TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

53’üncü Birleşim

31 Ocak 2018 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.03’te açılarak yedi oturum yaptı.

 

Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’na,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, çocukların sorunlarına,

Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, çevre sorunlarına ve Eskişehir Alpu Ovası’na bir termik santral yapılması planına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın yaptığı gündem dışı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Çevre ve Şehircilik Bakanının Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer’in yaptığı gündem dışı konuşmasına cevap vermesini beklediklerine,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, antidemokratik uygulamalara ve baskılara son verilerek halkın sağlığını düşünen doktorların bir an evvel serbest bırakılması gerektiğine,

İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, bugün karşı karşıya kalınan sorunların düğümlenmesinde 90’lı yıllarda birçok aydının katledilmesi ve faili meçhullerin büyük payı olduğuna ve 24-31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası’na,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, AKP’nin hatalı politikaları sonucunda oluşan sosyal güvenlik açığını emeklilerin maaşlarında kesintiye giderek kapatmaya çalıştığına,

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, güvenlik soruşturması nedeniyle mesleğe başlayamayan doktorların durumuyla ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istediğine,

 

 

 

 

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, bir doktor olarak mensubu olduğu Türk Tabipleri Birliğine yöneltilen haksız suçlama ve ithamları reddettiğine ve yapılan uygulamaları kınadığına,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Bursa’daki hava kirliliği konusunda önlem almasını talep ettiğine,

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, gözaltına alınan ve haklarında soruşturma açılan Türk Tabipleri Birliği yöneticileri hakkındaki somut suçlamayı ve Zeytin Dalı Harekâtı hakkındaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kişi sayısını öğrenmek istediğine,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, insanların ümitleriyle yaşadıklarına,

İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Zeytin Dalı Operasyonu’nda şehit olan Mehmetçiklere Allah’tan rahmet dilediğine ve operasyon aleyhine toplanan imzaların askerlere sıkılan kurşunlardan hiçbir farkı olmadığına,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, daha fazla ölümler olmasın diye operasyonların durması gerektiğini belirten vekilleri, parti yöneticilerini, barış yanlısı kişi ve kuruluşları hedef tahtasına oturtan havuz medyasını şiddetle ve nefretle kınadığına,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Türkiye’nin sınır dışında da terörle mücadele operasyonlarına başarıyla devam ettiğine ve bazı sivil toplum kuruluşlarının emperyalizmin uşaklığını yaparak milletin aklıyla oynamak istediklerine,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP Hükûmetinin gerçekleri örtmek yerine halkın sorunlarına eğilmesi, işçinin, köylünün, çiftçinin, esnafın sorunlarının çözümü için projeler üretmesi gerektiğine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Özgür Suriye Ordusu’yla iş birliğinden derhâl vazgeçilmesi gerektiğine,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Denizli Serinhisar Yatağan’da bıçak üretimi yapan esnaf ve sanatkârların ihtiyacı olan sanayi sitesinin yapılması ve bıçak sanayisinde ham madde, üretim ve satımla ilgili izinler hakkında bilgi almak istediğine,

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Hükûmetin polislerin sosyal ve ekonomik taleplerini bir an önce karşılaması ve gerektiğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, emekli aylıklarıyla ilgili sorunlara, emeklilikte yaşa takılan vatandaşların çözüm beklediğine ve sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarının acilen giderilmesi gerektiğine,

 

 

 

 

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, pek çok kişi barış istediği için sudan gerekçelerle tutuklanıyorken evlerinde cephaneliklerle yakalananların serbest bırakıldığı bir yargının tarafsız ve bağımsız olarak görülemeyeceğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, 31 Ocak Muammer Aksoy’un ölümünün 28’inci yıl dönümüne, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Raşit Tükel ve Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınmasına ve Sağlık Bakanın Türk Tabipleri Birliğiyle ilgili bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, 31 Ocak Muammer Aksoy’un ölümünün 28’inci yıl dönümüne ve Afrin müdahalesinin bir barış harekâtı olduğuna,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Düzce ilinin Yığılca ilçesinde son aylarda sık sık yaşanan elektrik kesintilerine bir çözüm bulunmasını talep ettiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan, Başkanlık Divanı olarak Muammer Aksoy’u ölümünün 28’inci yıl dönümünde rahmetle andıklarına ve ülkenin aydınlık geleceği açısından faili meçhul cinayetlerin bir an önce açığa çıkarılması gerektiğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

HDP Grubunun, 31/1/2018 tarihinde Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve Grup Başkan Vekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım tarafından, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) içinde yer alan örgütlerin El Kaide türevi gruplar olduğu yönündeki iddiaların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (6600 sıra no.lu) görüşmelerinin, Genel Kurulun 31 Ocak 2018 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün HDP grup önerisi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklaması sırasında şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, 680 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/805) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi’nin (S. Sayısı: 449),

2’nci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, 681 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Milli Savunma ile İlgili Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/804) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi’nin (S. Sayısı: 450),

4’üncü sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, 684 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/810) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi’nin (S.Sayısı:454),

5’inci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, 685 Sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/811) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi’nin (S. Sayısı: 455),

6’ncı sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, 687 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/814) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi’nin (S. Sayısı: 468),

Görüşmeleri tamamlanarak açık oylamaları 1 Şubat 2018 Perşembe gününe bırakıldı.

3’üncü sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, 682 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/808) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 452),

8’inci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, 691 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/860) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi’nin (S. Sayısı: 496),

Görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi.

7’nci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, 690 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/836) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi’nin (S. Sayısı: 484),

9’uncu sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, 694 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/870) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi’nin (S. Sayısı: 500),

10’uncu sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, 696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/907) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi’nin (S. Sayısı: 512),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım’ın görüşülmekte olan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, kanun hükmünde kararnamelerin içerdiği hükümlere,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Soma AŞ’nin ödemesi gereken tazminatlarla ilgili görevini yerine getirmediğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın görüşülmekte olan 682 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin tümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, OHAL Komisyonunun çalışma sistemine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, görüşülmekte olan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7, 8 ve 9’uncu maddelerinin kabul edilmesinin siyasi partiler arasında eşitsizliği kabul etmek olduğuna,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gündemde başka iş bulunmadığından, 1 Şubat 2018 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 22.31’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

Pervin BULDAN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                       Sema KIRCI                                                                                  Fehmi KÜPÇÜ

                          Balıkesir                                                                                             Bolu

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye