463 sıra sayılı işin görüşmelerinin tamamlanamaması hâlinde toplanmasına karar verilen 2 Mart 2018 Cuma günü toplanmamasına ilişkin ortak önerileri kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

Gündemde başka iş bulunmadığından, 6 Mart 2018 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşime 19.22’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

            Mücahit DURMUŞOĞLU                                                               Barış KARADENİZ

                         Osmaniye                                                                                           Sinop

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye