TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

61’inci Birleşim

20 Şubat 2018 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.04’te açılarak dört oturum yaptı.

 

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, otizmli çocukların sorunları ve Otizm Eylem Planı’na,

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında kaybolan TSK ve EGM’ye ait silah ve mühimmata,

Isparta Milletvekili Said Yüce, kadın ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesine,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, 26 Şubat 1992 Hocalı katliamında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, 14 şeker fabrikasının satılacağına yönelik haberlere,

Hatay Milletvekili Birol Ertem, Reyhanlı Barajı’nın bir an önce bitirilip faaliyete geçmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını beklediğine,

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Hocalı katliamını kınadığına ve taşeron olarak çalışan eski hükümlülerin durumuna,

Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, çıkan yangın sonucu evleri kullanılamaz hâle gelen bedensel engelli olan Bayramiçli Halil Uyanık ve ailesine Hükûmetin el uzatmasını beklediğine,

Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 14 şeker fabrikasının satışa çıkarılmasına,

 

 

 

 

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, 26 Şubat Hocalı katliamının 26’ncı yıl dönümüne ve Anayasa Mahkemesinin kayıp kaçak bedeli konusunda verdiği kararın hukuk devletiyle bağdaşmadığına,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TEOG’un yerine getirilen uygulamalarla ilgili karışıklık yaşandığına,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Afrin Zeytin Dalı Operasyonu’na ve Mehmetçiklere verdikleri destek için Kayserili hemşehrilerini tebrik ettiğine,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, pazarlık usulü ihalelerin artmasının nedenini, aşırı faiz ödemesi ve yabancılara ödenen iç borçlanma faizinin yüksekliği konusu ile faizlerin neden düşürülmediğini öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Üsküdar ilçesinin bazı mahallelerinde yaşanan mülkiyet ve imar sorununun ne zaman çözümleneceğini öğrenmek istediğine,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, 26 Şubat Hocalı katliamının 26’ncı yıl dönümüne ve 20 Şubat Dünya Sosyal Adalet Günü’ne,

İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, çocuklara yönelik istismar konusunda iyi bir sınav verilememesinin sebebinin iktidarın tutumu olduğuna, 

İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Halkevleri yöneticisi Kutay Meriç ve Serdar Başçetin’in tutuklu olmalarına,

Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Ankara Milletvekili Aydın Ünal’ın Yeni Şafak gazetesindeki FETÖ döneklerinden bahsettiği yazısına,

İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, 23 Şubat Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun bir terörist tarafından şehit edilmesinin 3’üncü yıl dönümüne,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, 26 Şubat Hocalı katliamının 26’ncı yıl dönümüne ve  çocuk istismarının panzehrinin eğitim olduğuna,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, şehitlere Allah’tan rahmet dilediğine, 23 Şubat Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun bir terörist tarafından şehit edilmesinin 3’üncü yıl dönümüne, 26 Şubat Hocalı katliamının 26’ncı yıl dönümüne ve çocuk istismarı olaylarının yaşanmaması için eksiklikleri giderecek düzenlemelerin mutlaka yapılması gerektiğine,

 

 

 

 

 

 

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, bütün partileri taşeron işçi, kiralık işçi uygulamaları, çocuk işçiliği ve emek alanındaki cinsiyet eşitsizliğine karşı birlikte mücadeleye çağırdıklarına, camilerde toplanan paraların akıbetini bilmediğini ifade eden Bilal-i Habeşi Camisi’nde görev yapan imam Ebubekir Karsan’ın açığa alınmasına ve çocuk hakları daimî komisyonu kurulmasının acil olarak Meclis gündemine alınması gerektiğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, 26 Şubat Hocalı katliamının 26’ncı yıl dönümüne, çocuk istismarıyla ilgili Meclis Araştırması Komisyonu raporunun görüşülecek olmasına, 24’üncü Dönemde kurulan Soma faciasıyla ilgili Meclis Araştırması Komisyonu raporunun hükümsüz kalmasına ve Cumhurbaşkanı ile Meclis Başkanının ayrı ayrı Kadir Mısıroğlu’nu ziyaretlerine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, çocuklara yönelik istismarla ilgili Meclis Araştırması Komisyonu raporunun görüşülecek olmasına, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in Cumhurbaşkanının Kadir Mısıroğlu’nu ziyaretiyle ilgili ifadelerine, Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit olan Mehmetçiklere Allah’tan rahmet dilediğine ve 26 Şubat Hocalı katliamının 26’ncı yıl dönümüne, 

Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, eski hükümlü taşeron işçilerin durumuna,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, tekraren, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, tekraren, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Başkanlıkça, İstanbul Milletvekili Pervin Buldan’ın Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı seçilmesi münasebetiyle Başkanlık Divanı üyeliğinden istifasına ilişkin yazısının 20/2/2018 tarihinde Başkanlığa ulaştığına ilişkin bir duyuruda bulunuldu.

 

 

 

 

 

Danışma Kurulunun, Genel Kurulun 20 Şubat 2018 Salı günkü birleşiminde, 23/1/2017 tarihinde bastırılarak dağıtılan 442 sıra sayılı Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu’nun gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmına alınmasına ve rapor üzerindeki genel görüşmenin aynı birleşimde yapılmasına ilişkin önerisi kabul edildi.

 

Ankara Milletvekili Mustafa Mit’in, (2/1354) esas numaralı 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/123, 124, 125, 126) (S. Sayısı: 442) üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

 

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt’un görüşülmekte olan 442 sıra sayılı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, görüşülmekte olan 442 sıra sayılı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu’nda getirilen önerilerin bir an önce hayata geçirilmesini temenni ettiğine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, 442 sıra sayılı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu’nda muhalefet şerhinde isminin yer almamasına, muhalefet şerhindeki kimyasal kastrasyonla ilgili konulara bir daha göz atılması gerektiğine ve bu konuda düzgün bir kamu spotu olmadığına,

 

 

 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, cezanın caydırıcı olma özelliğinin öneriler arasında açık ve net bir vaziyette yer alması gerektiğine,

(10/123,124,125,126) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in yaptıkları açıklamaları ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, 442 sıra sayılı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu’nun 435 gün boyunca Genel Kurula gelmemesinin büyük bir ayıp olduğuna ve bu raporda Ensar ile KAİMDER’in isminin geçmemesine,

(10/123,124,125,126) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine,

Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, daimî çocuk hakları komisyonunun ne zaman kurulacağını, 115 çocuk hamileliğiyle ilgili olarak ihmali olanlar ile istismar edilen çocuğun annesinin ifadesini dikkate almayan yetkililer hakkında ne yapıldığını öğrenmek istediğine ve rehberlik derslerinin kaldırılmasına,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Meclis Araştırması Komisyonu çalışmalarında her şeyin güllük gülistanlık gerçekleşmediğine ve özellikle çağrılmayan insanlar olduğuna,

Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, çocuk istismarı konusunun çözümünü ararken bazı gündem maddelerini kaçırmamak gerektiğine ve göstermelik çalışmaların yeterli olmadığına,

(10/123,124,125,126) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, 442 sıra sayılı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu’nda çocukların korunması için isimlerin zikredilmediğine ve çok detaylı bir çalışma yapıldığına,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın görüşülmekte olan 442 sıra sayılı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, seçim bölgesi Adana’da yaşanan bir istismar olayına ve bu meselenin tüm ülkenin meselesi olduğuna,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un görüşülmekte olan 442 sıra sayılı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Başkanlık Divanında boş bulunan ve HDP Grubuna düşen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğine Mardin Milletvekili Mithat Sancar seçildi.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, HDP kongresinde seçilen eş genel başkanları  ve Meclis Başkan Vekili seçilen Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ı kutladıklarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, bu zamana kadar Meclis Başkan Vekili olarak görev yapan Pervin Buldan’a teşekkür ettiğine ve yeni görevinde başarılar dilediğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2099) ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 519) tümü üzerindeki görüşmelerine başlandı.

2’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında Örgüt ve Ofisin Türkiyedeki Yasal Statüsü Ayrıcalıkları ve Bağışıklıklarına İlişkin Anlaşmayı Tadil Eden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/848) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 517),

3’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/691) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 361),

 

 

 

 

4’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/729) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 477),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Suriye ordusuna bağlı “Ulusal Savunma Güçleri” adı altında bir grubun Afrin’e girdikleriyle ilgili haberler hakkında Hükûmetin Meclise bilgi vermesini talep ettiğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili Vedat Bilgin’in görüşülmekte olan 519 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Ankara Milletvekili Vedat Bilgin’in görüşülmekte olan 519 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, 519 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin görüşmelerinde Millî Eğitim Bakanının bulunmamasının ve bu konuda muhalefete bilgi verilmemesinin kabul edilemez olduğuna,

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Suriye ordusuna bağlı “Ulusal Savunma Güçleri” adında bir grubun Afrin’e girdiklerine ve bu duruma müdahale edildiğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’ye yaptığı bilgilendirme için ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’a Millî Eğitim Bakanının bulunmaması konusunda partileri bilgilendirmesi ve görüşmeleri erteleme teklifinde bulunması nedeniyle teşekkür ettiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gündemde başka iş bulunmadığından, 21 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 21.10’da son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

     Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU                                                                 İshak GAZEL

                            Bursa                                                                                            Kütahya

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye