TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

57’nci Birleşim

8 Şubat 2018 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak beş oturum yaptı.

 

Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Nükleer Santral Projesi ÇED toplantısı ve yaşanan olaylara,

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Uğur Dilipak, 12 Şubat Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümüne,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, Mersin’deki yaşam alanlarının imara açılmasına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz’in yaptığı gündem dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Yaşar Tüzün’ün 56’ncı Birleşimde sarf ettiği bazı ifadelerine,

Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Türk Tabipleri Birliğinin gerçek anlamda vatansever tabipleri temsil etmediğine,

Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, 8 Şubat Gaziantep’e “gazi” unvanı verilişinin 97’nci yıl dönümüne,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Suriye’deki sorunların çözümü için meşru Suriye Hükûmetiyle doğrudan görüşülmesi gerektiği önerilerinin dikkate alınmasını istediğine,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nin yüzde 49’unun satışıyla ilgili iddiaların doğru olup olmadığını öğrenmek istediğine,

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, taşeron işçilerin kadroya alınmalarındaki eşitsizlik ve haksızlığın nedenini ve taşeron işçilerin sömürülmesine ne zaman son verileceğini öğrenmek istediğine,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Cumhurbaşkanının Papa’yla yaptığı görüşme için Vatikan’a ne kadar ve hangi ödenekten bağış yapıldığını öğrenmek istediğine,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetleri döneminde tarım ve hayvancılıkla uğraşanların büyük mağduriyetler yaşadıklarına,

Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, 4 Şubat Dünya Kanser Günü’ne,

Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, esnaf ve sanatkârların neden meslek odalarına kayıt olmak ve aidat ödemek zorunda bırakıldıklarını öğrenmek istediğine,

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Cumhurbaşkanının sulama birliklerinin kaldırılacağına yönelik bazı ifadelerine ve buna ilişkin nasıl bir yol haritası belirlendiğini öğrenmek istediğine,

İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, 14 yaşında Süryani bir kız çocuğu olan Çavgari Simon’un Türk Silahlı Kuvvetleri nezdinde ülkemiz için yazdığı mektuptan bazı bölümleri paylaşmak istediğine,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisinin depolarındaki fındıkların bir an önce satılmasının doğru olacağına,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, 12 Şubat Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümüne, hayatın mücadele olduğuna ve engelleri aşmak için güçlüklere göğüs germek gerektiğine,

Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, ülkenin tepesindeki yöneticilerden en alt düzeydeki yöneticilere kadar terör eylemlerini ve terörle mücadeleyi bahane ederek çok ciddi bir düşmanlaştırma ve algı üretme çabası olduğuna,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, limanı, demir yolu, otobanı, lojistik avantajı ve konumu itibarıyla yerli hibrit otomotiv üretimi için en uygun yerin Mersin olduğuna,

İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya, kadını aşağılayan, toplumu ayrıştıran açıklamalarda bulunan ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu’nu kınadığına ve bu konuda gereğinin yapılmasını talep ettiğine,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, sigara bağımlılığına ve sigarayı bırakabilme sürecinin bir hekim kontrolünde yapılması gerektiğine,

Balıkesir Milletvekili Akın Üstündağ, sarayda yapılan toplantılara katılma zorunluluğunun muhtarlar üzerinde bir baskıya dönüştüğüne,

Kayseri Milletvekili Çetin Arık, FETÖ kapsamında kayyum atanan Boydak Holdingin durumuyla ilgili bazı bilgiler almak istediğine,

Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Ankara’da metronun dün gece 01.00’den 04.00’e kadar yolcu almayarak bir taşıma aracı gibi kullanılması konusunun araştırılmasını istediğine,

 

 

Samsun Milletvekili Erhan Usta, 8 Şubat Gaziantep’e “gazi” unvanı verilmesinin 97’nci yıl dönümüne, Arif Nihat Asya’nın doğumunun 114’üncü yıl dönümüne ve 9 Şubat Milliyetçi Hareket Partisinin kuruluşunun 49’uncu yıl dönümüne,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, sosyal medyada Afrin’le ilgili paylaşımlardan ötürü tutuklananların durumuna, meslek birliklerinin başından “Türk” ve “Türkiye” ibaresinin çıkarılması konusuna ve ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu’nun kadınlara yönelik bazı ifadelerine,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, 8 Şubat Gaziantep’e “gazi” unvanı verilmesinin 97’nci yıl dönümüne, yenilenebilir kaynakların Türkiye'nin her yerinde daha çok kullanılabilir hâle getirilmesi gerektiğine, “Türk” ve “Türkiye” adını siyasallaştırmanın ülkeye çok büyük zarar vereceğine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Türk Tabipleri Birliğinin yaptığı açıklamaya, Afrin’de şehit olanları rahmetle andığına, 8 Şubat Gaziantep’e “gazi” unvanı verilmesinin 97’nci yıl dönümüne ve Cumhurbaşkanının Vatikan’da Papa’yla yaptığı görüşmeye,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

MHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu ve arkadaşları tarafından, demir çelik sektörünün yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/234) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin,

HDP Grubunun, 8/2/2018 tarihinde Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir tarafından, internet sansürünün araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (6665 sıra no.lu),

CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, kanser tedavisinin tüm ülke genelinde aynı standart ve nitelikte yapılması, tedavi süreçlerinin sağlıklı planlanabilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/957) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin,

Görüşmelerinin, Genel Kurulun 8 Şubat 2018 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

 

 

 

Gündemin “Oylaması Yapılacak İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan, 670 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/755) ve İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 420), yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan, 695 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/906) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 511), görüşmeleri tamamlanarak,

3’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Kültür Merkezlerinin Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/865) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 510), görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra,

4’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/787) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 461), yapılan açık oylamasından sonra,

5’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Afet ve Acil Durum Halinde Yardım Sevkiyatının ve Yardım Personeline Ait Eşyanın İthalat, İhracat ve Transitini Hızlandırmaya Yönelik Önlemlerin Alınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/764) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 460), yapılan açık oylamasından sonra,

6’ncı sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/763) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S.Sayısı:465), yapılan açık oylamasından sonra,

12’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/685) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 379), yapılan açık oylamasından sonra,

Kabul edildi.

 

2’nci sırasında yer alan, 697 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/908) ve İçişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 513), görüşmelerine başlanarak maddelerine geçilmesi kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

7’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/691) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 361),

8’inci sırasında yer alan,  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/729) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 477),

9’uncu sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Güvenlik Alanında Eğitim İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/445) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 108),

10’uncu sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis Eğitimi İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/441) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 105),

11’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/404) ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporlarının (S. Sayısı: 150),

13’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşma ve Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/705) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 382),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin görüşülmekte olan 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin tümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Genel Başkanına,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul’un görüşülmekte olan 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin tümü üzerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında CHP Grup Başkanına,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında MHP Grup Başkanına,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın görüşülmekte olan 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul’un yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklaması ile Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in görüşülmekte olan 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin tümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, İstanbul Milletvekili Arzu Erdem’in görüşülmekte olan 510 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay’ın görüşülmekte olan 510 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın görüşülmekte olan 510 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 2’nci maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Yaşar Tüzün, İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

 

 

 

 

 

 

Gündemde başka iş bulunmadığından, 13 Şubat 2018 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşime 21.22’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

Yaşar TÜZÜN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                 Vecdi GÜNDOĞDU                                                                      Bayram ÖZÇELİK

                         Kırklareli                                                                                          Burdur

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye