TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

64’üncü Birleşim

27 Şubat 2018 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.02’de açılarak beş oturum yaptı.

 

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine,

İstanbul Milletvekili Fatma Benli, 28 Şubat postmodern darbesine,

Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu ilinin sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, TBMM Başkan Vekili Yaşar Tüzün’e annesinin vefatı, Gümüşhane Milletvekili Osman Akgül’e babasının vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunduğuna, 27 Şubat Necmettin Erbakan’ın vefatının 7’nci ve 26 Şubat Hocalı katliamının 26’ncı yıl dönümlerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

İstanbul Milletvekili Didem Engin, 26 Şubat Hocalı katliamının 26’ncı yıl dönümüne,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinin sorunlarına,

İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım, 27 Şubat Necmettin Erbakan’ın vefatının 7’nci yıl dönümüne,

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, şeker fabrikalarını satmanın pancar üreticisini bitirmek, çalışanları işsiz bırakmak, çocukları nişasta bazlı şekere mahkûm etmek demek olduğuna,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, AKP Hükûmetinin uygulamaları nedeniyle toplumsal ayrışmanın tehlikeli bir duruma geldiğine,

Kayseri Milletvekili Çetin Arık,

Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek,

Çanakkale Milletvekili Bülent Öz,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi Abdullah Akın hakkında bazı ifadeleri nedeniyle işlem yapılmasını talep ettiğine;

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yeterli destek verilmezse Nevşehir ve Niğde’de tek geçim kaynağı patates üretimi olan bölgelerde çiftçilerin zor duruma gireceğine,

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Aladağ yurt yangını davasında adaletin ne zaman sağlanacağını, yoksul ailelerin çocuklarına devlet yerine cemaatlerin mi sahip çıkacağını ve eğitimde cemaat vesayetinin ne zaman kalkacağını öğrenmek istediğine,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, çocuklar kullanılarak savaş çığırtkanlığı yapılmaması gerektiğine,

Hatay Milletvekili Birol Ertem, TBMM Başkan Vekili Yaşar Tüzün’ün annesine Allah’tan rahmet dilediğine, Afrin Operasyonu ve Suriye savaşından en çok zarar gören Hatay ve Kilis esnafının durumuna çözüm getirilmesi için Hükûmet yetkililerini göreve davet ettiğine,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, 26 Şubat Hocalı katliamının 26’ncı yıl dönümüne,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, yurt dışında görevlendirilen müşavirlerle ilgili bazı bilgiler almak istediğine,

Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, 39’uncu gününe girilen Zeytin Dalı Harekâtı’nda Afrin’in emniyete alınarak sınıra yakın bölgelerin terörden temizlendiğine, şehitlere Allah’tan rahmet dilediğine ve 27 Şubat Necmettin Erbakan’ın vefatının 7’nci yıl dönümüne,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, TBMM Başkan Vekili Yaşar Tüzün’ün annesine Allah’tan rahmet dilediğine, 27 Şubat Necmettin Erbakan’ın vefatının 7’nci yıl dönümüne, 26 Şubat Hocalı katliamının 26’ncı yıl dönümüne ve şehit olan soydaşları, 1915’te Hınçak, Taşnak çetelerinin saldırılarında hayatlarını kaybedenleri ve ASALA saldırılarıyla şehit olan diplomatları rahmetle andığına,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, TBMM Başkan Vekili Yaşar Tüzün’ne ve Cumhuriyet Halk Partisine başsağlığı dileğinde bulunduğuna, Akit TV sunucusu Ahmet Keser’in bazı ifadelerine, ülkeyi yönetenlere cinayet ortamına son verilmesi konusunda acil çağrıda bulunduğuna, çocuk istismarı konusunun çözümünün gerçekten önleyici faaliyetlerde bulunmak olduğuna, Demokratik Bölgeler Partisi Parti Meclisi üyesi Süleyman Öztoprak ile Iğdır Belediye Meclisi üyesi Mehmet Kitir’in kaçırılmaları olayına ve Mersin Emniyet Müdürlüğündeki işkence iddialarına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu’nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

 

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Gümüşhane Milletvekili Osman Akgül’e babasının vefatı, TBMM Başkan Vekili Yaşar Tüzün’e annesinin vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunduğuna, 26 Şubat Hocalı katliamının 26’ncı yıl dönümüne, 27 Şubat Necmettin Erbakan’ın vefatının 7’nci yıl dönümüne, seçim ittifakıyla ilgili yasa teklifine sonuna kadar karşı olduklarına ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ile Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan’ın milletvekilliklerinin düşürülmesiyle ilgili işlemin ertelenmesini rica ettiğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, TBMM Başkan Vekili Yaşar Tüzün’ün annesine Allah’tan rahmet dilediğine, 27 Şubat Necmettin Erbakan’ın vefatının 7’nci yıl dönümüne, 26 Şubat Hocalı katliamının 26’ncı yıl dönümüne, Çekya devletinin terör örgütü elebaşı Salih Müslim’i serbest bırakmasına, Akit TV’de yapılan açıklamayı  kabul etmelerinin mümkün olmadığına, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde bir akademisyenin yaptığı açıklama nedeniyle hakkında adli tahkikat başladığına ve Cumhurbaşkanının partilerinin bir mitingindeki ifadelerinin çocuk istismarı olarak değerlendirilemeyeceğine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, halkın iradesinin tanınmayarak milletvekilliklerinin düşürüldüğüne ve Meclisin artık hiçbir işlevi kalmadığına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in yaptığı açıklamasındaki Iğdır’da 2 kişinin kaçırılma olayıyla ilgili bazı ifadelerine,

Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, şeker fabrikalarının satılmasından vazgeçilip çiftçinin ve milletin mağduriyetinin giderilmesi çağrısında bulunduğuna,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Başbakanlığın, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım hakkında verilen Muş 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 21/6/2017 tarihli ve E:2016/669 ve K:2017/208 sayılı Kararı’nın Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 25/12/2017 tarihli ve E:2017/2112, K:2017/1751 sayılı Kararı’yla kesinleşmesi nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 84'üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca milletvekilliğinin düşürülmesine,

Başbakanlığın, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan hakkında verilen Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 17/7/2017 tarihli ve E:2016/28 ve K:2017/126 sayılı Kararı’nın Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 1/12/2017 tarihli ve E:2017/1762, K:2017/1963 sayılı Kararı’yla kesinleşmesi nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 84'üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca milletvekilliğinin düşürülmesine,

İlişkin tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Anayasa’nın 76’ncı maddesi kapsamında milletvekili seçilmeye engel bir suçu teşkil olan ve Anayasa’nın 84’üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince bilgiye sunulan kesinleşmiş mahkeme kararları doğrultusunda Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ile Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan’ın milletvekilliklerinin düştüğü açıklandı.

 

Başkanlıkça, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın Anayasa Komisyonu üyeliğinden istifasına ilişkin yazısının 27/2/2018 tarihinde Başkanlığa ulaştığına ilişkin bir duyuruda bulunuldu.

 

MHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve arkadaşları tarafından yağlı tohum ithalatının neden olduğu sorunların belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/1170) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin,

HDP Grubunun, 27/2/2018 tarihinde Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir tarafından, Türkiye’de artan militaristleşmenin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (6818 sıra no.lu),

CHP Grubunun, 26/2/2018 tarihinde İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve arkadaşları tarafından, hapishanelerde öğrenime devam etmeye çalışan binlerce öğrencinin sorunlarının araştırılarak gerekli çözümlerin üretilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1752 sıra no.lu),

Görüşmelerinin, Genel Kurulun 27 Şubat 2018 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer işler” kısmında bulunan 524, 167 ve 463 sıra sayılı Kanun Tasarılarının bu kısmın sırasıyla 1’inci, 3’üncü ve 4’üncü sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 524 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Elâzığ Milletvekili Ömer Serdar’ın CHP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Elâzığ Milletvekili Ömer Serdar, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sözleşme yapılmaması gerekçesiyle cezaevinde bulunanların eğitim hakkından yoksun bırakılmasının anayasal bir suç ve insan hakları ihlali olduğuna,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Başkanlıkça, Genel Kurulu ziyaret eden Azerbaycan Millî Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Samed Seyidov ile Gürcistan Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Sophie Katsarava ve beraberlerindeki heyetlere “Hoş geldiniz.” denildi.

 

Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'in (2/1346) esas numaralı Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi kabul edilmedi.

 

Anayasa Komisyonunda boş bulunan ve CHP Grubuna düşen 1 üyeliğe Çorum Milletvekili Tufan Köse seçildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasına alınan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/913) ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 524), görüşmelerine başlanarak 24’üncü maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, görüşülmekte olan 524 sıra sayılı Kanun Tasarısı’yla yatırımcıların hayatını kolaylaştıracak kararlar alındığına ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletin önünü açacak yasaların bir an önce çıkmasına katkı sağladıklarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gündemde başka iş bulunmadığından, 28 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 20.25’te son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

            Mücahit DURMUŞOĞLU                                                               Barış KARADENİZ

                         Osmaniye                                                                                           Sinop

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye