TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

59’uncu Birleşim

14 Şubat 2018 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.02’de açılarak altı oturum yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yargılanma sürecine, halkın iradesinin iktidar tarafından gasbedildiğine ve devam eden duruşmaya katılmak için Genel Kurul çalışmalarına katılamayacaklarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, Aydın ilinin sorunlarına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Türkiye’de kutuplaşmanın boyutlarına ve bu konuda yapılmış araştırmaya,

Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, 13 Şubat Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümüne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun yaptığı gündem dışı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Cumhuriyet Halk Partisine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün yaptıkları açıklamaları sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, tekraren, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Mersin’in Mezitli ilçesi Tece sahilindeki arazinin TOKİ’ye devriyle ilgili çalışmaların durdurulması nedeniyle Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’a teşekkür ettiğine ve bu arazinin amacına uygun bir şekilde Mersin halkının hizmetine sunulmasını talep ettiğine,

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan şoförlerin durumuna,

İstanbul Milletvekili Markar Eseyan, Profesör Doktor Agop Kotoğyan’ın vefatına,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Kızılelma’nın kendileri için dünyaya adaleti ve insanlığı yaymak, Allah’ın adını yüceltmek olduğuna, ülkemizin ve İslam’ın geleceği için canları pahasına mücadele eden kahramanlara başarılar, şehitlere Allah’tan rahmet dilediğine,

Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, asrın en alçak terör ortaklığına göğüslerini siper eden kahramanları dadaş yürekler adına selamladığına ve onları incitecek söz ve eylemlerde bulunanların millet vicdanında yokluğa mahkûm edildiklerine,

Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, 10 Şubat Sultan II. Abdülhamid Han’ın vefatının 100’üncü yıl dönümüne,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, 10 Şubat Sultan II. Abdülhamid Han’ın vefatının 100’üncü yıl dönümüne ve sebatın güçlükleri yenen silahların en büyüğü olduğuna,

İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Afrin şehidi Ömer Bilal Akpınar’ın ailesine yazdığı mektuptan bir bölümü paylaşmak istediğine,

İstanbul Milletvekili Hasan Turan, ABD Kongresine sunulan bir istihbarat raporuna,

 

 

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üretici ve çiftçinin perişan durumda olduğuna ve patates ihracat desteğinin bir an önce açıklamasını talep ettiğine,

Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Zeytin Dalı Operasyonu’nda kahramanca mücadele eden Mehmetçiklere başarılar dilediğine, Afrin’de şehit düşen hemşehri Erdem Mut ile Mehmet İlker Kahraman’a ve tüm şehitlere Allah’tan rahmet dilediğine,

Çorum Milletvekili Salim Uslu, Çeçen sürgününün 74’üncü yıl dönümüne,

Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Millî Piyango İdaresi tarafından şans oyunlarının bölgeselleştirilmesi nedeniyle Sivaslı esnafın bilet almak ve iade etmek için Kayseri’ye gitmek zorunda olduğuna,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, Mersin’in Mut ilçesine bağlı Göksu beldesinde yaşayan vatandaşların orman köylülerine tanınan haklardan yararlanamamalarına,

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afrin’deki harekâtta görev alan bir uzman çavuştan kendisine ulaşan bir mesaja,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Profesör Doktor Agop Kotoğyan’a Allah’tan rahmet dilediğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ile Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir’e belirtilen neden ve sürelerle izin verilmesine; 26’ncı Yasama Dönemi İkinci Yasama Yılı 18/4/2017-27/7/2017 dönemine ilişkin aralıksız devamsızlıkları sabit olan Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ile Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve 26’ncı Yasama Dönemi İkinci Yasama Yılı 1/5/2017-30/9/2017 dönemine ilişkin aralıksız devamsızlığı sabit olan Ağrı Milletvekili Leyla Zana’ya anılan dönemlere ilişkin milletvekili ödenek ve yolluklarının verilmemesine ilişkin tezkeresi kabul edildi.

 

MHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay tarafından Gediz Nehri'nin kirlenme sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/171) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin,

 

CHP Grubunun, 14/2/2018 tarihinde Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel ve arkadaşları tarafından, ülkemizde mevcut ve kurulması planlanan Eskişehir Tepebaşı Kömürlü Termik Santral Projesi dâhil tüm termik santrallerin çevre ve insan sağlığına etkilerinin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1718 sıra no.lu), 

Görüşmelerinin, Genel Kurulun 14 Şubat 2018 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

İstanbul Milletvekili Selina Doğan, Maçka Parkı’nın altından kara yolu tüneli geçirilmek istendiğine ve açılan davalar henüz karara bağlanmadan ağaçların sökümüne başladığına, İstanbul Büyükşehir Belediyesini bu doğa katliamından vazgeçmeye çağırdığına,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, fiilen cami imamlığı yapan ancak evrak üzerinde İŞKUR temizlikçisi gösterilen cami hocalarının mağduriyetinin bir an önce giderilmesini talep ettiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/912) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 518), görüşmelerine devam edilerek 21’inci maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

2’nci sırasında yer alan, alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2099) ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 519) görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın 518 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 20’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gündemde başka iş bulunmadığından, 15 Şubat 2018 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 20.06’da son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                 Mustafa AÇIKGÖZ                                            Mehmet Necmettin AHRAZOĞLU

                          Nevşehir                                                                                            Hatay

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye