TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

52’nci Birleşim

30 Ocak 2018 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.03’te açılarak altı oturum yaptı.

 

Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin kuzeybatısında, Afrin bölgesinde icra edilen Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin gündem dışı bir açıklamada bulundu; MHP Grubu adına Manisa Milletvekili Erkan Akçay, HDP Grubu adına Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, CHP Grubu adına Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, AK PARTİ Grubu adına Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar ve şahsı adına İzmir Milletvekili Aytun Çıray, aynı konuda görüşlerini belirttiler.

 

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Hükûmetin gündem dışı açıklaması üzerine Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar’ın AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin yaptığı gündem dışı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürütmüş olduğu Zeytin Dalı operasyonunun Türkiye'nin millî güvenliğiyle alakalı bir mesele olduğuna,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, ülkenin içinde bulunduğu şartlar itibarıyla birtakım zorlama yorum ve polemiklere girmeyi doğru bulmadığına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli, tekraren, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

Hatay Milletvekili Serkan Topal, Hatay ilinin Reyhanlı ilçesine düşen roketlere ve etkilerine,

Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, hava kirliliğinin insan sağlığına ve çevreye etkilerine,

Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis iline atılan roketlere,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger’in yaptığı gündem dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, Zeytin Dalı Harekâtı neticesinde en çok Kilis ve Hatay’a roketli saldırı yapıldığına ve Hatay halkının Türk ordusunun ve Türk devletinin yanında olduğuna,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, sınır ötesi operasyonlarda şehit olan askerlere Allah’tan rahmet dilediğine ve şehitlerin siyasete alet edilmemesini istediğine,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Kestel’de Nurcan Atlı Sezgin’e yapılan saldırıya ve bu saldırının bütün kadınların hayatına, sokağa çıkma özgürlüğüne, çalışma hakkına yapıldığına,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım,

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınmasına;

Uşak Milletvekili Özkan Yalım, sağlık sistemi nedeniyle yaşanan sıkıntılara, Avrasya Tüneli’nde ihale şartları nedeniyle uğranılan zarara ve AK PARTİ Hükûmetini doğru ihaleler yapmaya davet ettiğine,

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, yönetmelik nedeniyle gazilik unvanı alamayan 19 bin kişi olduğuna ve gaziler arasındaki ayrımcılık ayıbının bir an önce giderilmesi gerektiğine,

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, ortaöğretim mezunu hemşirelerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve noter kâtiplerinin özlük haklarının düzenlenmesi gerektiğine,

 

 

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, şehitlere Allah’tan rahmet dilediğine ve  kararlılığın hızlı, etkin, verimli çalışmaya ve başarıya yol açtığına,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, 27 Ocak Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 718’inci yıl dönümüne,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, hayırseverlerin okul yapmasına olanak sağlayacak arsaların ne zaman tahsis edileceğini, taşımalı eğitime ne zaman son verileceğini ve okul kitaplarında yer alan çağ dışı bilgilerin ne zaman çıkarılacağını öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım, Afrin operasyonunda Mehmetçik’e başarılar dilediğine, Kadıköy’de Zeytin Dalı Harekâtı’na destek veren gençlere yapılan saldırıyı kınadığına ve Afrin’deki operasyona katılmak için askerlik şubelerine akın eden Suriyeli gençlere teşekkür ettiğine,

Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit olan askerlere Allah’tan rahmet dilediğine ve bu harekâtın siyonizm ve emperyalizm ile onların kuklalarına verilen en etkili cevap olduğuna,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, PYD/YPG’nin neden Bakanlar Kurulu kararıyla terör örgütü sayılmadığını öğrenmek istediğine,

Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, 4924 sayılı Kanun gereğince belirlenen sözleşmeli kadrosunun ayrım yapılmadan bütün uzman hekimlere verilmesi gerektiğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 28 Ocak Misakımillî’nin kabul edilişinin 98’inci yıl dönümüne ve 29 Ocak Batı Trakya Türkleri Millî Direniş Günü’ne,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınmasına, Hükûmetin bilim insanlarını hedef gösterdiğine, barışı savunmanın bir hak olduğuna ve barışı savunanların engellenemeyeceğine,

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, olağanüstü hâlle yönetilen bir Türkiye değil barış içerisinde, kendi kurumlarıyla birlikte yönetilen, kuvvetler ayrılığına saygılı bir ülke istediklerine ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak barışın yanında olduklarına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Afrin operasyonunun bölgede konuşlanmış olan terör unsurlarına ve onların uzantılarına karşı yapıldığına ve buna karşı çıkmanın terör sevicilik olduğuna,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Başkanlıkça, Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen (2/2014) esas numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin milletvekilince geri alındığına ilişkin bir duyuruda bulunuldu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Millî Savunma Komisyonu Başkanı Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt’ın, Avrupa Birliği Konseyi Bulgaristan Dönem Başkanlığınca 15-17 Şubat 2018 tarihlerinde Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenecek olan Parlamentolar Arası Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) ve Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP) Konferası’na katılmasına,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Yurtdışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın Belirlenerek İadelerinin Sağlanması ve Mevcut Kültür Varlıklarımızın Korunması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun ekli listede adı, soyadı ve seçim bölgesi yazılı üyelerinden müteşekkil bir heyetle 30 Ocak-2 Şubat 2018 tarihleri arasında Almanya ve Danimarka’ya, 13-17 Şubat 2018 tarihleri arasında Fransa ve İngiltere’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirme talebinin Başkanlık makamının 23/1/2018 tarihli oluruyla uygun bulunduğuna,

İlişkin tezkereleri kabul edildi.

 

MHP Grubunun, 30/1/2018 tarih ve 2608 sayıyla Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay tarafından, ülkedeki yatırım teşvik sisteminin sorunları ile bu sorunların çözüm yollarının incelenmesi, yapılacak yasal düzenlemeler de dâhil olmak üzere alınacak önlemlerin tespiti amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin,

HDP Grubunun, 30/1/2018 tarihinde Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve Grup Başkan Vekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım tarafından, barış hakkına ve ifade özgürlüğüne yönelen baskıların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (6583 sıra no.lu),

Görüşmelerinin, Genel Kurulun 30 Ocak 2018 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına; 30 Ocak 2018 Salı günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesine ve 437, 445, 449, 450, 452, 454, 455, 468, 484, 496, 500, 512, 420, 424, 436 ve 444 sıra sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İç Tüzük’ün 128’inci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkerelerinin İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

 

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi olarak ordunun terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadelenin yanında olduklarına ve hiç kimsenin halkın birlik ve beraberlik duygusunu sömürmeye kalkarak iç siyaset malzemesi yapmaması gerektiğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir’in, (2/671) esas numaralı 30 İlde İl Özel İdaresi 559 Köyde Belediye Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir’in vermiş olduğu kanun teklifine Cumhuriyet Halk Partisi olarak destek verdiklerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasına alınan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, 676 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/783) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi’nin  (S. Sayısı: 437),

2’nci sırasına alınan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, 678 Sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/790) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi’nin (S. Sayısı: 445),

Görüşmeleri tamamlanarak açık oylamaları 1 Şubat 2018 Perşembe gününe bırakıldı.

 

 

 

3’üncü sırasına alınan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, 680 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/805) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi’nin (S.Sayısı:449),

4’üncü sırasına alınan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, 681 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Milli Savunma ile İlgili Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/804) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi’nin (S. Sayısı: 450),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım,

676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin her maddesi üzerinde önerge vermemelerinin nedeninin usul ekonomisi olduğuna ve bunun kanun hükmünde kararnameleri destekledikleri anlamına gelmediğine;

Manisa Milletvekili Özgür Özel, 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 5’inci maddesiyle ilgili önergenin kabul edilmesi ve OHAL KHK’lerinin ivedilikle görüşülmesinin önemine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin kabul edilen 85’inci maddesinin Meclisin daha önceki tutumuyla çelişkili olduğuna,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin açık oylamasının 1 Şubat 2018 Perşembe gününe bırakılması kararının 4 grubun mutabakatıyla olduğuna,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 35’inci maddesiyle Bakanlar Kuruluna grev ve lokavt erteleme yetkisi verilmesinin Türkiye için geri adım olduğuna,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname üzerinde İçişleri Komisyonunun talep ettiği redaksiyon yetkisine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, 31 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime 22.38’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

Pervin BULDAN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                                                                                 Sema KIRCI

                             Bolu                                                                                             Balıkesir

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye