TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

54’üncü Birleşim

1 Şubat 2018 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.03’te açılarak altı oturum yaptı.

 

Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, hasta tutuklular ve yaşadıkları sıkıntılara,

Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt, Yunan işgali altındaki Ege adalarına,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Hazreti Ali’nin şehadetine,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Didem Engin, ülke ekonomisinin umutsuz bir girdabın içinde dönüp durduğuna,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, olağanüstü hâl uygulamasının hızla diktatörlük rejimine dönüştüğüne,

Hatay Milletvekili Serkan Topal, ilaca erişimin kısıtlı olmasının ciddi etik ve tıbbi sorunları beraberinde getirdiğine ve ilaç bulamayan hastaların mağduriyetinin giderilip giderilmeyeceğini öğrenmek istediğine,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, bin yıllık Türk tarihinin zaferlerle dolu olduğuna ve Türk ordusunun Fırat Kalkanı Harekâtı’nda olduğu gibi Zeytin Dalı Harekâtı’nda aynı başarıya ulaşacağına,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, Giresun’un doğal gaz sorununa,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hükûmetin halkın zorunlu tüketim ve gıda ürünlerine neredeyse her gün zam yaptığına, yoksulluğun yaygınlaştığına ve Avrasya Tüneli’nin geçiş ücretlerine,

 

 

 

 

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, 27 Ocak-2 Şubat Osmanlı Haftası’na,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Hükûmetin her fırsatta Türkiye'yi kimsenin bir sıkıntısının olmadığı bir ülke gibi gösterme çabasında olduğuna,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, düşüncelerini açıkladıkları için gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin ne zaman serbest kalacaklarını öğrenmek istediğine,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa’nın Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi’nde bir hafriyat çalışması sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle evleri hasar görenlerin zararlarının karşılanmasını dilediğine,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, OHAL ve KHK’lerle yönetilen ülkede demokrasi ve ekonomide her geçen gün kırılganlığın arttığına,

Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Afrin’de başlayan, Münbiç ve Fırat’ın doğusuna doğru devam etmesi beklenen operasyonun Türkiye için meşru bir müdafaa olduğuna ve son terörist bölgeden temizleninceye kadar devam edeceğine,

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, öğretmen kadrolarına neden atama yapılmadığını ve sözleşmeli öğretmenlik ve mülakat uygulamasının kaldırılıp kaldırılmayacağını öğrenmek istediğine,

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm,

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal,

İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay,

1 Şubat Abdi İpekçi’nin ölümünün 39’uncu yıl dönümüne;

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, Bakanlığı daha fazla sosyal hizmet uzmanı istihdam etmeye davet ettiğine,

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, iş kazalarının bir an önce önüne geçilmesi ve güvencesiz, esnek ve kuralsız çalışma koşullarını daha da ağırlaştıran OHAL-KHK rejiminin işçilerin can güvenliği için bir an önce sona erdirilmesi gerektiğine,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Türkiye’de adaletin çöktüğüne,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Afrin’le ilgili savaş karşıtı sosyal medya paylaşımları nedeniyle İstanbul ve Ankara’da çok sayıda baskın yapıldığına ve akılalmaz, önlenemez bu operasyonların derhâl durdurulması gerektiğine,

 

 

 

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Zeytin Dalı Harekâtı’yla Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok başarılı bir şekilde ve emin adımlarla bölgeyi terör örgütlerinden temizlemeye devam ettiğine ve öğretmenlerin istihdamında farklı modellerin uygulanmasının çalışma barışını ve huzurunu bozduğuna,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Ankara Milletvekili Aydın Ünal’ın Halkların Demokratik Partisinin adını anarak ve kadın cinsiyetine dönük içindeki kini, nefreti kusan, ucuz bir algı operasyonu amaçlayan köşe yazısına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili Aydın Ünal’ın köşe yazısına, 1 Şubat Abdi İpekçi’nin ölümünün 39’uncu, Barış Manço’nun ölümünün 19’uncu yıl dönümlerine, Türk Tabipleri Birliğine yapılan Hükûmet saldırısında yeni bir aşamaya gelindiğine ve Adalet ve Kalkınma Partisi  Genel Başkanının bir canlı yayındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine, Barış Manço’nun ölümünün 19’uncu yıl dönümüne ve Afrin’deki operasyonun başarıyla sürdüğüne,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan, Ankara Milletvekili Aydın Ünal’ın köşe yazısına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

HDP Grubunun, 1/2/2018 tarihinde Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve Grup Başkan Vekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım tarafından, Afrin’e yapılan harekâtın ekonomiye ve emek alanına olumsuz etkilerinin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (6616 sıra no.lu) görüşmelerinin, Genel Kurulun 1 Şubat 2018 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Gündemin “Oylaması Yapılacak İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan, 676 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/783) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 437),

 

 

 

 

2’nci sırasında yer alan, 678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/790) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 445),

3’üncü sırasında yer alan, 680 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/805) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 449),

4’üncü sırasında yer alan, 681 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Milli Savunma ile İlgili Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/804) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 450),

5’inci sırasında yer alan, 684 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/810) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 454),

6’ncı sırasında yer alan, 685 Sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/811) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 455),

7’nci sırasında yer alan, 687 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/814) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 468),

Yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildiler.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, kanun hükmünde kararnamelerin görüşülmesindeki yönteme, gecikmeye ve denetim eksikliğine itirazlarından dolayı “hayır” oyu kullanacaklarına ilişkin bir açıklamada  bulundu.

 

 

 

 

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, 690 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/836) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 484),

2’nci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen,  694 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/870) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 500),

3’üncü sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, 696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/907) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 512),

Görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi.

4’üncü sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, 670 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/755) ve İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 420),

5’inci sırasında yer alan, 672 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/758) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 423),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın görüşülmekte olan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 22’nci maddesiyle ilgili önergenin gerekçesindeki bazı ifadelerin millî iradeye saygısızlık olduğuna,

 

 

 

 

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, 26 adet kanun hükmünde kararname üzerinde  titizlikle ve hassasiyetle çalışıldığına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın Musul Başkonsolosu olduğu döneme ilişkin bazı açıklamalarına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın güvenlik soruşturması nedeniyle atama bekleyen sağlıkçılara bir açıklama yapmasını beklediğine ve Türk Tabipleri Birliğiyle ilgili bazı ifadelerine,

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Cenevre Sözleşmesi’nin hekimlerin hukukunu, hekimlerin ifade özgürlüklerini kayıt altına aldığına ve Türk Tabipleri Birliği yöneticilerinin gözaltına alınmasının insanlık tarihinde bir ilk olduğuna,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Türk Tabipleri Birliğinin yaptığı açıklamanın kabul edilebilir olmadığına,

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türk Tabipleri Birliği bildirisinin tabiplik mesleğiyle ilgisi olmadığına,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Türk Tabipleri Birliği yöneticilerinin gözaltına alınma sürecine ve yargıya talimat verildiğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Türk Tabipleri Birliğinin açıklamasının bir görüş bildirme değil bir tavır belirleme olduğuna,

Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın Türk Tabipleri Birliği yöneticilerinin evlerine baskın yapılarak gözaltına alınmalarından rahatsızlık duyup duymadığını öğrenmek istediğine,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, Türk Tabipleri Birliği yöneticilerinin gözaltına alınmasına dünya kamuoyunda da büyük tepkiler olduğuna ve Sağlık Bakanlığının bu işe karışmış olmasını bir talihsizlik olarak değerlendirdiğine,

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliğinin bu zamana kadar yapmış olduğu terörü lanetleyen bazı açıklamalarına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy’un 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle Yargıtayın yapısının yeniden düzenlendiğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de ceza infaz kurumları personeliyle ilgili düzenlemenin sıkıntılı olduğuna,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, sivillere yargı yolunun kapatılması ve taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin düzenlemeler hakkında Hükûmetin bilgi vermesi gerektiğine,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan’ın 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin tümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Danışma Kurulunun, 1 Şubat 2018 Perşembe günkü birleşimde 510 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanamaması hâlinde Genel Kurulun haftalık çalışma günlerinin dışında 2 Şubat 2018 Cuma günü çalışması kararının kaldırılarak 2/2/2018 Cuma günü Genel Kurulun toplanmamasına ilişkin önerisi kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, 6 Şubat 2018 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşime 22.28’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

Pervin BULDAN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                                                                                 Sema KIRCI

                             Bolu                                                                                             Balıkesir

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye